Skip to main content
Spotify for Podcasters
Adam Bodnar Podcast "Nie tylko o prawach człowieka"

Adam Bodnar Podcast "Nie tylko o prawach człowieka"

By Adam Bodnar

W podcaście dyskutuję o najważniejszych wydarzeniach z zakresu praw człowieka, praworządności i standardów demokratycznych - w Polsce i na świecie. Moimi gośćmi są aktywiści i aktywistki organizacji społecznych, eksperci, ale także osoby, których historie są ważne dla zrozumienia polskiej rzeczywistości.

Nie prowadziłem podcastu przez 1,5 roku, ze względu na współpracę z Radiem Newonce (Prawy Adam) oraz Radiem TOK FM (audycja BOS). Wracam w marcu 2023 r. z drugim sezonem podcastów, których partnerem jest Wolters Kluwer.
Available on
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Prawdziwą demokrację buduje się w sołectwach: rozmowa z sołtysem Michałem Nowakiem

Adam Bodnar Podcast "Nie tylko o prawach człowieka"May 01, 2023

00:00
59:15
Prawdziwą demokrację buduje się w sołectwach: rozmowa z sołtysem Michałem Nowakiem

Prawdziwą demokrację buduje się w sołectwach: rozmowa z sołtysem Michałem Nowakiem

W Polsce mamy kilkadziesiąt tysięcy sołectw. Sołtysi wybierani są przez zebrania wiejskie i przez okres kadencji są swoistymi gospodarzami wsi. Pracę wykonują społecznie, choć na skutek niedawnych zmian ustawowych będą mieli dodatek emerytalny za swoją służbę. Praca sołtysa pokazuje na czym może polegać budowanie demokracji na najniższym szczeblu wspólnoty lokalnej. Decyzje o wybudowaniu boiska, świetlicy, placu zabaw są dla wielu osób często ważniejsze niż debaty, które się toczą na szczeblu ogólnokrajowym. Często problemem jest gdzie mieszkańcy mogą się w ogóle spotkać - jeśli we wsi nie ma remizy strażackiej czy świetlicy wiejskiej. Sołtys może także angażować współmieszkańców do różnych inicjatyw społecznych. Jeśli czuje potrzebę służby, to może stać się dla mieszkańców kimś wyjątkowym, osobą, która uczy aktywnego obywatelstwa. Natomiast zebranie wiejskie mogą być przeprowadzane w taki sposób, że nawet Parlament mógłby z nich czerpać wzory. Ważne jest także budowanie poprawnych relacji z wójtem, burmistrzem i lokalnymi radnymi - od tego zależy jakość zarządzania i rozwiązywania konkretnych problemów.

O demokracji na szczeblu sołectw rozmawiam z Michałem Nowakiem. Michał Nowak jest sołtysem wsi Radunica w gminie Pruszcz Gdański. Sołtysem jest od 8 lat. Założył także Stowarzyszenie Sołtysi Pomorza. Jest także mężem i ojcem dwójki dzieci. Zawodowo zajmuje się na dzień pracą na rzecz jednej z korporacji przy projektach inwestycyjnych. Pokazuje swoją postawą i zaangażowaniem, że Polskę można zmieniać nie tylko wielkimi hasłami, ale pieczołowitą i staranną służbą na rzecz innych, wykonywaną każdego dnia.

Partnerem podcastu jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

May 01, 202359:15
Walka ze zmianą klimatu: Jak pragmatyzm ma wygrać z populizmem? Rozmowa z mec. Zuzanną Rudzińską-Bluszcz

Walka ze zmianą klimatu: Jak pragmatyzm ma wygrać z populizmem? Rozmowa z mec. Zuzanną Rudzińską-Bluszcz

Walka ze zmianą klimatu to jedno z najważniejszych wyzwań dla współczesnego świata. Od sukcesu w tej walce zależy bezpieczeństwo ekologiczne nas i przyszłych pokoleń oraz przetrwanie naszej planety. Organizacje międzynarodowe, naukowcy, działacze społeczni, aktywiści i aktywistki od lat apelują, że z tym wyzwaniem trzeba się zmierzyć. Na szczeblu Unii Europejskiej podejmowane są różne inicjatywy polityczne i prawne. Sprawami dotyczącymi prawa do życia w czystym, zdrowym i zrównoważonym środowisku zajmują się sądy krajowe i międzynarodowe. Jednak czy obecny wysiłek jest wystarczający? Czy walka ze zmianą klimatu nie przegrywa z populizmem - odwoływaniem się przez polityków do naszych lęków, przyzwyczajeń i pokładów tożsamości, związanej np. z tradycją wydobywania węgla? Rodzą się pytania jak przekonać sceptyków, jak kształtować odpowiedzialne polityki publiczne i odchodzić od paliw kopalnych, jak ograniczyć spożycie mięsa i zmienić nawyki w zakresie korzystania ze środków transportu? Czy poradzi sobie z tym polskie społeczeństwo obywatelskie? Czy temat walki ze zmianą klimatu stanie się kluczowy w zbliżających się wyborach parlamentarnych? Czy potrafimy być solidarni wobec tych, którzy już teraz cierpią najbardziej, jako ofiary zatopień, powodzi, suszy i huraganów?

O tych kwestiach rozmawiam z mec. Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, prezeską Fundacji Client Earth Polska. Jest to organizacja pozarządowa o zasięgu międzynarodowym, która koncentruje się na działaniach prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz walki ze zmianą klimatu. Jednym ze sponsorów Client Earth jest zespół Coldplay. W dniach 17-21 kwietnia 2023 r. Fundacja Client Earth Polska zorganizowała Tydzień Klimatyczny - serię debat, dyskusji i spotkań poświęconych klimatowi. Pretekstem był przygotowany przez Fundację projekt ustawy o ochronie klimatu. Polska nie ma takiej ustawy, w odróżnieniu od wielu państw członkowskich UE.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz rozpoczynała swoją drogę zawodową w kancelarii Wardyński i Wspólnicy jako aplikantka adwokacka, a następnie adwokatka. Poznaliśmy się kiedy została prawniczką pro bono współpracującą z Programem Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 2015 r. dołączyła do mnie jako główna koordynatorka postępowań strategicznych w Biurze RPO. Z sukcesem zakończyła wiele spraw, reprezentowała Biuro RPO na arenie międzynarodowej (np. na forum organów traktatowych ONZ), a także podejmowała się innowacyjnych inicjatyw (jak np. walka z patostreamingiem). W 2021 r. była kandydatką na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Uzyskała bardzo szerokie poparcie polskich NGOs i środowisk opozycji demokratycznej. Z powodów politycznych niestety nie została RPO, ale za to rozpoczęła pracę jako szefowa polskiego biura Client Earth Polska. W międzyczasie była także stypendystką Fundacji Baracka Obamy (Obama Fellow) oraz została laureatką licznych nagród i wyróżnień. Obecnie jest jednym z najważniejszych polskich i europejskich głosów mówiących o potrzebie ochrony klimatu.

Partnerem podcastu jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Apr 24, 202358:10
Sfałszowane? Nieuczciwe? Jakie będą jesienne wybory? Rozmowa z amb. Urszulą Gacek

Sfałszowane? Nieuczciwe? Jakie będą jesienne wybory? Rozmowa z amb. Urszulą Gacek

Kiedy zbliżają się wybory, słyszymy, że będą obserwowane przez OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie). Czasami media odnotowują informacje o raportach OBWE dotyczących np. wyborów na Węgrzech, w Gruzji, USA, Kazachstanie czy Armenii. Dowiadujemy się czy wybory były przeprowadzone prawidłowo, czy doszło do nieprawidłowości, czy były uczciwe dla konkurentów politycznych? Ale czy rzeczywiście jesteśmy świadomi jak skomplikowany jest to proces: w jaki sposób OBWE przeprowadza misje obserwacyjne, kim są obserwatorzy OBWE, jak są rekrutowani i przygotowywani do misji, ile osób liczą misje, czy współpracują z lokalnymi obserwatorami, jaka jest ich metodologia działania, czy każde państwo wpuszcza obserwatorów? Wreszcie - czy państwa w ogóle przejmują się raportami OBWE, skoro już nawet w czasie nocy wyborczej wiadomo, kto wygrał, a zwycięzcy odbierają gratulacje?

Zbliżają się wybory parlamentarne w Polsce. W debacie publicznej pojawiają się pytania czy mogą być sfałszowane lub nieuczciwe. Na czym polega różnica? Czy możliwe jest wyciągnięcie wniosków z ostatnich wyborów prezydenckich w Polsce, wyborów parlamentarnych na Węgrzech lub wyborów prezydenckich w USA? Jakie są główne mechanizmy oszukiwania w czasie wyborów i czy misje obserwacyjne są w stanie sobie z nimi poradzić.

O tym właśnie rozmawiam z Amb. Urszulą Gacek. Pani Ambasador była szefową misji obserwacyjnej OBWE w czasie ostatnich wyborów prezydenckich w USA, a także uczestniczyła w wielu innych obserwacjach na całym świecie. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako senator VI kadencji, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Konsul Generalny RP w Nowym Jorku, a także jako ambasador pełnomocny i Stały Przedstawiciel RP w Radzie Europy w Strasburgu. Słowem - jest to osoba, która posiada doskonałą wiedzę teoretyczną i praktyczną jak przeprowadza się misje obserwacyjne wyborów, a także jakie mogą mieć one wpływ na stosunki międzynarodowe i standardy demokracji.

Partnerem podcastu jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Podcast został przygotowany w warszawskim Studio Malaga.

Apr 17, 202301:05:28
Czy polskie organy ścigania chronią ofiary gwałtów? Rozmowa z dr. Arturem Pietryką

Czy polskie organy ścigania chronią ofiary gwałtów? Rozmowa z dr. Arturem Pietryką

Dlaczego przestępstwo zgwałcenia budzi tyle emocji w debacie publicznej? Dlaczego musi być ścigane w szczególny sposób, z uwzględnieniem potrzeb osób pokrzywdzonych? Czy politycy używają dyskusji na temat przestępstwa zgwałcenia do celów populistycznych?

Dr Artur Pietryka opublikował niedawno książkę pt. Ściganie przestępstwa zgwałcenia. Przeanalizował 422 akta spraw pod kątem działania policji i prokuratury w tego typu sprawach. Badał czy polskie przepisy, a także tryb postępowania organów ścigania, chronią wystarczająco ofiary gwałtu. W naszej rozmowie zastanawiamy się czy liczne reformy kodeksu postępowania karnego powodują lepszą ochronę osób pokrzywdzonych, czy prokuratura działa z dobrą wrażliwością, czy ofiary mają dostęp do pomocy psychologa, a także jak działa tryb sądowego przesłuchania ofiary gwałtu? Dyskutujemy także czy przestępstwo to dotyczy wyłącznie kobiet?

Dr Pietryka odnosi się do reform dotyczących przestępstwa zgwałcenia, które zostały przeprowadzone za czasów min. Marcina Warchoła. Analizuje także poselski projekt ustawy, firmowany przez Lewicę, który postuluje zmianę art. 197 k.k. Zgodnie z tym projektem brak świadomej i dobrowolnie wyrażonej zgody na kontakt seksualny powinien prowadzić do odpowiedzialności karnej. Jak przekonać sceptyków twierdzących, że przed każdym stosunkiem seksualnym trzeba będzie mieć wręcz podpisaną umowę, że postulowana zmiana art. 197 k.k. jest potrzebna i rozsądna?

Dr Artur Pietryka przez wiele lat pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie zajmował się sprawami dotyczącymi domniemania niewinności, wolności słowa oraz obrony w sprawach karnych. Jako adwokat był pełnomocnikiem pro bono w precedensowych sprawach. Przygotowywał także raporty badacze dotyczące działania biegłych sądowych czy metod inwigilacyjnych. Jest doktorem nauk prawnych. Obecnie pracuje w kancelarii Wardyński i Wspólnicy jako senior associate.

Partnerem podcastu jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Apr 10, 202301:01:25
Piekło kobiet w Polsce - rozmowa z red. Darią Górką

Piekło kobiet w Polsce - rozmowa z red. Darią Górką

Red. Daria Górka przez 8 lat pracowała jako reportażystka dla programu "Czarno na Białym" w TVN24. Za swój reportaż o sprawie B. Chazana i traumie rodziców otrzymała nagrodę im. Dariusza Kmiecika. Jest autorką książki "Aż do śmierci" poświęconej ofiarom przemocy domowej. 8 marca 2023 r. ukazała się jej książka "Piekło Kobiet PL" (Wydawnictwo RM), która mówi o tym jak nieprzestrzegane są prawa kobiet po wyroku TK z 22 października 2020 r. w sprawie legalnej aborcji.

W naszej rozmowie przybliżamy słuchaczom i słuchaczkom wielowymiarowość problemu aborcji w Polsce. Książka "Piekło kobiet PL" to przede wszystkim zbiór wywiadów z rodzicami, lekarzami, położnymi, etykami, ale także politykami i duchownymi. Pytam red. Górkę jaka będzie przyszłość kobiet w przypadku ewentualnej wygranej prawicy w wyborach parlamentarnych? Czy czekają nas kolejne przypadki Justyny Wydrzyńskiej czy raczej przymykanie oczu przez władzę na aborcje dokonywane za granicą oraz dostępność aborcji farmokologicznej? Czy tzw. turystyka aborcyjna wpisze się na stałe do polskiego życia społecznego? Jakie są szanse na to, aby w przypadku wygranych wyborów parlamentarnych przez opozycję demokratyczną nastąpił odwrót od obecnego restrykcyjnego prawa?

Rozmawiamy także o postawie posła Bartłomieja Wróblewskiego, posła na Sejm RP i autora wniosku do TK. Red. Górka przeprowadziła z nim wywiad na potrzeby książki i odpowiada na pytanie jakim byłby RPO, gdyby został wybrany na to stanowisko. Pytam także Panią Redaktor o osobistą motywację do zajęcia się tym trudnym tematem. Analizujemy również praktyki systemowe państwa polskiego w kontekście działalności hospicjów perinatalnych.

Partnerem podcastu jest Wydawnictwo Wolters Kluwer.Apr 03, 202301:00:43
Jak przywrócić zaufanie do Policji? Rozmowa z gen. Adamem Rapackim

Jak przywrócić zaufanie do Policji? Rozmowa z gen. Adamem Rapackim

Gen. Adam Rapacki to legenda polskiej Policji. Przeszedł wszystkie szczeble służbowe w Policji - od zwyczajnego funkcjonariusza aż po Komendanta Głównego i generała Policji (nadinspektora). Skutecznie zwalczał przestępczość zorganizowaną i dbał o zaufanie do tej formacji. Pełnił także funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie był odpowiedzialny za reformy systemowe w Policji oraz w innych służbach mundurowych. Obecnie - jako generał w stanie spoczynku - prowadzi kancelarię zajmującą się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa. Jako szef Stowarzyszenia Generałów Policji RP wypowiada się na tematy związane ze zmianami w Policji, które nastąpiły po 2015 r.

Rozmawiamy o upolitycznieniu Policji, nadużywaniu władzy i braku odpowiedzialności funkcjonariuszy za różne działania (w kontekście zgromadzeń czy stosowania przemocy), kryzysie etosu służby i problemach z rekrutacją nowych policjantów, o inwigilacji za pomocą billingów, a także o potencjalnej roli Policji w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych. Gen. Adam Rapacki przedstawia rekomendacje jak można odzyskać zaufanie do Policji.

Partnerem podcastu jest Wydawnictwo Wolters Kluwer.


Mar 27, 202301:05:40
Odcinek 26 - Frankowicze - Rozmowa z dr Anetą Wiewiórowską-Domagalską

Odcinek 26 - Frankowicze - Rozmowa z dr Anetą Wiewiórowską-Domagalską

W 26. odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z dr Anetą Wiewiórowską-Domagalską na temat problemu frankowiczów. Dr Wiewiórowska-Domagalska jest doktorem nauk prawnych, pracuje na Uniwersytecie w Osnabrueck, studiowała prawo na UAM w Poznaniu i na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doktorat z zakresu prawa konsumenckiego obroniła na Uniwersytecie w Utrechcie w 2011 r. Obecnie przygotowuje habilitację. W latach 2000-2005 uczestniczyła w pracach grupy roboczej tworzącej europejski Kodeks cywilny. W Polsce uczestniczyła w pracach Komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego. W latach 2008-2014 pracowała dla Ministerstwa  Sprawiedliwości. Była odpowiedzialna m.in. za wdrażanie dyrektyw konsumenckich, przygotowywanie stanowisk polskiego rządu przed TSUE czy na posiedzenia Rady Europejskiej. Pełni funkcję przewodniczącej Forum Konsumentów przy Biurze RPO. Za swoje zasługi dla ochrony praw konsumentów w Polsce otrzymała odznakę honorową RPO.

Nasza rozmowa dotyczy problemu frankowiczów, czyli osób, które zaciągnęły kredyty denominowane lub indeksowane w odniesieniu do franka szwajcarskiego (lub innej waluty obcej). Szacuje się, że w Polsce jest obecnie ok. 400 tys. tego typu kredytów, a toczy się ok. 30 tys. postępowań z powództw poszkodowanych klientów. Przybliżamy słuchaczom znaczenie tego problemu, a także potencjalne oraz niewykorzystane możliwości jego rozwiązania. Wskazujemy dlaczego aspekty prawne, społeczne oraz ekonomiczne mają wpływ na ostateczne przecięcie sporu, który ma tak ogromne znaczenie dla naszej debaty publicznej oraz sporów politycznych. Odnosimy się do zapowiadanej uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, a także analizujemy dlaczego polskie sądy powinny stosować prawo europejskie. Szczególną uwagę poświęcamy słynnej sprawie Dziubak, rozstrzygniętej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Słuchacze i słuchaczki podcastu mogą się dowiedzieć co wspólnego ma arbuz ze sprawami frankowiczów, a także czy czasami liczne sprawy toczące się przed sądami nie stwarzają dla klientów nadmiernego marzenia. 

26. odcinek jest ostatnim w tym sezonie. Wracam z podcastami z początkiem września 2021 r. 

Jul 01, 202157:05
Odcinek 25 - Tour de Konstytucja - rozmowa z prof. Cezarym Obrachtem-Prondzyńskim

Odcinek 25 - Tour de Konstytucja - rozmowa z prof. Cezarym Obrachtem-Prondzyńskim

Jubileuszowy, 25-ty odcinek podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" to rozmowa z prof. Cezarym Obrachtem-Prondzyńskim na temat Tour de Konstytucja oraz aktywizmu społecznego. Prof. Obracht-Prondzyński jest socjologiem, antropologiem, historykiem, kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, autorem kilkudziesięciu książek i setek artykułów naukowych. Jest także promotorem tożsamości Kaszubów, członkiem kilku towarzystw naukowych, w tym Prezesem Instytutu Kaszubskiego, działaczem społecznym oraz doradcą różnych organizacji społecznych i naukowych. Jest także członkiem Rady Społecznej przy Biurze RPO w Gdańsku. W 1995 otrzymał nagrodę Fundacji „POLCUL” za pracę społeczną i kulturalną na Pomorzu, a w 2004 Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera.

W naszej rozmowie dyskutujemy przede wszystkim o idei Tour de Konstytucja. Jest to inicjatywa polegająca na promocji Konstytucji oraz wartości z nią związanych w całym kraju. TourBus, kierowany przez Roberta Hojdę, jeździ po całej Polsce i odwiedzi ponad 130 miast w okresie od 4 czerwca do 8 sierpnia 2021 r. Rozmawiamy czy w Polsce jest jeszcze przestrzeń społeczna na tego typu akcje? Czy Konstytucja jest dobrym hasłem, czy też może straciła swoją magnetyczną siłę, ponieważ została wiele razy sponiewierana i stała się narzędziem walki politycznej? Czy możliwe jest jeszcze w Polsce zorganizowanie akcji społecznej, która nie sięga do polityki partyjnej? Jakie jest znaczenie wspólnoty obywatelskiej - na szczeblu lokalnym oraz centralnym - dla realizacji takiej akcji? Czy mówienie o Konstytucji może być pomostem łączącym z tzw. drugą stroną, czy też działania polityków partii rządzącej to uniemożliwiają? Odnosimy się zwłaszcza do słów i działań min. Przemysława Czarnka w związku z przystankiem Tour de Konstytucja w Dobczycach. 

Rozmawiamy także o znaczeniu ruchów społecznych i demokratycznych w Polsce - skąd się bierze ich sukces, ale także czasami zniechęcenie uczestników?  Czy czasami zbyt szybko nie chcemy maksymalizować zysków z naszego zaangażowania w życie społeczne? Jakie jest społeczne znaczenie dobrego przywództwa oraz kreatywności w podejmowaniu nowych aktywności obywatelskich. Zastanawiamy się dlaczego protest pokojowy może mieć kluczowe znaczenie dla budowania dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego. 

Tour de Konstytucja dojedzie do Bytowa - rodzinnego miasta prof. Obrachta-Prondzyńskiego - 10 lipca 2021 r. W związku z tym pytam o przewidywania Pana Profesora odnośnie rozwoju tej inicjatywy oraz jej przyjęcia przez mieszkańców Bytowa, po przeszło 1 miesiącu od startu Tour de Konstytucja w Radomiu. 

Jun 17, 202101:05:45
Odcinek 24 - Zdrowie psychiczne - rozmowa z Krzysztofem Olkowiczem

Odcinek 24 - Zdrowie psychiczne - rozmowa z Krzysztofem Olkowiczem

W 24. odcinku rozmawiam z Krzysztofem Olkowiczem o stanie ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Pretekstem jest III Kongres Zdrowia Psychicznego, który odbył się w Warszawie 6 czerwca 2021 r. Krzysztof Olkowicz jest byłym Dyrektorem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie (w randze pułkownika). Jest laureatem Nagrody Radia TOK FM oraz Orderu Ecce Homo za "dawanie przykładu prawdziwej wrażliwości, za odważne i prawe kierowanie się sercem i rozumem, nawet wtedy, gdy konieczne jest przezwyciężanie bezmyślnej i bezdusznej litery prawa". W latach 2015-2017 był zastępcą RPO, a później pełnił funkcję głównego koordynatora ds. ochrony zdrowia psychicznego w Biurze RPO.

W naszej rozmowie dyskutujemy o aktualnych trendach w zakresie reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego. Krzysztof Olkowicz wyjaśnia dlaczego tak ważne jest inwestowanie w opiekę środowiskową oraz proces deinstytucjonalizacji. Wskazuje na przykłady rażących naruszeń praw człowieka w dużych szpitalach psychiatrycznych. Zastanawiamy się skąd wynika kryzys psychiatrii dziecięcej, a także czy główny postulat III Kongresu Zdrowia Psychicznego "Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie" ma szansę na realizację. Istnieje niebezpieczeństwo, że aktualny program pilotażowy nie będzie kontynuowany. Wspominamy także o książce J. Schwertnera i W. Beresia "Szramy" dla zmian dotyczących psychiatrii dziecięcej.

Pytam Pana Krzysztofa Olkowicza także o różne kwestie związane z psychiatrią sądową, w tym o stosowanie środków zabezpieczających (w kontekście skandalu w szpitalu w Rybniku) oraz o sytuację osób chorujących psychicznie przebywających w zakładach karnych.

Nasza rozmowa kończy się pytaniem skierowanym do K. Olkowicza: Proszę wyobrazić sobie, że przez jeden dzień jest Pan Premierem i bezpośrednio nadzoruje Ministra Zdrowia, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Jakie trzy decyzje – dotyczące zdrowia psychicznego w kontekście pandemii – by Pan zasugerował powyższym ministrom? Słuchacze i słuchaczki podcastu znajdą odpowiedź na to pytanie. 


Jun 10, 202152:11
Odcinek 23 - Młodzi ratują świat - rozmowa z Laurą Kwoczałą

Odcinek 23 - Młodzi ratują świat - rozmowa z Laurą Kwoczałą

Gościnią 23. odcinka podcastu jest Laura Kwoczała, aktywistka oraz działaczka społeczna, tegoroczna maturzystka. Laura Kwoczała jest byłą członkinią Młodzieżowej Rady Miasta w Oleśnicy. Jest współprzewodniczącą Ostrej Zieleni, organizacji młodzieżowej współpracującej z Partią Zieloni. Regularnie uczestniczy w inicjatywach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Organizowała w Oleśnicy protesty po wyroku TK z 22 października 2020 r., w związku z czym była wzywana na Policję. Podejmuje różne dodatkowe inicjatywy na rzecz ochrony klimatu i przeciwdziałania dyskryminacji, na szczeblu lokalnym i centralnym. Jest autorką listu otwartego do Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka dotyczącego praw młodzieży nieheteronormatywnej oraz potrzeby wzmocnienia psychiatrii dziecięcej.

Rozmawiamy o wymiarze młodzieżowej działalności obywatelskiej, o jej blaskach i cieniach, o skuteczności, porażkach i frustracjach. Dopytuję rozmówczynię o jej doświadczenia związane z hejtem kierowanym pod adresem aktywistów i aktywistek, ale także o represje związane z uczestnictwem w różnych protestach. Pani Laura Kwoczała opowiada o znaczeniu szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich, ale także o wsparciu jakie otrzymuje od rodziny. Zastanawiamy się skąd się wzięła wielka energia młodzieży po wyroku TK w sprawie aborcji oraz co spowodowało, że obecnie siła protestu jest duża słabsza.

Pani Laura Kwoczała mówi także o swoim dalszym rozwoju zawodowym i społecznym, opowiada o współpracy z innymi aktywistami młodzieżowymi, takimi jak Franek Broda oraz Mikołaj Wolanin (Fundacja na Rzecz Praw Ucznia). W kontekście niedawnego przyjęcia ustawy o młodzieżowych radach gminnych i powiatowych, sugerujemy dlaczego powstawanie nowych rad młodzieżowych mogłoby być ważne dla aktywizacji obywatelskiej uczniów i uczennic. 

----

W przygotowaniu rozmowy podcastowej korzystałem z wywiadów przeprowadzonych z Laurą Kwoczałą przez Katarzynę Seiler dla "Wysokich Obcasów" oraz przez Anetę Olender dla "Na Temat"

 

Jun 03, 202101:06:58
Odcinek 22 - Wojna lekarzy Hitlera - rozmowa z Bartoszem Wielińskim

Odcinek 22 - Wojna lekarzy Hitlera - rozmowa z Bartoszem Wielińskim

Gościem 22. odcinka podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" jest red. Bartosz T. Wieliński, dziennikarz, publicysta i politolog, laureat nagrody Grand Press, wieloletni korespondent "Gazety Wyborczej" w Berlinie, a obecnie członek jej warszawskiej redakcji. Rozmawiamy na temat książki opublikowanej w 2021 r. przez red. Bartosza Wielińskiego nakładem Wydawnictwa Agora pt. "Wojna lekarzy Hitlera"

Odwołując się do książki wyobrażamy sobie, że stanowi ona materiał pomocniczy do nauki Wiedzy o Społeczeństwie oraz że jesteśmy na fikcyjnej lekcji w liceum poświęconej prawom człowieka. Oczywiście Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została przyjęta dopiero po II wojnie światowej. Ale jednak gdyby nie doświadczenia historyczne, to ten dokument (jak również koncepcja praw człowieka) by nie powstała. Wszak preambuła do Deklaracji stanowi, że „brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do czynów barbarzyńskich, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości”.

Nawiązując do przykładów z książki rozmawiamy o sytuacjach, które stanowiły akty powszechnej dyskryminacji, naruszenie godności ludzkiej, tortury oraz eksperymenty medyczne wykonywane bez zgody. Mówimy o znaczeniu prawnej ochrony życia - w kontekście ustaw norymberskich czy funkcjonowania obozów koncentracyjnych. Rozważamy mechanizmy odpowiedzialności lekarzy i prawników za zbrodnie popełnione w czasach Trzeciej Rzeszy.

Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie podcastowej uda się inaczej spojrzeć na historię - jako na podstawę do rzeczywistego nauczania po co zostały stworzone konkretne gwarancje praw człowieka.

May 27, 202101:04:27
Odcinek 21 - Zdradzeni funkcjonariusze - rozmowa z Grażyną Biskupską

Odcinek 21 - Zdradzeni funkcjonariusze - rozmowa z Grażyną Biskupską

W 21. odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z Grażyną Biskupską, młodszym inspektorem Policji w stanie spoczynku. Pani Grażyna Biskupska była przez ponad 20 lat związana z Policją, kierowała Wydziałem ds. Zwalczania Terroru Kryminalnego w Komendzie Stołecznej Policji oraz Wydziałem ds. Terroru w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Była zaangażowana w szereg istotnych spraw, jak np. wyjaśnienie śmierci Tomasza Jaworskiego, rozpracowywanie gangu "Mutantów" oraz gangu żoliborskiego. W 2006 r. została oczyszczona z zarzutów w związku z strzelaniną w Magdalence. Obecnie jest wykładowczynią Collegium Civitas.

Grażyna Biskupska jest jedną z kilkudziesięciu byłych funkcjonariuszy (oraz członków ich rodzin), których dotknęła ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. Ustawa objęła wszystkich funkcjonariuszy, którzy choć przez jeden dzień służyli w formacjach uznanych za „wspierające totalitarne państwo”, niezależnie od tego co robili i jakie są ich zasługi dla Państwa.

Panią Grażynę Biskupską zapytałem m.in. o to:

- Jak trafiła do policji i dlaczego zdecydowała się na pracę w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL?

- Na na czym polegała praca Komisji Weryfikacyjnej i czy weryfikacja rzeczywiście została dobrze przeprowadzona?

- Co czuła gdy uchwalana była ustawa represyjna i kiedy zdecydowała się na walkę o swoje prawa?

- Czy czuje, że państwo zdradziło swoich funkcjonariuszy, którzy po weryfikacji budowali nowoczesne, demokratyczne państwo?

- Czym jest służba i czego młodzi funkcjonariusze mogą nauczyć się od starszych pokoleń?

- Czy przyznaje się do tego, że była policjantką i czy czuje dumę ze swojej formacji.


May 20, 202101:22:32
Odcinek 20 - Konwencja Stambulska - rozmowa z Renatą Durdą

Odcinek 20 - Konwencja Stambulska - rozmowa z Renatą Durdą

W 20. odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z Renatą Durdą o Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. Konwencji Stambulskiej). Moja rozmówczyni - Renata Durda - jest kierowniczką Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, certyfikowaną superwizorką i specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, autorką wielu publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz zapobiegania temu zjawisku. Była także społeczną doradczynią Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Konwencja Stambulska została 11 maja 2011 r. - 10 lat temu - otwarta do podpisu. Niniejszy podcast jest zatem dla mnie częścią świętowania 10-lecia Konwencji.

Rozmawiamy o czasach, kiedy powstawała Konwencja Stambulska, a następnie była ratyfikowana przez Polskę - jeszcze za czasów Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pytam Renatę Durdę co robiła, kiedy nastąpiło uroczyste podpisanie Konwencji Stambulskiej w siedzibie Centrum Praw Kobiet. Ale dopytuję ją również co sądzi o postawach takich organizacji jak Ordo Iuris oraz znanych prawników, przeciwników Konwencji Stambulskiej jeszcze w 2015 r., którzy niedawno zmienili swój pogląd (prof. Andrzej Zoll, prof. Michał Królikowski).

Po 6 latach od ratyfikacji Konwencji zastanowimy się jakie zmiany zaszły w polskim prawie, a także co jeszcze musimy zmienić, aby w pełni respektować jej postanowienia. Rozważamy również jak wygląda system funkcjonowania państwa z perspektywy organizacji pozarządowych i co należałoby w nim poprawić? Wskazujemy na trzy najważniejsze priorytety dla władz Polski w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej.

Zadaję także pytanie: Co z tym „gender”? Jak odwoływanie się do pewnego symbolu może stać się sposobem na prowadzenie polityki oraz czy  istnieje rzeczywiste niebezpieczeństwo wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej?

Renata Durda wskazuje także co każdy z nas mógłby zrobić, aby bronić idei wiążących się z Konwencją Stambulską. Być może dużo od nas zależy, tylko nie zawsze wiemy w jaki sposób możemy walczyć o wartości, które są nam bliskie. 

May 13, 202101:14:35
Odcinek 19 - Nasze przyszłe emerytury - rozmowa z Oskarem Sobolewskim

Odcinek 19 - Nasze przyszłe emerytury - rozmowa z Oskarem Sobolewskim

W 19. odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z Oskarem Sobolewskim o naszych przyszłych emeryturach w kontekście czekających Polskę wyzwań demograficznych. Pan Oskar Sobolewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie doktorantem na tej uczelni. Napisał pracę magisterską nt. pracowniczych planów kapitałowych, a jego promotorką była Prof. Małgorzata Gersdorf. Współpracuje z kancelarią Wojewódka i Wspólnicy, jest ekspertem Instytutu Emerytalnego, a przez 2 lata pracował w ZUS-ie, gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z III filarem. 

W naszej rozmowie zastanawiamy się dlaczego funkcjonowanie systemu emerytalnego powinno być ważne dla młodego pokolenia oraz czy w wieku 20-30 lat należy już się zastanawiać nad własną przyszłością "emerytalną". Rozważamy czy słuszna była decyzja rządu o podwyższeniu (za czasów Premiera Donalda Tuska), a następnie obniżeniu wieku emerytalnego (za czasów Premiera Beaty Szydło), a także kto jest obecnie bardziej pokrzywdzony przez system - kobiety czy mężczyzny. Dyskutujemy o znaczeniu OFE oraz pracowniczych planów kapitałowych. Przedstawiamy zmiany dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego wprowadzane w innych państwach, motywowane wyzwaniami demograficznymi oraz starzeniem się społeczeństw. 

Stawiamy pytanie czy obecne elity polityczne nie stały się zakładnikami utrwalania obowiązującego systemu, co tak naprawdę może wprowadzić Polaków w kłopoty, gdyż emerytury będą coraz niższe, a w systemie będzie niedługo więcej osób w wieku postprodukcyjnym niż produkcyjnym. Czy to może stać się podstawą do rewolucji młodych? Czy migracje międzynarodowe mogą zniwelować nadchodzący kryzys?

May 06, 202101:00:15
Odcinek 18 - Sprawiedliwość dla zbrodniarzy wojennych - rozmowa z prof. Piotrem Hofmańskim

Odcinek 18 - Sprawiedliwość dla zbrodniarzy wojennych - rozmowa z prof. Piotrem Hofmańskim

W 18. odcinku podcastu rozmawiam z prof. Piotrem Hofmańskim, Prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, o sprawiedliwości  dla zbrodniarzy wojennych. Prof. Piotr Hofmańskim jest jednym z najwybitniejszych ekspertów z zakresu procedury karnej. Był przez wiele lat sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego, członkiem i przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Przed objęciem funkcji sędziego MTK w Hadze (w 2014 r.) pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W marcu 2021 r. został mianowany Prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego. 

Rozmawiamy o roli MTK w zakresie zapewnienia sprawiedliwości dla sprawców, ale także i dla ofiar zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Omawiamy niektóre sprawy (głównie dotyczące liderów państw afrykańskich), w które zaangażowany był Pan Sędzia. Zastanawiamy się nad specyfiką postępowania przed MTK, rolą sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników stron. Pytam Pana Sędziego jak zmieniła się jego rola odkąd został Prezydentem MTK oraz czy jest szansa, aby Statut Rzymski MTK stał się instrumentem w pełni globalnym (obecnie 123 państwa uczestniczą w systemie MTK).

Zadaję Panu Sędziemu pytania jak wyglądała kampania zmierzająca do tego, aby został sędzią MTK oraz dlaczego taka nominacja ma znaczenie dla pozycji międzynarodowej państwa, z którego pochodzi sędzia. Pan Sędzia przedstawia także znaczenie polskiej historii dla zrozumienia znaczenia międzynarodowych systemów odpowiedzialności karnej dla zbrodniarzy wojennych. 


Apr 29, 202101:10:42
Odcinek 17 - Dziennikarz w służbie obywatelom - rozmowa z red. Eweliną Karpacz-Oboładze

Odcinek 17 - Dziennikarz w służbie obywatelom - rozmowa z red. Eweliną Karpacz-Oboładze

Gościem 17. odcinka podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” jest red. Ewelina Karpacz-Oboładze. Rozmawiamy o misji publicznej Polskiego Radia, znaczeniu reportażu radiowego oraz o cenzurze – w PRL oraz we współczesnej Polsce. Red. Karpacz-Oboładze przez wiele lat była związana ze Studiem Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, przygotowała ponad 200 reportaży radiowych. Była laureatką licznych nagród dziennikarskich (w tym "Srebrnego Melchiora", "Złotego Mikrofonu" oraz nominacji do Prix Italia). Prowadzi zajęcia "Dokument radiowy i sztuka realizacji dźwięku" na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Współpracuje z Radiem 357. 

Rozmawiamy o drodze zawodowej Pani Redaktor oraz o realizacji własnych pasji w Studiu Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Zastanawiamy się nad misją publiczną wypełnianą przez reportaż radiowy oraz dlaczego tego typu działalność tylko w sposób szczątkowy może być realizowana przez media komercyjne (czy podcasty). Pani Redaktor opowiada jak Studio Reportażu i Dokumentu stało się instytucją kultury, jak kolejne pokolenia mogły budować nowy dorobek na ramionach gigantów. Wspominamy mistrzów - Adama Wielowieyskiego, Eugeniusza Rudnika, Annę Semkowicz, Janinę Jankowską oraz Irenę Piłatowską-Mądry. 

Pytam się o cenzurę w Polskim Radio. Czy słowa jej koleżanki redakcyjnej Olgi Mickiewicz-Adamowicz są prawdziwe: "Postępuje cenzura, tematy niewygodne dla władzy są zdejmowane z anteny albo nie dopuszcza się do ich realizacji. Nie zaprasza się gości, którzy są krytyczni wobec władz radia, wobec władzy. Ogranicza się obecność słuchaczy na antenie ze strachu przed tym, że powiedzą oni coś niewygodnego. Reportaż w Polskim Radiu traci na znaczeniu. Przerwane zostały pewne tradycje, zniszczony dorobek, na który ciężko pracowaliśmy latami. Zniszczona została Trójka. Niszczeje też Studio Reportażu, które funkcjonuje w szczątkowy, okaleczony sposób." Rozważamy na ile współczesna cenzura jest podobna do tej z czasów ul. Mysiej. 

Pani Redaktor tłumaczy co robiła 15 maja 2020 r. - w czasie ostatniego notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego, a także jak wyglądało jej rozstanie z Polskim Radio. Pytam się także dlaczego odejście z mediów publicznych nastąpiło tak późno, skoro przemiany i upolitycznienie Polskiego Radia były oczywiste już od 2016 r. 

Czy Studio Reportażu i Dokumentu przetrwa? Czy też została przerwana nić kontynuacji i nie będzie już powrotu do przeszłości? Odpowiedzią na te pytania (a także niezwykle ciekawą anegdotą z udziałem Leonarda Cohena) kończy się rozmowa. 

Apr 22, 202155:54
Odcinek 16 - My. Rewolucja - rozmowa z Dawidem Ciślakiem

Odcinek 16 - My. Rewolucja - rozmowa z Dawidem Ciślakiem

Gościem 16. odcinka podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" jest Dawid Ciślak - absolwent Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego w Katowicach, twórca gry „We. The Revolution” przedstawiającej postać sędziego trybunału rewolucyjnego w czasie Rewolucji Francuskiej (wydanej przez studia Polyslash i Klabater). Dawid Ciślak jest laureatem Paszportu Polityki w kategorii “Kultura Cyfrowa”, a także Prezesem Zarządu Polyslash SA, spółki notowanej na New Connect.

Rozmawiamy o znaczeniu gier komputerowych dla edukacji obywatelskiej. Gra "We. The Revolution" skłania do refleksji nad zrozumieniem przez społeczeństwo zasad niezależności sądownictwa oraz odpowiedzialności wiążącej się z wymierzaniem sprawiedliwości.

Pytam Dawida Ciślaka o jego zainteresowanie grami komputerowymi oraz motywy porzucenia kariery w świecie filmu. Zastanawiamy się czy gry z dzieciństwa związane z odpowiedzialnością społeczną, zarządzaniem i poczuciem obywatelskości (np. Cywilizacja, Sims, Railroad Tycoon itd.) wpłynęły na jego profesjonalne zainteresowania. 

Dawid Ciślak wyjaśnia mechanizm gry "We. The Revolution". Wskazuje, że powstanie gry było częściowo związane z sytuacją w Polsce dot. praworządności oraz kształtującymi się podziałami w polskim społeczeństwie. Jednocześnie gra pokazuje, że "rewolucja może zjadać własne dzieci", a rola sędziego może z czasem ulegać wypaczeniu. Zastanawiamy się czy można stworzyć w społeczeństwie (ale także wśród nauczycieli i wychowawców) przekonanie, że gry komputerowe (narracyjne) mogą stanowić istotny komponent edukacji (w zakresie wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii), ale także mogą nauczyć podejmowania strategicznych decyzji. 

Dawid Ciślak przedstawia także scenariusz potencjalnej nowej gry dotyczącej współczesnej sytuacji w Polsce.

Dziękuję dr Magdalenie Zmysłowskiej za pomoc w zaaranżowaniu nagrania podcastu.

Apr 15, 202101:02:34
Odcinek 15 - Katolik wobec kary śmierci - rozmowa z dr. Tomaszem Snarskim

Odcinek 15 - Katolik wobec kary śmierci - rozmowa z dr. Tomaszem Snarskim

Gościem 15. odcinka podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" jest dr Tomasz Snarski – nauczyciel akademicki, adwokat, filozof, poeta, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i filozofii prawa. Dr Snarski opublikował trzy tomy wierszy, w tym ostatni „Żmuty”. Współpracuje stale z organizacjami społecznymi z Wilna oraz z Laboratorium „Więzi”. Ukazała się niedawno jego książka „Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią” (Więź, Warszawa 2021). Rozmawiamy właśnie na temat głównych tez książki. 

Zastanawiamy się nad tym jak wyglądała ewolucja poglądów Kościoła katolickiego w odniesieniu do kary śmierci. Czy przełom związany z decyzją Franciszka o zmianie pkt. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego jest rzeczywiście przełomem czy też konsekwencją ewolucji poglądów wewnątrz Kościoła? Dr Snarski tłumaczy także jakie są zasadnicze powody sprzeciwu wobec kary śmierci ze strony Kościoła.

Zadaję pytanie Panu Doktorowi dlaczego zmiana poglądów Kościoła katolickiego nastąpiła tak późno. Przecież w stosunku do ochrony życia ludzkiego poglądy były jasno sprecyzowane – zwłaszcza w kontekście dopuszczalności aborcji (encyklika Evangelium Vitae)? Co więcej z encykliki tej wynika, że stopniowe ograniczanie kary śmierci to argument za niedopuszczalnością aborcji. Czy to nie jest swoista hipokryzja – do czasów Franciszka życie ludzkie nie było w KKK traktowane jak absolutna wartość (zwłaszcza w przypadku osób, które nie są niewinne)? Czy Kościół czasami nie powiela rozwiązań, które i tak zostały już wcześniej wypracowane w poszczególnych państwach, przez środowiska kierujące się wartościami humanistycznymi (jak np. Robert Badinter we Francji, Andras Sajo na Węgrzech czy Halina Bortnowska w Polsce) – powiela wtedy, kiedy praca została już wykonana, społeczeństwa zaakceptowały zmiany? Czy czasami zdecydowanego głosu Kościoła nie brakowało wcześniej?

Rozmawiamy także na temat sprawy Tomasza Komendy. Czy może ona spowodować odejście w Polsce od tzw. kultury kary śmierci (wprawdzie wiemy, że prawnie nie jest możliwe przywrócenie kary śmierci, ale wyrażamy publicznie tęsknotę za taką karą, co sprzyja dehumanizacji, represyjnej polityce karnej oraz publicznym linczom)?

Apr 08, 202101:12:46
Odcinek 14 - O potrzebie nowoczesnej edukacji obywatelskiej - rozmowa z Przemysławem Staroniem

Odcinek 14 - O potrzebie nowoczesnej edukacji obywatelskiej - rozmowa z Przemysławem Staroniem

W 14. odcinku podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” rozmawiam z Przemysławem Staroniem o potrzebie nowoczesnej edukacji obywatelskiej.

Przemysław Staroń jest absolwentem kulturoznawstwa i psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczycielem w II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie (prowadzi zajęcia z zakresu etyki, filozofii i wiedzy o kulturze) oraz wykładowcą w Zakładzie Psychologii Wspomagania Rozwoju w Uniwersytecie SWPS. Jest założycielem grupy międzypokoleniowej Zakon Feniksa. W 2018 r. uzyskał tytuł Nauczyciela Roku, a w 2020 r. został finalistą konkursu Global Teacher of the Year 2020. Jest działaczem społecznym w sferze edukacji (w tym wykorzystywania umiejętności cyfrowych). Został uznany za jedną z najbardziej wpływowych osób w społeczności LGBT+. Przyłączył się do ruchu Polska 2050. W 2020 r. wydał książkę pt.
„Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak sobie radzić z życiem” (Wydawnictwo Agora, Warszawa 2020).

Rozmawiamy o jego drodze życiowej - jak został jednym z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych nauczycieli w Polsce. Przemysław Staroń opowiada, do której postaci z "Władcy Pierścieni" mu najbliżej, a także po co korzysta z pop-kultury na swoich zajęciach z uczniami i studentami. Zastanawiamy się nad znaczeniem nowoczesnej edukacji obywatelskiej. Czy faktycznie w latach 90-tych popełniono błąd, że o edukacji obywatelskiej prawie zapomniano, uznając, że demokracja będzie już na zawsze? A może nie było wtedy wystarczających doświadczeń, aby takie programy edukacyjne kształtować?

Przemysław Staroń opowiada, co by zrobił, gdyby miał możliwość wprowadzenia rzeczywistych programów edukacyjnych trafiających do szerokich mas. Wskazuje sędziego, którego zaprosiłby do polskiej "Ulicy Sezamkowej", aby przybliżyć dzieciom wymiar sprawiedliwości i rolę sądów w państwie prawa. Mówi także dlaczego nauczanie wiąże się z odpowiedzialnością oraz na ile udaje mu się kształtować u swoich wychowanków postawy obywatelskie.

Przemysław Staroń przedstawia także najważniejsze dla niego filmy (seriale), książki i komiksy oraz gry - pozycje, z którymi zwłaszcza powinni zapoznać się licealiści.

Zachęcam do wysłuchania rozmowy. Jednocześnie zapraszam na kolejną - będę rozmawiał z dr Tomaszem Snarskim, prawnikiem i filozofem, na temat jego książki "Kościół katolicki wobec kary śmierci" (Biblioteka Więzi, Warszawa 2021)

Apr 01, 202101:11:41
Odcinek 13 - Rok z pandemią - rozmowa z dr Katarzyną Grzybowską-Walecką

Odcinek 13 - Rok z pandemią - rozmowa z dr Katarzyną Grzybowską-Walecką

W 13. odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z dr Katarzyną Grzybowską-Walecką o tym jak niektóre państwa poradziły sobie z pandemią oraz czy pandemia wpłynęła na wymiar polityki krajowej i europejskiej. Dr Grzybowska-Walecka jest politolożką, wykładowczynią Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Jean Monnet Fellow w Centrum Roberta Schumana European University Institute we Florencji, byłą radną m.st. Warszawy, autorką licznych publikacji na temat funkcjonowania partii politycznych oraz wpływu mediów społecznościowych na działania polityczne. Jest także współtwórczynią Uniwersytetu Młodego Badacza na UKSW. 

Minął już ponad rok od początku pandemii w Polsce. Ten okres staje się powoli przedmiotem analizy ze strony politologów oraz instytutów badawczych. Rozmawiamy o raportach Blavatnik School of Governance, V-Dem Institute oraz International IDEA. Zastanawiamy się na ile pandemia przyczyniła się do wzmocnienia tendencji autorytarnych w niektórych państwach, a także stwarzała okazję do ograniczania praw obywatelskich (w tym wolności zgromadzeń, wolności przemieszczania się oraz prawa do prywatności). 

Rozważamy także dlaczego niektóre państwa zdecydowały się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego - czy była to skuteczna strategia z punktu widzenia realizacji interesu w postaci walki z pandemią. Jak zmieniało się oblicze krajowych polityk w związku z pandemią (także z powodów technologicznych i innych metod podejmowania decyzji)? Czy obywatele potrzebowali poczucia, że ktoś przeprowadzi ich w sposób stabilny i przewidywalny przez ten trudny okres. W tym kontekście skupiamy się zwłaszcza na przykładzie Włoch. 

Dr Grzybowska-Walecka odpowiada także na pytania dotyczące przyszłości integracji europejskiej. Istnieje bowiem możliwość, że wspólne historyczne doświadczenie pandemii, a także wykorzystanie środków z Funduszu Odbudowy przyczyni się do federalizacji Unii Europejskiej oraz nadania realnej wartości obywatelstwu UE. Wreszcie stawiam pytanie jak może wyglądać Europa w 2040 r. - czy np. będziemy mieli powszechne prawo do ochrony zdrowotnej, realizowane na takim samym poziomie we wszystkich państwach członkowskich UE? 

Mar 25, 202153:38
Odcinek 12 - Liberałów nikt nie kocha - rozmowa z prof. Wojciechem Sadurskim

Odcinek 12 - Liberałów nikt nie kocha - rozmowa z prof. Wojciechem Sadurskim

Gościem 12-go odcinka podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” jest prof. dr hab. Wojciech Sadurski. Profesor Sadurski prawie 20 lat temu opublikował zbiór felietonów pt. „Liberałów nikt nie kocha”. Czy obecnie liberałów faktycznie wciąż nikt nie kocha?

Prof. Wojciech Sadurski jest profesorem prawa konstytucyjnego oraz filozofii prawa na University of Sydney. Prowadzi także zajęcia w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował wiele książek w renomowanych wydawnictwach. Wykładał jako visiting professor m.in. na Yale University oraz New York University. Był dziekanem wydziału prawa European University Institute we Florencji. Jest członkiem władz licznych stowarzyszeń naukowych. Zasiada w radzie programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. Niedawno nakładem Wydawnictwa Liberte ukazało się tłumaczenie (tłum. Anna Wójcik) jego książki o kryzysie konstytucyjnym („Polski kryzys konstytucyjny”), wydanej wcześniej przez Oxford University Press.

Od lat aktywnie uczestniczy w życiu publicznym w Polsce – jako analityk, komentator oraz publicysta. W ostatnim czasie Prawo i Sprawiedliwość oraz TVP SA skierowały przeciwko niemu pozwy o ochronę dóbr osobistych oraz prywatne akty oskarżenia. Jak do tej pory wszystkie sprawy sądowe prof. Sadurski wygrał.

W naszej rozmowie poruszamy kwestie dotyczące stanu demokracji w Polsce. Zadaję Panu Profesorowi między innymi pytania:

- Czy przez pandemię lepiej zrozumieliśmy na czym polega ograniczenie naszej wolności i zaczęliśmy bardziej doceniać wartości demokracji liberalnej?

- Jak wyglądały jego zmagania z licznymi pozwami i prywatnymi aktami oskarżenia ze strony TVP oraz partii rządzącej?

- Jakie to uczucie otrzymywać olbrzymie wsparcie od naukowców z całego świata?

- Które wspomnienie z ostatnich 6 lat znajduje się głęboko w jego sercu i pamięci?

- Czy uznaje siebie za patriotę i co ten patriotyzm dla niego oznacza – szczególnie kiedy nie musiałby uczestniczyć w życiu publicznym, a skupić się na rozwoju kariery naukowej na świecie?

- Czy można pogodzić odważne mówienie o polskiej historii z patriotyzmem, a także czy można odbudować konsekwencje tzw. polityki historycznej ostatnich lat.

W kolejnym odcinku podcastu wystąpi będę rozmawiał z dr Katarzyną Grzybowską-Walecką z European University Institute. Będziemy dyskutowali o prawnych i politycznych mechanizmach radzenia sobie przez państwa europejskie z pandemią.

Mar 18, 202159:04
Odcinek 11 - Strasburska nadzieja dla Polski - komentarz

Odcinek 11 - Strasburska nadzieja dla Polski - komentarz

W 11. odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" opowiadam o sprawie Jan Grzęda przeciwko Polsce, która jest właśnie rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. 

Sędzia Jan Grzęda poskarżył się na przedwczesne skrócenie jego kadencji członka Krajowej Rady Sądownictwa. Jako sędzia NSA został wybrany do KRS na 4 lata, a kadencja została skrócona po niecałych 2 latach, w grudniu 2017 r. Zdaniem sędziego zostało naruszone jego prawa do sądu oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego. Sprawa sędziego Grzędy ma znaczenie symboliczne dla całej reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jest przy tym jedną z 17 spraw dotyczących praworządności, które zostały zakomunikowane Rządowi RP w ostatnich kilku latach.

Trybunał w Strasburgu postanowił przekazać sprawę Jana Grzędy do rozpoznania Wielkiej Izbie (17 sędziom). Co więcej w sprawie odbędzie się rozprawa - 19 maja 2021 r. (ostatnia rozprawa strasburska w sprawie polskiej została zorganizowana ponad 7 lat temu, w sprawie więzień CIA). To oznacza, że będzie ona budziła wielkie zainteresowanie na arenie międzynarodowej. Istnieje szansa, że dzięki tej sprawie Trybunał w Strasburgu dołączy do Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie powstrzymywania dalszego procesu ograniczania niezależności sądownictwa. 

Komentarz podcastowy opiera się na tekście opublikowanym 9 marca 2021 r. w dzienniku "Rzeczpospolita". 

Mar 11, 202117:36
Odcinek 10 - Służba państwu - rozmowa z prok. Mariuszem Krasoniem

Odcinek 10 - Służba państwu - rozmowa z prok. Mariuszem Krasoniem

10. odcinek podcastu to rozmowa o służbie państwu i obywatelom z prokuratorem Mariuszem Krasoniem, prokuratorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, członkiem zarządu Stowarzyszenia Lex Super Omnia.

„Wielokrotnie mieliśmy okazję spotkać się z Panem Prokuratorem Mariuszem Krasoniem na sali rozpraw. Wielokrotnie prowadziliśmy z nim spory proceduralne i materialnoprawne. Polemiki procesowe, rozbieżne stanowiska, czy gorąca wymiana argumentów, a w końcu porażki - nigdy nie wywoływały w nas żądzy zemsty. Na tym właśnie polega praca prawnika – na konfrontacji, w której dochodzimy do prawdy"  - tak o prok. Krasoniu pisali jego przeciwnicy procesowi, adwokaci (mec. Czajkowska-Burda i mec. Maciej Burda) broniący Brunona Kwietnia, po tym jak został on przeniesiony z Krakowa do Wrocławia mocą decyzji Prokuratora Krajowego.

Rozmawiamy o wyzwaniach stojących współcześnie przed zawodem prokuratora w Polsce. Prok. Mariusz Krasoń został wbrew własnej woli delegowany do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Zastanawiamy się co znaczy przymusowa delegacja dla prokuratora, jaki los spotkał jego kolegów i koleżanki z Lex Super Omnia, a także jakie są inne współczesne formy szykanowania prokuratorów.

Dyskutujemy także nad reformą prokuratury, która nastąpiła w 2016 r. Wtedy wszyscy stawali w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego ludzie nie protestowali przeciwko reformie prokuratury? Zabrakło wyobraźni czy też być może prokuratura zasłużyła sobie na gorszą renomę? Pytam się o kondycję prokuratury także w kontekście reformy oddzielenia urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego z 2010 r. i innych systemowych problemów występujących w prokuraturze. Przypominam raporty przygotowywane w tym czasie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Prok. Mariusz Krasoń przedstawia także wizję prokuratury przyszłości, w tym jak powinien brzmieć przepis Konstytucji RP regulujący niezależność prokuratorów. 

Mar 04, 202101:17:31
Odcinek 9 - W obronie sędziów - rozmowa z adw. Sylwią Gregorczyk-Abram

Odcinek 9 - W obronie sędziów - rozmowa z adw. Sylwią Gregorczyk-Abram

Gościem 9. odcinku podcastu pt. „W obronie sędziów” jest adw. Sylwią Gregorczyk-Abram, jedna z założycielek Inicjatywy Wolne Sądy, a także działaczka Komitetu Obrony Sprawiedliwości i Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Pani Mecenas koordynuje program pomocy prawnej pro bono w kancelarii Clifford Chance.  Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana i doceniana, w tym nagrodą Prawnika Pro Bono oraz Nagrodą im. Teresy Torańskiej (jako członkini Wolnych Sądów). 

Z Panią Mecenas rozmawiam o początkach pracy w zawodzie i zaangażowaniu prawników pro bono, uczuciach towarzyszących wyborom parlamentarnym w 2015 roku i kulisach organizowania protestów w obronie sądów oraz powstawania nowych inicjatyw obywatelskich. Zastanawiamy się nad znaczeniem edukacji obywatelskiej. Wspominamy przesłanie Piotra Szczęsnego. 

Dyskutujemy także nad kwestiami związanymi z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest nasz sąd? Czy Pani Mecenas reprezentując sędziów przed TSUE czuła, że walczy o własną tożsamość - czy to była walka przeciwko Polexitowi? Jednocześnie trzech sędziów zostało już zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną. Czy zatem mamy wciąż prawo wierzyć w sens integracji europejskiej oraz w UE jako wspólnotę polityczną opierającą się na wartościach demokracji i rządów prawa?

Kolejnym gościem mojego podcastu będzie niezależny prokurator. Premiera 4 marca, godz. 20.00.

Feb 25, 202159:21
Odcinek 8 - Dyskryminacja po polsku - rozmowa z mec. Karoliną Kędziorą

Odcinek 8 - Dyskryminacja po polsku - rozmowa z mec. Karoliną Kędziorą

W ósmym odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z mec. Karoliną Kędziorą, założycielką oraz prezeską Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (www.ptpa.org.pl). Mec. Kędziora pracowała do 2006 r. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, po czym wraz z dr Krzysztofem Śmiszkiem założyła organizację zajmującą się prawnymi działaniami na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Jest radczynią prawną oraz członkinią Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także certyfikowaną trenerką antydyskryminacyjną. Współpracowała z licznymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Polskim Związkiem Niewidomych, Fundacją Avon oraz Kampanią przeciw Homofobii). Została uhonorowana wyróżnieniem w konkursie Prawnik Pro Bono, a także "Złotym Paragrafem" Dziennika Gazety Prawnej dla najlepszego radcy prawnego. Prowadziła wiele precedensowych spraw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji. 

Nasza rozmowa poświęcona jest problematyce walki z dyskryminacją przy użyciu narzędzi prawnych. Pytam moją rozmówczynię jakie grupy społeczne są najczęściej w Polsce dyskryminowane oraz czy to się zmienia na przestrzeni lat? Jakie są główne luki w polskim prawie antydyskryminacyjnym? Jakie znaczenie ma orzecznictwo sądów dla kształtowania standardów? Zastanawiamy się także co jest największą barierą dla rozwoju prawa: brak edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej, polaryzacja w społeczeństwie (polityka tożsamości, narodowy populizm, działalność radykalnych organizacji), czy też być może brak wsparcia ze strony polityków? Rozmawiamy również na temat organizacji społecznych, sędziów, prokuratorów oraz prawników pro bono w sprawach dyskryminacyjnych. 

W naszej rozmowie odwołujemy się do licznych orzeczeń sądowych. Uznaliśmy, że być może niektórzy słuchacze i słuchaczki będą zainteresowani dokładnymi namiarami na nie. Poniżej szczegółowe dane:

1. Sprawa dot. dyskryminacji ze względu na fakt korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem - wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 3.04.2020 r., sygn. III APa 17/19

2. Sprawa molestowania ze względu na bezwyznaniowość w miejscu pracy - wyrok Sądu Najwyższego, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 7.11.2018 r., sygn. II PK 210/17

3. Sprawa dyskryminacji w dostępie do kształcenia zawodowego - wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, VIII Wydział Cywilny Odwoławczy z 21.08.2020 r., sygn. VIII Ca 1058/19

4. Sprawa dyskryminacji przez asocjację ze względu na orientację seksualną w relacji z podmiotem prowadzącym dzialalność gospodarczą - wyrok Sądu Okręgowego w Łomży, I Wydział Cywilny z 22.03.2017 r., sygn. I Ca 75/17

5. Sprawa dyskryminacji przez asocjację ze względu na orientację seksualną w ramach umowy cywilnoprawnej - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z 18.11.2015 r., sygn. V Ca 3611/14

6. Dyskryminacja ze względu na przekonania polityczne w zatrudnieniu - wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 14.09.2018 r., sygn. III APa 18/18. 

Emisja następnego odcinka w czwartek, 25 lutego 2021 r., godz. 20.00. Z mec. Sylwią Gregorczyk-Abram z Inicjatywy "Wolne Sądy" oraz Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy będę rozmawiał o obronie polskich sędziów na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także o jej drodze prawniczo-aktywistycznej.

Feb 19, 202101:10:26
Odcinek 7 - Bezdomność młodzieży - rozmowa z Agnieszką Sikorą

Odcinek 7 - Bezdomność młodzieży - rozmowa z Agnieszką Sikorą

Siódmy odcinek podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” to rozmowa o bezdomności młodzieży z Agnieszką Sikorą, prezeską Fundacji "Po Drugie". Fundacja każdego dnia pomaga młodym ludziom w resocjalizacji i readaptacji społecznej, prowadzi hostel i mieszkania treningowe, pomaga w wyjściu z kryzysu bezdomności.

W Polsce co najmniej 30 tys. osób dotkniętych jest kryzysem bezdomności. Duża część to osoby młode. Nadal brakuje jednak danych statystycznych pokazujących precyzyjnie skalę problemu i jego pełną ogólnopolską diagnozę. Młodzi ludzie, którzy doświadczają kryzysu bezdomności rzadko zgłaszają się do ośrodków pomocy społecznej, schronisk czy noclegowni. Zazwyczaj dopiero po wielu miesiącach, a nawet latach życia bez własnego miejsca i punktu zaczepienia, młodzi ludzie decydują się szukać wsparcia.

Pomoc aktualnie świadczona przez instytucje publiczne jest nieefektywna. Dotyczy to zarówno pomocy finansowej, mieszkaniowej, jak i działań o charakterze profilaktycznym. Również w społeczeństwie brakuje często wiedzy na temat zjawiska bezdomności młodzieży.

W podcaście rozmawiamy także o roli sztuki w procesie resocjalizacji młodzieży. Agnieszka Sikora wyjaśnia czy produkcje telewizyjne typu „Projekt Lady” mogą w tym pomóc. Słuchacze i słuchaczki dowiedzą się także dlaczego A. Sikora przez niektórych wychowanków nazywa jest Szogunem.

Agnieszka Sikora jest absolwentką dziennikarstwa na UW oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie). Przez wiele lat pracowała jako dziennikarka, reportażystka, scenarzystka oraz reżyserka – dla stacji mediów publicznych i komercyjnych. W 2011 r., po zrealizowaniu cyklu filmów pt. „Dziewczęta z Falenicy”, postanowiła założyć Fundację „Po Drugie”.

W następnym, ósmym odcinku podcastu będę rozmawiał z mec. Karoliną Kędziorą, prezeską Polskiego Towarzystwie Prawa Antydyskryminacyjnego. Zastanowimy się kto jest obecnie w Polsce ofiarą dyskryminacji, jak orzekają sądy w tego typu sprawach oraz dlaczego ważne jest zaangażowanie prawników pro bono.

***

W podcaście skorzystałem z fragmentu utworu „Życia zakręty” autorstwa MOW-Squad. Teledysk jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=dHoV8lYY6z8

Feb 11, 202145:11
Odcinek 6 - Służba państwu - rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem

Odcinek 6 - Służba państwu - rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem

W szóstym odcinku podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemarem Żurkiem. Sędzia Waldemar Żurek orzeka od 1997 r., był przez prawie dwie kadencje członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, a także jej rzecznikiem prasowym. Aż do czasu powołania tzw. neoKRS w 2018 r. Jest znany ze swojej bezkompromisowej i odważnej obrony niezależności sądownictwa. Za swoją walkę płaci każdego dnia cenę. 

W naszej rozmowie poruszamy kwestię zmian niedemokratycznych w Polsce dotyczących sądownictwa, ale także ich wpływ na życie sędziego Żurka. Pytam między innymi:

1. Na ile działalność w Konfederacji Polski Niepodległej (organizacja Strzelec) w czasach PRL wpłynęła na wybory życiowe? 

2. Dlaczego tzw. stara Iustitia nie była w stanie się przebić do środowiska sędziowskiego z postulatami reform? Czy środowisko nie było zbyt zamknięte na społeczeństwo i za bardzo nie skupiało się na swoim statusie, a nie na służbie?

3. Jakie znaczenie ma działalność komunikacyjna sądów? Czy to była jedna z przyczyn zmian, które nastąpiły w sądownictwie - kryzysy komunikacyjne ułatwiły atakowanie sędziów?

4. Czy w latach 2015-2016 jako rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa nie czuł się osamotniony w walce o praworządność? 

5. Jakie formy represji najbardziej potrafią zaboleć? Czy można sobie z nimi poradzić i normalnie orzekać, pracować, żyć?

6. Czy od 2017 r. sędziowie zaczęli faktycznie stosować bezpośrednio Konstytucję?

7. Jak wyobraża sobie Polskę w 2030 r.? Czy będzie wtedy służył Rzeczpospolitej?

Zachęcam Państwa do wysłuchania tej trudnej i odważnej rozmowy. 

Za tydzień, 11 lutego 2021 r., moim gościem będzie Agnieszka Sikora, prezes Fundacji "Po Drugie". Będziemy rozmawiali o prawie niedostrzegalnym problemie w naszym życiu społecznym - bezdomności młodzieży.

Feb 04, 202101:09:20
Odcinek 5 - Ile kosztuje wolność? - rozmowa z dr Katarzyną Wiśniewską

Odcinek 5 - Ile kosztuje wolność? - rozmowa z dr Katarzyną Wiśniewską

„Ile kosztuje wolność?” - w piątym odcinku podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” rozmawiam z dr Katarzyną Wiśniewską. W ostatnim czasie policja masowo zatrzymuje demonstrantów. Sądy rozpatrując sprawy często stwierdzają, że zatrzymania były bezzasadne, nielegalne, a także nieprawidłowe. Wielokrotnie się zdarza, że sądy stosują niepotrzebnie areszt tymczasowy. Znane są także ofiary pomyłek sądowych. Dla przykładu Tomasz Komenda dochodzi aktualnie prawie 19 mln zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu niesłusznego pobytu w więzieniu przez 18 lat.

Czy wszystkie osoby bezprawnie lub niesłusznie zatrzymane lub pozbawione wolności mają prawo do zadośćuczynienia i odszkodowania? W jakiej wysokości? Czy w najbliższym czasie ustanowimy rekord? Ile Skarb Państwa traci rocznie na odszkodowania za zadośćuczynienie lub bezprawne czy niesłuszne pozbawienie wolności? Czy więcej niż stracił na prezydenckie wybory korespondencyjne? Jak powinno wyglądać modelowe rozwiązanie? Czy polskie prawo należałoby w tym zakresie poprawić i skorzystać z rozwiązań występujących w innych państwach? Wreszcie, czy prawa człowieka w ogóle można przeliczyć na pieniądze?

Dr Katarzyna Wiśniewska jest koordynatorką Programu Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 2015 r. była laureatką pierwszego miejsca w konkursie Rising Stars. Stale współpracuje z Katedrą Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UJ. Inspiracją do rozmowy jest opublikowana niedawno przez Krakowski Instytut Prawa Karnego monografia autorstwa K. Wiśniewskiej pt. „Model odpowiedzialności Skarbu Państwa za stosowanie środków penalnych i procesowych wobec jednostki”.

https://sklep.kipk.pl/monografie/46-model-odpowiedzialnosci-skarbu-panstwa.html

W następnym, szóstym odcinku podcastu „Nie tylko o prawach człowieka” wystąpi sędzia Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie oraz były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa (do 2018 r.). Będzie to początek nowego cyklu pt. "Służba państwu".

Jan 28, 202138:05
Odcinek 4 - Współczesne oblicza antysemityzmu - rozmowa z dr Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias

Odcinek 4 - Współczesne oblicza antysemityzmu - rozmowa z dr Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias

Kolejny, czwarty odcinek mojego podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" poświęcony jest współczesnym obliczom antysemityzmu. Moją gościnią jest dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka PAN. Pani Doktor od wielu lat zajmuje się prawnymi aspektami przeciwdziałania mowie nienawiści. Jest także uznaną ekspertką międzynarodową od tzw. praw pamięci (memory laws). Przez rok przebywała na pobycie badawczym w Yale University. Obecnie, oprócz pracy naukowej, kieruje również programem litygacji strategicznej w kancelarii Dentons.

Choć wydawałoby się, że ze względu na wyjątkowe dziedzictwo i traumę historyczną, Polacy powinni być narodem szczególnie wrażliwym na zjawisko antysemityzmu, od pewnego czasu coraz częściej obserwujemy odradzające się demony. Antysemickie wypowiedzi pojawiają się w wypowiedziach osób publicznych i przekazach medialnych. Jak pokazują badania naukowców z UW (pod kierownictwem prof. M. Bilewicza) momentem wzmożenia tego negatywnego zjawiska w debacie publicznej był czas dyskusji wokół ustawy o IPN z 2018 roku. Co więcej podejście prokuratury do spraw mowy antysemickiej nie zawsze jest konsekwentne. Konieczne byłyby także różne działania edukacyjne. 

O tym właśnie rozmawiam z Panią Doktor. Zastanawiamy się nad przyczynami zjawiska, podejściem organów władzy publicznej do antysemityzmu, ale także nad tym co każdy z nas mógłby zrobić, aby ograniczyć to zjawisko. 

Kolejny podcast zostanie wyemitowany za tydzień w czwartek, 28 stycznia 2021 r., godz. 20.00. Moją gościnią będzie Dr Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Porozmawiamy o odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób bezprawnie lub niesłusznie pozbawionych wolności. Czy można wycenić jeden dzień pozbawienia wolności? A może miesiąc lub rok? Czy sądy właściwie wypełniają swoją rolę? Czy procedury nie są zbyt czasochłonne? 

Jan 21, 202128:41
Odcinek 3 - Współcześni obrońcy praw człowieka - rozmowa z Bartoszem Staszewskim

Odcinek 3 - Współcześni obrońcy praw człowieka - rozmowa z Bartoszem Staszewskim

W odcinku nr 3 podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" rozmawiam z Bartoszem Staszewskim, którego uważam za współczesnego obrońcę praw człowieka. 

Bartosz Staszewski jest reżyserem filmów dokumentalnych (m.in. "Tableciarze", "Artykuł 18"). Jednak od kilku lat jest znany przede wszystkim jako aktywista na rzecz praw osób LGBT. Zorganizował pierwszy Marsz Równości w Lublinie, doprowadził do zablokowania akcji dystrybuowania nalepek "Strefa Wolna od LGBT", jak również przeprowadził happening artystyczny w kontekście uchwał przyjmowanych przez samorządy lokalne "przeciwko ideologii LGBT". 

Jego działalność budzi sporo emocji. Jest także skuteczny w swoich działaniach. Rozmawiamy nie tylko o blaskach, ale i cieniach jego aktywizmu, w szczególności cenie jaką się płaci w życiu prywatnym i zawodowym za zaangażowanie obywatelskie. Zastanawiamy się także nad trudnym ubiegłym rokiem dla społeczności LGBT (kampania prezydencka, zatrzymanie Margot i protesty, polskie Stonewall), ale także nad przyszłością ochrony praw osób nieheteronormatywnych w Polsce. 

Bart Staszewski został uznany za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie nowego pokolenia w rankingu magazynu "Time" 100 Next.

Zachęcam Państwa do wysłuchania rozmowy. 

----

Gościem kolejnego odcinka mojego podcastu będzie dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka PAN. Porozmawiamy o współczesnych obliczach antysemityzmu oraz prawnych mechanizmach przeciwdziałania zjawisku. Premiera nowego odcinka - 21 stycznia 2020 r. (czwartek), godz. 20.00.

Jan 14, 202143:54
Odcinek 2 - Prawa człowieka - sądowe top ten w 2020 r.

Odcinek 2 - Prawa człowieka - sądowe top ten w 2020 r.

W Odcinku nr 2 podcastu "Nie tylko o prawach człowieka" przedstawiam subiektywny wybór orzeczeń wydanych przez sądy w 2020 r. Są to orzeczenia, które wzmacniają ochronę praw człowieka. Powinniśmy docenić sędziów, którzy pomimo różnych trudności stoją na straży praw i wolności człowieka i obywatela.

Mój podcast opiera się na artykule opublikowanym w dzienniku "Rzeczpospolita" (dodatek prawny) pod koniec zeszłego roku. Dla osób poszukujących dokładnych namiarów na orzeczenia (w tym sygnatur) podaję je poniżej:

1. Uchwała trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego: Izby Cywilnej, Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. (sygn.  BSA I-4110-1/20) [niezależność sądownictwa]

2. Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gliwicach z 14 lipca 2020 r. (sygn. III SA Gl 15/20) [uchwały samorządowe przeciwko "ideologii LGBT"]

3. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie M.K. i inni przeciwko Polsce z 23 lipca 2020 r. (skargi nr 40503/17, 42902/17 i 43643/17) [sytuacja na przejściu granicznym Brześć-Terespol i prawa uchodźców]

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z  15 września 2020 r. (sygn. VII SA/Wa 992/20) [wybory korespondencyjne]

5. Uchwała Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r.  (sygn. III UZP 1/20) [tzw. ustawa dezubekizacyjna]

6. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 września 2020 r.  (sygn. V Ca 2686/19) [osoby transpłciowe w zatrudnieniu niepracowniczym]

7. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 października 2020 r. (sygn. I OSK 371/20) [świadczenie pielęgnacyjne a wykonywanie innych zajęć]

8. Uchwała Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 15 października 2020 r. (sygn. III PZP 4/20) [skarga nadzwyczajna a skarga na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia]

9. Wyrok Sądu Najwyższego z 22 października 2020 r. (sygn. III KK 69/20) [wolność artystyczna, pamięć historyczna]

10. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 27 października 2020 r. (sygn. II SA/Op 219/20) [działalność gospodarcza w czasach pandemii]

Dziękuję serdecznie za Państwa uwagę i zainteresowanie. Kolejny odcinek zostanie opublikowany 14 stycznia 2020 r. Będzie to rozmowa ze znanym aktywistą działającym na rzecz ochrony praw człowieka.

Jan 07, 202127:00
Odcinek 1 - Prawa Człowieka - najważniejsze wydarzenia w 2020 r.

Odcinek 1 - Prawa Człowieka - najważniejsze wydarzenia w 2020 r.

W pierwszym odcinku podcastu przedstawiam najważniejsze wydarzenia z zakresu praw człowieka w 2020 r. Pod koniec zeszłego roku opublikowałem na ten temat tekst pt. "Pandemia jak cień wielkiej góry" w Onet.pl - dlatego też do wysłuchania podcastu zachęcam szczególnie tych, którzy nie mieli szansy zapoznać się z artykułem.

Moim zdaniem najważniejsze wydarzenia (chronologicznie) to:

1. Marsz Tysiąca Tóg

2. Przemówienie Mariana Turskiego w Auschwitz

3. Pandemia

4. Wybory prezydenckie z 10 maja 2020 r.

5. Obchody 40-lecia Porozumień Sierpniowych

6. Polskie Stonewall

7. Białoruś

8. Wyrok TK z 22 października 2020 r. i Ogólnopolski Strajk Kobiet

9. Wybory prezydenckie w USA

10. Nowy budżet UE i praworządność

Kolejny odcinek (który zostanie opublikowany w najbliższy czwartek, 7 stycznia br.) dotyczył będzie 10 najważniejszych orzeczeń sądowych z 2020 r.  A następnie, w każdy czwartek, rozmowy z moimi gośćmi. 

Dziękuję serdecznie za zainteresowanie i uwagę.

Jan 04, 202116:21