Skip to main content
Spotify for Podcasters
Geologisk Rapport

Geologisk Rapport

By Andreas Viken

I denne podkasten møter du Andreas Viken, som er en nysgjerrig geolog. I hver episode får han besøk av en ny gjest hvor de sammen skal diskutere et nytt og spennende tema innen geologi. Målet er å få fram at geologisk kunnskap og kompetanse er viktig for samfunnet vårt. I tillegg får du muligheten til å bli bedre kjent med gjesten som er på besøk gjennom spørsmål om studietid, arbeidsliv og karriere så langt. Podkasten er for deg som er litt nysgjerrig på geologi, og som vil lære litt mer enn det du kan fra før.

Podkasten er laget i samarbeid med Institutt for geovitenskap (UiB)
Currently playing episode

Geologisk flaks med William Helland-Hansen

Geologisk RapportAug 30, 2022

00:00
34:39
Høydepunkter våren 2023

Høydepunkter våren 2023

Hør høydepunkter fra vårens sesong.

Jun 20, 202351:05
Fjellkjeder med Haakon Fossen

Fjellkjeder med Haakon Fossen

Et fjell reflekterer mange geologiske prosesser og er et slående bevis på at jordens tektoniske plater beveger på seg. Fjellkjedebygging kalles orogenese, og foregår der to tektoniske plater beveger seg mot hverandre, som i Andesfjellene og Himalaya. Hva skiller disse to fjellkjedene fra hverandre? Hvordan vet vi at vi hadde en fjellkjede i Norge for 420 millioner år siden? Og hvorfor har vi egentlig fjell i Norge? Ukens gjest er Haakon Fossen. Han var som ung student usikker på om han var flink nok til å studere geologi, men endte opp med å bli en internasjonal anerkjent professor og strukturgeolog. I tillegg til å snakke om fjellkjeder skal vi i sesongens siste episode gå gjennom en imponerende og innholdsrik karriere.
Apr 25, 202336:39
Geologer på jobb (6:6) med Ida Marie Gabrielsen fra Saferock

Geologer på jobb (6:6) med Ida Marie Gabrielsen fra Saferock

Betong er et av de viktigste bygningsmaterialene som finnes, men består i dag av sement som står for 6 til 8 prosent av verdens CO2-utslipp. Ukens gjest er Ida Marie Gabrielsen, og er forsker i firmaet Saferock. De har funnet en måte å produsere betong på som kan kutte utslippene med opptil 90 prosent, ved å blant annet bruke avgangsmasser fra gruveindustrien til å lage en klimavennlig betong. Men hva skiller dette fra vanlig betong? Hvordan produseres den? Og hvilke hindringer møter de på veien?

Apr 18, 202332:48
Fossiler med Jørn Hurum

Fossiler med Jørn Hurum

Hva kan fossiler fortelle geologer og paleontologer? Hvordan foregår større utgravninger av fossiler? Og hvordan vet man at dinosaurene hadde fjær? Ukens gjest er paleontolog Jørn Hurum. I tillegg til å snakke om fossiler skal vi snakke om Jørn sin lange og innholdsrike karriere, møte med David Attenborough, Jurassic Park og mediesirkuset som fant sted under utstillingen av Ida, verdens eldste apeskjelett.

Apr 11, 202339:46
Påskespesial: geologi i filmuniverset

Påskespesial: geologi i filmuniverset

Denne uken ser vi på geologiens rolle i filmene Dantes Peak, The Day After Tomorrow, Bølgen og San Andreas. Ta med deg kvikk-lunsjen og appelsinen og bytt ut brettspill og skigåing med en god (geologi) film. I panelet har vi Anders Lund, Erle Birkeland og Kristin Aven. God påske!

Apr 04, 202348:60
Geologer på jobb (5:6) med Thea Aske Haugen fra Bergen kommune

Geologer på jobb (5:6) med Thea Aske Haugen fra Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har i dag 250 ansatte med ansvar for kommunens arealforvaltning innenfor plan, bygg og oppmåling. Kommuneplanen til Bergen kommune skal blant annet legge føringer for man skal skape en aktiv og attraktiv kommune gjennom en grønn, bærekraftig og klimanøytral byutvikling. Ukens gjest, Thea Aske Haugen, er klimarådgiver i plan- og bygningsetaten og skal blant annet svare på hva som avgjør hvilke områder som skal videreutvikles og hvilke som skal bli uberørt, formålet med klimagassberegninger i plan- og byggesaker, og hvordan geologi kunnskapen kommer til nytte i arbeidshverdagen.

Mar 28, 202326:43
Klimaendringer i Arktis med Jostein Bakke

Klimaendringer i Arktis med Jostein Bakke

I Arktis skjer oppvarmingen tre ganger så fort som det globale gjennomsnittet. Oppvarmingen fører til mindre havis og smelting av både isbreer og innlandsisen på Grønland. Hva er årsaken til dette? Hvilke konsekvenser får denne smeltingen globalt? Og hvordan fikk Arktis et kaldt klima i utgangspunktet? Ukens gjest som skal svare på dette er Jostein Bakke. 

Mar 21, 202332:33
Geologer på jobb (4:6) med Ole Martinsen fra Equinor

Geologer på jobb (4:6) med Ole Martinsen fra Equinor

Fra 1960-tallet drev Norsk Hydro med olje- og gass leting, og i 1972 ble Statoil opprettet. Over de siste 50 årene har selskapet utviklet seg som ledende på norsk sokkel sammen med den norske oljeindustrien. I 2018 endret selskapet navn til Equinor. For i tillegg til å være en av verdens største leverandører av olje og gass, vil Equinor gjenspeile utvikling og identitet for framtidige generasjoner ved å være et bredt energiselskap med vekst også i fornybar energi og nye karbonfrie verdikjeder. Geologisk kompetanse har vært helt sentral i utviklingen av oljeindustrien over disse tiårene, og står igjen sentralt i overgangen til grønnere energiformer. Ukens gjest, Ole Martinsen, har hatt mange ulike roller i selskapet i snart 30 år. I ukens episode snakker vi blant annet om geologisk kompetanse i energiomstillingen, karbonfangst- og lagring, havvind og Equinor sine klimaambisjoner. 

Mar 14, 202331:20
Bergarter med Henrik Svensen

Bergarter med Henrik Svensen

Bergarter hjelper oss med å forstå ulike prosesser i jordsystemet og hvordan disse virker sammen. Men hvordan dannes de ulike bergartene? Hvordan daterer man de? Og hvordan vet vi at jorden er 4.5 milliarder år? Ukens gjest er geolog, forsker og forfatter Henrik Svensen, som i 2022 kom ut med boken "Et land av stein - bergartene som har formet Norge". Han har gitt ut flere bøker og er en ivrig forskningsformidler som har en interessant og spennende karriere å se tilbake på.

Mar 07, 202335:09
Geologer på jobb (3:6) med Runar Tyssebotn fra Multiconsult

Geologer på jobb (3:6) med Runar Tyssebotn fra Multiconsult

Det norske velferdssamfunnet er et resultat av en kombinasjon av betydelige naturressurser, gode løsninger og solid kunnskap. Selskapet Multiconsult har gjennom hundre år bidratt med slik kunnskap som har nedfelt seg i kraftverk, oljeboringsplattformer, kaier, bruer, veier og industrianlegg, for å nevne noe. Multiconsult besitter også Norges største geofaglige miljø, med kompetanse innenfor alle georelaterte problemstillinger. Slike problemstillinger må ofte ved grunnundersøkelser, men hvordan kartlegges slike grunnforhold? Hva gjør Multiconsult i forbindelse med rassikring? Og hva slags geologer jobber i Multiconsult? Ukens gjest er Runar Tyssebotn. Han er ikke geolog, men geoteknikker, og har deltatt i mange hundrede ulike oppdrag som geoteknisk rådgiver eller prosjekterende.

Feb 28, 202325:31
Siste istid med Jan Mangerud

Siste istid med Jan Mangerud

Når inntraff siste istid? Hvor stor var isutbredelsen? Hvilke spor indikerer at det var mildere perioder under istiden? Og hvordan kan man bestemme når et område ble isfritt? Ukens gjest er Jan Mangerud, som har lagt bak seg en imponerende og lang karriere som kvartærgeolog. I tillegg til å diskutere siste istid, kan du høre Jan fortelle om det sensasjonelle funnet i 1968, sporene etter en stor tsunami og mye mer. 

Feb 21, 202340:53
Geologer på jobb (2:6) med Anette Broch M. Tvedt fra Adepth Minerals

Geologer på jobb (2:6) med Anette Broch M. Tvedt fra Adepth Minerals

Ukens gjest er Anette Broch Mathisen Tvedt. Hun er direktør og medgrunnlegger i Adepth Minerals, et selskap som skal lete og på sikt utvinne mineraler fra dyphavet. Fram til man får lisenser til å utvinne er det forskning og utvikling som står i fokus for selskapet. Men hva slags mineraler er det snakk om? Hvorfor trenger vi dyphavsmineraler? Og hvor stort er egentlig potensialet?

Feb 14, 202327:59
Petroleumsleting i Nordsjøen med Tom Dreyer

Petroleumsleting i Nordsjøen med Tom Dreyer

Vi kjenner alle til starten på det norske oljeeventyret med funnet av Ekofisk i 1969 – det som skulle vise seg å være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs. Utviklingen av petroleumsvirksomheten i Norge fortsatte utover 70-tallet med store funn på felt som Ekofisk, Statfjord, Oseberg, Gullfaks og Troll. Men å lete etter oljen og gassen i disse feltene er ikke lett. Det krever tålmodighet, hardt geologisk arbeid, en del skuffelser og mange suksesser. Ukens gjest er mangeårige letesjef og petroleumsgeolog Tom Dreyer. Han forteller deg hvordan man leter etter petroleumsressurser, og hvorfor vi ikke kan stoppe med olje og gass over natten.
Feb 07, 202323:54
Geologer på jobb (1:6) med Elise Opsal fra Titania

Geologer på jobb (1:6) med Elise Opsal fra Titania

Titania er en norsk bergverksbedrift som har verdens største forekomst av mineralet ilmenitt. Fram til 1994 ble overskuddsmassene fra gruvedriften deponert i havet. I dag deponeres det på land, men deponiet anslåes å være fullt innen 2030. I 2016 ble Elise Opsal ansatt for å se på alternative løsninger for overskuddsmassene. Hva brukes mineralet ilmenitt til? Hva kan overskuddsmassene brukes til? Og hva slags geologer jobber i Titania?
Jan 31, 202324:15
Jordens klimahistorie med Reidar Müller

Jordens klimahistorie med Reidar Müller

Sesongstart! Vi tar et lite dypdykk i jordens klimahistorie, for å få svar på hva den kan fortelle om framtiden. Hvordan så jorden ut for 700 millioner år siden, og hva slags rolle spilte de aller første skogene på jorden? Ukens gjest, Reidar Müller, gir deg svaret. I tillegg tar vi for oss Reidar sin karriere som geolog og forfatter.

Jan 24, 202335:40
Høydepunkter høsten 2022

Høydepunkter høsten 2022

Høydepunkter fra høstens episoder og litt info om neste sesong. 

Nov 22, 202240:57
Naturens laboratorium med Christian Haug Eide

Naturens laboratorium med Christian Haug Eide

I ukens episode forteller Christian Haug Eide hvorfor geologisk feltarbeid er viktig. Hvor reiser man for å finne bergarter og deformasjon som er lik det man har under havbunnen i Nordsjøen? Hva slags utstyr trenger man? Og hva fikk Christian ut av et tre ukers langt feltarbeid på Øst-Grønland?

Nov 15, 202233:12
Isbreer med Atle Nesje

Isbreer med Atle Nesje

Hva må til for at isbreer vokser? Hvordan har isbreene formet landskapet vårt? Og hvor mye har de trukket seg tilbake den siste tiden? Atle Nesje er ukens gjest, og har jobbet med isbreer i over 40 år. Han ser tilbake på en lang og svært innholdsrik karriere i ukens episode

Nov 08, 202238:52
Klimaforskning i grotter med Nele Meckler

Klimaforskning i grotter med Nele Meckler

Hvordan fungerer dryppsteiner fra grotter som klimaarkiv? Hvordan analyseres de og hva kan ørsmå vanndråper i disse dryppsteinene fortelle oss om fortidens klima? Ukens gjest er Nele Meckler, som over mange år har bygget opp en ny metode for å finne fortidens temperaturdata.

Nov 01, 202223:28
Mineraler for det grønne skiftet med Tom Heldal

Mineraler for det grønne skiftet med Tom Heldal

Et grønt skifte med mer avansert teknologi vil øke behovet for mineraler og metaller, som utvinnes gjennom gruvedrift. Hvilke metaller er det behov for? Hvordan spiller krig og pandemi inn på utviklingen? Og hva er Norge sin rolle? Dette får du svar på i ukens episode der temaet er mineraler for det grønne skiftet. Ukens gjest er Tom Heldal, som er forsker ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), og som jobbet mye med "grønne mineraler" da han var avdelingsdirektør ved NGU i 8 år. Han har en lang og innholdsrik karriere innenfor bergindustrien, noe han fikk Norsk Bergforening sin høyeste utmerkelse for, Bergmannstaven. Denne fikk han senere samme dag som denne episoden ble spilt inn.

Oct 25, 202236:50
Medisin møter geologi med Jan Magne Cederstrøm

Medisin møter geologi med Jan Magne Cederstrøm

En CT-skanner er et apparat de fleste forbinder med en undersøkelse på et sykehus. Men geologer kan faktisk også bruke en CT-skanner for å løse ulike geologiske problemstillinger. Jan Magne Cederstrøm er ukens gjest, og skal forklare deg hvordan man benytter en CT-skanner på geologisk materiale. 

Oct 18, 202221:35
Vulkanisme med Håvard Stubseid

Vulkanisme med Håvard Stubseid

Norge har mange vulkaner i dyphavet, men noen ligger faktisk like under havoverflaten. Det kan føre til nye øyer mellom Grønland og Norge ved nye utbrudd. Hvorfor har man egentlig vulkansk aktivitet her? Hvordan foregår smelteprosesser i mantelen? Og kan utbrudd under vann være like eksplosive som de på land? Stipendiat ved Senter for dyphavsforskning, Håvard Stubseid, gir deg svarene på temaet vulkanisme.

Oct 11, 202226:32
Klimaendringer med Kikki Kleiven

Klimaendringer med Kikki Kleiven

Hvorfor er CO2 en klimagass? Hva er det som styrer de naturlige klimavariasjonene? Og hvilke vippepunkter slår inn i en 2-graders varmere verden? Direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, Kikki Kleiven, gir deg svarene på dette og mye mer. Ukens tema er klimaendringer.

Oct 04, 202240:34
Kjernekraft med Jonny Hesthammer

Kjernekraft med Jonny Hesthammer

I ukens episode får du lært alt du trenger å vite om kjernekraft, sett fra et energi- og geofaglig perspektiv. Ukens gjest er Jonny Hesthammer, tidligere geologi professor ved UiB og administrerende direktør for M Vest Energy AS og styreleder i Norsk Kjernekraft AS.

Sep 27, 202235:52
CO2 lagring med Atle Rotevatn

CO2 lagring med Atle Rotevatn

Norsk sokkel har potensiale til å bli Europas CO2 lager, sier professor og instituttleder Atle Rotevatn som er ukens gjest i Geologisk Rapport. Hva er CO2 lagring? Hvorfor er geologisk kunnskap sentral for å finne lagringslokasjoner for CO2? Og hvorfor trenger vi egentlig det? Denne uken får du svar på alt du trenger å vite om CO2-lagring, og samtidig muligheten til å bli bedre kjent med Atle Rotevatn.

Sep 20, 202229:28
Jordskjelv med Mathilde Sørensen

Jordskjelv med Mathilde Sørensen

Hva er et jordskjelv? Hvor forekommer de kraftigste skjelvene? Og hvorfor har vi jordskjelv i Norge? I denne episoden får du lære alt du trenger å vite om jordskjelv. Ukens gjest er Mathilde Sørensen, som er professor i seismologi ved Institutt for geovitenskap (UiB).

Sep 13, 202231:46
Geologi + arkeologi = sant med Øystein Jansen

Geologi + arkeologi = sant med Øystein Jansen

Hvor kommer brostein fra? Hvordan havnet marmor fra Bergen og Sunnhordland i København på 1700-tallet? Geologisk kunnskap spiller ofte en sentral rolle i arkeologiske problemstillinger. Ukens tema er geoarkeologi, med Øystein Jansen som gjest. Han har en lang og innholdsrik karriere som geolog og formidler. Det blir samtale om blant annet tiden som student, karrierevalg og tv-opptredener.
Sep 06, 202237:57
Geologisk flaks med William Helland-Hansen
Aug 30, 202234:39