Skip to main content
Spotify for Podcasters
ماییم که اصل شادی و کان غمیم

ماییم که اصل شادی و کان غمیم

By Ali sahebi

بیست درس عالی برای مدیریت سرنوشت خود
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس بیستم

ماییم که اصل شادی و کان غمیمMay 17, 2019

00:00
06:16
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس بیستم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس بیستم

درس بیستم: رفتارهای خلاف عادت

تکرار و یکنواخت بودن باعث ایجاد عادت می شود. باید از تکراری بودن پرهیز کرد و انعطاف پذیر بود. کارهای یکنواخت خود را که مفید نیستند شناسایی کنید و به عمد بر خلاف آنها عمل کنید. انعطاف پذیری برای یک زندگی سالم تر و شادتر ضروری است

May 17, 201906:16
 کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس نوزدهم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس نوزدهم

درس نوزدهم: جعبه زندگی

زندگی همانند جعبه ای است که می توانید آن را به نه قسمت یا نه دریچه تقسیم کنید. و هر گاه یک موقعیت و دریچه آن مساعد نبود از دریچه ای دیگر به آن نگاه کنید تا بتوانید با نشاط و انرژی به دنبال بهبود زندگی باشید

May 17, 201906:58
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس هجدهم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس هجدهم

درس هجدهم: مسئولیت پذیری

وقتی مسئولیت رفتارمان را به گردن دیگران می اندازیم یعنی ما قدرتی نداریم و برای بهبود زندگی ما، دیگران باید تغییر کنند. مسئولیت پذیری به عمل منتهی می شود. وقتی مسئولیت پذیر باشید فرمانده شما هستید و می توانید برای بهبود و تغییر اقدام کنید

May 17, 201905:54
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس هفدهم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس هفدهم

درس هفدهم: افکار خودآیند   

افکار ما باعث بروز رفتار یا احساسات ما می شوند و در بسیاری از موارد این افکار به صورت خودآیند تکرار شده و منفی می
باشند. باید با تمرین کردن یاد بگیریم افکار خود را به چالش کشیده و بدانیم همه آنها لزوما” درست نیستند

May 17, 201906:30
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس شانزدهم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس شانزدهم

درس شانزدهم: خود ارزشمندی

اعتماد به نفس یعنی درک توانمندی ها. و خودارزشمندی یا عزت نفس یعنی خود را دوست داشتن و درک ارزشمندی خودمان. و این با خودخواهی فرق می کند. اگر می خواهید دیگران را دوست داشته باشید اول باید خودتان را دوست بدارید

May 17, 201906:53
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس پانزدهم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس پانزدهم

درس پانزدهم: هشیاری

برای زندگی معنادار، چالش مشتاقانه و هر روزه با یکنواختی، ضروری است. برای تغییر همیشه آماده باشید. شیوه ی زندگی یکنواخت می تواند تبدیل به گور شود. هشیارانه به دنبال لحظات خاص و بیدارکننده ی زندگی باشید

May 16, 201905:42
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس چهاردهم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس چهاردهم

درس چهاردهم: اشتباه کردن

متاسفانه در مسیر تربیتی، یاد گرفته ایم که در انجام همه کارها باید بی نقص عمل کنیم و از اشتباه پرهیز کنیم. در حالی که اشتباه کردن اولین گام برای یادگیری و موفقیت است

May 16, 201907:59
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس سیزدهم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس سیزدهم

درس سیزدهم: ناخرسندی واقع بینانه

انسان ها در هنگام بروز مشکلات، برای اجتناب از واقعیت زندگی، یا انکار می کنند و یا اغراق می نمایند. در حالی که تنها راه مقابله با مشکلات زندگی نگاه واقع بینانه به آن است

May 16, 201907:19
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس دوازدهم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس دوازدهم

درس دوازدهم: مواجهه با بحران

آدم ها دو دسته اند. خطر یاب و فرصت یاب. در هر بحرانی خطر و فرصتی نهفته است. بعد از دریافت خطر که لازمه بقا است باید به دنبال فرصت باشیم ولی متاسفانه آنقدر به خطر توجه می کنیم که فرصت ها را نمی بینیم

May 16, 201906:24
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس یازدهم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس یازدهم

درس یازدهم: بخشایش

بخشش به خاطر خودمان است. هنگامی که نمی بخشیم افکار و احساسات بد را در هر بار یادآوری تجربه می کنیم. و به خود آسیب می زنیم. با بخشیدن، لااقل احساسات بد را دوباره تجربه نخواهیم کرد

May 16, 201905:56
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس دهم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس دهم

درس دهم: راحتی فلاکت بار

گاهی انسانها در شرایط بسیار بدی قرار دارند ولی به آن عادت کرده اند و با خود می اندیشند این وضعیت را دارم تحمل می کنم.می ترسند شرایط جدیدی را تجربه کنند زیرا می ترسند نتوانند شرایط جدید را تحمل کنند. این یعنی راحتی فلاکت بار

May 16, 201908:56
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس نهم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس نهم

درس نهم: خود اصلاحی

درک تفاوت بین ساده و آسان. بعضی امور راه حل های ساده ای دارند ولی به آسانی انجام پذیر نیستند. برای مثال موقع کم کردن وزن دو راه ساده وجود دارد کم خوردن و فعالیت بیشتر. ولی به آسانی انجام پذیر نیستند

May 16, 201906:50
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس هشتم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس هشتم

درس هشتم:  بهبودی

تفاوت بین مداوا و بهبودی. در مداوا مشکل ریشه کن می شود. بهبودی فرآیندی است روان شناختی و به معنای پذیرش واقعیت و تجربه کردن زندگی می باشد

May 16, 201907:08
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس هفتم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس هفتم

درس هفتم: تصمیم گیری، تصمیماتی برای سال جدید

در شروع هر سال، در سه زمینه ذهن و جسم و روان خود تصمیم ها و اهدافی را در نظر بگیرید و برنامه ریزی کنید

May 16, 201905:21
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس ششم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس ششم

درس ششم: چگونه تغییر کنیم

برای تغییر کردن، اولین گام ، درون نگری است. یعنی مشاهده اعمال و افکار و احساسات خودمان. و فکر کردن درباره ی آنها

May 16, 201906:23
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس پنجم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس پنجم

درس پنجم: غم و اندوه ناشی از تعطیلان

برای این که از اوقات فراعت خود لذت ببرید از انتظارات غیر واقع بینانه پرهیز کرده و در دام مقایسه نیفتید

May 16, 201905:42
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس چهارم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس چهارم

درس چهارم: احیاپذیری

انسان هنگام بروز مشکلات انرژی خود را از دست خواهد داد ولی باید برای مقابله با مشکلات بعدی انرژی خود را دوباره بازسازی کند. و برای این منظور باید هر روز کار مفرح و لذت بخشی انجام دهد

May 16, 201909:13
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس سوم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس سوم

درس سوم: انگیزش

عده ای معتقدند ابتدا باید انگیزه باشد بعد عمل کنند. در این کتاب می گوید ابتدا عمل را شروع کنید انگیزه ایجاد خواهد شد

May 16, 201907:27
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس دوم

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس دوم

درس دوم: جملاتی که باید از آن پرهیز کرد.

درک تفاوت بین نخواستن و نتوانستن. اگر عده ای کاری را قبل از ما انجام داده اند قطعا” ما نیز می توانیم انجام دهیم. مگر این که نخواهیم انجام دهیم. مثلا” چون عده ای توانسته اند سیگار را ترک کنند قطعا” ما هم می توانیم مگر این که نخواهیم این عمل را انجام دهیم. ولی چون تا به حال هیچ کسی نتوانسته است از دیوار رد شود طبیعی است ما هم نمی توانیم این کار را انجام دهیم.

May 16, 201906:44
کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس اول

کتاب ماییم که اصل شادی و کان غمیم ـ درس اول

درس اول: زندگی چگونه عمل می کند.

کنش و واکنش های زندگی. انسان مسئول واکنش های زندگی خود است. انسان توانایی این را دارد که واکنش های متفاوتی نشان دهد. بنابراین باید در این مورد با خود بیندیشد و مسئولیت آنها را بپذیرد

May 16, 201911:05
پنج فصل ـ ماییم که اصل شادی و کان غمیم

پنج فصل ـ ماییم که اصل شادی و کان غمیم

ماییم که اصل شادی و کان غمیم     سرمایۀ دادیم و نهاد ستمیـم
پستیم و بلندیم و کمالیـم و کمیم    آئینۀ زنگ خورده و جام جمیم
هدف و مقصود ما از زندگی چیست؟
آیا هدف وجودی ما جستجوی خوشبختی و شادمانی است؟
سعادت و خوشبختی یک احساس است و ما مسئول ساختن این احساس هستیم. مجموعۀ دروس این کتاب یک سلسله  فعالیت‏های فکری ـ رفتاری مرتبط با احساس خوشبختی و شادمانی را معرفی می‏کند. اگر گام به گام با این دروس همراه باشید و به توصیه‏ های آن عمل کنید به طور حتم این کتاب می‏تواند در مسیر حرکت به سوی آفرینش، سعادت و خوشبختی پایدار در زندگیتان سودمند باشد.

May 16, 201902:29
 ماییم که اصل شادی و کان غمیم

ماییم که اصل شادی و کان غمیم

مقدمه

May 15, 201901:52