Skip to main content
Spotify for Podcasters
A-Galerii kunstnikuvestlused

A-Galerii kunstnikuvestlused

By A-galerii

Alates 2019 aastast A-Galeriis toimunud ehte- ja metallikunsti teemalised vestlused nüüd taskuhäälingu formaadis. A-Galerii kunstnikuvestlusi toetab Eesti Kultuurkapital. Kunstnikuvestluste videoülesvõtted on leitavad meie Youtube kanalil.
Currently playing episode

Lia Tüüri mälestuskohtumine

A-Galerii kunstnikuvestlusedMar 07, 2023

00:00
01:29:21
Egle Sitkauskaite (in English)

Egle Sitkauskaite (in English)

Egle Sitkauskaite MIGRATING IDENTITY 

03.03-23.04.2023


Egle Sitkauskaite’s exhibition MIGRATING IDENTITY revolves around the feeling of  belonging when moving from one place to another; longing for what is left behind, adapting to the new culture, new language and yet staying somewhere in between. Based on her personal history and stories of people with similar experiences, the exhibition reflects on the emotional core of the concept of home which is not something grounded in a particular place or person, but rather as something that is flexible, transportable and constantly changing.

Using a tree as a metaphor, the artist wants to capture the ideas of places and identity transformation through materiality. By bending the wood the artist draws a parallel to the human ability to adapt. In this new form of identity construction flexibility and solidity come together. 

Egle Sitkauskaite comes from a background of textile and jewellery. She uses jewellery as a method: her objects are interactive, performative and strive to question traditional wearable adornments.

Egle’s work revolves around her personal history, memories and the left behind traces of the materiality and its relation to places. These connections are the key subject explored in her work, which is poetic and atmospheric, inviting the audience to experience a spatial universe.


---------------------


Egle Sitkauskaite RÄNDAV IDENTITEET 03.03-23.04.2023

Egle Sitkauskaite näitus vaatleb kuuluvustunnet olukorras, kui inimene liigub kohast teise; käsitledes hingelist vahealadel olekut, kus igatsetakse seda, mis maha jäi samal ajal kohanedes uute keskkondade ja kultuuridega. Kunstniku isiklikul ajalool ja sarnaste kogemustega inimeste lugudel tuginev näitus kajastab kodu kontseptsiooni emotsionaalset tuuma, mis ei ole midagi kindlas kohas või inimeses põhinevat, vaid pigem midagi, mis on paindlik, kaasaskantav ja pidevalt muutuv.

Kasutades metafoorina puud, soovib kunstnik tabada ideid paikadest ja identiteedi transformatsioonist läbi materiaalsuse. Puitu painutades tõmbab kunstnik paralleele inimese kohanemisvõimega. Selles uues identiteedikonstruktsiooni vormis saavad paradoksaalsel kombel kokku paindlikkus ja paindumatu kindlus.

Egle Sitkauskaite on tekstiili ja ehtekunsti taustaga Leedu kunstnik. Tema tööd on interaktiivsed, performatiivsed ning seavad küsimuse alla traditsioonilised kantavad ehted. 

Egle looming on seotud tema isikliku ajalooga ning ta tegeleb mälestuste ja materiaalsuse poolt mahajäetud jälgede ning nende jälgede ja paikade vaheliste seoste uurimisega. Need seosed on põhiteemad tema loomingus, mis on poeetiline ja atmosfääriline ning, mis kutsub publikut kogema ruumilist universumit.

Apr 02, 202351:38
Lia Tüüri mälestuskohtumine

Lia Tüüri mälestuskohtumine

Lia Tüüri töid ja tegemisi meenutasid sõbrad ja kolleegid läbi aastakümnete.

Mar 07, 202301:29:21
Kai Kiudsoo-Värv

Kai Kiudsoo-Värv

Kai Kiudsoo-Värv (s 1968) on klaasikunstnik. Ta on lõpetanud EKA klaasikunsti osakonna 1995 (BA) ja 2005 (MA). Alates 1995 aastast on ta tegutsenud vabakutselise kunstnikuna teostades erinevaid töid tootedisainist näituseprojektideni. Tema tööde hulka kuuluvad valgusobjektid, skulptuurid, kirikuaknad jpm. Ta on õpetanud klaasikunsti EKA-s ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. Oma igapäevatööd teeb ta Tallinnas enda asutatud klaasikunstistuudios Klaasiklubi (alates 2009), kus ta korraldab ja viib läbi erinevaid sulatustehnikate kursuseid. Kai Kiudsoo-Värv on osalenud paljudel näitustel Eestis ja välismaal. Tema töid on mitmetes erakogudes ja muuseumites.

Kunstnikuvestluse viis läbi ehtekunstnik ja kultuuriajakirjanik Urmas Lüüs.
Filmis ja monteeris Liina Lõõbas.
A-Galerii kunstnikuvestlusi toetab Eesti Kultuurkapital.

Nov 30, 202252:21
Ketli Tiitsar & Flora Vagi (in English)
Nov 23, 202248:09