Skip to main content
Spotify for Podcasters
Bible Time

Bible Time

By Benno Alexander Zuiddam

This bilingual podcast (these days mainly Dutch but also English) helps to understand the Bible. It is designed for people who are not satisfied with cheap answers.

Get answers to real questions and see how many things make sense after all. You will discover principles and truths that will open up the Bible and the history of Christianity in a meaningful way.

Begrijp de Bijbel: de podcast voor echte antwoorden.

Benno Alexander Zuiddam is a traditional Christian scholar with doctorates in Theology and Classics.

Currently playing episode

Openbaring voor iedereen (9): geestelijke zelfmisleiding in Laodicea

Bible TimeOct 10, 2021

00:00
01:37:25
Willem Teellinck: Voorbereiding Heilig Avondmaal

Willem Teellinck: Voorbereiding Heilig Avondmaal

In deze aflevering gaan we terug naar Middelburg in 1620. Willem Teellinck is predikant in de Nederduitsch Gereformeerde Kerk aldaar en geeft een bundel met preken over het Heilig Avondmaal uit met een viertal predikatiën, opgedragen aan Adriaan van Manmaker, jonkheer en lid van de Staten van Zeeland.

In deze aflevering merken we iets van de kloof tussen de praktijk van de Kerk van alle tijden en plaatsen en het huidig kerkelijk leven.

Teellinck behandelt vier excuses die mensen opperen waarom ze niet aan het Heilig Avondmaal hoeven te gaan.

De preek gaat over “de schuldige plicht der christenen omtrent het Heilig Avondmaal, Over de woorden van Christus, Luc 22:19: "Doet dit tot Mijne gedachtenis”. Voor Teellinck is het ondenkbaar dat een christenmens niet zou deelnemen. Hij confronteert zijn hoorders met het eenvoudige bevel van de Heere Jezus en waarschuwt vervolgens tegen vier uitvluchten die mensen in de 17de eeuw uitgedacht hadden.

Uitvlucht:

1) Je kunt ook zonder avondmaal gered worden;

2) Ik acht het te oog en vrees het te misbruiken;

3) Ik heb vijanden;

4) Als het totaal vrije keuze was zoals luisteren naar de preek, deed ik het. Maar ik ben niet bereid om belijdenis te doen en mijn geloof te laten toetsen door de kerkeraad.

 

Vragen voor bespreking of om zelf over na te denken:

1-Hebt u in uw leven ook “last” gehad van de uitvluchten die Teellinck noemt?

2-Kunt u voorbeelden uit de Bijbel noemen van mensen die wegblijven van het Heilig Avondmaal?

3-Lees 1 Kor. 11:26 en Handelingen 2:42-46. Calvijn was voorstander van een wekelijkse Avondmaalsviering. In het 17de eeuwse Middelburg werd het Heilig Avondmaal meer dan dubbel zoveel keer per jaar gehouden dan tegenwoordig vaak het geval is. Waarom was dat?

4-In de tijd van Teellinck werden kinderen vanaf tien geacht om met onderscheiding deel te kunnen nemen aan het Lichaam en Bloed des Heeren. Daarom werden de namen van kinderen die tien jaar geleden gedoopt waren (en daarmee ingelijfd in het Lichaam Christus waren) afgelezen om zich te melden voor toelating tot het Avondmaal. Geven wij in onze tijd niet ten onrechte de indruk dat het Avondmaal iets is voor als je oud bent en iets bijzonders ervaren hebt?

5-“Doet dit.”Teellinck zegt dat we te maken hebben met een gebod des Heeren waarover wij niet mogen theoretiseren, maar waaraan we moeten gehoorzamen. Wat vindt u van de uitvlucht dat je ook in de hemel kunt komen zonder ooit het Heilig Avondmaal gebruikt te hebben?

6-“Tot mijn gedachtenis.” In het Heilig Avondmaal gedenken we niet onszelf, maar zoeken we onze zaligheid buiten onszelf in Christus. Wat worden we in het Heilig Avondmaal geroepen te gedenken?

7-Teellinck zegt dat “het heilig avondmaal ons niet alleen een last oplegt, maar ons ook sterkt en helpt, om dien te dragen, naardien het ingesteld is, niet voor de volmaakten, maar voor de gebrekkigen, Luc 14:21”. Wat zou hij daarmee bedoelen en ervaart u dat ook?

 


Nov 18, 202341:26
Antichrist in Rome

Antichrist in Rome

The heart of Catholic Christianity, the papal office, has been taken over by anti-Christian forces. This is the firm conviction of Dr Ashenden, former chaplain to her Majesty the Queen: "A parasite has taken over the control room of the Church." How can Catholics survive spiritually in this postmodern age now even the Church seems to abandon them? Dr Gavin Ashenden and Benno Zuiddam discuss the current crisis in the Roman Catholic Church and what you can do to keep the faith.

Nov 07, 202301:06:46
Hoe kun je weten of je echt gelooft?

Hoe kun je weten of je echt gelooft?

Ter gelegenheid van Dankdag en Allerheiligen, staan we stil bij het geloof van mensen die ons zijn voorgegaan.

Wat is geloof en hoe weet je zeker of God het ook goed vindt? Waardoor weten we zeker dat gelovigen van vroeger het echt geloofden? Hoe gaat dat praktisch?


Nov 01, 202301:22:41
Ben je klaar voor de oorlog?

Ben je klaar voor de oorlog?

Wist je dat je als gedoopt christen een oproep ontvangen hebt om militaire dienstplicht te doen? Leer over de geestelijke strijd die in deze wereld speelt. Hoe kun je meevechten? Hoe weet je of je aan de goede kant staat?

In deze aflevering staan we stil bij geestelijke oorlogvoering: het opperbevel, de strijd en de wapenrusting.

May 08, 202301:49:18
 Samen nadenken over een ‘Vreemde nieuwe wereld’

Samen nadenken over een ‘Vreemde nieuwe wereld’

We leven in een samenleving waarin de fundamenten worden omgestoten. Huwelijk en seksualiteit krijgen een volledig andere invulling: een heel vreemde nieuwe wereld. Waar komen die veranderingen vandaan, wat zegt de Bijbel over huwelijk en ‘gender’ en hoe moeten we op de nieuwe ontwikkelingen reageren? Luister mee naar deze interkerkelijke en interactieve regioavond op Urk om na te denken over de geestelijke nood van deze tijd en antwoorden over het zoeken van Gods wil.


Programma

Opening – ds. W.A. Cappellen
Lezing – dr. B.A. Zuiddam (lector Bijbels Beraad M/V)
Appelwoord – ds. D.E. van de Kieft
Forum o.l.v. L. van der Tang (vz. Bijbels Beraad M/V) – dr. B.A. Zuiddam, dhr. Kees van Helden, ds. B. Boer, ds. A.J. de Waard (gelegenheid tot vragen stellen)
Sluiting – prop. H.J. van der Wal

Apr 24, 202302:06:19
De vreemde wereld van Nederland anno 2023
Apr 19, 202346:48
Waarlijk opgestaan?

Waarlijk opgestaan?

Dat mensen niet uit de dood kunnen opstaan, was ook twee duizend jaar geleden een algemeen gevoelen. Toch is het belangrijk om te geloven dat Jezus Christus echt is opgestaan uit de dood. In deze aflevering van Bible Time leg ik uit dat de historiciteit van de opstanding van Jezus uit de dood volgens de Bijbel iets is wat echt gebeurd is. Vervolgens denken we na over de redenen waarom het belangrijk is dat dit geen fabeltje is of een vrome mythe over het voortleven van de ziel na de dood. Uiteindelijk stellen we de vraag: wat kunnen en moeten wij ermee?

Stellingen:

-Geloven dat iets echt gebeurd is, brengt je niet in de hemel.

-Bijna dood ervaringen laten zien dat je bewustzijn uiteindelijk niet afhankelijk is van je lichaam

-Katholieke & reformatorische christenen hebben meer in gemeen met orthodoxe moslims en joden dan met veel mensen die zich christen noemen.

Denk mee en luister naar deze aflevering!

Apr 17, 202301:23:14
Bidden zonder grenzen

Bidden zonder grenzen

In deze aflevering staan we stil bij het langste gebed van de Heere Jezus in de Bijbel. Dat staat in Johannes 17 en wordt ook wel het hogepriesterlijk gebed genoemd.

We denken na over de band tussen lijden, pijn en bidden.

Verder is het opvallend dat Jezus laat zien dat bidden grensverleggend werkt. Situaties waar we niet bij kunnen zijn, worden toch beïnvloed. Nu en zelfs in de toekomst.


Apr 07, 202301:18:60
Alcohol & middelengebruik, lezing CSFR Tilburg

Alcohol & middelengebruik, lezing CSFR Tilburg

Kun je als christen alcohol gebruiken? Hoe kun je de wil van God ontdekken?

Op uitnodiging van de studentenvereniging CSFR sprak ik over het alcohol- en ander middelengebruik in Bijbels perspectief.


De volgende boeken ter aanbeveling:

-Grace, Alcohol Experiment: https://www.amazon.com.au/Alcohol-Experiment-days-take-control-ebook/dp/B07DQD875C

-Porter, Alcohol Explained: https://www.amazon.com.au/Alcohol-Explained-Tools-Stronger-Sobriety-ebook/

-Zuiddam, Mensen zoals jij: https://www.debanier.nl/mensen-zoals-jij


Meer informatie over Bijbels Beraad M/V: bijbelsberaadmv.nl/
Mar 20, 202329:28
Op weg naar het Laatste Oordeel

Op weg naar het Laatste Oordeel

In deze aflevering staan we stil bij de aloude leer der Kerk over de vier laatste dingen en de zeven hoofdzonden. Jeroen Bosch heeft daarover een indringend schilderij gemaakt. 

We denken over deze zaken na vanuit het evangelie naar Mattheüs 25. Daarin geeft de Heere Jezus  op beeldende wijze belangrijke lessen door. Je kunt en moet je namelijk voorbereiden op de dag van je eigen sterven. Zowel dat sterven als het Laatste Oordeel over onze ziel en deze wereld zijn onvermijdelijk. In de preek gebruik ik het beeld van het reizen naar een bestemming per auto.

-Hebt u brandstof? Vs1-13

-Bent u op weg gegaan? Vs14-30

-Bent u op de goede weg? Vs31-46

Dec 08, 202201:29:58
Raiders of the lost Books

Raiders of the lost Books

Western civilisation finds itself in a dreadful crisis of truth. Mainly because we have disconnected from our sources. The result: We have eliminated God from our thinking and worldview. Join me at the London conference, organised by CMI.

In this talk I subsequently address:

1) The state of Christianity

2) How we lost two books that are foundational for Christian thinking and life

3) How to retrieve these

Sep 27, 202254:48
Zie toe op uzelf, en op de leer
Sep 05, 202222:03
Op zoek naar een huwelijkspartner

Op zoek naar een huwelijkspartner

Genesis 24 bevat een bijzondere geschiedenis over een man die de juiste vrouw vindt. En omgekeerd. Hoe kun je dat weten? Dit Bijbelverhaal bevat belangrijke lessen, zowel voor geloven als praktisch leven met God. Juist bij belangrijke levenskeuzes.

De afbeelding is een Byzantijnse mozaïek uit Monreale. Rebekka vervuld daar een teken dat bevestigt dat zij de juiste vrouw is voor Izaäk. Wat is dat en waarom zou dat zijn? Ontdek het en luister naar deze episode van Tijd met de Bijbel (Bible Time).


Aug 24, 202253:10
Ik zet mijn treden in Uw spoor: leven als pelgrim op aarde

Ik zet mijn treden in Uw spoor: leven als pelgrim op aarde

Toespraak tijdens het 31ste jaarlijkse symposium van de Christelijke studentenvereniging Depositum Custodi. Daarbij bespreek ik:

1. ONZE TIJD

Producten van het toeval: geen pelgrims en geen routekaart

Vraag 1: Hoe denkt de huidige maatschappij over de ideale invulling van dit aardse leven?

2. CHRISTELIJKE TRADITIE

Waarheen pelgrims waarheen gaat gij? Kenbronnen van Gods wil

a) Probleem van Christen willen zijn zonder routekaart op de manier van de wereld. 

b) Hoe denkt de christelijke traditie over de ideale invulling van dit aardse leven?

3. REFORMATORISCHE PELGRIMAGE

Samen op Weg met een routekaart: ankering en heiligmaking

Vraag 3: Hoe kunnen wij als reformatorische christenen in de praktijk van ons dagelijks leven pelgrims zijn?

May 17, 202258:45
Vergeten en uitstrekken als levensbeginsel

Vergeten en uitstrekken als levensbeginsel

"Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij  tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping  Gods, die van boven is in Christus Jezus."

In deze preek laat ik zien hoe deze mooie tekst waar kan zijn voor u en jou in de moeilijkste omstandingheden. Toch is er een belangrijke voorwaarde en onafwendbare gevolgen. Vergeten en uitstrekken zijn niet los verkrijgbaar. Beiden hangen samen met het doel van ons leven: waar leef jij voor?

Jan 12, 202201:25:09
Allerheiligen: gebed om bekering van de paus

Allerheiligen: gebed om bekering van de paus

Vandaag, Allerheiligen, denken we opnieuw na over Gods anwoord op de Great Reset. Zijn perspectief op het aards gebeuren vinden we in Openbaring 4 en Daniël 7:1-14.

In deze dienst staan we stil bij de hemelse eredienst van de heiligen die ons zijn voorgegaan en de rol van engelen achter de schermen. We bidden we om bekering van de paus en doen voorbede voor alle trouwe priesters en bisschoppen. Ook reflecteren we op het geloofsgetuigenis van de Reformatie van 1517.


Nov 01, 202101:29:19
Gods antwoord op de Great Reset

Gods antwoord op de Great Reset

Kom hogerop! Nadat Johannes de brieven van Christus aan de zeven gemeenten aan het papier heeft toevertrouwd, wordt hij naar de hemel geroepen. Daar ziet hij een troon en allerlei, op het oog af, vreemde verschijnselen. Toch is de boodschap duidelijk voor wie de symbooltaal van openbaring en de profeten van het Oude Testament kent. 

Beleef het mee en luister naar "Gods antwoord op de Great Reset".

Openbaring voor iedereen (aflevering 10).


Oct 26, 202101:26:28
Openbaring voor iedereen (9): geestelijke zelfmisleiding in Laodicea

Openbaring voor iedereen (9): geestelijke zelfmisleiding in Laodicea

Geeft uw geestelijk leven de Heere Jezus een slechte smaak in de mond?

Schriftlezingen: Jesaja 29:1-16; Openbaring 3:14-22

Oct 10, 202101:37:25
Openbaring voor iedereen (8), Philadelphia: Kleine kracht in een onchristelijke wereld

Openbaring voor iedereen (8), Philadelphia: Kleine kracht in een onchristelijke wereld

Vandaag reizen we naar de gemeente Philadelphia. Ontdek waarom dit een stad is van broederliefde. Hoe kun je leven volgens de Bijbel in een wereld die leeft bij zijn eigen waarheden? Welke geestelijke beginsels geeft de Heere Jezus om verder te komen?

Deze dienst werd opgenomen in Katwijk.

Oct 10, 202101:23:19
Jesus bad

Jesus bad

Waarom is het hogepriesterlijk gebed belangrijk? Welke boodschap heeft Johannes 17 voor ons vandaag?  

De Heere Jezus bad in geloof:

a) voor de voltooiing van zijn werk op aarde,

b) voor de het fundament van de apostolische Kerk,

c) voor mensen die op hun woord de boodschap over het koninkrijk zouden geloven.

Luister mee naar de Goede Vrijdag dienst op Urk. 

Apr 03, 202101:26:14
Met geloof het nieuwe jaar in

Met geloof het nieuwe jaar in

Vroeger begon het nieuwe jaar met de incarnatie van onze Heere, ook wel Maria boodschap genoemd. Moslims geloven meer van de maagdelijke geboorte van de Heere Jezus dan veel mensen die zich christen noemen. Dit en meer in de lofzang van Maria, een lied van geloof bij uitstek. 

Lezen: Lukas 1:26-56


Opname in de HHK Moerkapelle.

Jan 03, 202101:00:03
Openbaring voor iedereen (6): God dienen op je eigen manier in Thyatyre

Openbaring voor iedereen (6): God dienen op je eigen manier in Thyatyre

We leven in een tijd waarin de mens in het middelpunt staat, ook de godsdienstige mens. Alles moet om ons draaien. We dienen God op onze eigen manier. De Heere moet maar tevreden zijn, zolang we het voor Jezus doen. En een goed gevoel hebben over God in ons hart. 

Dit is een vorm van zelfmisleiding die al eeuwen oud is. Al in de tijd van koning Achab, ongeveer 800 jaar voor Christus, was het voor veel gelovigen normaal geworden om God te dienen volgens hun eigen regels. De Bijbel werd genegeerd, want dit gold toch niet meer. God moest maar tevreden zijn met de aandacht die mensen dan wel voor Hem overhadden. 

In Thyatire dachten sommigen dat je op die manier Christen kon zijn. De Heere Jezus zelf helpt hen uit de droom. Deze houding heeft in de Nieuwtestamentische Kerk geen plaats. 

Lezen: 1 Koningen 16:29-34 en Openbaring 2:18-29

De opname is gemaakt in Waddinxveen

Dec 06, 202001:31:08
Openbaring voor iedereen (4): Smyrna heeft de toekomst

Openbaring voor iedereen (4): Smyrna heeft de toekomst

In deze aflevering staan we stil bij de zeven hoofdzonden en de vier laatste dingen. De kerk kent al eeuwenlang zeven categorieën zonden die ons helpen om te herkennen waar we afwijken van Gods bedoeling. Ook staan gelovigen stil bij de vier laatste dingen: ons sterven, het laatste oordeel, de hel en de hemel. De Nederlandse schilder Hieronymus (of een van zijn leerlingen) maakte hiervan een boeiend schilderij dat te zien is in de afbeelding van deze episode van de Bibletime podcast.

Lijden is onvermijdelijk op aarde. Echter, God kent uw moeiten, weet van het lijden dat komt, wijst de weg tot overwinning. 

Schriftlezingen: Hebreeën 12:14-29 en Openbaring 2:8-11 (tekst)

Deze opname werd gemaakt in Veenendaal.


Dec 06, 202001:21:27
Openbaring voor iedereen (5): diagnose in Pergamum

Openbaring voor iedereen (5): diagnose in Pergamum

Hoe staat het met uw geestelijk leven? De Schrift stelt de diagnose in Pergamum, de stad met het engste ziekenhuis van de wereld.

Over de kennis van Christus, de waarschuwing van Christus en de opdracht van Christus.

Numeri 25:1-9 en Openbaring 2:12-17.


De opname is gemaakt in Breukelen.

Dec 06, 202001:16:51
Allerheiligen als kruispunt

Allerheiligen als kruispunt

Allerheiligen en reformatieherdenking. Een analyse van de tijdgeest vanuit de Schrift en een oproep tot reformatie.

1) Gods oordeel over verontachtzaming van zijn openbaring in de schepping -Romeinen 1:16-32

2) Gods oordeel over verontachtzaming van zijn bijzondere openbaring -Hebreeën 12:22-29


Opname uit Putten

Dec 06, 202001:34:29
Openbaring voor iedereen (7): fake nieuws in Sardis

Openbaring voor iedereen (7): fake nieuws in Sardis

Religie is gevaarlijk. Het is en wordt dikwijls misbruikt om mensen te manipuleren en voor een zakelijk of politiek karretje te spannen. Vandaag denken we na over godsdienstig nepnieuws aan de hand van Openbaring 3:1-6.  Lees ook Mattheüs 22:1-14. De onderverdeling van de preek is als volgt:

-Een brief uit de hemel, kan dat? (Afzender en adres)

-Nepnieuws: je beweert Christen te zijn, maar je bent het niet

-Echt nieuws: Christen zijn kan, maar dat heeft gevolgen

De opname is gemaakt in Rotterdam-Kralingseveer.

Dec 06, 202001:30:34
Openbaring voor iedereen (3): Efeze, terugvinden wat je verloren hebt

Openbaring voor iedereen (3): Efeze, terugvinden wat je verloren hebt

Het is mogelijk om alle goede christelijke regels te volgen, maar toch het belangrijkste te missen.  De gemeente in Efeze had dit eerst, maar raakte het kwijt. Vandaag kijken we naar wat ze verloren en hoe u het terug kunt krijgen.

Tekst: Openbaring 2:1-7

Opname: Bleskensgraaf (gemeente Graafstroom)

Oct 07, 202001:14:46
Openbaring voor iedereen (2): hoe begrijp je de symbolen?

Openbaring voor iedereen (2): hoe begrijp je de symbolen?

Openbaring voor iedereen maakt het laatste boek van de Bijbel toegankelijk voor jong en oud.  

In deze episode bespreken we Openbaring 1:9-20. Ontdek het eiland Patmos. Waarom moest Johannes schrijven aan zeven gemeenten in Azië. Waarom noemt de Heere Jezus zich Alpha en Omega? Wat betekent de vreemde hemelse verschijning die hij ziet? Wat moeten we denken van zeven kandelaren en zeven sterren? Luister mee naar de opname van deze preek in Nijkerk.

This episode of Bible Time continues the Dutch series on the book of Revelation (1:9-20).

Sep 24, 202001:34:04
Twee afgodenfabrieken

Twee afgodenfabrieken

Wij mensen zijn erg goed in het maken van afgoden. Tegenwoordig zien veel geleerden alle godsdienst als een bedenksel van de mens. Je mag niet vragen of het echt waar is zonder beschuldigd te worden van fundamentalisme. Ga mee op reis naar Athene met de apostel Paulus en zie dat er de afgelopen twee duizend jaar nog weinig veranderd is. Er bestaan puur heidense maar ook schijnbaar  orthodoxe afgoden. Deze preek laat vanuit de Bijbel zien waar je op moet letten en hoe je ervan af kunt komen. De tekst van de preek is Handelingen 17. De opname is gemaakt in Ederveen.

This is a sermon on idolatry and its antidote (language: Dutch).

Sep 15, 202001:56:39
Waarom zou je in de schepping geloven?

Waarom zou je in de schepping geloven?

In den beginne schiep God de hemel en de aarde (Genesis 1:1). Deze preek laat zien hoe schepping in het Oude Testament samenhangt met herschepping en wedergeboorte in het Nieuwe Testament. Ook wordt uitgelegd waar evolutie stukloopt op het getuigenis van de Schrift. Als u wilt weten waarom de Kerk van alle tijden in de schepping gelooft en geloofde, is deze preek voor  u.  De tekst is Genesis 1:1-5 en we lezen ook uit het begin van het evangelie naar Johannes. De opname is gemaakt in Apeldoorn.

This  is a sermon on the first verses of the Bible which explaince the significance of Biblical creation for Christian life and doctrine. (Language: Dutch)


Sep 15, 202001:56:39
Openbaring voor iedereen (1): inleiding

Openbaring voor iedereen (1): inleiding

Openbaring is een Bijbelboek dat veel mensen niet begrijpen. Toch kun je er veel aan hebben voor je geloof als iemand even helpt om uit te leggen wat er staat. Je bent er niet te jong voor; en u ook niet te oud. De tekst voor deze preek is Openbaring 1:1-8. De Oudtestamentische Schriftlezing die erbij hoort, komt uit Daniël 7. Deze opname is gemaakt in Oud-Beierland ter gelegenheid van de opening van het jeugdwerk. Zegen bij het luisteren gewenst!

This is the first installment of a sermonseries on the book o Revelation (language: Dutch).

Sep 15, 202001:03:03
Church in Ruins: commitment to the house of God

Church in Ruins: commitment to the house of God

In today's episode you will meet with people who are actually going to do as their religion says. You may read about them in Nehemiah 10.

Isn't it tragic that this sort of Christianity is the exception these days? 

Nov 08, 201925:18
Church in Ruins: penance and covenant as way forward

Church in Ruins: penance and covenant as way forward

After the celebration of God's Word in Nehemiah 9, the Israelites realize that change is required. For this to happen, it a church will have to genuinely agree with God. In today's terms, they have to really believe the Bible and the traditional teachings of the Church. If they do, then they will be truly sorry if and when they did not meet these standards. Today we will contemplate the necessity of confessing your sins. 

For lasting change it is not only important to admit your wrongdoing and being sorry about it. You will also need a firm commitment to God's values. The Bible calls this a covenant, a commitment to  God that you will serve him and follow his standards. People who try to diminish the role of  alcohol in their lives know how important it is to consider whether they will have a drink at a social occasion in advance. If you weigh the benefits and decide not to, you are much more likely to stick to it. If you wait with deciding until the drink is actually offered to you, chances are that you will drink anyway.

In this episode you will find out how the emotive and cognitive therapy of penance and covenanting will help you forward.

Nov 01, 201928:19
Gesprek met Jan Pit (Dutch)

Gesprek met Jan Pit (Dutch)

Op 20 augustus 1987 had ik als jong journalist een gesprek met de zendeling Jan Pit (1941-2008). 

Hij was in die tijd vooral bekend als spreker voor Kruistochten/ Open Doors, maar had aanvankelijk als zendeling in Laos gewerkt. Dit interview gaat over zijn leven, roeping en de uitdagingen van de zending en christenen in vervolgde landen. Op een beschrijvende manier vertelt Jan hoe hij levende kevers en andere insekten at om het evangelie te verkondigen. Dit en meer in een bemoedigend gesprek met Jan Pit. 

Het mag een klein wonder heten dat de bandopname hiervan na 32 jaar bewaard is gebleven. Vandaag heb ik heb gedigitaliseerd, zodat u als luisteraar van Bible Time er van kunt meegenieten.  

Jan Pit was een inspirerend man. Hij woonde in Europa, Azië en Afrika. Hij zag scherp hoe landen en christenen opgeoffered werden aan internationale politieke en economische agenda's. Zijn toespraak over Daniel en de principes van goddeloze indoctrinatie en revolutie machten zal ik nooit vergeten. 

Oct 30, 201958:24
Church in Ruins: why is Nehemiah 7 in the Bible?

Church in Ruins: why is Nehemiah 7 in the Bible?

Find out in this episode of Bible Time.

Oct 25, 201933:10
Why do neoliberals silence other viewpoints?

Why do neoliberals silence other viewpoints?

Why is it that the postmodern liberals are unable to tolerate other points of view?  We used to have liberal enquiry. We could agree to disagree, because the truth remains the same. Those days are well and truly over. Most churches and seminaries are being run by thought  police.

Yes also many churches. If you consider women's ordination invalid, you are not likely to be even allowed into the job in many denominations. Or find that so called colleagues are willing to rob you of your livelyhood. The same applies if you take the Church's teachings on divorce seriously. Only as short while ago, marrying a divorced person, implied excommunication for the term of one's natural life, if you were not sorry, that is. And at least twenty or thirty years of penance if you were. 

These things have changed. Not that long ago the Archbishop of Canterbury married a divorced film actress (with her husband still very much alive) to one of the members of the royal family. 

This episode of Bible Time takes you to the world of the New Testament. You will meet with a king and his divorcee wife who create their own truth and seek to silence everyone who disagrees. Read Luke 17:11-19 before you listen to this episode. 

Oct 18, 201934:13
Church in ruins: anticipate further opposition

Church in ruins: anticipate further opposition

When you are rebuilding the church in a destructive spiritual climate you should prepare for the long haul and focus. The agents of destruction will not be happy with your attempts. They will scheme to harm you or your good name. They will try to distract you. They will hire theologians to discourage and intimidate you.

All these things happened to Nehemiah. So, do not be discouraged, but: Anticipate further opposition. Don’t be distracted. Never meet on the enemy’s terms. 

Also: Expect them to hire theologians. This is particularly sad. In recent church history, theologians have often been used as agents of change. Nehemiah shows us that this is not a new phenomenon. Those who prefer a church in ruins often hire prophets to do their bidding. These men and women will tell you that what God intends is actually very different from what you find in Scripture and tradition.

Sep 18, 201934:01
Church in ruins: justice, focus and service

Church in ruins: justice, focus and service

A church in ruins, usually implies severe economic problems. More often than not, this includes preying people who exploit the weak and vulnerable as they carve out a career for themselves. Justice and the Law of God should apply equitably.  Nehemiah is willing to confront the rich and powerful who violate the rules of Scripture with their capitalist values. He actually forces them to give back money they acquired by means of usury, as well as lands, vineyards and olivegroves. True repentance, penitent actions not mere words! 

They also agree to do the right thing in the future. One of the reasons why this worked, was Nehemiah's personal example. Out of reverence for God, he did not dare live in luxury while many of his fellow Jews struggled to survive. Instead of accumulating wealth and setting up successful agricultural businesses for himself, he and his man devoted themselves to rebuilding the wall. In this way,  Jerusalem becamea safe place again, protected from unscrupulous men on the inside and from declared enemies on the outside.

Sep 11, 201934:36
Church in ruins: expect opposition

Church in ruins: expect opposition

As you have mourned, identified and started repairing while others are doing nothing; expect opposition! There is a reason why the Church is in ruins presently. A lot of people are perfectly happy with the current state as they benefit from it. They consider the Law of God and His idea of worship a major imposition if not a threat for their kingdoms and way of life. They prefer to be in control themselves and call it religion. This need not cause any anxiety on your part as you pursue a wholesome Church. Just be aware that your attemtps will probably not be welcomed by those who are in control of the region right now. Nehemiah's approach was sensible and spiritual: "We prayed to our God and posted a guard." As you uncover new filth, for sections of the wall the rubble may appear so much that restoration is practically impossible. You may have to rebuild from scratch. Uncover the plots of the enemy, don't keep silent about it, but show them for what they are. Then, take it one stone at a time.

Sep 05, 201934:40
Church in ruins: Initial repairs

Church in ruins: Initial repairs

As we are considering the ruinous state of the church and western civilisation, the book of Nehemia comes up with sound advice.

It is often easier to repair than buil anew. Identify what still can be mended, start close to home, prioritize and involve everyone.

Every blessing as you listen to this next episode in our series "Church in ruins"

Aug 28, 201931:37
Church in ruins: assessing the damage

Church in ruins: assessing the damage

When faced with the ruinous state of the Church, people are often in shock. Nehemiah was as well. He responded with mourning and prayer. This we 

saw in the first episode of "Church in ruins".


Still, it is important that you move beyond this initial stage of shock,

For real change to happen it is important to assess the damage. Only then will you be able to suggest realistic solution and fix what is necessary.

Church leaders often find this difficult, but it is essential for any real improvement to take place. 

God bless as you listen to this episode on "assessing the damage".

Aug 15, 201933:23
Church in ruins

Church in ruins

An acquaintance of mine, Dr Paul L Williams has written a book called "Church in ruins". It describes how the Roman Catholic Church fell to pieces from a Biblical perspective. From a church with huge attendance and Biblical teaching to a modernist denomination, plagued with moral scandals. In the western world only a handful of people still attend, despite the claims of millions of members on paper. Only priests who dare to speak out are personally excommunicated. Not even Adolf Hitler and Heindrich Himler suffered that fate...  None of the bishops who abused and facilitated abuse was. Instead some of the worst were promoted and protected by the present resident of the papal apartments. 

How is is possible to keep the faith, while there is apostacy and betrayal of the things of God all around you? With a show of humility and use of Christian terminology, of course. In this episode of Bible Time I take you back in history. We will visit the people of Israel in days when religion and nation were literally in ruins, after believers had been betrayed by their priests and kings alike. 

Tune in for the first episode from a series on Nehemia: church in ruins.

Aug 08, 201924:44
Difficult verses in John's Gospel

Difficult verses in John's Gospel

In John 16 Jesus discusses the mission of the Holy Ghost. Why should the Spirit come? And what would be his job description? Our Lord gives a surprising answer that is likely to be very different from what is preached in many churches today.

Some of the most difficult verses in St John's Gospel are found in chapter 16:

" 7 Nevertheless  I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I  go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I  will send him unto you. 8 And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment: 9 Of sin, because they believe not on me; 10 Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more; 11 Of judgment, because the prince of this world is judged."

Why would the Holy Spirit's main mission be to convict the world? Why of sin, of righteousness and of judgment?
What about the seemingly strange and incomprehensible reasons that Jesus gives for this?

Tune in to Bible Time and find out!


Jun 17, 201927:45
Mothers Day: key to understanding John's Gospel

Mothers Day: key to understanding John's Gospel

This episode of Bible time traces the Christian origins of Mothers Day and shows how five seemingly irrelevant facts help you understand the message of John's Gospel.

The Church Fathers referred to the Bible as a collection of Holy Letters and Syllables.  When the Bible mentions seemingly accidental things or trivia, there usually is a reason. 

In this episode we will take a look at  John 10:22-23: "And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter. 23 And Jesus walked in the temple in Solomon's porch."

These facts are actually five pieces of a jigsaw puzzle. Like with understanding how Mothers Day came about, once you put these pieces together you will understand what is happening and why. May 12, 201927:55
The Dark Side (episode 1)

The Dark Side (episode 1)

This episode of Bible Time explains how the Australian government has joined the Dark Side by disenfranchising "Jedi knights". Using the church festival of Christ the King it explores the character of the reign of Jesus in a world were very many things do go wrong, not in the least place in churches. Have you ever wondered about the biblical expression sons of Belial? Do you realize its connection with the coming of anti-christ? Listen and enjoy this talk! This is the general version where I explore some of the Hebrew words. l have also published a second podcast which contains some of the basics, but also shows how all of this connects to Christian Baptism and the Gospel.
Nov 26, 201819:43
Australian government joins Dark Side (episode 2)

Australian government joins Dark Side (episode 2)

This episode of Bible Time explains how the Australian government has joined the Dark Side by disenfranchising "Jedi knights". Using the church festival of Christ the King it explores the character of the reign of Jesus in a world were very many things do go wrong, not in the least place in churches. Have you ever wondered about the biblical expression sons of Belial? Do you realize its connection with the coming of anti-christ? Listen and enjoy this talk! In the previous episode I explored some of the Hebrew words and the way the early Church attached importance to the reign of Christ. This podcast contains some of the basics, but will also show how all of this connects to Christian Baptism and the Gospel.
Nov 26, 201818:14
Job's compass for the rough scenario's of life

Job's compass for the rough scenario's of life

St Antony was one of the great saints of the early church, when saints were still saints because of their life and example and not for church political reasons. The word of Jesus (Mark 10) caused him to give up everything and become a desert father. The Old Testament saint Job also lost everything because of God's word and counsel allowing Satan to do his worst. His friend Eliphaz came and told him that he should confess his sin, pray harder, read the Bible and give money to good causes and then God would restore him and make Job successful again. In this episode of Bible Time we consider Job's response (Job 23). No cheap answers!

Oct 14, 201819:32
Who was St. Mary Magdalene really?

Who was St. Mary Magdalene really?

Was she a prostitute or even married to the Lord Jesus? A holy woman or a repentant sinner? Mary Magdalene has been the subject of speculative books and movies.

Who was she really? Is there a holy blood line? Why is she portrayed with a red egg on Byzantine icons? What is even more important, what is the Lord's message for you as the Holy Spirit recorded facts about her life in the Bible.

Join me and find out by listening to this podcast, a recording from the festival of St Mary Magdalene on the 22nd of July at Holy Trinity Launceston.

Jul 22, 201828:33
Is de Bijbelse Scheppingsleer historisch betrouwbaar?

Is de Bijbelse Scheppingsleer historisch betrouwbaar?

Onder zeer grote belangstelling sprak professor Zuiddam op het voormalig eiland Urk over het belang van de Bijbelse scheppingsleer. Hij liet zien hoe er wezenlijke zaken op het spel staan, waarmee de leer van de Kerk van alle tijden staat of valt. Moet je de historische betrouwbaarheid van Genesis 1-11 omarmen om een orthodox christen te zijn of te blijven?
May 30, 201859:57
De vroege kerk over de historische betrouwbaarheid van Genesis

De vroege kerk over de historische betrouwbaarheid van Genesis

Hoe zag de kerk van vroeger het Bijbelboek Genesis? Wat dacht men over de eerste hoofdstukken die spreken over de schepping, zondeval en zondvloed? Prof. dr. B.A. Zuiddam laat zien dat de interpretatie van de Bijbel door kerkvaders ingrijpend verschilt van die van veel christenen vandaag.
May 30, 201801:04:22