Skip to main content
Spotify for Podcasters
Arbeidsmiljørådet

Arbeidsmiljørådet

By Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) diskuterer arbeidsmiljø og helse med samfunnsengasjerte gjester i Arbeidsmiljørådet. Hver episode tar for seg en ny problemstilling.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

IA-avtalen i pandemien

ArbeidsmiljørådetJan 03, 2022

00:00
44:29
Blir fleire sjukmeldte i kontorlandskap?

Blir fleire sjukmeldte i kontorlandskap?

Over 60 prosent av folk som jobbar på kontor i Noreg, jobbar i kontorlandskap eller deler kontor med andre. Utforminga av kontoret kan påverke risiko for helseplager og sjukefråvær. Kva seier forskinga om ulike kontorkonsept? Og kva kan ein gjere med denne kunnskapen?

Jun 13, 202317:37
Kva er eigentleg jobben til bedriftshelsetenesta?

Kva er eigentleg jobben til bedriftshelsetenesta?

I 2023 har bedriftshelsetenesta fått nye reglar som definerer klarare kva som er deira samfunnsoppdrag. Kva går desse nye reglane ut på? Og kva er det som blir anleis no?

May 03, 202321:34
Kan godt arbeidsmiljø dempe eldrebølga?

Kan godt arbeidsmiljø dempe eldrebølga?

Eldrebølga kjem! Dette vil på mange måtar påverke velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, og vi vil trenge fleire yrkesaktive. Korleis skal vi få fleire til å delta i arbeidslivet framover?

Med Kari Østerud (leiar i Senter for seniorpolitikk) og Pål Molander (direktør ved STAMI). Programleiar er Svein Tore Bergestuen.

Jun 08, 202230:04
Sykefravær – hvordan kan vi forebygge?

Sykefravær – hvordan kan vi forebygge?

Over 35 prosent av sykefraværet i Norge kan skyldes forhold på arbeidsplassen. Kan vi forebygge disse tilfellene på arbeidsplassene våre?

Med Vibeke Hillestrøm (barnehageleder i Modum kommune) og Stein Knardahl (forskningsdirektør ved STAMI). Programleder er Svein Tore Bergestuen.

Apr 26, 202221:27
Blir arbeidslivet mindre inkluderende med mer hjemmekontor?

Blir arbeidslivet mindre inkluderende med mer hjemmekontor?

Hva skjer med arbeidsmiljøet, arbeidslivet og hele samfunnet om mer av arbeidet skjer borte fra arbeidsplassen i framtiden?

Med Kristin Clemet (Civita), Trygve Svensson (Agenda), Even Bolstad (HR Norge), og STAMI-direktør Pål Molander i studio. Programleder er Svein Tore Bergestuen.

Denne episoden er opptak fra et STAMI-webinar 30. september 2021.

Mar 15, 202242:10
Teknologi, innovasjon og framtidens arbeidsmiljø

Teknologi, innovasjon og framtidens arbeidsmiljø

Hvordan påvirker ny teknologi og innovasjon arbeidsmiljø, og hvordan påvirker arbeidsmiljø ny teknologi og innovasjon? STAMI-direktør Pål Molander diskuterer sentrale utfordringer for framtidens arbeidsliv, med NHOs viseadministrerende direktør Anniken Hauglie, og Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Programleder er Svein Tore Bergestuen.

Jan 23, 202230:20
IA-avtalen i pandemien

IA-avtalen i pandemien

IA-avtalen fra 2019 skal redusere sykefraværet og frafall i arbeidslivet. Men så kom en pandemi som har ført til et skyhøyt sykefravær i noen bransjer. Hva sier partene i arbeidslivet om målene i IA-avtalen nå, ett år før perioden for avtalen løper ut?

Vi har med oss:

🎤 Julie Lødrup, førstesekretær i LO

🎤 Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO

🎤 Pål Molander, direktør i STAMI

🎤 Programleder er Svein Tore Bergestuen

Jan 03, 202244:29
Hjemmekontor – hva betyr det for arbeidet?

Hjemmekontor – hva betyr det for arbeidet?

Hjemmekontor og fjernarbeid er mer vanlig nå enn før koronapandemien. Men når fungerer hjemmekontor bra, og når fungerer det dårlig? Og hvilke konsekvenser får det for selve arbeidet å jobbe utenfor kontoret?

Det diskuterer vi i denne episoden. I tillegg presenterer vi STAMIs systematiske kunnskapsoppsummering av all relevant forskning om hjemmekontor og fjernarbeid.

Du hører:

🎤 Cecilie Asker, kulturredaktør i Aftenposten

🎤 Even Bolstad, leder i HR Norge

🎤 Pål Molander, direktør ved STAMI

Programleder er Svein Tore Bergestuen


Her kan du lese mer om vår forskning på hjemmekontor: https://stami.no/om-stami/forskning/systematiske-kunnskapsoppsummeringer/hjemmekontor-helse-og-arbeidsmiljo/ 

Oct 20, 202131:29