Skip to main content
Spotify for Podcasters
Śrīmad Bhāgavatam - Het Verhaal van de Fortuinlijke

Śrīmad Bhāgavatam - Het Verhaal van de Fortuinlijke

By Anand Aadhar

Het boek, het Śrīmad Bhāgavatam, voorgelezen in deze podcast, wordt ook wel de Bhāgavata Purāṇa genoemd. Het werd geschreven door de Vedische wijze Śrī Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsadeva. Het handelt over het leven en de tijden van Śrī Kṛṣṇa (Krishna), de beroemste avatar van India, die de Bhagavad Gītā sprak.
Lees mee met de epub van het boek: bhagavata.org/pdf/epub/SB-n.epub
Doneer a.u.b. op: bhagavata.org/c/8/AnandAadhar.ned.html#Donations
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Canto 12, hoofdstuk 13 - De Heerlijkheden van het Śrīmad Bhāgavatam

Śrīmad Bhāgavatam - Het Verhaal van de FortuinlijkeSep 12, 2021

00:00
17:36
Canto 12, hoofdstuk 13 - De Heerlijkheden van het Śrīmad Bhāgavatam
Sep 12, 202117:36
Canto 12, hoofdstuk 12 - De Onderwerpen van het Śrīmad Bhāgavatam Samengevat
Sep 12, 202128:54
Canto 12, hoofdstuk 11 - Viṣṇu's Attributen en de Maandorde van Hem als de Zonnegod
Sep 11, 202121:16
Canto 12, hoofdstuk 10 - Śiva, Heer en Helper Verheerlijkt Mārkandeya Ṛṣi
Sep 11, 202131:36
Canto 12, hoofdstuk 9 - Mārkandeya Wordt de Heer Zijn Begoochelend Vermogen Getoond
Sep 09, 202114:21
Canto 12, hoofdstuk 8 - Mārkandeya Weerstaat Alle Verleiding en Bidt tot Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi
Sep 08, 202128:05
Canto 12, hoofdstuk 7 - De Toewijding in Samhitā-afdelingen en de Tien Onderwerpen van de Purāṇa's
Sep 04, 202115:25
Canto 12, hoofdstuk 6 - Mahārāja Parīkṣit Bevrijd en de Veda in Vieren Doorgegeven
Sep 03, 202125:51
Canto 12, hoofdstuk 5 - De Laatste Instructies voor Mahārāja Parīkṣit
Sep 02, 202109:60
Canto 12, hoofdstuk 4 - Pralaya: de Vier Soorten van Vernietiging
Sep 01, 202119:44
Canto 12, hoofdstuk 3 - Het Lied van Moeder Aarde en de Remedie voor Kali-yuga
Aug 31, 202123:10
Canto 12, hoofdstuk 2 - Hoop en Wanhoop in het Tijdperk van de Redetwist
Aug 28, 202115:60
Canto 12, hoofdstuk 1 - Het Verval van de Dynastieën en de Corrupte Aard van de Heersers van Kali-yuga
Aug 27, 202119:24
Canto 11, hoofdstuk 31 - De Hemelvaart van Kṛṣṇa
Aug 26, 202115:24
Canto 11, hoofdstuk 30 - Het Verdwijnen van de Yadudynastie
Aug 25, 202116:05
Canto 11, hoofdstuk 29 - Bhakti Yoga: de Meest Zegenrijke Manier om de Dood te Overwinnen
Aug 24, 202124:37
Canto 11, hoofdstuk 28 - Jñāna-Yoga of de Aanduiding en het Werkelijke
Aug 19, 202117:52
Canto 11, hoofdstuk 27 - Over het Respecteren van de Gedaante van de Heer
Aug 18, 202121:17
Canto 11, hoofdstuk 26 - Het Lied van Purūravā
Aug 17, 202119:22
Canto 11, hoofdstuk 25 - De Drie Geaardheden van de Natuur en Daarboven
Aug 16, 202117:29
Canto 11, hoofdstuk 24 - De Analytische Kennis, Sāṅkhya, Samengevat
Aug 14, 202117:57
Canto 11, hoofdstuk 23 - Afzien van: het Lied van de Avantī Brāhmana
Aug 12, 202123:05
Canto 11, hoofdstuk 22 - Prakṛti en Puruṣa: de Natuur en de Genieter
Aug 11, 202126:39
Canto 11, hoofdstuk 21 - Over het Onderscheid tussen Goed en Kwaad
Aug 10, 202117:31
Canto 11, hoofdstuk 20 - Trikānda Yoga: Bhakti Overtreft Kennis en Onthechting
Aug 09, 202114:40
Canto 11, hoofdstuk 19 - De Perfectie van de Spirituele Kennis
Aug 08, 202122:48
Canto 11, hoofdstuk 18 - Het Varnāśrama-systeem: de Teruggetrokkenen en de Wereldverzakers
Aug 04, 202116:15
Canto 11, hoofdstuk 17 - Het Varnāśrama Systeem en de Boot van Bhakti: de Studenten en de Huishouders
Aug 03, 202123:23
Canto 11, hoofdstuk 16 - De Volheden van de Heer
Aug 02, 202117:39
Canto 11 - hoofdstuk 15: Mystieke Volmaaktheid: de Siddhi's
Aug 01, 202114:59
Canto 11, hoofdstuk 14 - De Devotionele Samenhang van de Methoden en de Meditatie op Viṣṇu
Jul 30, 202117:07
Canto 11, hoofdstuk 13 - De Hamsa-avatāra Beantwoordt de Vragen van de Zonen van Brahmā
Jul 28, 202119:49
Canto 11, hoofdstuk 12 - Het Vertrouwelijke Geheim Voorbij Verzaking en Kennis
Jul 27, 202111:15
Canto 11, hoofdstuk 11 - Gebondenheid en Bevrijding Verklaard en de Toegewijde Dienst van de Zuivere Ziel
Jul 26, 202116:31
Canto 11, hoofdstuk 10 - De Ziel Vrij, de Ziel Gebonden
Jul 25, 202117:59
Canto 11, hoofdstuk 9 - Onthechting van Al het Materiële
Jul 23, 202112:17
Canto 11, hoofdstuk 8 - Wat Men Leert van de Natuur en het Verhaal van Pingalā
Jul 20, 202113:09
Canto 11, hoofdstuk 7 - Kṛṣṇa Spreekt over de Meesters van de Avadhūta en de Duif van de Gehechtheid
Jul 19, 202123:59
Canto 11, hoofdstuk 6 - Retraite op Advies van Brahmā en Uddhava Privé Toegesproken
Jul 19, 202120:44
Canto 11, hoofdstuk 5 - Nārada Besluit Zijn Onderricht aan Vasudeva
Jul 19, 202131:31
Canto 11, hoofdstuk 4 - De Handelingen van Nara-Nārāyaṇa en de Andere Avatāra's Beschreven
Jul 15, 202117:22
Canto 11, hoofdstuk 3 - Bevrijding uit Māyā en Karma en het Kennen en Aanbidden van de Heer
Jul 13, 202130:58
Canto 11, hoofdstuk 2 - Mahārāja Nimi Ontmoet de Negen Yogendra's
Jul 12, 202125:02
Canto 11, hoofdstuk 1 - De Vloek over de Yadudynastie
Jul 11, 202113:39
Canto 10, hoofdstuk 90 - De Koninginnen Spelen en Spreken en Heer Kṛṣṇa's Heerlijkheid Samengevat
Jul 09, 202128:58
canto 10, hoofdstuk 89 - Viṣṇu de Beste van de Goden en de Kṛṣṇa's Halen de Zoons van een Brahmaan     Terug
Jul 08, 202127:47
Canto 10, hoofdstuk 88 - Heer Śiva Gered uit Handen van Vrikāsura
Jul 05, 202117:08
Canto 10, hoofdstuk 87 - Het Onderliggende Mysterie: De Gebeden van de Veda's in Eigen Persoon
Jul 04, 202132:34
Canto 10, hoofdstuk 86 - Arjuna Ontvoert Subhadrā, en Kṛṣṇa Instrueert Bahulaśva en Śrutadeva
Jul 03, 202119:46
Canto 10, hoofdstuk 85 - Heer Kṛṣṇa Instrueert Vasudeva en Haalt Devakī's Zoons Terug
Jul 02, 202122:27
Canto 10, hoofdstuk 84 - Vasudeva Offert voor de Wijzen die te Kurukṣetra de Weg naar het Succes Wijzen
Jun 30, 202135:41
Canto 10, hoofdstuk 83 - Draupadī Ontmoet de Koninginnen van Kṛṣṇa
Jun 28, 202119:44
Canto 10, hoofdstuk 82 - Alle Koningen en de Bewoners van Vṛndāvana op Bedevaart Herenigen Zich met Kṛṣṇa
Jun 27, 202132:04
Canto 10, hoofdstuk 81 - De Brahmaan Geëerd: Heer Kṛṣṇa de Godheid van de Brahmanen
Jun 26, 202118:05
Canto 10, hoofdstuk 80 - Een Oude Brahmaanse Vriend Bezoekt Kṛṣṇa
Jun 25, 202122:57
Canto 10, hoofdstuk 79 - Heer Balarāma Doodt Balvala en Bezoekt de Heilige Plaatsen
Jun 23, 202113:42
Canto 10, hoofdstuk 78 - Dantavakra Gedood en Romaharṣana Omgebracht met een Grasspriet
Jun 20, 202114:40
Canto 10, hoofdstuk 77 - Een Einde aan Śālva en het Saubhafort
Jun 19, 202120:52
Canto 10, hoofdstuk 76 - De Veldslag tussen Śālva en de Vṛṣṇi's
Jun 17, 202113:41
Canto 10, hoofdstuk 75 - Het Afronden van de Rājasūya en Duryodhana Uitgelachen
Jun 16, 202114:44
Canto 10, hoofdstuk 74 - De Rājasūya: Kṛṣṇa Nummer Een en Śiśupāla Gedood
Jun 15, 202122:15
Canto 10, hoofdstuk 73 - Kṛṣṇa Zegent de Bevrijde Koningen
Jun 13, 202114:12
Canto 10, hoofdstuk 72 - Jarāsandha Gedood door Bhīma en de Koningen Bevrijdt
Jun 12, 202124:34
Canto 10, hoofdstuk 71 - De Heer Reist op Aanraden van Uddhava naar Indraprastha
Jun 11, 202117:08
Canto 10, hoofdstuk 70 - Kṛṣṇa's Routines, Moeilijkheden en Nārada Nog Eens op Bezoek
Jun 09, 202124:22
Canto 10, hoofdstuk 69 - Nārada Muni's Visioen van Kṛṣṇa in Zijn Huishouding
Jun 08, 202121:06
Canto 10, hoofdstuk 68 - Het Huwelijk van Sāmba en de Kurustad Bevend voor Zijn Woede Gesleept
Jun 03, 202124:05
Canto 10, hoofdstuk 67 - Balarāma Maakt een Einde aan de Aap Dvivida
Jun 03, 202114:48
Canto 10, hoofdstuk 66 - De Valse Vāsudeva Pauṇḍraka en Zijn Zoon Verzengd door Hun Eigen Vuur
Jun 03, 202114:57
Canto 10, hoofdstuk 65 - Heer Balarāma in Vṛndāvana en de Stroom Verdeeld
Jun 01, 202112:37
Canto 10, hoofdstuk 64 - Over het Bestelen van een Brahmaan: Koning Nṛga een Kameleon
Jun 01, 202117:40
Canto 10, hoofdstuk 63 - De Koorts in de Strijd en Bāna Verslagen
May 29, 202119:17
Canto 10, chapter 62 - Ūṣā Verliefd en Aniruddha Ingerekend
May 28, 202112:30
Canto 10, hoofdstuk 61 - Heer Balarāma Maakt een Einde aan Rukmī op Aniruddha's Huwelijk
May 27, 202117:32
Canto 10, hoofdstuk 60 - Heer Kṛṣṇa Plaagt Koningin Rukmiṇī
May 24, 202126:48
Canto 10, hoofdstuk 59 - Mura en Bhauma Gedood en de Gebeden van Bhūmi
May 21, 202124:04
Canto 10, hoofdstuk 58 - Kṛṣṇa Huwt eveneens Kālindī, Mitravindā, Satyā, Lakṣmanā en Bhadrā
May 20, 202119:41
Canto 10, hoofdstuk 57 - Satrājit Vermoord, het Juweel Gestolen en Weer Teruggegeven
May 17, 202130:48
Canto 10, hoofdstuk 56 - Hoe het Syamantakajuweel Kṛṣṇa Jāmbavatī en Satyabhāmā Bracht
May 16, 202115:55
Canto 10, hoofdstuk 55 - De Geschiedenis van Pradyumna
May 14, 202122:23
Canto 10, hoofdstuk 54 - Rukmī Verslagen en Kṛṣṇa Getrouwd
May 13, 202121:17
Canto 10, hoofdstuk 53 - Kṛṣṇa Ontvoert Rukmiṇī
May 12, 202116:57
Canto 10, hoofdstuk 52 - De Heren Springen van een Berg en Rukmiṇī's Bericht aan Heer Kṛṣṇa
May 10, 202117:11
Canto 10, hoofdstuk 51 - De Verlossing van Mucukunda
May 09, 202123:32
Canto 10, hoofdstuk 50 - Kṛṣṇa Gebruikt Jarāsandha en Vestigt de Stad Dvārakā
May 06, 202122:32
Canto 10, hoofdstuk 49 - Akrūra's Missie in Hastināpura
May 05, 202113:27
Canto 10, hoofdstuk 48 - Kṛṣṇa Behaagt Zijn Toegewijden
May 04, 202120:36
Canto 10, hoofdstuk 47 - De Gopī Onthult haar Emoties: Het Lied van de Bij
May 02, 202128:17
Canto 10, hoofdstuk 46 - Uddhava Brengt de Nacht in Gokula door Pratend met Nanda
May 01, 202116:03
Canto 10, hoofdstuk 45 - Kṛṣṇa Redt de Zoon van Zijn Leraar
Apr 29, 202123:30
Canto 10, hoofdstuk 44 - De Worstelwedstrijd en het Doden van Kaṁsa
Apr 28, 202114:58
Canto 10, hoofdstuk 43 - Kṛṣṇa Doodt de Olifant Kuvalayāpīda
Apr 26, 202129:07
Canto 10, hoofdstuk 42 - Het Breken van de Offerboog
Apr 25, 202119:04
Canto 10, hoofdstuk 41 - De Aankomst van de Heren in Mathurā
Apr 24, 202118:47
Canto 10, hoofdstuk 40 - Akrūra's Prayers
Apr 19, 202118:05
Canto 10, hoofdstuk 39 - Kṛṣṇa en Balarāma Vertrekken naar Mathurā
Apr 19, 202119:31
Canto 10, hoofdstuk 38 - Akrūra's Gemijmer en de Ontvangst in Gokula
Apr 17, 202120:57
Canto 10, hoofdstuk 37 - Keśī en Vyoma Gedood en Nārada Looft Kṛṣṇa's Toekomst
Apr 16, 202113:17
Canto 10, hoofdstuk 36 - De Stier Ariṣṭāsura Verslagen en Akrūra Gestuurd door Kaṁsa
Apr 15, 202113:45
Canto 10, hoofdstuk 35 - De Gopī's Zingen over Kṛṣṇa als Hij in het Woud Rondtrekt
Apr 13, 202116:03
Canto 10, hoofdstuk 34 - Sudarśana Verlost en Śaṅkhacūḍa Gedood
Apr 11, 202110:41
Canto 10, hoofdstuk 33 - De Rāsadans
Apr 10, 202117:44
Canto 10, hoofdstuk 32 - Kṛṣṇa Keert Terug naar de Gopī's
Apr 09, 202111:47
Canto 10, hoofdstuk 31 - De Gezangen van de Gopī's in Gescheidenheid
Apr 08, 202110:14
Canto 10, hoofdstuk 30 - De Gopī's op Zoek naar Kṛṣṇa die Verdween met Rādhā
Apr 05, 202116:02
Canto 10, hoofdstuk 29 - Het Rāsa-spel: Kṛṣṇa Ontmoet 's Nachts de Gopī's en Ontsnapt
Apr 03, 202120:31
Canto 10, hoofdstuk 28 - Kṛṣṇa Redt Nanda Mahārāja uit het Rijk van Varuṇa
Apr 02, 202107:59
Canto 10, hoofdstuk 27 - Heer Indra en Moeder Surabhi Brengen Gebeden
Apr 01, 202111:22
Canto 10 , hoofdstuk 26 - Nanda Brengt de Verblufte Gopa's de Woorden van Garga in Herinnering
Mar 31, 202114:15
Canto 10, hoofdstuk 25 - Heer Kṛṣṇa Tilt de Heuvel Govardhana op
Mar 29, 202110:27
Canto 10, hoofdstuk 24 - Kṛṣṇa Gaat in Tegen Indra ten Gunste van de Brahmanen, de Koeien en de Heuvel Govardhana
Mar 27, 202111:53
Canto 10, hoofdstuk 23 - De Echtgenotes van de Brahmanen Gezegend
Mar 26, 202118:32
Canto 10, hoofdstuk 22 - Kṛṣṇa Steelt de Kleren van de Ongehuwde Gopī's
Mar 25, 202113:57
Canto 10, hoofdstuk 21 - De Gopī's Verheerlijken het Lied van Kṛṣṇa's Fluit
Mar 24, 202122:27
Canto 10, hoofdstuk 20 - Het Regenseizoen en de Herfst in Vṛndāvana
Mar 20, 202119:47
Canto 10, hoofdstuk 19 - Kṛṣṇa Slokt Opnieuw een Bosbrand op
Mar 19, 202117:15
Canto10, hoofdstuk 18 - Heer Balarāma Doodt de Demon Pralamba
Mar 18, 202116:31
Canto 10, hoofdstuk 17 - De Geschiedenis van Kāliya en Kṛṣṇa Slokt een Bosbrand op
Mar 17, 202112:54
Canto10, hoofdstuk 16 - Kṛṣṇa Bestraft de Slang Kāliya
Mar 16, 202136:33
Canto 10, hoofdstuk 15 - Het Doden van Dhenuka de Ezeldemon en Gif in de Rivier
Mar 14, 202125:04
Canto 10, hoofdstuk 14 - Brahmā's Gebeden tot Heer Kṛṣṇa
Mar 12, 202127:26
Canto 10, hoofdstuk 13 - Heer Brahmā Steelt de Jongens en Kalveren
Mar 11, 202128:26
Canto 10, chapter 12 - Het Einde van de Demon Aghāsura
Mar 10, 202117:30
Canto 10, hoofdstuk 11 - Een Nieuwe Woonplaats, de Fruitverkoopster en Vatsāsura en Bakāsura Verslagen
Mar 09, 202119:55
Canto 10, hoofdstuk 10 - De Verlossing van de Zoons van Kuvera
Mar 05, 202127:35
Canto 10, hoofdstuk 9 - Moeder Yaśodā Bindt Heer Kṛṣṇa Vast
Mar 04, 202112:48
Canto 10, hoofdstuk 8 - De Naamplechtigheid, Zijn Streken en Opnieuw het Universum in Zijn Mond
Mar 03, 202133:60
Canto 10, hoofdstuk 7 - Kṛṣṇa Schopt de Kar Omver, Verslaat Tṛṇāvarta en Toont Yaśodā het Universum
Mar 02, 202118:26
Canto 10, hoofdstuk 6 - Het Doden van de Demone Pūtanā
Mar 01, 202123:52
Canto 10, hoofdstuk 5 - Kṛṣṇa's Geboorteplechtigheid en de Ontmoeting van Nanda Mahārāja en Vasudeva
Feb 26, 202113:42
Canto 10, hoofdstuk 4 - De Wreedheden van Koning Kaṁsa
Feb 25, 202117:01
Canto 10, hoofdstuk 3 - De Geboorte van Heer Kṛṣṇa
Feb 23, 202127:54