Skip to main content
Spotify for Podcasters
Rozumná viera

Rozumná viera

By RV

V podcaste sa venujem intelektuálnej stránke kresťanskej viery, vzťahu medzi vierou a rozumom a pro-life tematike.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

#101 - Veria kresťania v "Boha medzier"?

Rozumná vieraDec 04, 2023

00:00
18:16
#101 - Veria kresťania v "Boha medzier"?

#101 - Veria kresťania v "Boha medzier"?

"Boh medzier sa scvrkáva a stal sa z neho nepotrebný prežitok.” Takto znie kritika náboženstva a viery v Boha. Je to predstava, že náboženstvá a viera v Boha sú založené na tom, čo nevieme vysvetliť, a na tieto nepoznané miesta sa dosádza Boh ako vysvetlenie. Ide tým pádom o tzv. “Boha medzier”, čiže: niečo nevieme a vysvetlením je Boh. A keď stále viac a viac poznávame svet a to, ako veci fungujú, tieto medzery sa zapĺňajú a tak sa aj vytráca potreba Boha. Dnes sa pozrieme na niekoľko problémov s touto námietkou.

Úvod 5:35 Vychádzame z toho, čo vieme 8:40 Ateisti sa sami môžu do tejto pasce chytiť (“veda medzier”) 11:30 Tento prístup znemožňuje falzifikovať ateizmus 13:05 Stačí dať vedcom viac času? 16:35 Zhrnutie a záver

Odporúčaný podcast, #43: Scientizmus: je jediným spoľahlivým zdrojom poznania pravdy veda?

https://open.spotify.com/episode/7bnrjdme6Ary54FNbvhQMz?si=6FAacuO6QGupl7G_rpYplw


Odporúčané zdroje a literatúra: v popise na YT

Dec 04, 202318:16
#100 - Galileo a Cirkev: Čo sa stalo?

#100 - Galileo a Cirkev: Čo sa stalo?

Keď je reč o vede, viere a Cirkvi, nie je prekvapením, ak sa spomenie udalosť týkajúca sa vedca Galilea. Táto udalosť sa používa ako dôkaz proti-vedeckého postoja Cirkvi. V dnešnej časti sa pokúsime túto udalosť lepšie pochopiť a kriticky zhodnotiť niektoré zaužívané predstavy a mýty. 3:55 Kontext 6:25 Kľúčové udalosti 12:20 Čo si o tom myslieť? Mýty a fakty 16:30 Záver

#9 - Sú veda a viera v rozpore? https://open.spotify.com/episode/5QGBmBiT2gfqk1r77pMknd?si=eq8lW11RRyyrbBjdlFo3nA


Odporúčaná literatúra a zdroje: pod videom na Youtube

Nov 24, 202318:10
#99 - Je necitlivé ukazovať fotky potratených detí?

#99 - Je necitlivé ukazovať fotky potratených detí?

Dnes o tom, aké miesto majú grafické zobrazenia a fotografie potratov a potratených detí v tejto debate a pro-life snahe chrániť život každého človeka.

Odporúčané zdroje a literatúra:

Horn, T. Arguing Against Abortion (online Catholic Answers online course)

Horn, T. Persuasive Pro-Life.

Horn, T. Why We’re Pro-Life

https://abortionno.org/

Nov 14, 202307:52
#98 - Prečo na existencii Boha záleží

#98 - Prečo na existencii Boha záleží

Má život bez Boha nejaký objektívny zmysel? Aké sú praktické dôsledky ateistického svetonázoru? Prečo je otázka Božej existencie dôležitá?

Odporúčané zdroje a literatúra:

Craig, W. L. On Guard.

Broocks, R. Boh nie je mŕtvy.

https://www.youtube.com/watch?v=DRnBlAr9UMQ

https://www.youtube.com/watch?v=MZ6-BAJeRh8

Nov 09, 202310:03
#97 - Naozaj Ježiš na kríži zomrel?

#97 - Naozaj Ježiš na kríži zomrel?

Neodmysliteľným prvkom kresťanskej viery je Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie. Jedna z alternatívnych teórií je, že Ježiš na kríži nezomrel, a teda, ani nevstal z mŕtvych, keď ho potom videli živého. Dnes sa pozrieme na historickosť Ježišovej smrti na kríži.

Odporúčané zdroje a literatúra:

Habermas, G.; Licona, M. The Case for the Resurrection of Jesus.

Olson, C. Did Jesus Really Rise from the Dead?, ch. 4.

Wallace, J. W. Cold-Case Christianity, ch. 2

Horn, T. 20 Answers: The Real Jesus, q. 14.

Kreeft, P. Tacelli, R. Kresťanská apologetika do vrecka. (por. Handbook of Catholic apologetics, p. 193-194)

McDowell, J. Nové dôkazy ktoré vyžadujú rozhodnutie, kap. 9.

McDowell, J., McDowell, S. Evidence for Jesus.

Strobel, L. Kauza nádej, kap. 2

Strobel, L. Kauza zázraky, kap. 11.

Akin, J. Daily Defense, č. 209

Limbaugh, D. Ježiš pred súdom, s. 267-268.

https://www.blueletterbible.org/Comm/stewart_don/faq/objections-to-the-resurrection-of-jesus-christ/09-did-jesus-actually-die-on-the-cross.cfm http://thebriefing.com.au/2013/05/crucifixion-historicity/ https://coldcasechristianity.com/writings/how-do-we-know-that-jesus-really-died/ https://coldcasechristianity.com/writings/why-jesus-died-so-quickly-on-the-cross/


Oct 30, 202311:14
#96 - Prečo majú protestantské Biblie o 7 kníh menej?

#96 - Prečo majú protestantské Biblie o 7 kníh menej?

Niektoré Biblie majú v Starom zákone o 7 kníh menej ako majú katolíci. Celkovo majú teda 66 biblických kníh, a nie 73. Ide o tieto starozákonnné knihy: Tobiáš, Judita, kniha Múdrosti, Sirachovcova, kniha proroka Barucha, 1. a 2. kniha Machabejcov (a tiež časti knihy Daniel a Ester).

Prečo je tu tento rozdiel? Prijali katolíci do svojej Biblie o 7 kníh viac, alebo protestanti tieto knihy vyradili a neprijali? Ktorý je správny kánon sv. Písma? Možno pomocou Biblie zistiť, ktoré knihy sú Bohom inšpirované?

Biblia zoznam inšpirovaných kníh neuvádza, je preto potrebné spoľahnúť sa na nejaký externý zdroj mimo Biblie. A to robia či už katolíci, tak aj protestanti. Dnes sa zameriavam na tieto a mnohé iné myšlienky, ktoré sa v tejto debate objavujú.

1:55 Nájdeme odpoveď v Písme?

5:30 Deuterokánonické knihy - až do reformácie uznávané

8:45 Ježiš a apoštoli používali Septuagintu, súčasťou ktorej boli aj deuterokánonické knihy

10:25 Svedectvo ranej Cirkvi

11:55 Nie sú citované v Novom zákone?

17:20 Ak ich Židia odmietli, mali by sa kresťania riadiť týmto ich rozhodnutím?

22:45 Obsahujú chyby?

24:40 Prečo protestanti 7 biblických kníh vyradili?

27:05 Dilema pre protestantov

30:45 Záver

Odporúčaná literatúra: uvedená pod videom na Youtube.

Oct 19, 202331:58
#95 - Sú zázraky možné?
Oct 11, 202307:60
#94 - Záhada "jemne vyladeného vesmíru"
Oct 02, 202310:59
#93 - Ježiš - jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi
Sep 21, 202311:01
#92 - Kresťanstvo a pokrytectvo
Sep 13, 202311:04
#91 - Asistovaná samovražda: milosrdenstvo alebo nespravodlivosť?
Sep 04, 202317:35
#90 - Kráľovské postavenie Márie podľa Biblie
Aug 25, 202309:48
#89 - Darwin vs. Genezis / Veda vs. Biblia

#89 - Darwin vs. Genezis / Veda vs. Biblia

Je biblický príbeh o stvorení sveta v rozpore s modernou vedou? Poďme zvážiť tri možné prístupy a odpovede na túto otázku.

3:35 Autor Genezis nerobí modernú vedu. Nemal v úmysle podať vedecký opis počiatku vesmíru.

6:40 Autor používa inú metodológiu ako veda na potvrdenie prvotných právd a nemá v úmysle podať všetky detaily ako historické fakty.

9:40 Rámcová teória ako možná interpretácia


Odporúčané zdroje a literatúra:

Horn, T. Hard Sayings, ch. 3. 

Horn, T. 20 Answers: The Bible. 

Horn, T. 20 Answers: Faith / Science.

Broussard, K. Prepare the Way, ch. 25. 

Akin, J. 20 Answers: Bible Difficulties.

Lennox, J. 7 dní, ktoré rozdeľujú svet.


Aug 17, 202315:05
#88 - Prečo na manželstve záleží
Aug 06, 202312:55
#87 - Čo o Ježišovi hovoria nekresťanské zdroje prvých storočí
Jul 29, 202317:40
#86 - Biblické princípy náuky o očistci
Jul 25, 202315:02
#85 - Veda vs. viera = falošná dilema
Jul 19, 202315:38
#84 - Sú mozog a myseľ totožné?
Jul 10, 202315:07
#83 - Je ateizmus len "absenciou viery"?

#83 - Je ateizmus len "absenciou viery"?

Niektorí ateisti definujú ateizmus ako "nedostatok viery". Nejde teda o žiadne tvrdenie o Bohu či o svete, ide len o to, že ateistom táto viera chýba. A to znamená, že oni nenesú dôkazné bremeno a nepotrebujú nič dokazovať. Dnes sa pozrieme na niekoľko nedostatkov tejto definície ateizmu a tohto prístupu.

1:45 1. Tradičná definícia 3:05 2. Ateizmus pod touto definíciou je nezaujímavý 5:35 3. Ateizmus pod touto definíciou nemôže byť pravdivý 7:32 4. Obe strany majú dôvody pre svoju pozíciu 9:35 5. Ateizmus sa takto javí ako intelektuálne jednoduchý. Zbavuje zodpovednosti obhájiť svoje tvrdenia a presúva sa tým dôkazné bremeno na druhú stranu (na veriacich) 10:57 6. Konanie ateistov spochybňuje túto definíciu 12:30 7. Absencia viery v Boha nedokazuje, že Boh neexistuje 13:25 8. Táto nová definícia vedie k rozporuplným záverom

Odporúčané zdroje a literatúra: 

https://www.youtube.com/watch?v=iULDY0My0a8 https://www.youtube.com/watch?v=yOL8X8sixlA&t=150s

https://www.youtube.com/watch?v=730ZdM-k1vk https://www.youtube.com/watch?v=XeiXA10U96c 

https://www.youtube.com/watch?v=jIuqtFT2_D4  

https://www.catholic.com/magazine/online-edition/do-rocks-believe-in-god 

https://www.str.org/w/atheism-isn-t-simply-a-lack-of-belief 

Horn, T. Answering atheism

DeRosa, J. One Less God than You, ch. 13. 

Turek, F. Stealing from God.  

Fradd, M. 20 Answers: Atheism


Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPTLcwPy5E1VY3cP7P Anchor: https://anchor.fm/ben8522 Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/rozumná-viera/id1602973127 Google podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82ZWZjZjRjYy9wb2RjYXN0L3Jzcw

Facebook: https://www.facebook.com/rozumnaviera Instagram: rozumna­_viera Youtube: Rozumná viera https://www.youtube.com/channel/UChoJjV4TBs9rBIaJcLLMdig


Jul 01, 202316:54
#82 - Viera, radosť a zážitok
Jun 24, 202306:22
#81 - Kedy boli evanjeliá napísané?
Jun 19, 202314:38
#80 - Je príčinou vesmíru osobný stvoriteľ? (Kalam kozmologický argument - záver)
Jun 11, 202310:51
#79 - Peter - náš prvý pápež

#79 - Peter - náš prvý pápež

Mal apoštol Peter špeciálne postavenie a úlohu medzi apoštolmi a v ranej Cirkvi? Niekedy sa môže zdať, že katolíci majú ku tom len jeden argument (Mt. 16 kap, kde sa hovorí o Petrovi ako o skale, na ktorej Ježiš buduje svoju Cirkev). Nie je to tak, a dnes si ukážeme množstvo biblických dôkazov v prospech Petra ako prvého pápeža. 1:10 Kde sa pápež spomína v Biblii? 5:02 Petrova úloha a postavenie - všeobecné charakteristiky 8:00 Peter v evanjeliu podľa Matúša 12:00 Peter v evanjeliu podľa Lukáša 15:10 Peter v evanjeliu podľa Jána 19:20 Peter v Skutkoch apoštolov 25:05 Dôležitosť zmeny Šimonovho mena 27:25 "Kľúče od nebeského kráľovstva" 29:55 Moc "zväzovať a rozväzovať" 33:30 Zhrnutie a záver

Odporúčaný podcast: č. 62

Odporúčané zdroje a literatúra: 

Heschmeyer, J. Pope Peter. 

Blackburn, J. 20 Answers: Papacy

Madrid, P. Pope Fiction.

Madrid, P. Kde je to v Biblii? 

Staples, T. Catholic Answers School of Apologetics: Evidence For the Church Online Course

Horn, T. The case for Catholicism. 

Schreck, A. Katolíci - čemu opravdu věří? 

Broussard, K. Meeting the Protestant Response. 

Ray, S. (with Horn, T.), MP3: The Papacy

https://www.catholic.com/magazine/online-edition/the-papacy-in-scripture-no-rocks-required 

https://www.youtube.com/watch?v=nunl0MTM3gQ 

https://www.youtube.com/watch?v=fmE5r9Wn7fE 

https://www.youtube.com/watch?v=Jbn_ARzLngc 

https://www.youtube.com/watch?v=JqLrTD3Q15Y&t=1886s 

https://www.youtube.com/watch?v=78x2z_Pd884&t=8s

Jun 02, 202334:58
#78 - Čo je to za zvláštnu anketu...?

#78 - Čo je to za zvláštnu anketu...?

Na Slovensku funguje anketa z názvom "Homofób roka". Dnes si povieme: niečo o tejto ankete; o tom, ako homofóbiu môžeme chápať; či je takáto anketa krokom k budovaniu pokojnejšej a mierumilovnejšej spoločnosti; čo je tzv. "mäkká totalita", ktorú opisuje autor Rod Dreher; a v čom je pre nás Amerika varovaním.


2:00 Kto tu skutočne šíri nenávisť? (dvojitý meter v snahe o toleranciu)

7:35 Dva výklady pojmu "homofóbia" (paradox súčasnej "tolerancie" na SR)

12:40 "Mäkká totalita" ako varovanie z Ameriky?


Odporúčané a súvisiace podcasty: č. 31, 47, 75.


Odporúčané zdroje a literatúra:

Dreher, R. Neži v lži. https://www.facebook.com/rozumnaviera/posts/pfbid02dU2HpzWCkykQphXzshj3opiNbnuPBJpcCJSAvVycAkYypYFr2cjwt9RfNyYF7rRTl

https://www.facebook.com/profile/100075891773598/search/?q=totalita

https://www.hfi.sk/clanky/sloboda-slova/195-uskalia-pojmu-homofobia


May 25, 202316:29
#77 - Cisár Konštantín ako tvorca Katolíckej cirkvi?

#77 - Cisár Konštantín ako tvorca Katolíckej cirkvi?

Niekedy to vyzerá, že cisár Konštantín je obľúbenou postavou protestantov. Pôvodná Kristova Cirkev vraj prešla v tom čase veľkou zmenou, kedy sa do nej dostali rôzne nekresťanské a pohanské prvky. A výsledkom je pohanský katolicizmus, ktorý s pôvodnou cirkvou nemá veľa spoločného. Aj sekulárni skeptici sa vo svojej kritike kresťanstva niekedy odvolávajú na Konštantína. Protestanti tu teda argumentujú ako ateisti. Dnes sa pozrieme na to, prečo tvrdenia o tom, že cisár Konštantín vytvoril Katolícku cirkev, keď spravil kresťanstvo oficiálnym náboženstvom Rímskej ríše, neobstojí. Katolícka cirkev existovala dávno pred Konštantínom, preto nie je možné, aby bol on jej tvorcom. Je to tá prvotná a pôvodná cirkev, ktorá verila, učila a žila v podstate to, čomu verí, čo učí a čo žije aj dnes Katolícka cirkev. Súvisiace a odporúčané podcasty: 11, 16, 46, 56, 57, 58, 62, 79. Pozn.: Keď som odkazoval na podcast č. 77, má to byť odkaz na č. 79.

Odporúčané zdroje a literatúra: 

Akin, J. 20 Answers: Anti-Catholic Myths

Akin, J. The Fathers Know Best. 

Blackburn, J. 20 Answers: The Early Church. 

Horn, T. When Protestants Argue like Atheists. 

Weidenkopf, S. The Real Story of Catholic History.

Madrid, P. Prekvapila ich pravda.

Stark, R. Vyriekli krivé svedectvo.  

https://www.youtube.com/watch?v=9TjYdbHShJE 

https://www.youtube.com/watch?v=XeK1tbMXeNk&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=oqLBeCmyaKY 

https://www.youtube.com/watch?v=v8HhMAzSN3M  

https://www.str.org/w/did-the-council-of-nicea-invent-the-deity-of-christ-1

https://www.youtube.com/watch?v=1ZT8YXbtEMo&t=822s 

Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPTLcwPy5E1VY3cP7P
Anchor: https://anchor.fm/ben8522
Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/rozumná-viera/id1602973127
Google podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82ZWZjZjRjYy9wb2RjYXN0L3Jzcw
Facebook: https://www.facebook.com/rozumnaviera
Instagram: rozumna­_viera
Youtube: Rozumná viera https://www.youtube.com/channel/UChoJjV4TBs9rBIaJcLLMdig


May 20, 202313:29
#76 - Sú nenarodení ľudia aj osobami s právom na život?
May 13, 202317:52
#75 - Kontroverzia okolo slov Márie Bartalos - kde sa stala chyba?
May 05, 202306:16
#74 - Je nebiblické nazývať kňaza "otcom"?
Apr 30, 202313:17
#73 - Je viera v Ježišovo zmŕtvychvstanie racionálna?

#73 - Je viera v Ježišovo zmŕtvychvstanie racionálna?

Na čom je možné založiť vieru v to, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych? Je táto viera rozumná, alebo skôr pomýlená? 4:40 Fakty 10:15 Vysvetlenie Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPT... Facebook: https://www.facebook.com/rozumnaviera Instagram: rozumna¬_viera Odporúčané RV časti: č. 15, 25, 70, 71. Odporúčané zdroje a literatúra: Habermas, G.; Licona, M. The Case for the Resurrection of Jesus. Kreeft, P.; Tacelli, R. Handbook of Catholic Apologetics, ch. 8. Kreeft, P.; Tacelli, R. Kresťanská apologetika do vrecka, kap. 9. Strobel, L. Kauza nádej. Olson, C. E. Did Jesus Really Rise from the Dead? McDowell, J. Nové dôkazy ktoré vyžadujú rozhodnutie, kap. 9. Craig, W. L. On Guard, ch. 9. Broocks, R. Boh nie je mŕtvy. Wallace. J. W. Pravda o Ježišovi Kristovi Wallace, J. W. Cold-Case Christianity. https://www.youtube.com/watch?v=7V6UNSvHVDM 

https://www.youtube.com/watch?v=YiTOD30bLaE

https://www.youtube.com/watch?v=i9oh2qVryAY

https://www.youtube.com/watch?v=4qhQRMhUK1o&t=66s

https://www.youtube.com/watch?v=6SbJ4p6WiZE&t=280s

https://www.youtube.com/watch?v=sc5QfR3JbHE

https://www.youtube.com/watch?v=ZZVgM3gxxh8

Apr 24, 202317:52
#72 - "To je pravda pre Teba, ale nie pre mňa!" ...A je to pravda? (Kritika relativizmu)

#72 - "To je pravda pre Teba, ale nie pre mňa!" ...A je to pravda? (Kritika relativizmu)

Prijatím relativizmu naša spoločnosť dosahuje vrchol šialenosti. Namiesto objavovania pravdy sa snažíme pravdu len vytvárať. Bojíme sa vyjadriť, ako veci reálne sú, a ak to spravíme, sme obvinení, že sme netolerantní voči druhým. Naozaj však musíme prijať všetky názory a presvedčenia ako rovnako pravdivé a správne? Dá sa vo svete relativizmu vôbec žiť? 3:00 "To je pravda pre Teba, ale nie pre mňa!" 4:45 Relativizmu si protirečí (vyvracia sám seba) 7:45 Vďaka relativizmu sú všetky presvedčenia bezvýznamné, a to vrátane viery v to, že relativizmus je pravdivý 9:35 Relativizmus vedie k absurdnostiam a vážnym zdravotným následkom 13:35 Relativizmus robí z morálky ilúziu a obvinenie z nesprávneho konania nemožným 15:10 Zhrnutie a záver

Odporúčané zdroje:

Broussard, K. Prepare the Way, ch. 1. 

Broussard, K. Your truth, my truth (MP3)

Copan, P.  Je všechno opravdu relativní? 

https://www.youtube.com/watch?v=xfO1veFs6Ho Gender Identity: Can a 5'9, White Guy Be a 6'5, Chinese Woman? (J. Backholm prieskum). Facebook: https://www.facebook.com/rozumnaviera Instagram: rozumna¬_viera Youtube: Rozumná viera    / @rozumnaviera9245  

Apr 18, 202316:09
#71 - "Mimoriadne tvrdenia vyžadujú mimoriadne dôkazy." Naozaj?

#71 - "Mimoriadne tvrdenia vyžadujú mimoriadne dôkazy." Naozaj?

Apr 10, 202317:11
#70 - Má kresťanstvo pohanský pôvod?
Apr 04, 202314:28
#69 - Je príbeh o Abrahámovi a Izákovi jedným z morálne najmizernejších?
Mar 27, 202307:30
#68 - Jeden Boh v troch osobách - nie je to protirečenie?

#68 - Jeden Boh v troch osobách - nie je to protirečenie?

Obsahuje kresťanská náuka o Trojici v sebe vnútorný rozpor? Ak je Boh v troch osobách, a Ježiš nie je v troch osobách, nie je to dôkaz, že Ježiš nie je Boh? A ak je Ježiš Boh, ku komu sa potom modlil? A napokon, môže Boh zomrieť? Dnes sa na to pozrieme.


Podcast RV môžeš sledovať na rôznych sociálnych sieťach (YT, FB, IG, spotify, google podcasts...)


Neváhaj komentovať, lajkovať a zdieľať. Ďakujem, prajem Ti pekný deň.:)

Mar 20, 202308:39
#67 - "Prečo Cirkev nepredá svoj majetok, aby pomohla chudobným?"
Mar 14, 202316:40
#66 - Prečo krstiť malé deti? (biblický a historický základ krstu detí)
Feb 28, 202313:47
#65 - Je filozofia mŕtva?
Feb 24, 202311:49
#64 - Križiacke výpravy: mýty a fakty

#64 - Križiacke výpravy: mýty a fakty

V tejto časti si objasníme niektoré moderné presvedčenia o križiackych výpravách.  

1:25 Pôvod moderného pohľadu na križiacke výpravy
5:10 Islamské provokácie
8:05 Ciele výprav  
11:40 Boli výpravy motivované chamtivosťou a túžbou po bohatstve? (ekonomické aspekty križiackych výprav)
15:00 Sú križiacke výpravy dôvodom neskorších konfliktov medzi Islamom a Západom?  
16:15 Boli súčasťou križiackych výprav krutosti a masakre?  
19:25 Uskutočnila sa aj "detská križiacka výprava"?  
20:15 Zhrnutie a záver

Odporúčané zdroje a literatúra:

Stark, R. Vyriekli krivé svedectvo.

Weidenkopf, S. The Real Story of Catholic History, 14. - 17. kapitola.

Akin, J. 20 Answers: Anti-Catholic Myths.

Check, Ch. Defending the Crusades - Online Course

Weidenkopf, S; Horn, T. Defending Church History (MP3), od 14.45 - 23:30.

Weidenkopf, S. The Real Story of The Crusades (MP3)

Judák, V. Dejiny mojej Cirkvi, 2. časť.

https://strangenotions.com/the-crusdades-urban-legends-and-truth/

http://katkryptolog.blogspot.com/2014/08/naozaj-doslo-ku-krizovej-vyprave-deti.html

https://www.catholic.com/magazine/online-edition/the-real-story-of-the-childrens-crusade

https://www.catholic.com/audio/caf/the-crusades-and-the-evil-of-christianity

https://www.catholic.com/magazine/print-edition/crusading-for-truth

https://www.youtube.com/watch?v=MMML85RNfk8 REAL History of the Crusades! (Confronting the myths)

https://youtu.be/npj1nSurw0Y Krížové výpravy / Cesty viery

https://youtu.be/KBXoRAzd8wI Krížové výpravy / Križiacke panstvá

https://youtu.be/1acrrlY3oOo Krížové výpravy / Kresťanstvo odpovedá

Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPTLcwPy5E1VY3cP7P
Anchor: https://anchor.fm/ben8522
Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/rozumná-viera/id1602973127
Google podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82ZWZjZjRjYy9wb2RjYXN0L3Jzcw

Facebook: https://www.facebook.com/rozumnaviera
Instagram: rozumna­_viera
Youtube: Rozumná viera https://www.youtube.com/channel/UChoJjV4TBs9rBIaJcLLMdig

Feb 12, 202322:13
#63 - Zázraky vs prírodné zákony
Feb 07, 202305:22
#62 - Je Peter skala, na ktorej Ježiš postavil svoju Cirkev?

#62 - Je Peter skala, na ktorej Ježiš postavil svoju Cirkev?

Ježiš povedal Petrovi: "Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu." Nie každý však prijíma zmysel tohto textu a preto sú tu rôzne teórie o tom, kto je naozaj tou skalou, o ktorej Ježiš hovoril. Dnes sa pozrieme na niektoré z nich a na konci pridávam odpovede aj na ďalších päť námietok proti pápežstvu (Pavol aj Ježiš Petra pokarhali, a preto Peter nemal autoritu; nazývať pápeža svätý otec je nebiblické; Jeruzalemský koncil viedol Jakub, nie Peter; moderné pápežstvo sa nepodobá na to pôvodné v ranej Cirkvi).

3:55 Je skalou Ježiš?  
8:25 Je skalou Petrovo vyznanie viery?
10:15 "Petros/Petra" argument  
16:50 Je skalou Peter?  
22:50 Ďalšie námietky proti pápežstvu  
32:05 Zhrnutie a záver

Odporúčané zdroje a literatúra:

Broussard, K. Meeting the Protestant challenge, challenge 2.

Broussard, K. Meeting the Protestant response, chapter 1.

Heschmeyer, J. Pope Peter, chapter 9.

Madrid, P. Pope Fiction

Madrid, P. Kde je to v Biblii.

Schreck, A. Katolíci: čemu opravdu věří?

Horn, T. The Case for Catholicism.

https://www.youtube.com/watch?v=9ROirDizudk PETER is the ROCK (Answering Protestant Objections)

https://www.youtube.com/watch?v=THvwSohHYkY Protestants Finally Agree: Peter Is the Rock! | Suan Sonna

https://www.youtube.com/watch?v=nKxpkh7LmCE Who is the "ROCK" from Matthew 16: Peter or Jesus? w/ Suan Sonna

https://www.youtube.com/watch?v=tqWlSUfW8bY Peter Is The Rock

https://www.catholic.com/magazine/online-edition/peter-receives-his-name-and-his-gender

https://www.catholic.com/magazine/online-edition/peter-the-rock

https://www.catholic.com/magazine/print-edition/peter-is-the-rock

https://www.patheos.com/blogs/davearmstrong/2018/04/primacy-of-st-peter-verified-by-protestant-scholars.html

http://jimmyakin.com/why-be-catholic#ThePapacy

Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPTLcwPy5E1VY3cP7P
Anchor: https://anchor.fm/ben8522
Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/rozumná-viera/id1602973127
Google podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82ZWZjZjRjYy9wb2RjYXN0L3Jzcw

Facebook: https://www.facebook.com/rozumnaviera
Instagram: rozumna­_viera
Youtube: Rozumná viera https://www.youtube.com/channel/UChoJjV4TBs9rBIaJcLLMdig

Feb 02, 202336:11
#61 - Je kresťanská viera "slepá"?
Jan 29, 202313:19
#60 - Nemohol nám Boh proste odpustiť? Prečo musel Ježiš zomrieť?
Jan 24, 202307:13
#59 - Boli evanjeliá pôvodne anonymné?
Jan 19, 202310:52
#58 - Je "neviestka babylonská" z knihy Zjavenia Katolícka cirkev?

#58 - Je "neviestka babylonská" z knihy Zjavenia Katolícka cirkev?

Kritici a neprajníci Cirkvi radi označujú pápeža za antikrista a Cirkev za neviestku babylonskú, o ktorej sa hovorí v 17. a 18. kapitole knihy Zjavenia. V predošlej časti (č. 57) sme hovorili o tom, nakoľko je oprávnené spájanie pápeža s antikristom, dnes sa pozrieme na spojenie Cirkev a "neviestka" z knihy Zjavenia. Povieme si niečo o dvoch pravdepodobných adeptoch (kto je šelma, kto je neviestka). Nie, Katolícka cirkev medzi nimi nie je. Ako som v 56. časti poukázal, je to Kristova cirkev, a už len z tohto dôvodu je to vylúčené.

Pri urážaní a atakovaní Cirkvi by sme mali spomaliť, pretože, kto ju prenasleduje, prenasleduje Krista. Keď Šavol (neskôr Pavol) prenasledoval kresťanov, Ježiš mu povedal: "Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?" Keď Pavol prenasledoval kresťanov, prenasledoval Krista. Je zaujímavé sledovať, ako sa nás rôzne frakcie, skupiny ľudí, jednotlivci, cirkvi či denominácie, ktoré sa odtrhli od pôvodnej Cirkvi, snažia skalopevne presvedčiť o tom, aká je táto Cirkev nehorázne zlá. Tak, ako mnohí neprijali Ježiša a prenasledovali ho, tak je to dnes aj s jeho Cirkvou. Písmo však varuje pred falošnými učiteľmi a my sa môžeme spoľahnúť, že v Kristovej cirkvi máme oporu a vedenie Ducha svätého, a že v nej nezablúdime.

Odporúčané zdroje a literatúra:

Madrid, P. Pope Fiction, ch. 7.

The Essential Catholic Survival Guide, ch. 34 a 35.

Hahn, S. Baránkova večera.

Trstenský, F. Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú

Weidenkopf: The Real Story of Catholic History, ch. 39.

Akin, J. 20 Answers: The Book of Revelation.

https://www.catholic.com/tract/hunting-the-whore-of-babylon

https://www.catholic.com/tract/the-whore-of-babylon

https://apo-logia.blogspot.com/2007/05/nevstka-babylnsk.html

http://jimmyakin.com/hunt-ing-the-whore-of-babylon

https://www.youtube.com/watch?v=mxsOLz9XmS4&list=WL&index=20 The Catholic Church is not “Mystery Babylon”

https://www.youtube.com/watch?v=afVoXVhpuEM&list=WL&index=19 Jimmy Akin - Answering the "Whore of Babylon" Claim

https://www.youtube.com/watch?v=mYXAhQoBbzc&t=28s The Whore of Babylon (Brant Pitre)

https://www.youtube.com/watch?v=TwOWIsjV3Ss&list=WL&index=17 Catholic Church is NOT the Whore of Babylon (So WHO is?)

Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPTLcwPy5E1VY3cP7P
Anchor: https://anchor.fm/ben8522
Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/rozumná-viera/id1602973127
Google podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82ZWZjZjRjYy9wb2RjYXN0L3Jzcw

Facebook: https://www.facebook.com/rozumnaviera
Instagram: rozumna­_viera
Youtube: Rozumná viera https://www.youtube.com/channel/UChoJjV4TBs9rBIaJcLLMdig

Jan 07, 202323:60
#57 - Je pápež antikrist?

#57 - Je pápež antikrist?

Niektorí presadzujú teóriu o tom, že pápež je antikrist. Dnes chcem poukázať na to, prečo táto teória nie je založená na biblických údajoch, ale na nebiblických polemikách a špekuláciách. Povieme si niečo o údajnom pápežskom titule "Vicarius Filii Dei", ktorý po numerickom sčítaní dáva dokopy číslo 666; niečo o šelmách o ktorých sa píše v knihe Zjavenia; a niečo o iných námietkach zo strany nekatolíkov a Adventistov siedmeho dňa.

5:05 Vicarius Filii Dei = 666
8:30 Šelmy z knihy Zjavenia
13:40 Ďalšie námietky nekatolíkov (Adventistov siedmeho dňa)
18:50 Záver a zhrnutie

Odporúčané podcasty:
#56 Založil KC Ježiš? https://open.spotify.com/episode/5E4748kponTPrtzAhFNsqL?si=GhUp0B-LRHy2ZtxCv35_ug
#54 Sú katolíci modlári? https://open.spotify.com/episode/2srq7ruYxdZxCnR7ifTMWP?si=vXUNNYaBT46Ah-F9OeEcVw
#11 Zmenila KC desatoro? https://open.spotify.com/episode/1G9DBKcYqMQwDzFCkbUp1v?si=0DcGQOWLRtGe6APrOoJ8Jg

Odporúčaná literatúra a zdroje:
Madrid, P. Pope Fiction, ch. 6.
Hahn, S. Baránkova večera.
Trstenský, F. Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú
Akin, J. 20 Answers: The Book of Revelation.
Weidenkopf, S. The Real Story of Catholic History, ch. 39.
Akin, J. with Kellet, C. MP3, disc 2. Ghosts, Antichrists, Lost Tribes: Catholic Mysteries Explored (MP3)

https://apo-logia.blogspot.com/2007/04/elma-ze-zjeven.html

https://www.catholic.com/magazine/print-edition/the-antichrist-0

http://redemptoristi.kske.sk/CLANKY/0033%20%20Adventista%20a%20katolik/0033_031_adv_a_kat.htm

https://www.youtube.com/watch?v=vMdZ-4TprQs What is the mark of the beast (a.k.a. 666)? (with Jimmy Akin)

https://www.youtube.com/watch?v=yx4-3XEntNs The Pope is NOT the Antichrist (REBUTTING The Antichrist: 10 Proofs)

https://www.youtube.com/watch?v=4xxYO2jrQHw Who Is the Anti-Christ? | Jimmy Akin | Catholic Answers Focus

https://www.youtube.com/watch?v=IjXCK8f7A0M The Mystery of the Antichrist - Jimmy Akin's Mysterious World

https://www.youtube.com/watch?v=4Naznbw0-6E Who Is the Beast of Revelation?

https://www.youtube.com/watch?v=nwkJBo3-HOA Who Is the Beast of Revelation? (Part 2)

https://www.youtube.com/watch?v=zejHqrEnvts&t=1226s 10 Reasons Why I Left the Roman Catholic Church (REBUTTED) - hlavne od času 39:20

Jan 04, 202320:11
#56 - Založil Katolícku cirkev Ježiš?
Jan 01, 202321:47
#55 - Ježiš - klamár, blázon alebo Boh?
Dec 29, 202217:15
#54 - Sú katolíci modlári?
Dec 21, 202218:15
#53 - Sú Vianoce pohanské? (2. časť)

#53 - Sú Vianoce pohanské? (2. časť)

Blížia sa vianočné sviatky a opäť nechýbajú tvrdenia o tom, že Vianoce majú pohanský pôvod. Tejto téme som sa venoval už minulý rok v 3. časti. V tohtoročnej časti si prejdeme:
- aké dôkazy máme na to, aby sme vedeli vyvodiť príčinnú súvislosť medzi pohanstvom a Vianocami;
- niektoré možné vysvetlenia, prečo kresťania zvolili dátum 25. decembra ako slávenie Kristovho narodenia;
- či musí kresťan odmietnuť niečo len preto, lebo to kedysi používali pohania či nekresťania, a kam takáto logika môže viesť;
- ako je to s vianočným stromčekom a dávaním darčekov.

Odporúčané zdroje:
https://www.youtube.com/watch?v=w5ApIrkgQB4 Jon Sorensen: Is Christmas Pagan?
https://www.youtube.com/watch?v=VRMtTX3bKgA When Was Jesus Born? Jimmy Akin’s Mysterious World
https://www.youtube.com/watch?v=4bWSrF7kNpM&t=235s The Shocking Truth about Christmas!
https://www.youtube.com/watch?v=UlEQW-NPqWI&t=3s TOP TEN Christmas Traditions (their Origin Stories)
https://www.youtube.com/watch?v=DfcvJWPTY64 Christmas is not Pagan (History)

https://jimmyakin.com/2018/12/was-jesus-born-december-25th.html
https://www.gotquestions.org/Christmas-pagan-holiday.html
https://www.catholic.com/magazine/online-edition/refuting-the-pagan-roots-of-christmas-claim
https://www.catholic.com/magazine/online-edition/why-december-25
https://www.catholic.com/video/are-christmas-trees-pagan

Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPTLcwPy5E1VY3cP7P
Anchor: https://anchor.fm/ben8522
Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/rozumná-viera/id1602973127
Google podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82ZWZjZjRjYy9wb2RjYXN0L3Jzcw

Facebook: https://www.facebook.com/rozumnaviera
Instagram: rozumna­_viera
Youtube: Rozumná viera https://www.youtube.com/channel/UChoJjV4TBs9rBIaJcLLMdig

Dec 17, 202215:14
#52 - Má vesmír príčinu svojej existencie?
Dec 11, 202206:15