Skip to main content
Spotify for Podcasters
BASF Agro NL Podcast

BASF Agro NL Podcast

By BASF Agricultural Solutions NL

Met de lancering van een serie podcasts deelt BASF haar kijk op duurzame landbouw met een breder publiek.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Podcast 3: De toekomst van de landbouw

BASF Agro NL PodcastNov 09, 2021

00:00
14:26
Podcast 3: De toekomst van de landbouw

Podcast 3: De toekomst van de landbouw

“Intensieve landbouw is globaal gezien vaak duurzamer dan extensieve landbouw”, stelt duurzaamheidsmanager Eric Kiers in de derde BASF Podcast. “De beschikbare grond in de wereld wordt immers alleen maar beperkter. De vruchtbare grond zoals in Nederland is bijvoorbeeld juist geschikt om op te telen en in onze voedselvoorziening te blijven voorzien.”

Duurzaam dankzij robotica-technologie
Eric Kiers beargumenteert hierin dat intensieve landbouw juist de toekomst heeft. “Hoe intensiever de landbouw op de plekken die daar het meest geschikt voor zijn, hoe meer ruimte je  overhoudt voor natuur. In andere regio’s moet je bijvoorbeeld veel meer input in de grond stoppen om hetzelfde resultaat te halen als we hier in Nederland doen. En in dat geval moet je gewassen importeren van ver; is dat duurzaam?” Wel nuanceert hij de term ‘intensief’. “Dat betekent voor mij: minder input van bijvoorbeeld water, kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen. Wel denk ik aan meer veredeling van planten en precisielandbouw met drones, robotica en scans. Daarmee wordt de landbouw van de toekomst nog efficiënter.”


Nov 09, 202114:26
Podcast 2: Residuen op groenten en fruit

Podcast 2: Residuen op groenten en fruit

Iedereen heeft er een mening over: residuen op groenten en fruit. Maar wat zijn nu residuen en vormen ze eigenlijk een risico? 

In de nieuwste BASF Podcast geeft Kiers antwoord op deze vraag en legt hij uit hoe dat precies in elkaar steekt.

Van gewasbeschermingsmiddelen kan een residu achterblijven op groenten en fruit. Maar is dit daadwerkelijk ook altijd het geval? En wat zeggen dan de gevonden waarden? Gewasbeschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden nadat ze jarenlang zeer uitvoerig zijn getest op veiligheid voor mens, dier en milieu. En dat gaat heel ver. De extra veiligheidsmarges die in deze onderzoeken gehanteerd worden, zijn zodanig dat Kiers durft te stellen dat het gebruik van de middelen absoluut veilig is.

Sep 23, 202110:52
Podcast 1: Het belang van gewasbescherming

Podcast 1: Het belang van gewasbescherming

Met de lancering van een serie podcasts deelt BASF haar kijk op duurzame landbouw met een breder publiek. De eerste BASF Podcast, ‘Het belang van gewasbescherming’, is vanaf vandaag te beluisteren. “Eigenlijk zijn we al heel duurzaam bezig, maar vertellen we het nog te weinig.”

De eerste BASF Podcast duurt circa vijftien minuten. Duurzaamheidsmanager Eric Kiers van BASF gaat daarin tijdens een interview in op de vele vragen en vooroordelen die bestaan rond gewasbeschermingsmiddelen.

“Cruciaal om de wereld te voeden”
De lage waardering van gewasbeschermingsmiddelen bij het grote publiek is volgens Kiers onterecht. “Voordat zo’n middel toegelaten wordt, is daar een lang traject van testen en studies aan vooraf gegaan. Je bent dus zomaar tien jaar verder.” Daarnaast geeft de duurzaamheidsmanager in de podcast de meerwaarde van gewasbeschermingsmiddelen aan. “Ze zijn cruciaal bij onze voedselvoorziening. Zonder zouden we tot 30% minder gewasopbrengst halen, terwijl de wereldbevolking ook nog eens groeit.” Toch oppert Kiers afrondend enkele mogelijkheden om slimmer om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen: “Vooral via precisielandbouw en veredeling kunnen we er nog gerichter gebruik van maken.”

Jul 13, 202114:40