Skip to main content
Currently playing episode

12 - Pål Jonson - ordförande i Försvarsutskottet om försvarsfrågor, sjöfart, kompetensförsörjning, cybersäkerhet och civilt försvar

Havssamtalet – en politikpodd av Svensk Sjöfart By Carolina KihlströmOct 21, 2021

00:00
30:50