Skip to main content
Spotify for Podcasters
Vešči prava

Vešči prava

By Ana Čertanec

Podkast, ki ti nudi prepotrebno znanje o pravu.

Če želiš biti dobro izobražen/a, si s klikom na »play« že korak bližje svojemu cilju.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

David Lapornik - integriteta in preprečevanje korupcije

Vešči pravaMay 04, 2023

00:00
50:47
mag. Maja Koršič Potočnik - gradbeno pravo

mag. Maja Koršič Potočnik - gradbeno pravo

Gradbeno pravo ti bom predstavila s pomočjo odvetnice mag. Maje Koršič Potočnik iz odvetniške družbe Potočnik in Prebil.

Mag. Maja Koršič Potočnik ti bo predstavila, kaj obsega gradbeno pravo in kateri so njegovi pravni viri. Predstavila ti bo, kaj vse spada pod pojem gradnja, katere vrste gradenj poznamo in  kakšen je javni interes pri graditvi objektov. Razložila ti bo, kakšna dokumentacija je potrebna za izvedbo gradnje  in kdaj se mora prijaviti začetek gradnje in kakšne so zahteve pri gradnji objektov. Prav tako ti bo predstavila udeležence pri graditvi objektov in kakšne so njihove naloge. Povedala ti bo, kakšna je vloga projektantov, kdo je lahko investitor in kaj spada pod pojem vodenje gradnje.

V nadaljevanju ti bo povedala, kaj je to gradbeno dovoljenje in kakšen je postopek njegove pridobitve. Predstavila ti bo, kdaj je potreben nadzor nad gradnjo, kdo je lahko nadzornik in  kakšna je vloga gradbenega dnevnika. Razložila ti bo, kaj je to uporabno dovoljenje in kakšen je postopek pridobitve. Povedala ti bo, kdaj se izvede inšpekcijski nadzor in kakšne so posledice gradnje na črno.

Na koncu bova spregovorili še o gradbeni pogodbi in njenih bistvenih značilnostih. Povedala ti bo, kako se določi cena gradnje in ali se to lahko spremeni. Spregovorili bova o tem, kakšne so posledice, če pride do odmika od načrta, če ima gradnja napake ali pa če stranki ni všeč končni rezultat. Prav tako pa ti bo predstavila pogodbe FIDIC ter katero sodišče odloča v primeru sporov glede gradnje. Pogovor pa bova zaključili s tem, kakšna je vloga odvetnika v postopki gradnje ter z nasveti, na kaj biti pozoren v postopku gradnje.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Sep 21, 202351:58
Maja Bahor - športno pravo

Maja Bahor - športno pravo

Športno pravo ti bom predstavila s pomočjo odvetnice Maje Bahor iz Odvetniške pisarne Bahor Pavliha.

Maja Bahor ti bo predstavila, kaj obsega športno pravo in kateri so njegovi pravni viri. Predstavila ti bo, kdo je športnik in kdo je lahko športna organizacija. Razložila ti bo tudi razliko med športnim klubom, športnim društvom in športno zvezo. Prav tako ti bo predstavila pojem agentov športnikov in kaj je potrebno za pridobitev tega statusa. Povedala ti bo tudi, kaj je to športni dogodek in kdo ga lahko organizira.

V nadaljevanju ti bo povedala, kakšna je vloga disciplinskih pravil v športu ter kako se lahko odgovarja za poškodbe pri športu. Nato pa se bo osredotočil na trženje javne podobe športnika. Predstavila ti bo, kako je urejeno sponzorstvo, licenciranje ter promocija izdelkov s pomočjo športnikov.

Na koncu bova spregovorili še o mednarodnih prestopih športnikov, e-športu ter dopingu. Pogovor pa bova zaključili z načini razreševanja sporov, ki nastajajo v športu. Predstavila ti bo vlogo Arbitražnega sodišča za šport in specializiranih arbitražnih organov ter dala koristne nasvete, kako ravnati v primeru, če so bile kršene športnikove pravice.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Aug 31, 202344:49
Poljudna predstavitev pravo-poslovnih izzivov (TFL študent)
Jul 20, 202317:55
Izzivi davčnega prava (Melisa Čehić, Janez Kajzer in Peter Kranjec)

Izzivi davčnega prava (Melisa Čehić, Janez Kajzer in Peter Kranjec)

Izzive davčnega prava ti bodo v tokratni epizodi predstavili študentje magistrskega študija na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Gre za plod projekta »Osvajanje novih znanj s področja davčnega prava in njihovo prenašanje preko podkasta«, ki je bil odobren na internem razpisu Univerze v Ljubljani, ki spodbuja na študente osredinjeno učenje in poučevanje. Projekt je študentom omogočil, da si sami izberejo tematiko s področja davčnega prava, s tem pa zapolnjujejo vrzeli v znanju in začnejo globlje razumevati sistem davčnega prava.  

V prvem delu epizode bosta študenta Janez Kajzer in Peter Kranjec prikazala razlike med obdavčitvijo študentskega dela in redne zaposlitve ter razlike med obdavčitvijo normiranega s.p. in normiranega d.o.o.

V drugem delu epizode pa bo študentka Melisa Čehić  predstavila davek na dediščine in darila ter konkretne primere obdavčitve.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Jul 13, 202351:18
Jaka Repanšek - pravo oglaševanja

Jaka Repanšek - pravo oglaševanja

Pravo oglaševanja ti bom predstavila s pomočjo Jake Repanška, ki je predsednik Oglaševalskega razsodišča.

Jaka Repanšek ti bo predstavil, kaj obsega pravo oglaševanja in kateri so njegovi pravni viri. Predstavil ti bo, čemu služi Slovenski oglaševalski kodeks in ali je regulacija oglaševanja različna glede na vrstomedija. Razložil ti bo tudi, kako je urejeno oglaševanje z vplivneži.

V nadaljevanju ti bo povedal, kaj je to nelojalno, prikrito in zavajajoče oglaševanje. Predstavil ti bo tudi pojem primerjalno oglaševanja. Nato pa se bo osredotočil na vlogo Oglaševalskega razsodišča in postopek pred njim ter možne sankcije.

Na koncu pa bova spregovorila še o avtorski pravici v oglaševanju, šokantnem oglasu ter kako postopati v primeru, če zagledaš oglas, ki po tvojem mnenju ni skladen s Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Pogovor pa bova zaključila z nasveti oglaševalcem, kako zagotoviti, da bodo oglasi dopustni in v skladu s kodeksom.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Jul 06, 202348:23
Cene Grčar - medijsko pravo

Cene Grčar - medijsko pravo

Medijsko pravo ti bom predstavila s pomočjo odvetnika Ceneta Grčarja iz Odvetniške pisarne Grčar.

Cene Grčar ti bo predstavil, kaj ureja medijsko pravo in kateri so njegovi pravni viri. Predstavil ti bo različne vrste medijev in ti obrazložil, ali obstaja različna pravna ureditev glede na vrsto medija. Razložil ti bo, kako  se financirajo programske vsebine medijev in katere so obvezne programske vsebine.

V nadaljevanju ti bo povedal, kaj obsega pravica do obveščanja javnosti in kakšno je razmerje do pravice do zasebnosti posameznika. Predstavil ti bo, do katere mere ima novinar pravico do svobode izražanja in kdaj pride do kršitve pravice do zasebnosti. Obrazložil ti bo tudi pojme pravica do pozabe, dostop do informacij za medije, pravico do kratkega poročanja in pravico javnosti do spremljanja pomembnejših dogodkov.

Na koncu pa ti bo še povedal, kdaj medijski ponudniki pravno odgovarjajo in kako. Razložil ti bo, kdaj se sme zahtevati umik vsebin, kdo ima pravico do popravka ali odgovora in kakšne so posledice, če se jih ne objavi. Na koncu pa ti bo še svetoval, kako postopati v primeru, če misliš, da so ti mediji kršili pravice.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Jun 01, 202337:18
David Lapornik - integriteta in preprečevanje korupcije

David Lapornik - integriteta in preprečevanje korupcije

Področje integritete in preprečevanja korupcije ti bom predstavila s pomočjo Davida Lapornika, namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.

David Lapornik ti bo predstavil pojma integritete in korupcije ter kje sta pravno urejena. Predstavil ti bo institute nezdružljivosti funkcij, nasprotje interesov in omejitev poslovanja. Razložil ti bo, kdaj je sporno sprejemanje daril in kdaj lobiranje. Povedal ti bo, kaj je to protikorupcijska klavzula in kdaj se jo mora vključiti. Razložil ti bo pri komu obstaja dolžnost prijave premoženjskega stanja in kdaj je potrebno narediti načrt integritete.

V nadaljevanju ti bo povedal, kakšne so sankcije, če oseba zagreši dejanje korupcije. Predstavil ti bo, kakšne so naloge in pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije ter kako poteka postopek, kadar obstaja sum korupcije. Dal ti bo številke koristne nasvete, kam se obrniti, ko vidiš sum korupcije.

Na koncu pa ti bo še povedal, koga se opredeljuje pod pojmom žvižgač in pod katerimi pogoji je zaščiten. Razložil ti bo, kako se zaščiti prijavitelja in kakšne so pristojnosti Centra za zaščito prijaviteljev.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

May 04, 202350:47
Mag. Rosana Lemut Strle - pravo varstva osebnih podatkov

Mag. Rosana Lemut Strle - pravo varstva osebnih podatkov

Pravo varstva osebnih podatkov ti bom predstavila s pomočjo odvetnice mag. Rosane Lemut Strle, ki deluje kot samostojna odvetnica.

Mag. Rosana Lemut Strle je gostovala že v 33. epizodi podkasta, kjer lahko izveš vse o upravnem pravu. V tokratni epizodi ti bo predstavila, kaj ureja pravo varstva osebnih podatkov in kateri so njegovi pravni viri. Povedala ti bo, kaj je to GDPR in ali še vedno velja ter kakšna je razlika med GDPR in novo sprejetim ZVOP-2. Razložila ti bo, kaj je to osebni podatek in zakaj ga je potrebno varovati. Povedala ti bo, ali je varstvo osebnih podatkov časovno omejeno in kdo vse je dolžan varovati osebne podatke. Predstavila ti bo, kdo je upravljavec in kdo obdelovalec osebnih podatkov ter kaj sploh spada pod pojem obdelave osebnih podatkov.  

V nadaljevanju ti bo povedala, katere so pravne podlage, na podlagi katerih se lahko obdeluje osebne podatke, kdaj se jih lahko posreduje tretjim osebam in na kaj morajo biti pozorna podjetja, ki obdelujejo osebne podatke. Povedala ti bo, ali je treba voditi evidence dejavnosti obdelave in kakšne so naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Razložila ti bo, kakšne so posledice, če upravljavec razkrije osebne podatke in kaj lahko posameznik zahteva v takem primeru.

Na koncu pa ti bo še povedala, kako je reguliran videonadzor in kako je s snemanjem videposnetkov v javnosti, če so na njih prepoznavne osebe, ki niso dale soglasja.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Apr 13, 202353:18
Asist. Ana Samobor - osnove ustavnega prava

Asist. Ana Samobor - osnove ustavnega prava

Ustavno pravo ti bom predstavila s pomočjo asistentke Ane Samobor iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Ana Samobor ti bo predstavila, kaj ureja ustavno pravo in kateri so njegovi pravni viri. Povedala ti bo, kaj je to ustava, kdaj je bila sprejeta v Republiki Sloveniji in kako je sestavljena. Popeljala te bo po splošnih določbah ustave in ti razložila, zakaj so te tako zelo pomembne. V nadaljevanju ti bo predstavila pojem človekovih pravic in kako jih je mogoče omejiti. Razložila ti bo osnovne ustavne določbe na temo državne ureditve in ti predstavila različne veje oblasti ter njihove pristojnosti. Predstavila ti bo pojem ustavnosti in zakonitosti ter kaj lahko naredimo, če se nam zdi, da so kršene ustavne določbe. Pojasnila bo naloge Ustavnega sodišča RS in kakšne odločitve le-to sprejema. Na koncu pa ti bo še povedala, kako se Ustava RS lahko spremeni in zakaj je dobro poznati ustavne določbe.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Mar 02, 202337:53
Alen Naglič - osnove izvršilnega prava

Alen Naglič - osnove izvršilnega prava

Izvršilno pravo ti bom predstavila s pomočjo odvetnika Alena Nagliča iz Odvetniške pisarne Lepoša in odvetniki.

Alen Naglič ti bo predstavil, kaj ureja izvršilno pravo in kateri so njegovi pravni viri. Povedal ti bo, kaj je to izvržba, kdaj in na čem je možna in katere vrste izvržb poznamo. Razložil ti bo tudi, kaj je razlika med izvržbo za poplačilo terjatve in zavarovanjem terjatve. Pojasnil ti bo, kaj je to izvršilni naslov in kaj je to izvržba na podlagi verodostojne listine.

V nadaljevanju ti bo predstavil potek izvršilnega postopka, njegova temeljna načela in katero sodišče odloča v postopku. Razložil ti bo, kako se je možno pritožiti na sklep o izvržbi in kakšne so stroški izvršilnega postopka. Povedal ti bo, kdo je lahko izvršitelj in kakšna je njegova vloga v postopku. Na koncu pa ti bo še povedal, ali je v izvršilnem postopku smotrno imeti pomoč pravnega strokovnjaka  in če se je možno izogniti izvršbi.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Feb 16, 202339:40
Mag. Marko Djinović - osnove arbitražnega prava

Mag. Marko Djinović - osnove arbitražnega prava

Arbitražno pravo ti bom predstavila s pomočjo mag. Marka Djinovića, ki je generalni sekretar Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Mag. Marko Djinović ti bo predstavil, kaj ureja arbitražno pravo in kateri so njegovi pravni viri. Povedal ti bo, kaj je to arbitraža in katere vrste arbitraž poznamo. Razložil ti bo tudi, kaj je prednost alternativnega reševanja sporov v primerjavi s sodnim postopkom.

V nadaljevanju ti bo predstavil, o čem je mogoče odločati v arbitražnem postopku in kdaj se stranke odločijo za arbitražo. Povedal ti bo, kdo je lahko arbiter in kakšna je njegova vloga v postopku.

Na koncu pa se bova posvetila arbitražnemu postopku. Povedal ti bo, kdaj se sklene arbitražni dogovor in ali je v postopku smotrno imeti pomoč pravnega strokovnjaka. Razložil ti bo, kdaj se je mogoče pritožiti na arbitražno odločbo in kakšne so sankcije, če se ne upošteva arbitražne odločbe. Na koncu pa ti bo še povedal, kakšna je razlika v primerjavi z mediacijo in ti dal nasvete, kdaj uporabiti eno in kdaj drugo.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Jan 26, 202358:15
Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč - osnove prekrškovnega prava

Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč - osnove prekrškovnega prava

Prekrškovno pravo ti bom predstavila s pomočjo izr. prof. dr. Mihe Dvojmoča iz Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Dr. Miha Dvojmoč ti bo predstavil, kaj ureja prekrškovno pravo in kateri so njegovi pravni viri. Povedala ti bo, kaj je to prekršek in katere vrste prekrškov poznamo. Razložil ti bo tudi, kateri predpis se uporabi, če se po storitvi prekrška spremenijo določbe predpisa o prekršku

V nadaljevanju ti bo predstavil, kdaj je posameznik odgovoren za prekršek in kdaj je za prekršek odgovorna pravna oseba ter njena odgovorna oseba. Povedal ti bo, kakšne sankcije za prekrške poznamo in ali je možno dosoditi tudi zaporno kazen.

Na koncu pa se bova posvetila prekrškovnemu postopku. Povedal ti bo, kdo so prekrškovni organi in kaj mora vsebovati odločba o prekršku. Razložil ti bo, kako se pritožiti na odločbo na prekršku in ali je za sestavo zahteve za sodno varstvo smiselno imeti pomoč pravnega strokovnjaka. Nato pa te bo popeljal po samem sodnem postopku.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Dec 01, 202240:51
Doc. dr. Maša Kovič Dine - osnove mednarodnega javnega prava

Doc. dr. Maša Kovič Dine - osnove mednarodnega javnega prava

Mednarodno javno pravo ti bom predstavila s pomočjo doc. dr. Maše Kovič Dine iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Doc. dr. Maše Kovič Dine ti bo predstavila, kaj ureja mednarodno javno pravo in kateri so njegovi pravni viri. Povedala ti bo, kdo so subjekti mednarodnega prava in kdaj govorimo o mednarodnem odnosu. Popeljala te bo po temeljnih mednarodnih organizacijah in ti razložila njihovo vlogo.

V nadaljevanju ti bo predstavila bistvene značilnosti mednarodnih pogodb in kakšne so posledice, če jih država krši. Posebno pozornost bova posvetili načinom reševanja mednarodnih sporov. Za konec pa ti bo razložila, zakaj znanje mednarodnega javnega prava lahko koristi posamezniku.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Nov 10, 202231:34
Gaja Ana Pavliha - osnove prava EU

Gaja Ana Pavliha - osnove prava EU

Pravo Evropske unije ti bom predstavila s pomočjo odvetniške kandidatke Gaje Ane Pavliha iz Odvetniške pisarne Bahor Pavliha.

Gaja Ana Pavliha ti bo predstavila, kaj ureja pravo EU in kateri so njegovi pravni viri. Razložila ti bo razliko med primarnimi in sekundarnimi viri ter zakaj so določbe prava EU za državljane Slovenije pomembne. Predstavila ti bo temeljna načela prava EU ter predstavila temeljne značilnosti direktive in uredbe. Nato te bo popeljala po temeljnih svoboščinah EU.

V nadaljevanju pa se bova posvetili še institucijam EU ter njihovim nalogam. Posebno pozornost bova namenili Sodišču EU in učinku njihovih sodb. Za konec pa ti bo razložila, kakšne so posledice, če Slovenci ne spoštujemo določb prava EU.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Oct 13, 202240:33
Anja Obreza - osnove davčnega prava

Anja Obreza - osnove davčnega prava

Davčno pravo ti bom predstavila s pomočjo odvetnice in davčne svetovalke Anje Obreza iz Odvetniške pisarne Blaž Pate in partnerji.

Anja Obreza ti bo predstavila, kaj ureja davčno pravo in kje je pravno urejeno. Predstavila ti bo osnovne pojme glede davkov, kot so davčna osnova, davčna stopnja in davčni zavezanec. Nato te bo popeljala po vrstah davkov. Predstavila ti bo dohodnino, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, davek na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin.

V nadaljevanju pa se bova posvetili še davčnemu postopku. Povedali ti bova, kaj je to davčni odtegljaj, kaj je to davčna odločba in kaj davčna napoved. Predstavila ti bo postopek davčnega nadzora in davčne izvršbe. Na koncu pa ti bo dala nasvete, kam se lahko pritožiš, če nisi zadovoljen z odmero davka.

* Popravek trenutne davčne stopnje pri davku na kapitalski dobiček *

Do pet let znaša 25%

Po petih letih 20%

Po desetih letih 15%

Po petnajstih letih 0%


Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Sep 22, 202201:02:46
Doc. dr. Luka Mišič - osnove prava socialne varnosti

Doc. dr. Luka Mišič - osnove prava socialne varnosti

Pravo socialne varnosti ti bom predstavila s pomočjo doc. dr. Luko Mišiča iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Doc. dr. Luka Mišič ti bo predstavil pravice iz naslova socialne varnosti poznamo in kako se zagotavljajo. Povedal ti bo, čemu služijo socialna zavarovanja - pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, zavarovanje za starševstvo varstvo – ter ti predstavil vsako izmed njih.

V nadaljevanju ti bo na primerih predstavil pojem socialnega varstva in ti povedal, katere vrste socialnih prejemkov poznamo. Prav tako pa ti bo predstavil organe, ki so pristojni za pridobitev socialnovarstvenih storitev in dajatev

Na koncu pa ti bo dal nasvete, kaj narediti, če so tvoje pravice iz naslova socialne varnosti kršene.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Aug 18, 202242:40
Sonja Dolinar - osnove sosedskega prava

Sonja Dolinar - osnove sosedskega prava

Sosedsko pravo ti bom predstavila s pomočjo odvetnice Sonje Dolinar iz odvetniške pisarne Dolinar & Šešerko.

Sonja Dolinar ti bo predstavila vrste sosedskih sporov in kako se rešujejo v praksi. Povedala ti bo, kako se uredi meja med zemljišči in kaj narediti, če je spor glede meje. Predstavila ti bo tudi, kaj je to nujna pot in kako jo ustanoviti.

V nadaljevanju ti bo na primerih predstavila pojem imisije in do katere mere je dovoljena. Predstavila ti bo tudi več načinov motenja posesti in kako ukrepati v teh primerih.

Dala ti bo nasvete, kaj narediti če sosed gradi čez mejo vaše nepremičnine in kdaj se lahko poslužiš samopomoči.

Na koncu pa ti bo povedala, na kaj biti pozoren v primerih sosedskih razmerij v večstanovanjskih hišah.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Jul 28, 202249:56
Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga

V tokratni epizodi te bom popeljala po zemljiški knjigi. Predstavila ti bom, zakaj je pomembna, kako dostopati do nje in kdo jo vodi. Predstavila ti bom tudi, kaj se vpisuje vanjo in na kakšen način.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Jul 21, 202207:12
Lastninska pravica

Lastninska pravica

V tokratni epizodi te bom popeljala po najpomembnejši stvarni pravici – lastninski pravici. Predstavila ti bom pojem posesti in načine njene pridobitve ter prenehanja. Predstavila ti bom pojma solastnina in skupna lastnina ter etažne lastnine.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Jul 14, 202211:43
Osnove stvarnega prava

Osnove stvarnega prava

V tokratni epizodi te bom popeljala po osnovah stvarnega prava. Predstavila ti bom pojem stvari in njeno delitev ter temeljna načela. Predstavila ti bom 5 vrst stvarnih pravic in te podrobneje popeljala po štirih stvarnih pravicah na tuji stvari.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.


Jul 07, 202212:35
Lidija Zupančič - osnove finančnega prava

Lidija Zupančič - osnove finančnega prava

Finančno pravo ti bom predstavila s pomočjo odvetnice Lidije Zupančič iz Odvetniki Šelih in partnerji d.o.o.

Lidija Zupančič ti bo predstavila pojem finančnega prava in pravne vire, ki urejajo to področje. Na enostavne način ti bo predstavila, kaj so to finančne transakcije, katere finančne institucije poznamo in kaj je to financiranje.

Nato bova več spregovorili o kreditni pogodbi in na kaj moramo biti pozorni pri njenem sklepanju. Predstavila ti bo več vrst obresti in kaj narediti, če se kreditno pogodbo krši.

V nadaljevanju bova spregovorili o možnih načinih zavarovanja finančnih obveznosti, kot so zastavna pravica, poroštvo in bančna garancija.

Na koncu pa ti bo predstavila, kakšna je vloga odvetnika v teh postopkih in katera sodišča so pristojna na tem področju.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Jun 23, 202227:18
Marko Zaman - osnove insolvenčnega prava

Marko Zaman - osnove insolvenčnega prava

Insolvenčno pravo ti bom predstavila s pomočjo odvetnika Marka Zamana iz odvetniške pisarne Zaman in partnerji d.o.o.

Marko Zaman, ki je tudi upravitelj v postopkih insolventnosti, ti bo predstavil pojem insolventnosti in pravne vire, ki urejajo to področje. Opredelil bo dva glavna insolvenčna postopka - stečaja in prisilne poravnave. Ba številnih primerih ti bo predstavil naloge stečajnih upraviteljev in kako sploh pridobijo primere. Kritično se bo opredelil do številnih perečih vprašanj v trenutni zakonodaji ti predstavil izive, s katerimi se sooča vsak dan. Za konec pa bova spregovorila o osebnem stečaju, in sicer kdaj ga priporoča in kaj je potrebno, da je tak postopek uspešen.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja

Jun 16, 202249:17
Na kaj biti pozoren pri poslovanju družbe?

Na kaj biti pozoren pri poslovanju družbe?

V tokratni epizodi ti bom predstavila, kako se uredijo razmerja med družbeniki, kako lahko prodamo svoj delež v družbi, kdo vodi posle družbe, kateri so organi družbe, katere dejavnosti lahko družba opravlja in kdaj družba preneha.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Jun 09, 202209:28
Ali ustanoviti d.o.o. ali s.p.?

Ali ustanoviti d.o.o. ali s.p.?

V tokratni epizodi ti bom podrobneje predstavila različne pravnoorganizacijske oblike družb in te popeljala po razlikah med družbo z omejeno odgovornostjo in samostojnim podjetnikom, ki sta najpogostejši obliki gospodarskih subjektov.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Jun 02, 202208:10
Kaj potrebuješ za ustanovitev družbe?

Kaj potrebuješ za ustanovitev družbe?

V tokratni epizodi ti bom predstavila pojem in oblike gospodarskih družb in kako poteka postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

May 26, 202209:16
Aljoša Krdžić - osnove konkurenčnega prava

Aljoša Krdžić - osnove konkurenčnega prava

V tokratni epizodi sem gostila odvetnika Aljošo Krdžića iz Odvetniške pisarne Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji.

Predstavil ti bo osnovne informacije o konkurenčnem pravo in o tem, zakaj ga sploh potrebujemo. Opredelil bo možne načine omejevanja konkurence, kako se to dokazuje in kakšne so posledice omejevanja. Na številnih primerih ti bo ilustriral pojma omejevalna ravnanja in zloraba prevladujočega položaja. V nadaljevanju ti bo predstavil še dejanja nelojalne konkurence. Za konec pa bova spregovorila o tem, kakšne možnosti imajo na voljo podjetja in posamezniki, kadar opazijo omejevanje konkurence.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

May 19, 202243:48
Prof. dr. Marko Pavliha - osnove prevoznega prava

Prof. dr. Marko Pavliha - osnove prevoznega prava

V tokratni epizodi sem gostila prof.dr. Marka Pavliho, ki je redni profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljana. Poleg tega je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in knjig, med drugim tudi mednarodne uspešnice s področja prevoznega prava z naslovom Transport Law On Passenger Rights, ki je izšla pri priznani založbi Routledge.

V epizodi ti bo zaupal osnovne informacije o tem, kaj pod prevozno pravo, kaj je prevozna pogodba in kje je urejena. Svetoval ti bo, na kaj moraš biti kot potnik pozoren in kaj narediti v primeru, da pride do zamud ali odpovedi prevozov. Razložil ti bo, kako se uporabljajo klavzule INCOTERMS, kaj je to špedicija in kakšen je pomen vozovnice. Cel pogovor pa je začinjen s številnimi zanimivimi in iskrivimi primeri iz prakse.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

May 12, 202201:10:33
Urša Horvat Kous - osnove prava industrijske lastnine

Urša Horvat Kous - osnove prava industrijske lastnine

V tokratni epizodi sem gostila odvetnico Uršo Horvat Kous iz Odvetniške pisarne Jadek & Pensa d.o.o.

Predstavila ti bo osnovne informacije o pravu industrijske lastnine, nato pa ti predstavila osnovne pravice industrijske lastnine - patent, model, blagovna znamka in geografska označba. Popeljala te bo skozi postopek registracije pravic industrijske lastnine, predvsem pa se bova ustavili pri blagovnih znamkah. Med drugim ti bo svetovala, kako se najbolje zaščititi pred kršitvami teh pravic in kdaj in na kakšen način je registracija sploh smiselna. Za konec pa bova spregovorili o posledicah kršitev teh pravic.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

May 05, 202226:48
Tina Baznik - osnove avtorskega prava

Tina Baznik - osnove avtorskega prava

V tokratni epizodi sem gostila pravnico Tino Baznik, ki je ustanoviteljica podjetja Inno Legal d.o.o.

Predstavila ti bo osnovne informacije o tem, kaj spada pod avtorsko pravo, kaj je avtorska pravica in avtorsko delo ter kdo je lahko avtor. Razložila ti bo dve vrsti avtorskih pravic in kakšne so posledice, če se jih krši. V nadaljevanju bo spregovorila o licencah in licenčnih pogodbah. Svetovala ti bo, kako se najbolje zaščititi, če si v vlogi avtorja ali pa če si v vlogi podjetja, ki sodeluje z avtorjem.. Razložila ti bo, kaj je to plagiat in zakaj je to prepovedano. Za konec pa bova spregovorili o avtorskih pravicah na socialnih omrežjih in pasteh, ki ji prežijo na influencerje in podjetja, ki sodelujejo z njimi.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Apr 21, 202238:12
Uvod v gospodarsko pravo

Uvod v gospodarsko pravo

V tokratni epizodi te bom popeljala po osnovnih panogah gospodarskega prava, da boš dobil podlago za nadaljnje epizode, v katerih bo predstavljene posamezne panoge.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Apr 14, 202208:40
Q&A o slovenski pravni ureditvi

Q&A o slovenski pravni ureditvi

Dobrodošel v drugi sezoni podcasta Vešči prava. Zate sem pripravila prav posebno Q&A epizodo, kjer odgovarjam na vprašanja poslušalcev in znanih Slovencev.

2:10 Zakaj pravniki tako kompliciramo?

3:10 Ali se v primeru, da stranka ne izpolni svojega dogovora, splača tožiti na sodišču?

4:44 Zakaj pri nas ni več brezplačne pravne pomoči?

7:56 Ali lahko lastnik nepremičnine odjavi moje stalno prebivališče brez moje vednosti?

9:13 Kaj je lahko najslabše, kar se lahko zgodi, če nekomu pomagaš urediti turistično vizo za dva tedna?

11:56 Ali je pogoj za uveljavljanje garancije shranjena original embalaža?

13:11 Ali se za kaznivo dejanje spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, preganja, če je en 17, drug pa 14?

14:15 Ali so covid ukrepi imeli pravno podlago? Ali je zakonito, da dobiš kazen, če v trgovini ne nosiš maske?

16:56 Kdaj in kako se lotiti pisanja pogodbe o sodelovanju v poslu?

20:20 Ali lahko uporabim fotografijo v članku, če naredim posnetek zaslona na IG znane Slovenke?

23:30 Na kaj bi opozorila igralca pri pregledu pogodbe za snemanje tv oglasa?

26:18 Ali je res, da če se punca preseli k fantu in tam živi 10 let in ima tam stalno prebivališče, da ji pripada delež nepremičnine?

29:56 Kaj lahko stranka zahteva, če se poškoduje na vadbi? Kako se pred tem zavaruješ kot trener?

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Apr 07, 202232:05
mag. Rosana Lemut Strle - osnove upravnega prava

mag. Rosana Lemut Strle - osnove upravnega prava

V tokratni epizodi sem gostila odvetnico mag. Rosano Lemut Strle iz odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle.

Povedala ti bo osnovne informacije o tem, kaj spada pod upravno pravo in kaj je razlika med javno in državno upravo. Predstavila ti bo upravni postopek in razložila razlike med splošnim in posebnim upravnim postopkom. V nadaljevanju bo spregovorila o tem, kdaj je smiselno najeti odvetnika v upravnih postopkih in kakšni akti se izdajajo v teh postopkih. Razložila ti bo, kakšne možnosti imaš, če organ ne odgovori na tvojo vlogo in kaj lahko narediš, če z odločitvijo upravnega organa nisi zadovoljen. Za konec pa bova spregovorili o izpitu iz splošnega upravnega postopka.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Mar 17, 202243:15
Katarina Mervič - osnove kazenskega prava

Katarina Mervič - osnove kazenskega prava

V tokratni epizodi sem gostila odvetnico Katarino Mervič iz Odvetniške pisarne Senica in partnerji, ki se specializira za kazensko pravo.

Povedala ti bo osnovne informacije o tem, kaj spada pod kazensko pravo in kaj je razlika med prekrškom in kaznivim dejanjem. Predstavila ti bo oblike krivde, vrste kaznivih dejanj in vrste kazenskih sankcij. V nadaljevanju bo spregovorila o tem, kdaj smo kazensko odgovorni in kdo nas preganja, če storimo kaznivo dejanje. Nadaljevali bova s potekom kazenskega postopka in z vlogo zagovornika v postopku ter obrazložili pojem domneva nedolžnosti. Na koncu pa se bova osredotočili na možne sodbe v kazenskem postopku in način določitve kazni v postopku.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Feb 03, 202253:43
Gregor Verbajs - osnove nepremičninskega prava

Gregor Verbajs - osnove nepremičninskega prava

V tokratni epizodi sem gostila odvetnika Gregorja Verbajsa iz Odvetniške pisarne Verbajs, ki se specializira tudi za nepremičninsko pravo.

Povedal ti bo osnovne informacije o tem, kaj sploh je nepremičnina, kako poteka postopek prodaje ali nakupa nepremičnine in na kaj moramo biti pozorni pri sestavi prodajne pogodbe. Predstavil ti bo pojem zemljiške knjige in možnosti zavarovanja pri prodaji nepremičnine. V nadaljevanju bo spregovoril o tem, kaj potrebujemo za veljavno sklenitev najemne pogodbe, osnovne pravice in dolžnosti najemnika in najemodajalca ter možne pasti pri sklepanju najemne pogodbe. Na koncu ti bo zaupal tudi, kaj lahko storiš v primeru neplačevanja najemnine in kdaj je možna odpoved najemne pogodbe.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Jan 27, 202239:28
Vlasta Žagar - osnove dednega prava

Vlasta Žagar - osnove dednega prava

V tokratni epizodi sem gostila odvetnico Vlasto Žagar iz Odvetniške pisarne Žagar, ki se pogosto ukvarja tudi z dednim pravom.

Povedala ti bo osnovne informacije o tem, katere vrste dedovanja poznamo, kaj so to dedni razredi in kaj je to nujni delež. V nadaljevanju bo spregovorila o tem, kdaj se je mogoče odpovedati dediščini in kdaj je možno dediča razdediniti. Za konec pa bova spregovorili še o poteku zapuščinskega postopka.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Jan 06, 202218:36
Taja Gorjan Skubin – osnove družinskega prava

Taja Gorjan Skubin – osnove družinskega prava

V tokratni epizodi sem gostila odvetniško kandidatko Tajo Gorjan Skupin iz Odvetniške družbe Zupančič, ki se pogosto ukvarja tudi z družinskim pravom.

Povedala ti bo osnovne informacije o tem, kdaj nastane zakonska zveza in kakšne so posledice zunajzakonske skupnosti. V nadaljevanju bova spregovorili o obveznostih staršev v razmerju do otroka. Na koncu bova spregovorili tudi o razvezi zakonske zveze in delitvi premoženja ter dodelitvi skrbništva in preživnine v tem primeru.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

Nov 25, 202130:53
Asist. Primož Rataj – osnove delovnega prava

Asist. Primož Rataj – osnove delovnega prava

V tokratni epizodi sem gostila asistenta Primoža Rataja iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki se specializira za delovno pravo. 

Povedal ti bo osnovne informacije o tem, kdaj nastane delovno razmerje in kako postopati v primeru prikritih delovnih razmerij. V nadaljevanju ti bo predstavil osnovne značilnosti pogodbe o zaposlitvi in katere so osnovne pravice in obveznosti delavca. Na koncu bova spregovorila tudi o tem,kdaj je možno odpovedati delovne razmerje in kam se lahko delavec obrne, kadar njegove pravice niso spoštovane. 

 Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.

Oct 21, 202152:16
Kaj lahko zahtevam, če se mi pokvari telefon?

Kaj lahko zahtevam, če se mi pokvari telefon?

POZOR! ZVPot-1, ki je začel veljati konec januarja 2023, je bistveno spremenil to področje, zato nekateri podatki, omenjeni v podkastu, ne veljajo več. Pri stvarni napaki se uveljavlja vrstni red uveljavljanja pravic, uveljavlja se pravica do zavrnitve, podaljšuje se obdobje, za katerega velja obrnjeno dokazno breme. Pri garanciji se skrajšuje rok za popravilo, sedaj jo je možno razen v izjemnih primerih uveljavljati samo še od proizvajalca. 

To je epizoda, ki je enostavno ne smeš zgrešiti, saj ti razkrije vse, kar bi nam prodajalci najraje zamolčali! Podrobneje se boš spoznal z garancijo in stvarno napako kot ju ureja potrošniško pravo. Ena in druga dajete podobne pravice, a njun način uveljavljavljanja je bistveno drugačen.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.

Sep 23, 202112:14
Ali lahko zahtevam vračilo denarja, če mi kupljena obleka ni všeč?

Ali lahko zahtevam vračilo denarja, če mi kupljena obleka ni všeč?

Mesec september je namenjen spoznavanju potrošniškega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal s pravicami, ki jih imaš pri pogodbah sklenjenih na daljavo (internet, telefon) in pri pogodbah, sklenjenih v prodajalni.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.

Sep 16, 202107:05
Zakaj je pametno prebrati splošne pogoje poslovanja?

Zakaj je pametno prebrati splošne pogoje poslovanja?

Mesec september je namenjen spoznavanju potrošniškega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal s splošnimi pogoji poslovanja. To je tisti drobni tisk, ki ga pogosto spregledaš, potem pa se lahko znajdeš v problemih. Spregovorila bom tudi o tem, kdaj nas zavezujejo in ali je možna njihova enostranska sprememba.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.

Sep 09, 202109:31
Se pravice potrošnikov lahko izključijo?

Se pravice potrošnikov lahko izključijo?

Mesec september je namenjen spoznavanju potrošniškega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal s tem, kdo je potrošnik in katera zakona urejata njegove pravice. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.

Sep 02, 202106:58
Boštjan Verstovšek - vse, kar moraš vedeti o odškodninskem postopku

Boštjan Verstovšek - vse, kar moraš vedeti o odškodninskem postopku

V tokratni epizodi sem gostila odvetnika Boštjana Verstovška iz Odvetniške pisarne Boštjan in Marjana Verstovšek, ki se specializira za odškodnine. Na praktičnih primerih je predstavil potek odškodninskega postopka, vlogo zavarovalnic v postopku, stroške in trajanje samih postopkov in še mnogo več.
<strong>Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.</strong>
Aug 26, 202139:14
Kako določiti višino škode?

Kako določiti višino škode?

Mesec avgust je namenjen spoznavanju odškodninskega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal z določitvijo višine škode. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.

Aug 19, 202108:27
Kdaj odgovarjamo za škodo?

Kdaj odgovarjamo za škodo?

Mesec avgust je namenjen spoznavanju odškodninskega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal s subjektivno in objektivno odgovornostjo. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.

Aug 12, 202108:20
Kdaj lahko zahtevam odškodnino?

Kdaj lahko zahtevam odškodnino?

Mesec avgust je namenjen spoznavanju odškodninskega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal z vrstami škode in predpostavkami za odškodninsko odgovornost. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.

Aug 05, 202110:08
Zastaranje terjatve - nočna mora ali blagoslov?

Zastaranje terjatve - nočna mora ali blagoslov?

Mesec julij je namenjen spoznavanju pogodbenega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal z institutom zastaranja. Namenjen je temu, da upnik ne odlaša z zahtevkom za izpolnitev terjatve, temveč jo čim prej zahteva. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.

Jul 29, 202108:22
Kaj lahko zahtevam v primeru kršitve pogodbe?

Kaj lahko zahtevam v primeru kršitve pogodbe?

Mesec julij je namenjen spoznavanju pogodbenega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal z vrstami kršitev pogodb in tvojimi pravnimi možnosti, če do njih pride. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.

Jul 22, 202108:36
Je tudi ustni dogovor veljaven?

Je tudi ustni dogovor veljaven?

Mesec julij je namenjen spoznavanju pogodbenega prava. V tokratni epizodi ti bom predstavila, kdaj je potrebno, da je pogodba sklenjena v pisni obliki in kakšne so tvoje možnosti, če ni. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.

Jul 15, 202106:13
Ali je pogodba neveljavna, če jo napačno poimenujem?

Ali je pogodba neveljavna, če jo napačno poimenujem?

Mesec julij je namenjen spoznavanju pogodbenega prava. V tokratni epizodi se boš podrobneje spoznal z vrstami pogodb in njihovimi predpostavkami. Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.

Jul 08, 202108:05
Do kdaj si lahko premisliš, če že skleneš dogovor?

Do kdaj si lahko premisliš, če že skleneš dogovor?

Mesec julij je namenjen pogodbenemu pravu. V epizodi boš izvedel zelo koristne informacije, ki jih potrebuješ za uspešno sklenitev in izpolnitev pogodbe.

Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da mi pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podcast, kjer lahko pustiš tvoje vprašanje ali temo.

Jul 01, 202109:27