Skip to main content
Spotify for Podcasters
"СОНСДОГ ШҮҮХ" ПОДКАСТ №1: ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ

"СОНСДОГ ШҮҮХ" ПОДКАСТ №1: ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ

By Appellate Court

Манай подкастын эхний дугаарын зочноор Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Д.Батбаатар болон шүүгч Д.Баатархүү нар уригдаж, “Захиргааны хэргийн шүүхийн үйл ажиллагаа” сэдвийн хүрээнд Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн үйл ажиллагаа, онцлогийн талаар сонирхолтой ярилцлага өрнүүлснийг хүлээн авч сонсоно уу.
Currently playing episode

#16 СонсдогШүүх-Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа

"СОНСДОГ ШҮҮХ" ПОДКАСТ №1: ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХDec 09, 2022

00:00
12:42
#16 СонсдогШүүх-Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа

#16 СонсдогШүүх-Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс хөтлөн хүргэдэг “СОНСДОГ ШҮҮХ” подкастын иргэдэд зориулан бэлтгэсэн ээлжит дугаар Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газрын хүсэлтээр “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа” сэдвийн хүрээнд та бүхэнд хүрч байна. Энэ удаагийн дугаарын зочноор: Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч Н.Оюунцэцэг оролцлоо. Ярилцах сэдэв: “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа” Хөтлөгчөөр: Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Х.Гантулга
Dec 09, 202212:42
#15 СонсдогШүүх-Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч

#15 СонсдогШүүх-Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс хөтлөн хүргэдэг “СОНСДОГ ШҮҮХ” подкастын ээлжит дугаар та бүхэнд хүрч байна. Энэ удаагийн иргэдэд зориулсан дугаарын зочноор: Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, эвлэрүүлэн зуучлал хариуцсан референт Ц.Соёлмаа оролцлоо. Ярилцах сэдэв: “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч” Хөтлөгчөөр: Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газрын дарга Д.Өнөржаргал
Nov 14, 202211:27
#14 СонсдогШүүх-Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдал

#14 СонсдогШүүх-Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдал

Энэ удаагийн иргэдэд зориулсан дугаарын зочиноор: Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүгчийн хараат бус байдал, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах албаны Шүүгчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Гүнзаяабаяр, Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэлтсийн эргүүл хамгаалалтын офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Ч.Ихбаяр Ярилцах сэдэв: “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдал, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хамгаалах” Хөтлөгч: Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Х.Гантулга
Nov 08, 202217:04
#13 Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай

#13 Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай

Энэ удаагийн иргэдэд зориулсан дугаарын зочин: Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Л.Эрдэнэзолбоо Ярилцах сэдэв: “Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай” Хөтлөгч:  Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Үйлчилгээний хэлтсийн дарга Ө.Мөнх-Эрдэнэ
May 30, 202216:43
#12 СонсдогШүүх-Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гаргасан шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолд гомдол гаргах зарим асуудал

#12 СонсдогШүүх-Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гаргасан шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолд гомдол гаргах зарим асуудал

Энэ удаагийн иргэдэд зориулсан дугаарын зочин: Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Г.Отгон-Өлзий Ярилцах сэдэв: “Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гаргасан шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолд гомдол гаргах зарим асуудал”  Хөтлөгч:  Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Энхбаяр
Nov 23, 202116:23
#11 СонсдогШүүх-Давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргах, гомдолд тавигдах шаардлага

#11 СонсдогШүүх-Давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргах, гомдолд тавигдах шаардлага

Энэ удаагийн иргэдэд зориулсан дугаарын зочин: Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Э.Ариунтуяа Ярилцах сэдэв: “Давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргах гомдолд тавигдах шаардлага” Хөтлөгч: Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Энхбаяр
Oct 22, 202114:42
#10 СонсдогШүүх-Тусгай журмаар хянан шийдвэрлэх маргаан

#10 СонсдогШүүх-Тусгай журмаар хянан шийдвэрлэх маргаан

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс хөтлөн хүргэдэг “СОНСДОГ ШҮҮХ” подкастын 10 дахь дугаар та бүхэнд хүрч байна. Энэ удаагийн иргэдэд зориулсан дугаарын зочин: Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Ц.Маргад-Эрдэнэ Ярилцах сэдэв: “Тусгай журмаар хянан шийдвэрлэх маргаан”  Хөтлөгч:  Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Ж.Энхбаяр
Mar 22, 202117:55
#09 СонсдогШүүх-Захиргааны актыг урьдчилан шийдвэрлүүлэх шаардлага

#09 СонсдогШүүх-Захиргааны актыг урьдчилан шийдвэрлүүлэх шаардлага

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс хөтлөн явуулдаг “СОНСДОГ ШҮҮХ” подкастын ес дэх дугаар маань та бүхэнд хүрч байна. Сонсдог шүүх подкастыг иргэд болон хуульч, судлаач нарт зориулсан гэсэн 2 төрлөөр хөтлөн хүргэдэг бөгөөд энэ удаагийн дугаараар хуульч судлаач нарт зориулан “Захиргааны актыг урьдчилан шийдвэрлүүлэх шаардлага” сэдвийн хүрээнд бэлтгэн хүргэхээр Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Н.Хонинхүүтэй ярилцлага өрнүүлсэнийг хүлээн авч сонсоно уу. Хөтлөгч:  Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Ж.Энхбаяр
Feb 08, 202120:60
#08 СонсдогШүүх-Төрийн албаны маргаан

#08 СонсдогШүүх-Төрийн албаны маргаан

Сонсдог шүүх подкастыг иргэд болон хуульч, судлаач нарт зориулсан гэсэн 2 төрлөөр хөтлөн хүргэдэг бөгөөд энэ удаагийн дугаараар хуульч судлаач нартзориулан “Төрийн албаны маргаан” сэдвийн хүрээнд бэлтгэн хүргэхээр Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч О.Номуулинтай ярилцлага өрнүүлсэнийг хүлээн авч сонсоно уу.
Oct 26, 202024:59
#07 СонсдогШүүх-Улсын тэмдэгийн хураамж

#07 СонсдогШүүх-Улсын тэмдэгийн хураамж

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс хөтлөн явуулдаг “СОНСДОГ ШҮҮХ” подкастын долоо дахь дугаар маань та бүхэнд хүрч байна. Сонсдог шүүх подкастыг иргэд болон хуульч, судлаач нарт зориулсан гэсэн 2 төрлөөр хөтлөн хүргэдэг бөгөөд энэ удаагийн дугаараар иргэдэд зориулан “Улсын тэмдэгтийн хураамж” сэдвийн хүрээнд бэлтгэн хүргэхээр шүүгчийн туслах Б.Адилмаатай ярилцлага өрнүүлсэнийг хүлээн авч сонсоно уу.
Sep 29, 202015:56
#06 СонсдогШүүх-Хэргийн харьяалал ба Захиргааны шүүхийн харьяалал

#06 СонсдогШүүх-Хэргийн харьяалал ба Захиргааны шүүхийн харьяалал

      Сонсдог шүүх подкастын энэ удаагийн дугаараар иргэд, аж ахуйн нэгжүүд Захиргааны хэргийн шүүхэд ямар асуудлаар нэхэмжлэл гаргах боломжтой, мөн ямар асуудлаар хаана байрлаж буй, аль шатны шүүхэд хандах вэ? гэдэг асуултанд хариулт өгөх үүднээс ерөнхий шүүгчийн туслах Ч.Ганбаатарыг зочноор урьж “Хэргийн харьяалал ба Захиргааны шүүхийн харьяалал” сэдвийн хүрээнд сонирхолтой ярилцлага өрнүүлснийг хүлээн авч сонсоно уу.
Jul 02, 202025:60
#05 СонсдогШүүх-Нэхэмжлэлийн шаардлага ба үндэслэл

#05 СонсдогШүүх-Нэхэмжлэлийн шаардлага ба үндэслэл

Сонсдог шүүх подкастыг энэ удаагийн дугаараар иргэд, аж ахуйн нэгжүүд шүүхэд нэхэмжлэл гаргахдаа зайлшгүй мэдэж байх, анхаарах шаардлагатай  нэхэмжлэлийн шаардлага болон үндэслэлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхээр шүүгчийн туслах М.Пүрэвсүрэнг зочноор урьж “Нэхэмжлэлийн шаардлага ба үндсэлэл”-ийн талаар сонирхолтой ярилцлага өрнүүлснийг хүлээн авч сонсоно уу.
May 04, 202023:09
#04 СонсодогШүүх-Шүүхийн цахим үйлчилгээ

#04 СонсодогШүүх-Шүүхийн цахим үйлчилгээ

Сонсдог шүүх подкастыг энэ удаагийн дугаараар  иргэд, аж ахуйн нэгж болон хуульч, өмгөөлөгч нарт зориулан шүүхээр  үйлчлүүлэхдээ мэдээлэл технологийн дэвшлийг ашиглан онлайнаар шүүх  хуралдаанд оролцох, шүүх хуралдааны явц, шийдэлтэй шууд танилцах  (www.livecourt.mn) болон шүүхүүдэд хэрэгжиж буй, мөн шинээр хэрэгжүүлэн  эхэлж буй цахим системүүдийн талаарх мэдээллийг хүргэхээр Нийслэлийн  Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Т.Өсөхбаяр,  Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Хууль зүйн үйлчилгээний хэлтсийн дарга  С.Билгүүн болон Мэдээлэл технологи, хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын  хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Э.Амарсанаа нарыг  зочноор урьж “Шүүхийн цахим үйлчилгээ”-ний талаар сонирхолтой ярилцлага  өрнүүлснийг хүлээн авч сонсоно уу.
Apr 09, 202050:54
СОНСДОГШҮҮХ №3: НЭХЭМЖЛЭЛИЙН БҮРДҮҮЛБЭР

СОНСДОГШҮҮХ №3: НЭХЭМЖЛЭЛИЙН БҮРДҮҮЛБЭР

Сонсдог шүүх подкастын өнөөдрийн дугаараар иргэд, аж ахуйн нэгжүүд шүүхэд хэрхэн нэхэмжлэл гаргах болон  нэхэмжлэл гаргахад юу юу мэдэж байх шаардлагатай байдаг талаарх мэдээллийг хүргэх үүднээс шүүгчийн туслах П.Энх-Амарыг урьж  “Нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр” сэдвийн хүрээнд сонирхолтой ярилцлага өрнүүлснийг хүлээн авч сонсоно уу.
Mar 27, 202012:25
СОНСДОГШҮҮХ №2: ЗАХИРГААНЫ АКТАД ГОМДОЛ, НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ХУГАЦАА

СОНСДОГШҮҮХ №2: ЗАХИРГААНЫ АКТАД ГОМДОЛ, НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ХУГАЦАА

Сонсдог шүүх подкастыг иргэд болон хуульч, судлаач нарт зориулсан гэсэн 2  төрлөөр хөтлөн хүргэхээр зорьж байгаа бөгөөд өнөөдрийн дугаараа  иргэдийн зайлшгүй мэдэж байх хэрэгтэй мэдээллийг хүргэх үүднээс шүүгчийн  туслах Т.Гангэрэлийг урьж “Захиргааны актад гомдол, нэхэмжлэл гаргах  хугацаа” сэдвийн хүрээнд сонирхолтой ярилцлага өрнүүлснийг хүлээн авч  сонсоно уу.
Feb 19, 202024:17
"СОНСДОГ ШҮҮХ" ПОДКАСТ №1: ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ

"СОНСДОГ ШҮҮХ" ПОДКАСТ №1: ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ

Манай подкастын эхний дугаарын зочноор Захиргааны хэргийн давж заалдах  шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Д.Батбаатар болон шүүгч Д.Баатархүү нар  уригдаж, “Захиргааны хэргийн шүүхийн үйл ажиллагаа” сэдвийн хүрээнд  Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн үйл ажиллагаа, онцлогийн  талаар сонирхолтой ярилцлага өрнүүлснийг хүлээн авч сонсоно уу.
Feb 04, 202047:29