Skip to main content
Spotify for Podcasters
Jämställdhetsbutikens podd

Jämställdhetsbutikens podd

By Carola Ågren

Ni som lyssnare kommer att få träffa personer som på ett eller annat sätt har intressanta berättelser gällande jämställdhet.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Sandra Sundbäck - VD på Paper Province

Jämställdhetsbutikens poddNov 12, 2021

00:00
46:47
Sandra Sundbäck - VD på Paper Province

Sandra Sundbäck - VD på Paper Province

Sandra pratar om vikten av att inkludera och skapa förutsättningar för alla oavsett kön att trivas på sin arbetsplats. Att hon som VD har makt att vara med och förändra invanda mönster och strukturer samt betydelsen av att visa på konkreta och goda exempel på att jämställdhet lönar sig.
Nov 12, 202146:47
Per Renström och Jan Elofsson från Föreningen MÄN

Per Renström och Jan Elofsson från Föreningen MÄN

Per och Jan berättar om den nystartade lokalavdelningen för Föreningen MÄN. Vad det innebär, vad de kommer att jobba med, ha för aktiviteter, vilka som kan bli medlemmar och hur och vilka Jämställdhetsfrågor Föreningen MÄN fokuserar på.
Oct 14, 202138:33
Sarah Johansson - Juridikstuderande i London

Sarah Johansson - Juridikstuderande i London

Sarah berättar om sina studier och hur det ser ut med jämställdheten inom juridikyrket. Vi pratar om också om vänskapsrelationer mellan könen, deras betydelse och förståelsen för varandra som en viktig del i att skapa ett mer jämställt samhälle. 

Sep 10, 202142:05
Kristina Neidre Pedersen - VD och grundare för företaget Neidre Konsulting AB.

Kristina Neidre Pedersen - VD och grundare för företaget Neidre Konsulting AB.

Vi samtalar om att vara egenföretagare, värderingar och synsätt som förändras under tidens gång samt ibland kan det behövas lite krav som en push till förändring. 

Aug 06, 202119:35
Kalle Larsson - Fritidsledare på Tolvmansgatans fritidsgård

Kalle Larsson - Fritidsledare på Tolvmansgatans fritidsgård

Vi pratar om jämställdhet, normkritik och andra förhållningssätt och metoder som de jobbar utifrån på fritidsgården så att alla ungdomar oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsvariationer eller annat ska känna sig välkomna till fritidsgården. 

Jul 09, 202121:08
Ingela Johansson - Konstnär samt grundare och VD för företaget Zenart

Ingela Johansson - Konstnär samt grundare och VD för företaget Zenart

Ingela berättar om hur det var att etablera sig som konstnär i Asien och vi pratar även om företagande och delat föräldraskap. 

Jun 04, 202127:55
Lennart Eberleh - VD och koncernchef på Rottneros AB

Lennart Eberleh - VD och koncernchef på Rottneros AB

Om betydelsen av jämställda verksamheter, både kvantitet och kvalitet, hur vi skapar ett bra klimat där alla kan trivas och utvecklas och framförallt att vi försöker vara lyhörda, empatiska och goda människor.

May 07, 202131:45
Podcast Cecilia Cekestrand, Grundare och VD för företaget CC Motivation och Progress

Podcast Cecilia Cekestrand, Grundare och VD för företaget CC Motivation och Progress

Vi pratar om Cecilias företag, betydelsen av nätverk, sexuella trakasserier och ett empatiskt "pratande" :-)

Apr 09, 202125:13
Lars Christensen Biträdande regiondirektör på Region Värmland

Lars Christensen Biträdande regiondirektör på Region Värmland

Samtal med Lars Christensen om att börja processa och jobba med jämställdhet och betydelsen av åtgärder och aktiviteter för jämställdhetsutvecklingen i Värmland. 

Mar 05, 202130:01
Bettina Castanius Småbarnsförälder

Bettina Castanius Småbarnsförälder

Bettina pratar om att hitta sin identitet utifrån könsroller och hur hon som ung kvinna tänker runt jämställdhet. 

Feb 05, 202119:18
Gunnar Odhner

Gunnar Odhner

Författare, pensionär och före detta lärare. Ett trevligt samtal om olika tankar runt jämställdhet och skolans värld.  

Jan 08, 202119:13
Carola Ågren - om det obetalda hem och omsorgsarbetet

Carola Ågren - om det obetalda hem och omsorgsarbetet

Jag pratar om hur det ser ut med föräldraledighet och det obetalda hem och omsorgsarbetet. Samt vad kvinnor, män och framförallt barnen vinner på att föräldrarna/vårdnadshavarna delar lika på föräldraledighet och hemarbetet. 

Dec 04, 202015:42
Stina Höök - Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden (M)

Stina Höök - Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden (M)

Om att jämställdhetsarbetet är viktigt på många olika områden för Värmlands utveckling. Tips på metoder och verktyg och att avsätta "pengar" och resurser för att jobba mot en jämställd utveckling.   

Nov 06, 202026:09
Jan Elofsson Företagare

Jan Elofsson Företagare

Om företagande och jämställdhet i arbetslivet

Oct 02, 202021:57
Cissi Leibring Skogsägare

Cissi Leibring Skogsägare

Vi samtalar om att vara kvinna och skogsägare.  

Sep 04, 202018:16
Marcus Gustafsson Fritidspedagog

Marcus Gustafsson Fritidspedagog

Samtal med Marcus Gustafsson om att jobba som fritidspedagog, dela på föräldraledigheten, och lite annat. 

Aug 06, 202024:30
Linda-Marie Fors Fotbollstränare

Linda-Marie Fors Fotbollstränare

Hur är det att vara kvinna och seniortränare för herrar? Hur kan fler lockas till att bli tränare?
Jul 06, 202020:50