Skip to main content
Spotify for Podcasters
ABSL Studio: Idea a realizacja, czyli Diversity and Inclusion oczami pracowników

ABSL Studio: Idea a realizacja, czyli Diversity and Inclusion oczami pracowników

By ABSL Studio

Currently playing episode

Jak zarządzać wielokulturowością w miejscu pracy?

ABSL Studio: Idea a realizacja, czyli Diversity and Inclusion oczami pracownikówFeb 03, 2023

00:00
46:40
Jak zarządzać wielokulturowością w miejscu pracy?

Jak zarządzać wielokulturowością w miejscu pracy?

O empatii – kluczowym elemencie zarządzania wielokulturowością w dojrzałej organizacji i o tętniącym życiem wielokulturowym Wrocławiu, opowiada Magdalena Zarawska, Sales Support Manager w Olympus Business Services.

Podcast jest elementem programu #WorkingTogether promującego wartości sektora usług dla biznesu takie jak różnorodność, otwartość i inkluzywność. Inicjatywy w ramach #WorkingTogether mają na celu pokazanie w w jaki sposób organizacje mogą czerpać z szeroko pojętej różnorodności jako siły napędowej kreatywności i innowacji.

Feb 03, 202346:40
Różne odsłony różnorodności. Rozumienie i zarządzanie DE&I na przestrzeni lat

Różne odsłony różnorodności. Rozumienie i zarządzanie DE&I na przestrzeni lat

To było 25 lat temu kiedy Janusz Dziurzyński, Prezes ABSL i Prezes Zarządu BAT Digital Business Solutions Polska.  Dlaczego brzmiało to sztucznie, ale było jednocześnie bardzo naturalne? Co się zmieniło od tamtego czasu i jak bardzo różna może być sama różnorodność?

Wdrażając polityki DEI należy wziąć pod uwagę otoczenie kulturowe. Jednowymiarowe kopiowanie globalnych standardów i traktowanie polityki DE&I jako kolejnej zasady do odhaczenia w prowadzeniu firmy nie zdaje egzaminu, jeśli jest oderwane od lokalnej specyfiki i potrzeb. Różnorodność należy rozpatrywać w szerokim kontekście - nie tylko płci, wieku, narodowości, ale również w wymiarze społecznym uwzględniając pochodzenie, miejsce, w którym się dorastało, szeroko rozumiany bagaż doświadczeń, w tym dostęp do edukacji, ale też naturalne predyspozycje, talenty i potrzeby danej jednostki. Wymaga to od biznesu przemyślenia i uważności przy tworzeniu zespołów nie na zasadzie podobieństwa, ale z uwzględnieniem zróżnicowanych perspektyw oraz z dbałością o integracją poszczególnych grupy pracowników.

Zarządzanie różnorodnym środowiskiem niesie za sobą różne wyzwania. Jednym z nim jest świadomość i akceptacja faktu, że wszyscy nosimy w sobie uprzedzenia, które nieświadomie wpływają na nasze decyzje. Czasami również integracja różnorodnego zespołu i nauczenie się wzajemne stylu pracy i osiągnięcie efektywności może zająć więcej czasu niż w jednorodnym zespole. Ale zawsze warto taką próbę podjąć.

Zapraszamy do ABSL  na rozmowę Marty Rudowicz z Januszem Dziurzyńskim. 

Nov 24, 202237:59
Idea a realizacja, czyli Diversity & Inclusion oczami pracowników

Idea a realizacja, czyli Diversity & Inclusion oczami pracowników

O zarządzaniu różnorodnością w firmach mówi się często i głośno. Międzynarodowi inwestorzy, ale też coraz więcej polskich firm deklaruje działanie w duchu wartości diversity & inclusion. Pracownicy z różnych środowisk dają odmienne perspektywy i spojrzenia na zagadnienia co sprzyja kreatywnym pomysłom i efektywnym rozwiązaniom. Firmy wspierające różnorodność to nie tylko przyjazne, interesujące środowiska pracy, ale też organizacje o lepszych wynikach.

Jak jednak mówi Rafał Dembe, różnorodności i inkluzywności nie da się wprowadzić w firmie odgórnie – mailem czy dekretem. Dlaczego zatem warto wspierać ten obszar, jakie inicjatywy wybierać i jak przekuć idee i wartości w czyny? Jakie są konsekwencje braku strategii D&I dla firmy? I czego oczekują pracownicy, dla których inkluzywna kultura organizacyjna może stanowić warunek decydujący w procesie wyboru pracodawcy? W ABSL Studio z Rafałem Dembe, współtwórcą sieci wspierającej społeczność LGBT+ – Rainbow Network – w NatWest Group w Polsce, rozmawia Marta Rudowicz.

Podcast jest elementem programu #WorkingTogether promującego wartości sektora usług dla biznesu takie jak różnorodność, otwartość i inkluzywność. Inicjatywy w ramach #WorkingTogether mają na celu pokazanie w w jaki sposób organizacje mogą czerpać z szeroko pojętej różnorodności jako siły napędowej kreatywności i innowacji.

Oct 16, 202231:40