Skip to main content
Spotify for Podcasters
BDO Legal podcast

BDO Legal podcast

By BDO Legal

In deze podcast van BDO Legal bieden onze juridisch specialisten u nieuwe perspectieven op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en meer - door in te gaan op actuele ontwikkelingen en interessante thema's voor organisaties en ondernemingen. Met in elke aflevering een voorbeeld uit de praktijk en tips die gelijk toepasbaar zijn binnen uw organisatie of onderneming.
Available on
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Drank en drugs op de werkvloer

BDO Legal podcastJan 24, 2023

00:00
17:05
Drank en drugs op de werkvloer
Jan 24, 202317:05
Klantgegevens verwerken: AVG, Wwft en andere spelregels
Dec 27, 202217:18
Duurzaam ondernemen: verplichte verslaggeving (CSRD) komt eraan
Nov 29, 202220:38
Wat te doen bij een Ransomware-aanval
Nov 01, 202227:16
Advies bedrijfsarts bij re-integratie van werknemers
Oct 04, 202218:45
Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
Sep 06, 202217:45
Gevolgen sancties voor contracten en ondernemingen
Aug 09, 202219:05
Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

Veel personen en bedrijven vinden het van belang om hun geld duurzaam te beleggen. Maar wat is duurzaam beleggen precies, hoe weet je of jouw geld daadwerkelijk duurzaam wordt belegd en welke wet- en regelgeving is voor beleggers en beleggingsinstellingen van belang op het gebied van duurzaamheid? In deze podcast bespreken we het allemaal met onze specialist Sjors Vogelsang.

Vond je onze podcast interessant? Dan zouden we het leuk vinden als je je abonneert op ons kanaal, een beoordeling achterlaat en/of ons aanbeveelt bij anderen. En bekijk ook eens de video-opnames van onze podcasts via ons YouTube-kanaal.

Heb je een vraag naar aanleiding van deze podcast of behoefte aan juridisch advies? Neem dan gerust contact op via legal@bdo.nl.

Jul 12, 202220:49
Betaald ouderschapsverlof
Jun 14, 202214:55
Artificial intelligence
May 17, 202221:36
Hybride werken
May 03, 202235:13
Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Apr 19, 202237:06
Het Didam-arrest: gelijke kansen bij verkoop van onroerende zaken
Apr 06, 202221:00
Succesvolle bedrijfsovername in een turbulente markt
Mar 22, 202228:30
Deadline UBO-register nadert snel
Mar 10, 202230:22
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers
Feb 23, 202215:31
Google Analytics onder vuur in Europa
Feb 04, 202218:43
Medezeggenschap in coronatijd

Medezeggenschap in coronatijd

De ondernemingsraad vervult een belangrijke functie. Zo kan de ondernemingsraad meedenken over beleid en draagvlak creëren onder het personeel. In de onzekerheid van de coronacrisis lijkt dat zeker van toegevoegde waarde. 

Welke rol kan de ondernemingsraad precies vervullen ten aanzien van de wijze waarop er thuis wordt gewerkt en een veilige en gezonde werkplek wordt gecreëerd? En wat zijn de rechten van de ondernemingsraad om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid? In deze podcast bespreken we het allemaal met onze specialisten Daisy Kramer-De Beijer en Sander van Kempen.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem gerust contact op via legal@bdo.nl.

Dec 16, 202119:16
CSRD: verplicht rapporteren over duurzaamheid

CSRD: verplicht rapporteren over duurzaamheid

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Het doel van deze nieuwe richtlijn is onder andere om investeerders meer in de richting van duurzame investeringen te bewegen, om zo duurzame en inclusieve groei te bewerkstelligen. De richtlijn bepaalt dat grote ondernemingen vanaf het boekjaar 2023 over duurzaamheid moeten gaan rapporteren.

Wat zijn de verplichtingen op grond van de CSRD, voor wie gaan de verplichtingen precies gelden en wat kunnen ondernemingen doen om zich op de nieuwe regelgeving voor te bereiden? In deze podcast bespreken we het allemaal met onze specialisten Marinka van Falier, Adrianca Mens en Gijsbert Bruijnes.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem gerust contact op via legal@bdo.nl.

Dec 01, 202125:33
Corona en privacy op de werkvloer

Corona en privacy op de werkvloer

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, ook (of wellicht juist) in coronatijd. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden van werkgevers beperkt door (grond)rechten van werknemers, zoals privacyrechten. In deze podcast bespreken we wat werkgevers wél kunnen doen. Behoort bijvoorbeeld een vaccinatieplicht of coronatoegangsbewijs tot de mogelijkheden? Mag een werkgever vragen of een werknemer is gevaccineerd? En wat doen andere werkgevers om invulling te geven aan hun zorgplicht? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem gerust contact op via legal@bdo.nl.Nov 10, 202118:37
RVU: vervroegd pensioen op het menu?

RVU: vervroegd pensioen op het menu?

De AOW-/pensioengerechtigde leeftijd schuift steeds verder op. Vooral werknemers met een zwaar beroep zouden graag eerder stoppen met werken. Vervroegd uit dienst treden was echter tot 2021 een dure aangelegenheid. Dit kwam onder meer doordat werkgevers konden worden geconfronteerd met een RVU-heffing van 52% over uitkeringen die bedoeld waren als overbrugging tot de AOW-/pensioengerechtigde leeftijd. 

Met ingang van 1 januari 2021 zijn er echter nieuwe regels die mogelijkheden bieden om tot een vervroegde uitdiensttreding te komen zonder een RVU-heffing te hoeven betalen. Wat zijn de nieuwe regels, hoe kunnen deze in de praktijk worden toegepast en wat zijn de aandachtspunten voor werkgevers? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem gerust contact op via legal@bdo.nl.

Oct 28, 202112:47
Chauffeurs Uber sturen naar een dienstverband

Chauffeurs Uber sturen naar een dienstverband

Afgelopen maand oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de chauffeurs van Uber niet werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer maar als werknemer. Deze uitspraak past in een trend waarbij rechters steeds kritischer kijken naar arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen. Wat heeft de rechter in de zaak tegen Uber precies geoordeeld, hoe kan worden onderzocht of er écht sprake is van een zelfstandig ondernemer en wat kunnen ondernemingen die (veel) met zelfstandig ondernemers werken nu het beste doen? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op via legal@bdo.nl.

Oct 06, 202119:03
Dividenduitkeringen

Dividenduitkeringen

Dividend is de winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders. Het is echter niet altijd toegestaan om een dividenduitkering te doen. Zo is er bijvoorbeeld de uitkerings- en balanstest en kunnen er restricties zijn op grond van wet- en regelgeving. Hoe gaat het proces om tot een dividenduitkering te komen, wanneer mag een dividenduitkering niet worden gedaan, wat zijn de risico’s voor bestuurders en aandeelhouders en wat is de rol en zorgplicht van adviseurs? In deze podcast komt het allemaal aan bod. 

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op via legal@bdo.nl.

Sep 15, 202121:18
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. In deze wet staan maatregelen om het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe regels met betrekking tot het bestuursmodel, tegenstrijdige belangen, aansprakelijkheid en afwezigheid van bestuurders. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor stichtingen en verenigingen, wat moeten zij doen om aan de nieuwe regels te voldoen en wanneer moet dat gebeuren? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op via legal@bdo.nl.


Aug 18, 202123:02
Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Werkgevers komen langzaam maar zeker uit crisismodus. Daarmee komt de tijd om te reflecteren en verbeteringen door te voeren om de organisatie toekomstbestendig te maken. Hierbij kan het van belang zijn om arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Bijvoorbeeld door een nieuwe reiskostenregeling in te voeren vanwege het thuiswerken. Maar hoe pak je dit aan? Hoe krijg je een werknemer mee? En heb je altijd de instemming van de werknemer nodig of kan je soms ook arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op via legal@bdo.nl.

Jul 28, 202118:39
SER-advies over de toekomst van de arbeidsmarkt

SER-advies over de toekomst van de arbeidsmarkt

De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. Enkele weken geleden kwam de SER met aanbevelingen over de toekomst van de arbeidsmarkt. Wat staat er precies in dit advies, hoe verhoudt het advies zich tot het rapport van de Commissie Borstlap en wat is de toegevoegde waarde van het advies van de SER? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op via legal@bdo.nl.

Jul 14, 202119:43
Hoe te reageren bij disfunctioneren?

Hoe te reageren bij disfunctioneren?

Door de maatregelen als gevolg van het coronavirus kunnen arbeidsrelaties onder spanning komen te staan. Er zijn vaak gewijzigde werkomstandigheden en werkgevers zijn extra kritisch op werknemers die onvoldoende bijdragen aan het succes van de organisatie of onderneming. Als een werknemer onvoldoende functioneert is het van belang om tijdig de juiste stappen te zetten. Wat moet je als werkgever precies doen, wat zijn de belangrijkste aandachtspunten en welke valkuilen zijn er? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op via legal@bdo.nl.

May 20, 202119:50
Wees bedacht bij de oproepkracht
Apr 28, 202118:26
Vaccinaties van werknemers: verplichten of stimuleren?

Vaccinaties van werknemers: verplichten of stimuleren?

Werkgevers hebben er belang bij dat werknemers zich laten vaccineren tegen covid-19. Zo ontstaat een veilige en gezonde werkplek en kan ziekteverzuim worden beperkt. Hier staat tegenover dat werknemers zich kunnen beroepen op specifieke grondrechten om zich niet te laten vaccineren. Hoe moeten werkgevers hiermee omgaan? Wat zijn de mogelijkheden om werknemers te verplichten of te stimuleren om zich te laten vaccineren? Mag je als werkgever vragen of een werknemer zich heeft laten vaccineren? En wat kunnen werkgevers in de zorg doen die met zeer kwetsbare patiënten werken? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op via legal@bdo.nl.

Mar 24, 202116:15
Restricties NOW: veelgestelde vragen

Restricties NOW: veelgestelde vragen

De belangrijkste subsidieregeling uit het steunpakket van de overheid is de NOW. Daarmee is naar schatting zo'n € 15 miljard gemoeid. Met de NOW kunnen werkgevers subsidie krijgen voor de loonkosten van hun werknemers. De NOW is echter niet vrijblijvend. Bij een beroep op de NOW geldt in bepaalde situaties bijvoorbeeld een restrictie tot het uitkeren van dividend en winst aan aandeelhouders of derden, bonussen en winstdelingen aan bestuur of directie en de inkoop van eigen aandelen. Deze restricties kunnen zelfs gelden voor het gehele (internationale) concern waarvan de werkgever deel uitmaakt. Daarmee kunnen de restricties zeer ingrijpend zijn. 

In deze podcast behandelen we veelgestelde vragen over de restricties van de NOW. Wanneer gelden er restricties, voor wie gelden de restricties en hoe moeten deze precies worden geïnterpreteerd? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op via legal@bdo.nl.

Mar 10, 202132:22
Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

De tweede kamer heeft momenteel het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden in behandeling. De bedoeling van het wetsvoorstel is om een verpandingsverbod op geldelijke vorderingen in veel gevallen onmogelijk te maken. Dit betekent dat de verpanding van een vordering aan een geldverstrekker niet meer contractueel kan worden uitgesloten. Hierdoor hebben geldverstrekkers meer zekerheid dat een financiering wordt terugbetaald en kunnen zij (in theorie) ook meer financiering verstrekken. Dat lijkt in deze tijd zeer gewenst. Wat zijn echter de voorwaarden van het mogelijke verpandingsverbod, wat moet er gebeuren met contracten waarin nu een verpandingsverbod staat en wat moet je doen als je ineens een brief ontvangt waarin staat dat de vordering op jou is verpand? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op via legal@bdo.nl.

Feb 24, 202117:27
Instructierecht van werkgevers in coronatijd

Instructierecht van werkgevers in coronatijd

Het coronavirus heeft voor veel werkgevers ingrijpende gevolgen. Om deze gevolgen op te vangen kunnen werkgevers een beroep doen op het steunpakket van het kabinet, maar bijvoorbeeld ook gebruik maken van het wettelijke instructierecht. Hiermee kunnen werkgevers voorschriften stellen omtrent het verrichten van de arbeid en de goede orde binnen de onderneming, zonder dat de instemming van werknemers is vereist. Zo kan bijvoorbeeld het werkproces worden aangepast om inkomsten te verhogen, kosten te verlagen of risico’s te vermijden. In deze podcast bespreken we hoe werkgevers het instructierecht kunnen gebruiken om de bedrijfsvoering aan te passen en goed uit de coronacrisis te komen.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op via legal@bdo.nl.

Feb 10, 202117:45
Ontslag wegens privégedragingen

Ontslag wegens privégedragingen

Begin dit jaar zijn we opgeschrikt door beelden uit de Verenigde Staten van de bestorming van het Capitool. Sinds het begin van de avondklok hebben we ook in eigen land te maken met ernstige ongeregeldheden. De vraag doet zich voor of werkgevers een werknemer kunnen ontslaan die bij de ongeregeldheden betrokken is geweest. Hebben werkgevers eigenlijk wel iets te zeggen over privétijd? En zo ja, welke omstandigheden zijn van belang om tot ontslag over te kunnen gaan? In deze BDO Legal podcast komt het allemaal aan bod.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op via legal@bdo.nl.

Jan 27, 202116:07
Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

In deze podcast bespreken Jiri Verschure en Ramy Mohamed nieuwe regelgeving op basis waarvan kleine mkb-werkgevers sinds 1 januari 2021 compensatie kunnen aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald bij een bedrijfsbeëindiging wegens overlijden of pensioneren. Welke werkgevers komen hiervoor in aanmerking, wat zijn precies de voorwaarden en worden de mogelijkheden tot compensatie van de transitievergoeding in de toekomst verder uitgebreid? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Heb je een vraag naar aanleiding van één van onze podcasts of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op via legal@bdo.nl.

Jan 06, 202114:26
Wet Franchise: nieuwe regels voor franchising

Wet Franchise: nieuwe regels voor franchising

In deze podcast bespreken Jiri Verschure,  Robert Franken en Ramy Mohamed de Wet Franchise die op 1 januari 2021 in werking treedt. Op basis van deze wet zijn franchisegevers en franchisenemers voortaan aan nieuwe regels gebonden. Maar wat is franchising, wat wordt er in de nieuwe wet geregeld en wat is precies de impact op ondernemingen? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Dec 16, 202021:17
Werknemer of zzp'er?

Werknemer of zzp'er?

In deze podcast bespreken Jiri Verschure en Ramy Mohamed de vraag wanneer iemand als werknemer moet worden aangemerkt aan de hand van een recente uitspraak van de Hoge Raad. Wat zijn relevante omstandigheden, wat zijn de gevolgen als iemand als werknemer moet worden aangemerkt en maakt het uit wat partijen hebben bedoeld? En wat is nu precies het verschil tussen een werknemer en een zzp'er? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Dec 04, 202016:40
NOW-3 regeling

NOW-3 regeling

In deze podcast bespreken Jiri Verschure en Ramy Mohamed de ins en outs van de NOW-3 regeling, waarmee werkgevers een subsidie kunnen krijgen op de loonkosten. Wat zijn de gewijzigde voorwaarden, waar moet je als werkgever rekening mee houden en is het nu wel of niet verstandig om te reorganiseren? In deze podcast komt het allemaal aan bod.
Oct 10, 202034:08
UBO-register treedt in werking

UBO-register treedt in werking

In deze podcast bespreken Marinka van Falier en Ramy Mohamed het in werking treden van het UBO-register. Welke organisaties moeten straks hun uiteindelijk belanghebbenden registreren bij de Kamer van Koophandel en wie zijn precies die uiteindelijk belanghebbenden? Hoe vindt de registratie plaats en wat zijn de gevolgen als je de registratie niet doet? In deze podcast komt het allemaal aan bod.

Sep 23, 202024:09
Thuiswerken in coronatijd

Thuiswerken in coronatijd

In deze podcast bespreken Jiri Verschure en Ramy Mohamed de rechten en plichten bij thuiswerken. Als gevolg van het coronavirus werken veel werknemers thuis. Hoe wordt dit ervaren? Wat kunnen de werkgever en werknemer van elkaar verlangen? En hoe kan je er als werkgever voor zorgen dat er goede en duidelijke afspraken zijn? In deze podcast komt het allemaal aan bod.
Sep 03, 202024:19
Aanvullend geboorteverlof

Aanvullend geboorteverlof

In deze podcast bespreken Jiri Verschure en Ramy Mohamed de invoering van het aanvullend geboorteverlof voor partners per 1 juli 2020. Wat zijn de exacte voorwaarden, hoe moeten partijen dit in de praktijk vormgeven en welke onderlinge afspraken kunnen er worden gemaakt? In deze podcast komt het allemaal aan bod.
Jul 08, 202017:25
Verlengde en gewijzigde NOW-regeling (NOW 2.0)

Verlengde en gewijzigde NOW-regeling (NOW 2.0)

In deze podcast bespreken Jiri Verschure en Ramy Mohamed de voorwaarden van de verlengde en gewijzigde NOW-regeling. Wat is er precies veranderd, waar moeten ondernemers rekening mee houden en is het verstandig om naast een beroep op de regeling te reorganiseren? In deze podcast komt het allemaal aan bod.
Jun 03, 202024:23
Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

In deze podcast bespreken Robert Franken, Jiri Verschure en Ramy Mohamed de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze wet is vorige week door de tweede kamer aangenomen en kan nieuwe mogelijkheden bieden tot herstructurering bij de aanwezigheid van schulden.
Jun 03, 202019:59
Arbeidsrechtelijke instrumenten tijdens de coronacrisis

Arbeidsrechtelijke instrumenten tijdens de coronacrisis

In deze podcast bespreken Jiri Verschure, Bart-Jan van Hees en Ramy Mohamed de arbeidsrechtelijke instrumenten die werkgevers kunnen inzetten tijdens de coronacrisis om de bedrijfsvoering te verbeteren en de kosten te verlagen.
Apr 24, 202020:26
Tijdelijke Wet COVID-19

Tijdelijke Wet COVID-19

In deze podcast praten Iwan van Munster en Jiri Verschure van BDO Legal over de Tijdelijke Wet COVID-19, die voor rechtspersonen belangrijke wijzigingen brengt in onder andere de vergadermogelijkheden en de mogelijkheden om de opmaaktermijn van de jaarrekening te verlengen.
Apr 23, 202013:53
Volledige Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd

Volledige Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd

In deze podcast gaan Jiri Verschure en Ramy Mohamed in op de publicatie van de volledige NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid).
Mar 31, 202013:58
Privacyrecht ten tijde van de coronacrisis

Privacyrecht ten tijde van de coronacrisis

Jiri Verschure, Stefan Zrnic en Ramy Mohamed (juristen van BDO Legal) gaan in gesprek over privacyrecht/AVG ten tijde van de coronacrisis.
Mar 24, 202025:26
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

In deze podcast bespreken we de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Deze noodmaatregel vervangt de overbelaste en onuitvoerbare regeling tot werktijdverkorting. Wat zijn de voorwaarden en hoe kan je als ondernemer een beroep doen op de noodmaatregel om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen?
Mar 20, 202011:11
De gevolgen van het coronavirus voor ondernemers

De gevolgen van het coronavirus voor ondernemers

In deze podcast bespreken we de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? En wat kan je als ondernemer doen om de gevolgen van het coronavirus te beperken?

Mar 12, 202011:35
Kan een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk worden ontbonden?

Kan een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk worden ontbonden?

In deze podcast bespreken we een recente uitspraak van de Hoge Raad waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk kan worden ontbonden.
Mar 09, 202009:21
Aandachtspunten bij procederen in arbeidszaken

Aandachtspunten bij procederen in arbeidszaken

In deze podcast bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij het procederen in arbeidszaken.
Feb 27, 202017:41