Skip to main content
Spotify for Podcasters
Bibelen på podkast

Bibelen på podkast

By Tro & Medier

Det gamle testamentet og Det nye testamentet (Norsk-Bibel 88/07) lest av Daniel Sæbjørnsen for Tro & Medier. Mer informasjon på Bibelenpåpodkast.no
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Introduksjon til Bibelen på podkast

Bibelen på podkastDec 15, 2022

00:00
04:02
Introduksjon til Bibelen på podkast

Introduksjon til Bibelen på podkast

Velkommen til Bibelen på podkast!

Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen og jeg har hatt den store glede og arbeid – med å lese inn alle bøkene i Bibelen på podkast.

I mai 2021 slapp vi først Det nye testamentet på podkast, og responsen har vært overveldende. Nå ifra desember 2022 er det en glede å kunne gjøre tilgjengelig Det gamle testamentet her i podkasten også.

Etter mange tilbakemeldinger fra lytterne har vi endret organiseringen av podkasten. Nå er ikke lenger hvert kapittel en egen episode, ettersom det fort skapte kluss under avspillingsrekkefølgen. Samt med 260 kapitler i NT og 929 kapitler i GT, ville det blitt til sammen 1189 spor å bla mellom. Nå er derfor hver enkelt bok i Bibelen bare én større episode, hvor jeg sier underveis hvilket kapittel man hører. På denne måten blir det ingen problemer med avspillingsrekkefølgen, samt er det enklere å fortsette der hvor en stoppet forrige gang. Altså 66 spor å forholde seg til – siden 66 bøker i GT og NT til sammen, og de er i den samme rekkefølgen som du finner dem i Bibelen.

Ønsker man derimot å høre et spesifikt kapittel, er det under episodebeskrivelsen for hver bok, skrevet inn tidspunktet for bokens ulike kapitler. Samt finner man enkelt fram hvis man benytter Bibelappen YouVersion, hvor man også kan hører Bibelen på podkast. Du må da huske å velge oversettelsen Norsk Bibel 88/07.

Det må også rekkes en stor takk til Norsk-Bibel som så generøst gav oss tillatelse til å bruke deres oversettelse. Uten dem ville dette ikke vært mulig!

Samt hadde det ikke vært mulig uten Tro & Medier. Hvis du vil vite mer om oss og alle våre spennende prosjekt, sjekk ut nettsiden troogmedier.no – og gjerne meld deg opp til vårt nyhetsbrev.

Til slutt og det største hjertesukk – denne podkasten eksisterer siden jeg personlig, men også millioner av mennesker, har fått erfare at Bibelen ikke er vanlige menneskeord, men faktisk Guds egne ord som forteller oss hvem Gud er, hvem mennesket er og hva meningen med livet faktisk er. All sannhet som Bibelens ulike bøker formidler har ett sentrum – Jesus Kristus – så jeg vil anbefale både nye og gamle lyttere, til å la evangeliene være lyskasteren en forstår hele Bibelboken gjennom.

Så om du tror mye eller om du tror lite, om du sitter på en stol eller løper på en fjelltopp – la Bibelen få tale til deg i dag!

Lytt for livet!

Dec 15, 202204:02
Johannes' åpenbaring
Dec 15, 202201:02:40
Judas' brev
Dec 15, 202203:58
Tredje Johannes
Dec 15, 202201:50
Andre Johannes
Dec 15, 202201:51
Første Johannes
Dec 15, 202214:00
Andre Peter
Dec 15, 202209:22
Første Peter
Dec 15, 202214:59
Jakobs brev
Dec 15, 202213:43
Hebreerne
Dec 15, 202241:38
Filemon
Dec 15, 202202:35
Titus
Dec 15, 202206:01
Andre Timoteus
Dec 15, 202210:08
Første Timoteus
Dec 15, 202214:11
Andre tessalonikerne
Dec 15, 202206:18
Første tessalonikerne
Dec 15, 202211:14
Kolosserne
Dec 15, 202212:04
Filipperne
Dec 15, 202213:10
Efeserne
Dec 15, 202217:31
Galaterne
Dec 15, 202218:58
Andre korinterne
Dec 15, 202236:51
Første korinterne
Dec 15, 202252:05
Romerne
Dec 15, 202258:35
Apostlenes gjerninger
Dec 15, 202202:08:40
Johannes’ evangelium
Dec 15, 202201:41:24
Lukas’ evangelium
Dec 15, 202202:14:05
Markus’ evangelium
Dec 15, 202201:14:44
Matteus’ evangelium
Dec 15, 202202:03:21
Malaki
Dec 15, 202211:47
Sakarja
Dec 15, 202235:44
Haggai
Dec 15, 202206:34
Sefanja
Dec 15, 202210:03
Habakkuk
Dec 15, 202209:16
Nahum
Dec 15, 202207:45
Mika
Dec 15, 202219:02
Jona
Dec 15, 202207:17
Obadja
Dec 15, 202203:51
Amos
Dec 15, 202225:24
Joel
Dec 15, 202212:00
Hosea
Dec 15, 202232:48
Daniel
Dec 15, 202201:07:18
Esekiel
Dec 15, 202203:51:25
Klagesangene
Dec 15, 202221:15
Jeremia

Jeremia

I denne boken møter vi profeten Jeremia og hans ord av dom og framtid håp for Juda og nasjonene, samt Jeremias rolle i de siste dagene før Judas eksil. Bokens tidsspenn er fra 627 til 585 f.Kr.

Tidspunkt for de ulike kapitler:

Kapittel 1 – 0:002

Kapittel 2 – 3:05

Kapittel 3 – 9:18

Kapittel 4 – 14:00

Kapittel 5 – 19:14

Kapittel 6 – 24:25

Kapittel 7 – 29:36

Kapittel 8 – 35:02

Kapittel 9 – 38:57

Kapittel 10 – 43:27

Kapittel 11 – 47:29

Kapittel 12 – 51:47

Kapittel 13 – 54:56

Kapittel 14 – 59:13

Kapittel 15 – 1:03:28

Kapittel 16 – 1:07:21

Kapittel 17 – 1:11:17

Kapittel 18 – 1:16:15

Kapittel 19 – 1:20:04

Kapittel 20 – 1:23:07

Kapittel 21 – 1:26:38

Kapittel 22 – 1:29:25

Kapittel 23 – 1:34:34

Kapittel 24 – 1:41:34

Kapittel 25 – 1:43:39

Kapittel 26 – 1:50:19

Kapittel 27 – 1:54:29

Kapittel 28 – 1:58:35

Kapittel 29 – 2:01:33

Kapittel 30 – 2:07:16

Kapittel 31 – 2:11:29

Kapittel 32 – 2:18:38

Kapittel 33 – 2:26:00

Kapittel 34 – 2:30:38

Kapittel 35 – 2:34:58

Kapittel 36 – 2:38:33

Kapittel 37 – 2:44:24

Kapittel 38 – 2:47:48

Kapittel 39 – 2:52:44

Kapittel 40 – 2:56:01

Kapittel 41 – 3:00:01

Kapittel 42 – 3:03:35

Kapittel 43 – 3:07:24

Kapittel 44 – 3:09:53

Kapittel 45 – 3:16:28

Kapittel 46 – 3:17:22

Kapittel 47 – 3:22:10

Kapittel 48 – 3:23:29

Kapittel 49 – 3:30:43

Kapittel 50 – 3:37:49

Kapittel 51 – 3:46:14

Kapittel 52 – 3:57:03

Det gamle testamentet og Det nye testamentet (Norsk-Bibel 88/07) lest av Daniel Sæbjørnsen for Tro & Medier. Mer informasjon på Bibelenpåpodkast.no

Dec 15, 202204:03:02
Jesaja

Jesaja

I denne boken møter vi profeten Jesaja, hans kallsopplevelse, og både Guds dom og frelse for israelittene og løfte om folkeslagenes frelse. Bokens tidsspenn er fra 740 til 687 f.Kr.

Tidspunkt for de ulike kapitler:

Kapittel 1 – 0:01

Kapittel 2 – 4:52

Kapittel 3 – 7:51

Kapittel 4 – 11:18

Kapittel 5 – 12:25

Kapittel 6 – 17:27

Kapittel 7 – 19:38

Kapittel 8 – 23:25

Kapittel 9 – 26:46

Kapittel 10 – 30:33

Kapittel 11 – 36:06

Kapittel 12 – 38:56

Kapittel 13 – 39:47

Kapittel 14 – 43:03

Kapittel 15 – 48:12

Kapittel 16 – 49:52

Kapittel 17 – 52:23

Kapittel 18 – 54:51

Kapittel 19 – 56:30

Kapittel 20 – 1:00:26

Kapittel 21 – 1:01:40

Kapittel 22 – 1:04:09

Kapittel 23 – 1:07:53

Kapittel 24 – 1:10:47

Kapittel 25 – 1:14:09

Kapittel 26 – 1:16:26

Kapittel 27 – 1:19:38

Kapittel 28 – 1:21:56

Kapittel 29 – 1:26:31

Kapittel 30 – 1:30:42

Kapittel 31 – 1:36:34

Kapittel 32 – 1:38:24

Kapittel 33 – 1:41:02

Kapittel 34 – 1:44:43

Kapittel 35 – 1:47:31

Kapittel 36 – 1:49:09

Kapittel 37 – 1:52:56

Kapittel 38 – 1:59:14

Kapittel 39 – 2:02:28

Kapittel 40 – 2:03:59

Kapittel 41 – 2:08:42

Kapittel 42 – 2:13:39

Kapittel 43 – 2:17:40

Kapittel 44 – 2:21:53

Kapittel 45 – 2:27:20

Kapittel 46 – 2:32:07

Kapittel 47 – 2:34:21

Kapittel 48 – 2:37:11

Kapittel 49 – 2:40:54

Kapittel 50 – 2:46:09

Kapittel 51 – 2:48:40

Kapittel 52 – 2:53:11

Kapittel 53 – 2:55:54

Kapittel 54 – 2:58:19

Kapittel 55 – 3:01:20

Kapittel 56 – 3:03:44

Kapittel 57 – 3:06:00

Kapittel 58 – 3:09:37

Kapittel 59 – 3:12:47

Kapittel 60 – 3:16:42

Kapittel 61 – 3:20:53

Kapittel 62 – 3:23:17

Kapittel 63 – 3:25:29

Kapittel 64 – 3:28:50

Kapittel 65 – 3:30:46

Kapittel 66 – 3:35:20

Det gamle testamentet og Det nye testamentet (Norsk-Bibel 88/07) lest av Daniel Sæbjørnsen for Tro & Medier. Mer informasjon på Bibelenpåpodkast.no

Dec 15, 202203:40:33
Høysangen
Dec 15, 202217:19
Forkynneren
Dec 15, 202233:45
Salomos ordspråk
Dec 15, 202201:35:33
Salmene

Salmene

I Salmenes bok møter vi 150 ulike sanger, alt ifra lovprisning til klagerop. Halvparten av salmene er skrevet av kong David. Salmenes bok fungerte som den store bønneboken for jødene etter eksilet. Bokens tidsspenn er fra monarkiets begynnelse til etter eksilet (ca. 1000-400 f.Kr.).

Tidspunkt for de ulike kapitler:

Salme 1 – 0:03 | Salme 2 – 0:59 | Salme 3 – 2:27 | Salme 4 – 3:32 | Salme 5 – 4:43 | Salme 6 – 6:34 | Salme 7 – 7:52 | Salme 8 – 10:15 | Salme 9 – 11:25

Salme 10 – 13:55 | Salme 11 – 16:18 | Salme 12 – 17:20 | Salme 13 – 18:36 | Salme 14 – 19:37 | Salme 15 – 20:42 | Salme 16 – 21:35 | Salme 17 – 23:08

Salme 18 – 25:24 | Salme 19 – 30:59 | Salme 20 – 33:04 | Salme 21 – 34:14 | Salme 22 – 35:55 | Salme 23 – 39:29 | Salme 24 – 40:24 | Salme 25 – 41:35

Salme 26 – 43:53 | Salme 27 – 45:00 | Salme 28 – 46:55 | Salme 29 – 48:16 | Salme 30 – 49:29 | Salme 31 – 50:58 | Salme 32 – 54:12 | Salme 33 – 55:47

Salme 34 – 58:04 | Salme 35 – 1:00:32 | Salme 36 – 1:03:57 | Salme 37 – 1:05:30 | Salme 38 – 1:09:51 | Salme 39 – 1:12:07 | Salme 40 – 1:13:58 | Salme 41 – 1:16:33

Salme 42 – 1:18:18 | Salme 43 – 1:20:13 | Salme 44 – 1:21:09 | Salme 45 – 1:24:07 | Salme 46 – 1:26:31 | Salme 47 – 1:28:00 | Salme 48 – 1:29:04 | Salme 49 – 1:30:43

Salme 50 – 1:33:10 | Salme 51 – 1:35:39 | Salme 52 – 1:37:59 | Salme 53 – 1:39:25 | Salme 54 – 1:40:32 | Salme 55 – 1:41:35 | Salme 56 – 1:44:29 | Salme 57 – 1:46:15

Salme 58 – 1:47:57 | Salme 59 – 1:49:33 | Salme 60 – 1:52:01 | Salme 61 – 1:53:48 | Salme 62 – 1:54:50 | Salme 63 – 1:56:38 | Salme 64 – 1:57:59 | Salme 65 – 1:59:15

Salme 66 – 2:01:07 | Salme 67 – 2:03:21 | Salme 68 – 2:04:20 | Salme 69 – 2:08:43 | Salme 70 – 2:12:39 | Salme 71 – 2:13:31 | Salme 72 – 2:16:35 | Salme 73 – 2:19:07

Salme 74 – 2:22:07 | Salme 75 – 2:24:51 | Salme 76 – 2:26:18 | Salme 77 – 2:27:42 | Salme 78 – 2:30:01 | Salme 79 – 2:37:17 | Salme 80 – 2:39:07 | Salme 81 – 2:41:16

Salme 82 – 2:43:10 | Salme 83 – 2:44:03 | Salme 84 – 2:45:55 | Salme 85 – 2:47:35 | Salme 86 – 2:48:57 | Salme 87 – 2:50:59 | Salme 88 – 2:51:52 | Salme 89 – 2:53:55

Salme 90 – 2:59:06 | Salme 91 – 3:01:03 | Salme 92 – 3:02:42 | Salme 93 – 3:04:14 | Salme 94 – 3:04:58 | Salme 95 – 3:07:25 | Salme 96 – 3:08:40 | Salme 97 – 3:10:08

Salme 98 – 3:11:28 | Salme 99 – 3:12:36 | Salme 100 – 3:13:49 | Salme 101 – 3:14:30 | Salme 102 – 3:15:45 | Salme 103 – 3:18:42 | Salme 104 – 3:20:59 | Salme 105 – 3:24:40

Salme 106 – 3:28:33 | Salme 107 – 3:33:03 | Salme 108 – 3:37:11 | Salme 109 – 3:38:45 | Salme 110 – 3:42:07 | Salme 111 – 3:43:08 | Salme 112 – 3:44:22 | Salme 113 – 3:45:39

Salme 114 – 3:46:31 | Salme 115 – 3:47:25 | Salme 116 – 3:49:08 | Salme 117 – 3:50:48 | Salme 118 – 3:51:07 | Salme 119 – 3:53:50 | Salme 120 – 4:10:11 | Salme 121 – 4:10:56

Salme 122 – 4:11:44 | Salme 123 – 4:12:42 | Salme 123 – 4:12:42 | Salme 124 – 4:13:21 | Salme 125 – 4:14:08 | Salme 126 – 4:14:54 | Salme 127 – 4:15:37 | Salme 128 – 4:16:24

Salme 129 – 4:17:12 | Salme 130 – 4:18:04 | Salme 131 – 4:18:54 | Salme 132 – 4:19:26 | Salme 133 – 4:21:18 | Salme 134 – 4:21:52 | Salme 135 – 4:22:19 | Salme 136 – 4:24:27

Salme 137 – 4:26:49 | Salme 138 – 4:28:02 | Salme 139 – 4:29:17 | Salme 140 – 4:32:00 | Salme 141 – 4:33:37 | Salme 142 – 4:35:01 | Salme 143 – 4:36:08 | Salme 144 – 4:37:50

Salme 145 – 4:39:55 | Salme 146 – 4:42:08 | Salme 147 – 4:43:19 | Salme 148 – 4:45:23 | Salme 149 – 4:46:49 | Salme 150 – 4:47:50

Det gamle testamentet og Det nye testamentet (Norsk-Bibel 88/07) lest av Daniel Sæbjørnsen for Tro & Medier. Mer informasjon på Bibelenpåpodkast.no


Dec 15, 202204:48:29
Job
Dec 15, 202201:54:56