Skip to main content
Spotify for Podcasters
AMLC podcast

AMLC podcast

By AMLC Podcast

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.

The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch).
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

16. Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum - Moniek Hutten (1/2)

AMLC podcastJun 21, 2022

00:00
50:53
48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan

48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan

Het witwassen van geld via handel is een van de meest complexe en meest gebruikte witwasmethoden. Criminelen gebruiken legitieme handelstransacties of -netwerken om de opbrengsten van misdrijven te verhullen en over de hele wereld te verplaatsen.

De algemene uitleg van TBML kun je beluisteren in de tweede podcast uit de AMLC podcasts serie. In deze podcast gaan we dieper in op de materie en vertelt Tahsin Ertan, Chief Compliance Officer bij Garantibank International hoe internationale handel werkt, welke actoren controles uitvoeren op legitimiteit van die handel en waarop deze betrokken partijen kunnen letten om de legitimiteit van de transacties te beoordelen.

In de podcast wordt verwezen naar dit document van de Financial Action Task Force:

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Trade-based-money-laundering-indicators.html

Nov 24, 202337:34
47. Europol Threat radar - Anne Strijker

47. Europol Threat radar - Anne Strijker

Anne Strijker vertelt in deze podcast over de Threat Radar die hij ontwikkelde voor het Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP).
Hij vertelt over de gebruikte methodologie voor de Threat Radar. Tevens vertelt hij over de resultaten van de Threat Radar: de belangrijkste basisdelicten en de geografische regio's en sectoren die de hoogste risico's met zich brengen op witwassen.
Deelnemers aan EFIPPP krijgen beschikking over het rapport. Ook in Nederland participeren de grootste banken aan EFIPPP.
Nov 08, 202318:22
46. AMLA - Maud Bökkerink

46. AMLA - Maud Bökkerink

Europa gaat de Anti Money Laundering Authority (AMLA) oprichten. De AMLA gaat verschillende taken op zich nemen en invloed hebben op de wijze waarop opsporing en private partijen witwassen bestrijden.

Maud Bökkerink bespreekt wat er op dit moment over de AMLA bekend is, waarom de AMLA wordt opgericht, wie er naar verwachting vooral mee te maken zullen krijgen, wat ongeveer de tijdlijnen van invoering zijn en Maud geeft haar kijk op de effectiviteit van zo'n centraal orgaan.

Maud Bökkerink is ruim 6 jaar werkzaam als zelfstandig AML/CFT en sancties specialist, nadat ze o.a. werkzaam was voor de Nederlandsche Bank als toezichthouder en voor de FIU, de nationale politie, het ministerie van Financiën en het IMF.

In ruim een half uur ben je volledig bijgepraat.

Oct 26, 202337:31
45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)

45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)

Over prepaidcards wordt nog weleens gedacht dat ze gebruikt kunnen worden voor witwasdoeleinden. Veel mensen weten echter niet precies hoe prepaidcards werken, wat precies de wettelijke bepalingen zijn rondom het gebruik van prepaidcards en hoe dat witwassen met prepaidcards er in de praktijk dan uit zou kunnen zien. Het AMLC ging op onderzoek uit, schreef er een artikel over en nam deze podcast op (voor als je liever luistert dan leest).
De volgende bronnen zijn gebruikt voor dit artikel:
*
www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-fasen/lopend-toezicht/toezicht-op-financieel-economische-criminaliteit-integriteitstoezicht/cadeaukaarten-en-verplichting-tot-identificatie-en-verificatie-artikel-7-derde-lid-wwft/
* Voor risico’s met elektronisch geld: www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-03/1061654/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_conslidated.pdf (zie voor enkele risico factoren met betaalproducten vanaf blz. 64)
* www.eba.europa.eu/eba-finds-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-payments-institutions-are-not-managed
* denhollander.info/artikel/10393
* www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-03/1061654/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_conslidated.pdf (vanaf blz. 64)
* www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-RBA-NPPS.pdf.coredownload.pdf (vanaf blz. 16)
* eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849 (blz. 91)
* eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0554
* Het rapport ‘Virtuele valuta; Handelingsperspectieven voor data-gedreven opsporing’ van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum uit november 2022 meldt op pagina 62
* www.amlc.nl/anonieme-prepaidkaarten-en-cadeaukaarten/
* www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht/sectoren/betaalinstellingen/vergunningaanvraag-betaaldiensten-overzichtspagina/betaaldiensten-waarvoor-een-vergunning-nodig-is/
* www.amlc.nl/data-analytics/. Het artikel over prepaid cards zal verschijnen in een volgende nieuwsbrief.
Oct 18, 202340:48
44. Mixers voor virtuele betaalmiddelen - Fieke Miedema
Aug 03, 202331:10
43. Laundromats - Noortje Boere

43. Laundromats - Noortje Boere

Criminelen gebruiken geregeld Laundromats voor het witwassen van grote sommen geld. Noortje Boere vertelt in deze podcast wat Laundromats zijn, waar de term vandaan komt en welk verdacht gedrag van met name vennootschappen kan duiden op de aanwezigheid van een Laundromat.

Vragen of aanvullingen? Neem contact op met het AMLC, we staan open voor samenwerking, vooral ook met private partijen.

Jul 11, 202327:39
42. Sanctie omzeiling - EFIPPP - Anne Strijker

42. Sanctie omzeiling - EFIPPP - Anne Strijker

Sancties worden afgekondigd als pogingen kwaadaardige regimes van gedrag te doen veranderen. Criminelen doen geregeld pogingen om te verdienen aan handel met deze regimes, waarbij ze vaak sanctie regels overtreden en omzeilen.

Anne Strijker vertelt in deze podcast over indicatoren voor omzeiling van sancties volgens een (besloten) rapport van Europol. Omzeiling van sancties vertoont opvallende gelijkenissen met witwassen.

Jul 04, 202319:28
41. Witwassen middels NFTs - Robin Beemsterboer

41. Witwassen middels NFTs - Robin Beemsterboer

NFT's = Non Fungible Tokens. Een digitaal eigendomsbewijs dat wordt opgeslagen in de blockchain. Robin Beemsterboer deed er onderzoek naar. Hoe kunnen NFT's worden gebruikt om wit te wassen en hoe detecteer je dat? Interessant voor zowel private als publieke partijen, omdat personen mogelijk hun vermogen verklaren met handel in NFT's, dan is het goed te weten waarop je moet letten. Luisteren dus!

De Masterscriptie (VU Amsterdam) is in het besloten deel van de website van het AMLC te vinden voor opspoorders die meer informatie willen.

Jun 27, 202323:24
40. Witwasvermoeden en contant geld - Ruut Regtering
Jun 13, 202322:56
39. Horloges en witwassen - Jan Molenaar
May 22, 202339:44
38. Diamanten en witwassen - Merket, Heimensen, Naudin

38. Diamanten en witwassen - Merket, Heimensen, Naudin

In deze AMLC podcast bespreken Hans Merket, onderzoeker natuurlijke rijkdommen bij het International Peace Information Service (IPIS), Norbert Heimensen, projectleider opsporing bij het FIOD en Lyenne Naudin, collega AMLC de diamanthandel en risico's op witwassen. In de podcast bespreken de experts de redenen waarom diamanten vatbaar zijn voor witwassen, de productieketen, betrokken actoren en geografische gebieden. Met name het Kimberley proces lijkt kwetsbaar voor witwassen. Interessante bronnen bij deze podcast: https://ipisresearch.be/publication/belgiums-fight-against-conflict-diamonds-an-assessment-of-the-countrys-diamond-sector-controls-from-a-global-perspective/  https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1422 https://open.spotify.com/episode/3yfFHDMZIsxjKLm3v9SjMk?context=spotify%3Auser%3Areiswekker-music%3Acollection%3Ayour-episodes&si=YS4SuuE6SyKgTJqsR2Q8UQ https://open.spotify.com/episode/3yfFHDMZIsxjKLm3v9SjMk?context=spotify%3Auser%3Areiswekker-music%3Acollection%3Ayour-episodes&si=YS4SuuE6SyKgTJqsR2Q8UQ https://amlc.nl/artikel-esg-en-witwassen/
May 15, 202344:49
37. Vastgoed en witwassen - Menno Ezinga

37. Vastgoed en witwassen - Menno Ezinga

Menno Ezinga, werkzaam bij het AMLC, vertelt over witwas fenomenen in de wereld van het vastgoed, in drie stappen: aankoop, financiering en bewoning/exploitatie. Relevante informatie over risico van misbruik voor de vele poortwachters die betrokken zijn bij handel in vastgoed.

Besproken in deze podcast:

https://www.amlc.nl/webinar-witwassen-met-vastgoed/

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-real-estate-sector.htmlMay 03, 202318:41
36. Witwasser van de toekomst - Niels Arends
Apr 11, 202341:40
35. Witwasbestrijding politie en programma criminele geldstromen - Tanja Gulicher

35. Witwasbestrijding politie en programma criminele geldstromen - Tanja Gulicher

Tanja Gulicher is programma manager criminele geldstromen bij de politie. In deze aflevering van de AMLC podcast vertelt ze over de kijk van de politie op witwassen en de wijze waarop de politie witwassen bestrijdt. Het wordt duidelijk dat de politie daarin een belangrijke en grote rol speelt.

Daarnaast vertelt Tanja over het programma criminele geldstromen waaraan zij redelijk recent leiding geeft.

Apr 04, 202343:10
34. Bft Casuistiek accountancy en administratiekantoren - Beumer en de Kluiver

34. Bft Casuistiek accountancy en administratiekantoren - Beumer en de Kluiver

Rinus Beumer en Eric de Kluijver zijn toezichthouders bij Bureau Financieel Toezicht (BFT) .

Ze zien toe op naleving van de Wwft door vele poortwachters, waaronder administratiekantoren en accountantskantoren.

In de nieuwste AMLC podcast vertellen ze over vier witwaszaken die aan het licht kwamen in hun werk. Ze lichten toe door welke tekortkomingen in naleving van de Wwft de criminele activiteiten van klanten van accountants en administratiekantoren te laat werden gedetecteerd.

Door deze casuïstiek te bespreken in de AMLC podcast verwachten Rinus en Eric andere poortwachters te kunnen helpen de Wwft na te leven, scherp te zijn op signalen van criminaliteit en daarmee financieel economische criminaliteit te verhinderen.

Enkele aanvullingen op de informatie in de podcast:

* over feit dat er veelal meerdere overtredingingen wwft worden gepleegd is onlangs door strafrechter geoordeeld dat als de instelling strafrechtelijk verweten wordt dat er geen clientonderzoek is gedaan het logisch is dat er ook niet aan de bewaarplicht is voldaan. Technisch volgt er dan ook voor schending bewaarplicht een bewezenverklaring, maar vervolgens ontslag van alle rechtsvervolging.

* BFT kan naast het (doen) melden van ongebruikelijke transacties ook informatie aan opsporing overdragen, hierop wordt aan het eind van de podcast ingegaan.

* in relatie tot wat in de podcast wordt besproken, is het AMLC indicatoren document offshore vennootschappen relevant: https://www.amlc.nl/risico-indicatoren-offshore-vennootschappen/

Mar 30, 202342:39
33. Notarissen en bestrijding witwassen - Birgit Snijder-Kuipers

33. Notarissen en bestrijding witwassen - Birgit Snijder-Kuipers

In de vorige AMLC podcast over professionele tussenpersonen met Victor Ross kwam aan de orde dat het notariaat een belangrijke rol speelt in de bestrijding van witwassen. In deze AMLC podcast zoomen we in op het notariaat met Birgit Snijder-Kuipers, Hoogleraar Corporate Compliance en Anti-witwassen aan de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris/senior associate bij De Brauw Blackstone Westbroek. Ze bespreekt het artikel dat onlangs van haar hand verscheen in ars aequi, het juristenvakblad, over de notaris en witwassen, de wettelijke vereisten voor notarissen en de kijk van Birgit op het notariaat.
Mar 21, 202338:01
32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross

32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross

Victor Ross is topic owner van Financial Safety bij het AMLC. In deze podcast vertelt hij over de rol van professionele tussenpersonen - de professionele partijen die als poortwachter zijn aangewezen in de Wwft - in de bestrijding van witwassen, het aandachtsgebied van 'Financial Safety'.

Dat is een breed aandachtsgebied. Victor legt uit wat het belang is van dit 'topic' van het AMLC, welke wettelijke verplichtingen rusten op deze partijen en hoe het AMLC samenwerkt met deze partijen. Het gaat hierbij vooral om de bestrijding van witwassen door de omvangrijkere netwerken die hulp nodig hebben van professionals, voor bijvoorbeeld de aanschaf van vastgoed. Victor besteedt tevens aandacht aan de uitdagingen, zoals het bereiken van partijen die onbewust onbekwaam zijn en de oplossingsrichtingen bij het bestrijden van witwassen in samenwerking met professionele tussenpersonen.

Hij benadrukt het belang van samenwerking in de keten om witwassen effectief tegen te gaan.

Mar 13, 202328:39
31. Witwassen middels goud - Florian Krijtenberg

31. Witwassen middels goud - Florian Krijtenberg

Florian Krijtenberg, anti witwas specialist bij het AMLC, vertelt in deze podcast over witwassen middels goud. Met goud kunnen criminelen veel waarde verplaatsen en de herkomst van goud is moeilijk traceerbaar te maken. Florian vertelt hoe criminelen te werk gaan, wat we weten van het misbruik van de goudhandel voor witwasdoeleinden. Interessant, met name voor rechercheurs en douaniers.
Feb 18, 202327:20
30. Koers bepalen - Karin van Wingerde (2 van 2)

30. Koers bepalen - Karin van Wingerde (2 van 2)

In deze tweede van twee podcasts met Karin van Wingerde, Professor Corporate Crime & Governance bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, bespreken we het WODC rapport ‘koers bepalen’. Zie voor het volledige rapport: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3236
Feb 14, 202317:54
29. Wachters aan het woord - Karin van Wingerde (1 van 2)

29. Wachters aan het woord - Karin van Wingerde (1 van 2)

Accountants, advocaten, notarissen en belastingadviseurs dienen te voldoen aan de Wwft, omdat de diensten die zij bieden kunnen worden misbruikt door criminelen die vermogen willen witwassen. Karin van Wingerde onderzocht voor welke dilemma's deze beroepsgroepen komen te staan bij het naleven van de anti witwaswetgeving en vertelt in de AMLC podcast over haar bevindingen en aanbevelingen, die ook te lezen zijn in het rapport 'Wachters aan het woord', zie ook: https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiekunde/2022/wachters-aan-het-woord-376. Deze aflevering is de eerste van een serie van twee podcasts met Karin van Wingerde, Professor Corporate Crime & Governance bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Feb 14, 202325:03
28. Notitie crypto vermogen en notarissen - Bureau Financieel Toezicht
Jan 31, 202324:28
27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket

27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket

Wat is ondergronds bankieren, wie zijn daarbij betrokken en hoe wordt het vervolgd?

In deze podcast vertellen de coördinerend witwasofficier landelijk parket en de Teamchef thematisch 2 Fintec, dienst landelijke recherche, over crimineel ondergronds bankieren, de manier waarop vele miljoenen worden witgewassen.

De podcast zit boordevol informatie over de werking van ondergronds bankieren, indicatoren van ondergronds bankieren en de wijze waarop ondergronds bankieren voor de rechter kan worden gebracht.

Jan 30, 202337:49
26. Bedrijfstypologieën - Rob Bastiaan en Joeri Frietman

26. Bedrijfstypologieën - Rob Bastiaan en Joeri Frietman

Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd in de opsporing, Joeri Frietman is forensic accountant bij Mazars en lecturer bij Business University Nijenrode. Samen vertellen ze in deze podcast over de mogelijkheden die bepaalde bedrijfstypen bieden voor witwassers. Met enkele voorbeelden uit de praktijk een luisterwaardig geheel.

In de podcast komt het typologie model van Starreveld kort aan de orde, hier tref je meer informatie: https://www.typologiestarreveld.nl/typologiemodel-starreveld/

Jan 13, 202329:24
25. Handelingsperspectieven voor data gedreven opsporing - TU Delft - Rolf van Wegberg
Dec 09, 202237:30
24. Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs

24. Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs

In deze podcast vertellen Leon Kort en Peter Engering van Compliancechamps over de witwasrisico's in de cryptowereld.
Nov 22, 202228:38
23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink

23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink

In deze podcast vertelt Herman Annink van RSM Netherlands over witwasrisico's in de trustsector.
De omvang van de doorstroom activiteiten door NL bedraagt 4.500 miljard ipv de in de podcast per abuis genoemde 7.500 miljard.
Nov 20, 202201:25:42
22. Wwft en advocatuur - Hertoghs advocaten - Anke Feenstra

22. Wwft en advocatuur - Hertoghs advocaten - Anke Feenstra

Anke Feenstra is een ervaren strafrecht advocaat. Anke vertelt welke juridische diensten vallen onder de Wwft, op welke wijze advocaten voldoen aan de Wwft (onder andere FIU meldingen), hoe toezicht op naleving van de Wwft in de advocatuur is ingericht en hoe strafrechtadvocaten omgaan met betalingen van klanten en nog veel meer.
Het is voor zowel publieke als private sector een interessante podcast geworden, ook als je nog weinig weet over dit onderwerp.
Kleine disclaimer. Zoals ook gemeld in de intro van de podcast: we interesseren ons in de zienswijze van een senior vertegenwoordiger uit de advocatuur. De podcast vertegenwoordigt dus de zienswijze van Anke Feenstra, die hoeft niet overeen te komen met de zienswijze van het AMLC.
Oct 15, 202201:18:50
21. FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker
Sep 09, 202222:04
20. Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en Noortje

20. Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en Noortje

Hoe kunnen Nederlandse vergunninghoudende betaalinstellingen worden misbruikt door witwassers? Dat was de onderzoeksvraag waar Erik en Noortje zich mee bezig hielden in de 1e helft van 2022. Er verscheen een artikel met de resultaten in de AMLC nieuwsbrief. Voor mensen die liever luisteren dan lezen, hierbij de podcast waarin we de kwetsbaarheden die uit het onderzoek naar voren kwamen bespreken.
Sep 02, 202224:23
19. Drugs(cijfers) de baas - DenkWerk - Bernard ter Haar

19. Drugs(cijfers) de baas - DenkWerk - Bernard ter Haar

De denktank ‘DenkWerk’ publiceerde in juni 2022 het rapport ‘drugs de baas’. Het rapport brengt onder andere het verdienmodel van de Nederlandse drugshandel in kaart en daarmee de witwasbehoefte van deze drugshandelaren.
In een in mei gepubliceerde AMLC podcast vertelde Edwin Kruisbergen over witwascijfers. Hij legde uit hoe moeilijk het is vast te stellen hoeveel geld in Nederland wordt witgewassen. Da’s logisch; personen die witwassen zijn daar niet direct transparant over. Edwin beweerde dat het wellicht mogelijk is om voor afgebakende deelgebieden, bijvoorbeeld onderliggende misdrijven, in kaart te brengen hoeveel geld daarin omgaat.
Bernard ter Haar is Consultant bij ABD TopConsult, werkte voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en werkte mee aan het rapport van DenkWerk. Hij is gast in deze podcast over de vraag of het rapport van DenkWerk iets kan betekenen voor het vaststellen van de witwasbehoefte van drugscriminelen.
Denkwerk pleit o.a. voor een structurele hervorming van het drugsbeleid, met onderscheid tussen cannabis en cocaïne en heeft adviezen voor de Nederlandse douane.
Aug 17, 202237:38
18. Misbruik rechtspersonen - MinFin - Joost Marée
Jul 12, 202255:22
17. Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense (2/2)

17. Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense (2/2)

Dit is deel 2 van een podcast-tweeluik over witwassen en corruptie (omkoping). In deel 1 vertelde Moniek Hutten, criminoloog & jurist bij het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD over het ACC en corruptie. In deze podcast gaan we in gesprek met Manon Kostense, sinds 2 jaar medewerker opsporing/projectmedewerker bij het FIOD. In het kader van haar afstuderen aan de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht schreef zij een scriptie over de (juridische) relatie tussen omkoping en witwassen. Met name voor rechercheurs een luister-aanrader. De scriptie die in de podcast wordt besproken is (toegang beperkt) te vinden in de FIOD catalogus. Maar hou www.researchgate.net in de gaten, mogelijk dat de scriptie daar binnenkort ook verschijnt.
Jun 30, 202236:13
16. Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum - Moniek Hutten (1/2)

16. Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum - Moniek Hutten (1/2)

Het AMLC maakt in deel 1 van dit tweeluik een uitstapje naar corruptie. Om straks in deel 2 de link te leggen tussen witwassen en corruptie. Moniek Hutten is criminoloog & jurist bij het Anti-Corruptie Centrum, binnen de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst. Moniek legt uit wat corruptie is, waar het Anti Corruptie Centrum aan werkt en hoe zij dat doen. Besproken in de podcast: > https://www.fec-partners.nl/media/lzvnxd01/fec_jaarverslag_2020.pdf - pagina 17 en 18: meer informatie over het kennisdocument > https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/indicatoren-van-corruptie-en-omkoping-handboek-voor-medewerkers-van-de-belastingdienst_9789264226098-nl > Zelf corruptie melden? Human intelligence afdeling van team Criminele inlichtingen: 0031 88 155 1661
Jun 21, 202250:53
15. Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial Crime

15. Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial Crime

Ondernemingen die onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme vallen moeten risico gebaseerd voldoen aan vereisten op het vlak van identificatie en verificatie van hun clienten en het monitoren van de clientrelatie.
Op welke wijze kunnen niet wwft plichtige instellingen betrokken raken bij witwassen?
Voor de juridische uitleg bij witwassen verwijzen we naar de AMLC podcast met Sophie de Ridder.
In deze podcast van het AMLC vertelt Jethro Vrouwenfelder van het Institute For Financial Crime (IFFC) op basis van zijn ervaring over de risico's voor niet wwft plichtige ondernemingen om betrokken te raken bij witwassen. En da's bijna altijd ook strafbaar, maar dan op basis van het wetboek van strafrecht.
Jun 08, 202244:44
14. 16 miljard? Witwascijfers debunked - Edwin Kruisbergen

14. 16 miljard? Witwascijfers debunked - Edwin Kruisbergen

16 miljard euro zou er jaarlijks worden witgewassen in Nederland, lezen we in het nieuws en in stukken van de tweede kamer. Zonder de ernst van witwassen en onderliggende criminaliteit te willen ontkennen is het misschien toch goed ons de vragen te stellen: Waar komt dit getal nu eigenlijk precies vandaan? Wat is het nut en de betrouwbaarheid van dit getal? Edwin Kruisbergen deed er onderzoek naar in zijn tijd bij het WODC, publiceerde erover in Justitiele verkenningen en vertelt in onze podcast wat hij erover te weten kwam. Het artikel tref je hier: https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3149/JV202104-volledige%20tekst.pdf?sequence=19&isAllowed=y
May 19, 202238:06
13. Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLC

13. Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLC

In deze podcast vertelt Sophie de Ridder, ruim 8 jaar werkzaam als AML specialist bij het AMLC, over witwassen. De basis. De wettekst.
Op de website van het AMLC (www.amlc.nl) is over witwassen natuurlijk veel meer informatie te vinden.
Soms is luisteren fijn. Daarom deze podcast.
Sophie legt voor rechercheurs haarfijn uit wat onder witwassen wordt verstaan en welke bestanddelen moeten worden bewezen om witwassen veroordeeld te krijgen. Must listen.
Apr 08, 202250:52
12. Financial Crime Scripting - FP OM -Thom Snaphaan
Mar 22, 202243:07
11. Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLC

11. Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLC

Dirk Kolkman en Rinus Beumer van Bureau Financieel Toezicht (Bft) vertellen in deze podcast waarop een notaris, maar bijvoorbeeld ook een accountant of belastingadviseur, moet letten op het moment dat er financieringen zijn aangetrokken via een crowdfunding platform. Ze vertellen over de wettelijke verplichtingen, de risico's en geven praktische tips voor de notaris.

Dirk en Rinus schreven een memo over crowdfunding die wordt besproken in de podcast:

https://www.bureauft.nl/2021/10/26/memo-crowdfunding-en-de-wwft/

Meer informatie over de vergunningplicht treft u aan op de website van de AFM:

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/crowdfundingplatformen/vergunning-vereisten/eu-verordening

Dec 08, 202128:15
10. Boekbespreking: Moneyland - Peter van Leusden en Erik Reissenweber - AMLC

10. Boekbespreking: Moneyland - Peter van Leusden en Erik Reissenweber - AMLC

In deze podcast bespreken Peter van Leusden en Erik Reissenweber het boek Moneyland van Oliver Bullough. Het onthullende boek uit 2018 bevat heldere en confronterende feiten over corruptie, witwassen, kleptocraten, offshore industrie, handel in paspoorten en diplomatieke onschendbaarheid, FATCA en CRS. De kern van het boek wordt al vroeg in de podcast uit de doeken gedaan. Ook de betekenis van 'Moneyland' wordt duidelijk.

In de podcast wordt verwezen naar:
* Daphne Caruana Galizia, de vermoorde journalist uit Malta, ze deed onderzoek naar regeringscorruptie en de verwevenheid tussen de Maltese online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Op 16 oktober 2017 stierf Caruana Galizia door een aanslag met een autobom.
* FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act
* De blog van Oliver Bullough: https://www.codastory.com/author/oliverbullough/

Oct 29, 202151:14
9. Online gokken als witwasmethode - Noortje Boere - AMLC

9. Online gokken als witwasmethode - Noortje Boere - AMLC

Noortje Boere van het AMLC deed onderzoek naar witwassen via online gokken en vertelt in deze podcast over de vier methoden die naar voren kwamen uit dit onderzoek. De podcast richt zich op zowel rechercheurs als analisten bij private partijen en draagt bij aan een betere risico awareness.

Rectificatie (1-5-2023): Noortje zegt aan het einde vd podcast: "er wordt gedoogd door de Ksa mits er maar geen sprake is van Ideal, .nl extensies etc". De Ksa gedoogde niet, maar voerde een prioriteringsbeleid uit.

Oct 26, 202124:37
8. FATF landenevaluatie Vaticaanstad - Anne Strijker - AMLC

8. FATF landenevaluatie Vaticaanstad - Anne Strijker - AMLC

De Financial Action Task Force speelt een belangrijke rol bij de internationale bestrijding van witwassen.
In deze aflevering van de AMLC podcast geeft Anne Strijker van het AMLC toelichting bij de rapporten van de FATF over Vaticaanstad.
Oct 24, 202116:40
7. Het werk van de FATF - Anne Strijker - AMLC

7. Het werk van de FATF - Anne Strijker - AMLC

In deze aflevering van de AMLC podcast legt Anne Strijker het werk van de FATF (Financial Action Task Force) uit. Deze aflevering zal worden gevolgd door een serie podcasts waarin we landenevaluaties van de FATF in meer detail bespreken. De podcasts richten zich op: FIOD rechercheurs en analisten bij private partijen.
Oct 20, 202110:35
6. FATF landenevaluatie China - Anne Strijker - AMLC

6. FATF landenevaluatie China - Anne Strijker - AMLC

De Financial Action Task Force speelt een belangrijke rol bij de internationale bestrijding van witwassen.
In deze aflevering van de AMLC podcast geeft Anne Strijker van het AMLC toelichting bij de rapporten van de FATF over China.
Oct 20, 202115:57
5. Witwassen middels crowdfunding - Dorine Stahlie - AMLC

5. Witwassen middels crowdfunding - Dorine Stahlie - AMLC

In deze podcast legt Dorine Stahlie, topic owner kennis & expertise bij het AMLC, uit hoe crowdfunding kan worden misbruikt voor witwasdoeleinden.
May 25, 202110:07
4. Witwassen dmv rechter - Dorine Stahlie - AMLC

4. Witwassen dmv rechter - Dorine Stahlie - AMLC

Dorine Stahlie, topic owner van Kennis & Expertise bij het AMLC legt in deze podcast uit hoe criminelen uitspraken van rechters kunnen misbruiken om een schijn van legitimiteit te geven aan de criminele herkomst van hun vermogen. 
May 25, 202106:31
3. Data & Analyse - Dianne Kaptein en Lyenne Naudin - AMLC

3. Data & Analyse - Dianne Kaptein en Lyenne Naudin - AMLC

In deze aflevering van de AMLC podcast vertellen Dianne Kaptein en Lyenne Naudin over het gebruik en de toekomst van data en analyse tools in de bestrijding van witwassen.
May 20, 202122:53
2. Trade Based Money Laundering - Tamara Pollard-Maijer - AMLC

2. Trade Based Money Laundering - Tamara Pollard-Maijer - AMLC

Aan de mogelijkheden tot misbruik van het internationale handelsstelsel voor witwassen, ook wel bekend als Trade Based Money Laundering (TBML), wordt de afgelopen jaren meer en meer aandacht besteed. Het detecteren van TBML is om verschillende redenen complex.

Onder TBML verstaan we het verhullen van de opbrengsten van misdrijven en het verplaatsen van waarde door middel van handelstransacties in een poging de illegale herkomst ervan te legitimeren.

Na het luisteren naar deze AMLC podcast met Tamara Pollard-Maijer, TBML expert van het Nederlandse AMLC, ken je de achtergronden bij TBML, weet je waarom detectie van TBML een uitdaging is en heb je handvatten voor het herkennen van TBML.

May 03, 202122:03
1. FATF landenevaluatie UAE - Anne Strijker - AMLC

1. FATF landenevaluatie UAE - Anne Strijker - AMLC

De Financial Action Task Force speelt een belangrijke rol bij de internationale bestrijding van witwassen.

In deze aflevering van de AMLC podcast geeft Anne Strijker van het AMLC duiding bij de werkzaamheden van de FATF én gaat hij specifiek in op het rapport van de FATF over de Verenigde Arabische Emiraten (UAE).

Apr 26, 202124:59