Skip to main content
Spotify for Podcasters
Aging2.0 Sweden

Aging2.0 Sweden

By Aging2.0 Sweden

Vi vill accelerera innovation för att kunna möta de största utmaningarna och möjligheterna i samband med åldrandet!
Den här podcasten är en utbildningsserie i podd-format som riktar sig till omvårdnadspersonal. Varje podd är ett kortare avsnitt om ca 5 minuter där en expert intervjuas om ett viktigt ämne som exv. infektionsrisker, hur man använder digitala verktyg. Målet med avsnitten är att inspirera fler till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen och tillgängliggöra information om hur digitaliseringen påverkar vårdsektorn.
Available on
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

För att digital teknik ska kunna uppfylla högt ställda förväntningar krävs ökat inflytande från medarbetarna

Aging2.0 SwedenOct 14, 2021

00:00
13:49
För att digital teknik ska kunna uppfylla högt ställda förväntningar krävs ökat inflytande från medarbetarna

För att digital teknik ska kunna uppfylla högt ställda förväntningar krävs ökat inflytande från medarbetarna

“För att digital teknik ska kunna uppfylla högt ställda förväntningar krävs ökat inflytande från medarbetarna”

En ny rapport visar att medlemmarna i Kommunal upplever att den nya tekniken inte uppfyller de högt ställda förväntningarna och att de inte är delaktiga vid införandet, trots att det får stor påverkan på deras arbetsuppgifter. För att digital teknik ska kunna bidra till både ökat välbefinnande och självständighet för medborgarna och bättre arbetsmiljö, yrkes- och löneutveckling för medarbetarna krävs medskapandeprocesser och utbildningsinsatser på arbetstid samt att digitala skyddsronder leder till förbättringar och utveckling av verksamheten.

Medverkande i podden: Lisa Bondesson och Anna Spånt Enbuske

Oct 14, 202113:49
Nano-learning om hygien

Nano-learning om hygien

“Nano-learning om hygien”

För att på ett enkelt sätt sprida information och kunskap om hur man förebygger vårdrelaterade infektioner har projektet VRI proaktiv tillsammans med företaget Junglemap tagit fram en utbildning enligt konceptet NanoLearning.


Medverkande i podden: Per Englund, Region Stockholm och Anna Frej, Anna Frej, sjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset, tidigare arbetat med infektionssjukdomar, delar idag sin tid mellan inflammatoriska sjukdomar på en vårdavdelning och vårdrelaterade infektioner i ett innovationsprojekt.

Oct 11, 202109:35
Alltid Öppet – resan som tjänsten har gått igenom under Pandemin.

Alltid Öppet – resan som tjänsten har gått igenom under Pandemin.

“Alltid Öppet – resan som tjänsten har gått igenom under Pandemin. Utmaningar som vi har löst har nu blivit ett verktyg som har kommit för att stanna.”

I januari 2020 var det 40 000 personer som hade laddat ner appen Alltid öppet, motsvarande siffra idag är 2,2 miljoner. Utöver provtagning och vaccination för Covid-19 har en mängd tjänster tagits fram utifrån patienters/medborgares och medarbetare i vårdens behov. Under 1,5 år har uppfinningsrikedomen varit stor och många arbetssätt har kunnat växa fram.

Medverkande i podden: Per Englund, Region Stockholm och Anna Tisäter, verksamhetsutvecklare vid Akademiskt specialistcentrum, representant i Region Stockholms Alltid öppet-grupp. 

Oct 11, 202112:41
Ulrika Lind - Digitala kulturupplevelser och hälsa

Ulrika Lind - Digitala kulturupplevelser och hälsa

Kulturtillgång är ett mänskligt behov och en rättighet – men långt ifrån alla kan ta sig till de scener där kulturen visas. Med digitalt förmedlad kultur erbjuds daglig tillgång till kulturupplevelser. Digitalt förmedlad kultur kan bli ett verktyg för vård- och omsorgspersonal att samtala med äldre/sjuka om nya upplevelser, minnen och känslor. Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen som driver Kulturarenan – en samlingsplats för kultur online, intervjuas här av Esther Floyd, sjuksköterska.


Denna utbildningsserie sker i samarbete med Aging 2.0, Betaniastiftelsen, Karolinska sjukhuset och Sophiahemmet, vars samarbete har initierats av Digital@Idag. Avsnitten lanseras den 2 oktober under den årliga temadagen Digital@Idag.

Oct 01, 202010:27
Nina Lathi - Omvårdnad och digital utveckling inom omsorgen

Nina Lathi - Omvårdnad och digital utveckling inom omsorgen

Intervju med Nina Lathi, Sjuksköterska och programledare på Stockholm Life Tech.

Digital teknik kan förbättra vårt operativa arbete genom nya arbetssätt och förtydliga behovet. Vad krävs för att möjliggöra det? Nina berättar om hur Stockholm Life Tech arbetar med stöd till innovativa små och stora företag samt vilka nya roller och kompetens som behövs för att kunna breddinföra digital teknik inom omsorg och vård. Omvärldsbevakning krävs inom omvårdnaden inom och utanför Sveriges gränser. Intervju med Anna Frej, infektionssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset.

Denna utbildningsserie sker i samarbete med Aging 2.0, Betaniastiftelsen, Karolinska sjukhuset och Sophiahemmet, vars samarbete har initierats av Digital@Idag. Avsnitten lanseras den 2 oktober under den årliga temadagen Digital@Idag.

Oct 01, 202012:13
Anna Freij - Infektionsskyddande arbetssätt

Anna Freij - Infektionsskyddande arbetssätt

Podden belyser hur omvårdnadspersonal bäst ska kunna skydda sig mot infektioner, vad har vi lärt oss av Corona-krisen när det gäller infektionsskydd och hur digital teknik kan stödja ett infektionsskyddande arbetssätt. Intervju med Anna Frej, infektionssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset. Intervjuas här av Esther Floyd, sjuksköterska.


Denna utbildningsserie sker i samarbete med Aging 2.0, Betaniastiftelsen, Karolinska sjukhuset och Sophiahemmet, vars samarbete har initierats av Digital@Idag. Avsnitten lanseras den 2 oktober under den årliga temadagen Digital@Idag.

Oct 01, 202010:20