Skip to main content
Spotify for Podcasters
ANG PASTOL AT ANG MGA TUPA

ANG PASTOL AT ANG MGA TUPA

By Ang Pastol At ang mga Tupa

Ang Pastol at ang mga Tupa ay isang paraan upang mapalalim ang ating relasyon sa Diyos at mapabuti ang ating pananampalataya. Maaaring maglaman ng mga aktibidad at gawaing magtutulungan upang mapalakas ang ating pananampalataya, tulad ng pagsasaliksik tungkol sa mga aral ng Biblia, pakikipag-ugnayan sa iba pang mga mananampalataya, at pananalangin. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, maaaring mapabuti natin ang ating relasyon sa Diyos at mapalakas ang ating pananampalataya.
Currently playing episode

VERBUM DOMINI EPISODE 13

ANG PASTOL AT ANG MGA TUPAMar 18, 2023

00:00
48:33
VERBUM DOMINI EPISODE 13

VERBUM DOMINI EPISODE 13

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop Imelda Absede At Lisa Villaverde ng St Vincent Ferrer Parish VERBUM DOMINI "The word of the lord abides for ever." This word is the Gospel which was preached to you” (1 Pet 1:25; cf. Is 40:8). With this assertion from the First Letter of Saint Peter, which takes up the words of the Prophet Isaiah, we find ourselves before the mystery of God, who has made himself known through the gift of his word. This word, which abides for ever, entered into time. God spoke his eternal Word humanly; his Word “became flesh” (Jn 1:14). This is the good news. This is the proclamation which has come down the centuries to us today.
Mar 18, 202348:33
VERBUM DOMINI EPISODE 12

VERBUM DOMINI EPISODE 12

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop VERBUM DOMINI "The word of the lord abides for ever." This word is the Gospel which was preached to you” (1 Pet 1:25; cf. Is 40:8). With this assertion from the First Letter of Saint Peter, which takes up the words of the Prophet Isaiah, we find ourselves before the mystery of God, who has made himself known through the gift of his word. This word, which abides for ever, entered into time. God spoke his eternal Word humanly; his Word “became flesh” (Jn 1:14). This is the good news. This is the proclamation which has come down the centuries to us today.
Mar 17, 202350:54
VERBUM DOMINI EPISODE 11

VERBUM DOMINI EPISODE 11

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop Adrian Salayo  At Amie-Calubayan Salayo  ng St. Vincent Ferrer Parish VERBUM DOMINI "The word of the lord abides for ever." This word is the Gospel which was preached to you” (1 Pet 1:25; cf. Is 40:8). With this assertion from the First Letter of Saint Peter, which takes up the words of the Prophet Isaiah, we find ourselves before the mystery of God, who has made himself known through the gift of his word. This word, which abides for ever, entered into time. God spoke his eternal Word humanly; his Word “became flesh” (Jn 1:14). This is the good news. This is the proclamation which has come down the centuries to us today.
Mar 04, 202351:50
VERBUM DOMINI EPISODE 10

VERBUM DOMINI EPISODE 10

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop Binilda Romano at Henry Barcebas ng St Raphael the Archangel Parish  Dalahican, Lucena City VERBUM DOMINI "The word of the lord abides for ever." This word is the Gospel which was preached to you” (1 Pet 1:25; cf. Is 40:8). With this assertion from the First Letter of Saint Peter, which takes up the words of the Prophet Isaiah, we find ourselves before the mystery of God, who has made himself known through the gift of his word. This word, which abides for ever, entered into time. God spoke his eternal Word humanly; his Word “became flesh” (Jn 1:14). This is the good news. This is the proclamation which has come down the centuries to us today.
Feb 25, 202345:12
VERBUM DOMINI EPISODE 9

VERBUM DOMINI EPISODE 9

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop at Marieta Abanilla at Jaano Marie Sy ng St Raphael the Archangel Parish  Dalahican, Lucena City VERBUM DOMINI "The word of the lord abides for ever." This word is the Gospel which was preached to you” (1 Pet 1:25; cf. Is 40:8). With this assertion from the First Letter of Saint Peter, which takes up the words of the Prophet Isaiah, we find ourselves before the mystery of God, who has made himself known through the gift of his word. This word, which abides for ever, entered into time. God spoke his eternal Word humanly; his Word “became flesh” (Jn 1:14). This is the good news. This is the proclamation which has come down the centuries to us today.
Feb 18, 202350:07
VERBUM DOMINI EPISODE 8

VERBUM DOMINI EPISODE 8

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop at makakasama sina:   Neri Castro at Wevinda Catapat ng St Raphael The Archangel Parish VERBUM DOMINI "The word of the lord abides for ever." This word is the Gospel which was preached to you” (1 Pet 1:25; cf. Is 40:8). With this assertion from the First Letter of Saint Peter, which takes up the words of the Prophet Isaiah, we find ourselves before the mystery of God, who has made himself known through the gift of his word. This word, which abides for ever, entered into time. God spoke his eternal Word humanly; his Word “became flesh” (Jn 1:14). This is the good news. This is the proclamation which has come down the centuries to us today.
Feb 11, 202354:15
VERBUM DOMINI EPISODE 7

VERBUM DOMINI EPISODE 7

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop at makakasama sina:   Gilbert Mohametano ng Our Lady of Guadalupe At  Jerry Pangan ng Santo Pio Bantigue VERBUM DOMINI "The word of the lord abides for ever." This word is the Gospel which was preached to you” (1 Pet 1:25; cf. Is 40:8). With this assertion from the First Letter of Saint Peter, which takes up the words of the Prophet Isaiah, we find ourselves before the mystery of God, who has made himself known through the gift of his word. This word, which abides for ever, entered into time. God spoke his eternal Word humanly; his Word “became flesh” (Jn 1:14). This is the good news. This is the proclamation which has come down the centuries to us today.
Feb 04, 202351:39
VERBUM DOMINI EPISODE 6

VERBUM DOMINI EPISODE 6

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop  at makakasama sina:   Bhaby Britanico at Lydia Gaela ng St. Jude Thaddeus Parish   VERBUM DOMINI "The word of the lord abides for ever." This word is the Gospel which was preached to you” (1 Pet 1:25; cf. Is 40:8). With this assertion from the First Letter of Saint Peter, which takes up the words of the Prophet Isaiah, we find ourselves before the mystery of God, who has made himself known through the gift of his word. This word, which abides for ever, entered into time. God spoke his eternal Word humanly; his Word “became flesh” (Jn 1:14). This is the good news. This is the proclamation which has come down the centuries to us today.
Jan 28, 202345:49
VERBUM DOMINI EPISODE 5

VERBUM DOMINI EPISODE 5

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop  at makakasama sina:   Emman Valle at Jo Valle ng St Francis of Assisi Parish    VERBUM DOMINI "The word of the lord abides for ever." This word is the Gospel which was preached to you” (1 Pet 1:25; cf. Is 40:8). With this assertion from the First Letter of Saint Peter, which takes up the words of the Prophet Isaiah, we find ourselves before the mystery of God, who has made himself known through the gift of his word. This word, which abides for ever, entered into time. God spoke his eternal Word humanly; his Word “became flesh” (Jn 1:14). This is the good news. This is the proclamation which has come down the centuries to us today.
Jan 21, 202356:45
VERBUM DOMINI EPISODE 4

VERBUM DOMINI EPISODE 4

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop  at makakasama sina:   Mario Panganiban at  Rowena Catalla ng St. Raphael Archangel Parish    VERBUM DOMINI "The word of the lord abides for ever." This word is the Gospel which was preached to you” (1 Pet 1:25; cf. Is 40:8). With this assertion from the First Letter of Saint Peter, which takes up the words of the Prophet Isaiah, we find ourselves before the mystery of God, who has made himself known through the gift of his word. This word, which abides for ever, entered into time. God spoke his eternal Word humanly; his Word “became flesh” (Jn 1:14). This is the good news. This is the proclamation which has come down the centuries to us today.
Jan 14, 202345:40
VERBUM DOMINI EPISODE 3

VERBUM DOMINI EPISODE 3

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop  at makakasama sina:   Ma. Lourdis Apdala at  Precious Limpiada ng St. Jude Parish    VERBUM DOMINI "The word of the lord abides for ever." This word is the Gospel which was preached to you” (1 Pet 1:25; cf. Is 40:8). With this assertion from the First Letter of Saint Peter, which takes up the words of the Prophet Isaiah, we find ourselves before the mystery of God, who has made himself known through the gift of his word. This word, which abides for ever, entered into time. God spoke his eternal Word humanly; his Word “became flesh” (Jn 1:14). This is the good news. This is the proclamation which has come down the centuries to us today.
Jan 07, 202356:47
VERBUM DOMINI EPISODE 2

VERBUM DOMINI EPISODE 2

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop  at makakasama sina:   Sammy Camo at  Minerva Fidelino ng Our Lady of Peñafrancia Parish   VERBUM DOMINI "The word of the lord abides for ever." This word is the Gospel which was preached to you” (1 Pet 1:25; cf. Is 40:8). With this assertion from the First Letter of Saint Peter, which takes up the words of the Prophet Isaiah, we find ourselves before the mystery of God, who has made himself known through the gift of his word. This word, which abides for ever, entered into time. God spoke his eternal Word humanly; his Word “became flesh” (Jn 1:14). This is the good news. This is the proclamation which has come down the centuries to us today.
Dec 31, 202256:10
 VERBUM DOMINI EPISODE 1

VERBUM DOMINI EPISODE 1

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop  at makakasama sina:   Sammy Camo at  Minerva Fidelino ng Our Lady of Peñafrancia Parish  VERBUM DOMINI  "The word of the lord abides for ever." This word is the Gospel which was preached to you” (1 Pet 1:25; cf. Is 40:8). With this assertion from the First Letter of Saint Peter, which takes up the words of the Prophet Isaiah, we find ourselves before the mystery of God, who has made himself known through the gift of his word. This word, which abides for ever, entered into time. God spoke his eternal Word humanly; his Word “became flesh” (Jn 1:14). This is the good news. This is the proclamation which has come down the centuries to us today.
Dec 24, 202249:01
DIVINE REVELATION EPISODE 6

DIVINE REVELATION EPISODE 6

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop  at makakasama sina:   Mark Anthony Geron ng Immaculate Conception Alicia Vergara ng St. Raphael Archangel parish   DIVINE REVELATION DEI VERBUM  Hearing the word of God with reverence and proclaiming it with faith, the sacred synod takes its direction from these words of St. John: "We announce to you the eternal life which dwelt with the Father and was made visible to us. What we have seen and heard we announce to you, so that you may have fellowship with us and our common fellowship be with the Father and His Son Jesus Christ" (1 John 1:2-3). Therefore, following in the footsteps of the Council of Trent and of the First Vatican Council, this present council wishes to set forth authentic doctrine on divine revelation and how it is handed on, so that by hearing the message of salvation the whole world may believe, by believing it may hope, and by hoping it may love.
Dec 17, 202248:08
DIVINE REVELATION EPISODE 5

DIVINE REVELATION EPISODE 5

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop  at makakasama sina:   Maura P. Bisa ng Our mother of Perpetual help parish Lovella A. Bagui ng Immaculate Conception   DIVINE REVELATION DEI VERBUM  Hearing the word of God with reverence and proclaiming it with faith, the sacred synod takes its direction from these words of St. John: "We announce to you the eternal life which dwelt with the Father and was made visible to us. What we have seen and heard we announce to you, so that you may have fellowship with us and our common fellowship be with the Father and His Son Jesus Christ" (1 John 1:2-3). Therefore, following in the footsteps of the Council of Trent and of the First Vatican Council, this present council wishes to set forth authentic doctrine on divine revelation and how it is handed on, so that by hearing the message of salvation the whole world may believe, by believing it may hope, and by hoping it may love.
Dec 10, 202256:13
DIVINE REVELATION EPISODE 4

DIVINE REVELATION EPISODE 4

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop  at makakasama sina:   Lisa Ramilo ng Our Lady of Peñafrancia Parish Consuelo Alin ng St.Ferdinand Cathedral   DIVINE REVELATION DEI VERBUM  Hearing the word of God with reverence and proclaiming it with faith, the sacred synod takes its direction from these words of St. John: "We announce to you the eternal life which dwelt with the Father and was made visible to us. What we have seen and heard we announce to you, so that you may have fellowship with us and our common fellowship be with the Father and His Son Jesus Christ" (1 John 1:2-3). Therefore, following in the footsteps of the Council of Trent and of the First Vatican Council, this present council wishes to set forth authentic doctrine on divine revelation and how it is handed on, so that by hearing the message of salvation the whole world may believe, by believing it may hope, and by hoping it may love.
Dec 03, 202248:04
DIVINE REVELATION EPISODE 3

DIVINE REVELATION EPISODE 3

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop  at makakasama sina:  Effren C. Cadacio St. Catherine of Alexandria  Parish Fernando P. Cosico Our Lady of Guadalupe Conception  DIVINE REVELATION DEI VERBUM  Hearing the word of God with reverence and proclaiming it with faith, the sacred synod takes its direction from these words of St. John: "We announce to you the eternal life which dwelt with the Father and was made visible to us. What we have seen and heard we announce to you, so that you may have fellowship with us and our common fellowship be with the Father and His Son Jesus Christ" (1 John 1:2-3). Therefore, following in the footsteps of the Council of Trent and of the First Vatican Council, this present council wishes to set forth authentic doctrine on divine revelation and how it is handed on, so that by hearing the message of salvation the whole world may believe, by believing it may hope, and by hoping it may love.
Nov 26, 202252:07
DIVINE REVELATION EPISODE 2

DIVINE REVELATION EPISODE 2

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop  at makakasama sina:  Nora L. Palacio ng St. Jude Parish Loyola A. Iranso ng BVM, Queen of the World Parish   DIVINE REVELATION DEI VERBUM  Hearing the word of God with reverence and proclaiming it with faith, the sacred synod takes its direction from these words of St. John: "We announce to you the eternal life which dwelt with the Father and was made visible to us. What we have seen and heard we announce to you, so that you may have fellowship with us and our common fellowship be with the Father and His Son Jesus Christ" (1 John 1:2-3). Therefore, following in the footsteps of the Council of Trent and of the First Vatican Council, this present council wishes to set forth authentic doctrine on divine revelation and how it is handed on, so that by hearing the message of salvation the whole world may believe, by believing it may hope, and by hoping it may love.
Nov 19, 202252:08
DIVINE REVELATION EPISODE 1

DIVINE REVELATION EPISODE 1

Ang Pastol at ang mga Tupa w/ Bespren Bishop Abangan ngayong  Sabado Sina  Carina P. Greña Petronio P. Greña San Pedro Calungsod parish  DIVINE REVELATION  DEI VERBUM  Hearing the word of God with reverence and proclaiming it with faith, the sacred synod takes its direction from these words of St. John: "We announce to you the eternal life which dwelt with the Father and was made visible to us. What we have seen and heard we announce to you, so that you may have fellowship with us and our common fellowship be with the Father and His Son Jesus Christ" (1 John 1:2-3). Therefore, following in the footsteps of the Council of Trent and of the First Vatican Council, this present council wishes to set forth authentic doctrine on divine revelation and how it is handed on, so that by hearing the message of salvation the whole world may believe, by believing it may hope, and by hoping it may love.
Nov 12, 202254:44