Skip to main content
Currently playing episode

Cách kiểm tra, đánh giá vết tiếp xúc răng của hộp số (Checking gear tooth contact)

Bảo Dưỡng Cơ KhíBy Nguyễn Thanh SơnJul 03, 2023

00:00
14:19