Skip to main content
Spotify for Podcasters
Trzecie Niebo - daj się porwać!

Trzecie Niebo - daj się porwać!

By Wspólnota CentrumDuchowości

Wykup subskrypcję: https://anchor.fm/centrumduchowosci/subscribe Podcast TRZECIE NIEBO powstał w celu rozpowszechnienia nauczań i konferencji zapisanych podczas weekendowego forum liderów i wspólnot charyzmatycznych TRZECIE NIEBO, w trakcie którego spotkali się liderzy i przedstawiciele różnych środowisk ewangelizacyjnych i grup modlitewnych. Forum to organizowane jest przez Wspólnotę Centrum Duchowości działającą przy parafii bł. Karoliny w Tychach. Dostęp do płatnych odcinków dla subskrybentów: https://anchor.fm/centrumduchowosci/subscribe Więcej na nasz temat przeczytacie na stronach: www.trzecieniebo.pl www.centrumduchowosci.pl
Currently playing episode

„Rozwój, czyli przypowieść o ziarnku gorczycy” (Mt 13,31-32) - Anna Saj

Trzecie Niebo - daj się porwać!Oct 21, 2022

„Rozwój, czyli przypowieść o ziarnku gorczycy” (Mt 13,31-32) - Anna Saj

„Rozwój, czyli przypowieść o ziarnku gorczycy” (Mt 13,31-32) - Anna Saj

Jedynasty odcinek drugiego sezonu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2022, które odbyło się w dniach 16-18 września 2022roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie Anny Saj i Q&A (miniwywiad)

Tytuł konferencji: „Rozwój, czyli przypowieść o ziarnku gorczycy” (Mt 13,31-32)

Mówczyni:

Anna Saj - Jest żoną, matką sześciorga dzieci, doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej, namaszczonym mówcą, nauczycielem i liderem. Godzi pracę zawodową z działalnością misyjną i wspólnotową, inspirując wiele środowisk do otwarcia się na jedność między pokoleniami. Posługując w Polsce i za granicą. Wraz z mężem Jackiem od 2000 r. jest świecką misjonarką w ramach katolickiego Instytutu Ewangelizacji Świata ICPE Misja — międzynarodowego stowarzyszenia wiernych na prawach papieskich. Od ponad 7 lat, razem z mężem stoi na czele bazy polskiej misyjnej ICPE, znanej jako wspólnota katolicka Lublin – Armia Dzieci. Jest też autorką książki „Metamorfoza umysłu – Kurs Przemiany Myślenia”.

Oct 21, 202233:55
 „Służyć dobru w Bożym królestwie” - panel braterski – Jacek Weigl oraz Antoni Tempolski

„Służyć dobru w Bożym królestwie” - panel braterski – Jacek Weigl oraz Antoni Tempolski

Dziesiąty odcinek drugiego sezonu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2022, które odbyło się w dniach 16-18 września 2022roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera panel braterski – Jacek Weigl oraz Antoni Tempolski

Tytuł konferencji: „Służyć dobru w Bożym królestwie”

Mówcy:

Jacek Weigl  Jest wizjonerem, mentorem, działaczem społecznym, doradcą, mówcą inspiracyjnym. Ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w finansach i bankowości, ale ma na sercu rozwój edukacji w duchu wartości takich jak odpowiedzialność, wzajemna pomoc, szacunek, uczciwość. Jest jednym z pionierów edukacji chrześcijańskiej w Polsce. Stworzył Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, które prowadziło Szkołę „Samuel”. Zainspirował wizją edukacji chrześcijańskiej 27 placówek edukacyjnych (przedszkola, szkoły, gimnazja) w całej Polsce. Założył także fundację „Edukacja z Wartościami”, której misją jest promowanie edukacji chrześcijańskiej wpływającej na budowanie odpowiedzialnego młodego pokolenia. Jego pasją jest inspirowanie ludzi do ciągłego rozwoju oraz pomaganie innym. Jest szczęśliwym mężem i tatą.

Antoni Tempolski Jest z wykształcenia informatykiem i teologiem. Wraz z żoną przewodzi wspólnocie Góra Oliwna w Krakowie,. Jest dyrektorem krajowego biura Alpha i członkiem Zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, a także pierwszym w Polsce koordynatorem Służby CHARIS.

Oct 21, 202201:03:43
 „Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije” (Rz 14, 17) - Michał Nikodem

„Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije” (Rz 14, 17) - Michał Nikodem

Dziewiąty odcinek drugiego sezonu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2022, które odbyło się w dniach 16-18 września 2022roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie Michała Nikodema

Tytuł konferencji: „Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije” (Rz 14, 17)

Mówca:

Michał Nikodem - Mąż Agnieszki, tata Grzesia, Basi i Emilki. Od 1997 r. – po mocnym doświadczeniu osobistego nawrócenia na Kursie „Filip” – współtworzy Wspólnotę „Chefsiba” w parafiach na warszawskim Ursynowie razem z przyjaciółmi, znajomymi i częścią rodziny. Od maja 2016 r. służy jako lider Wspólnoty, jest też związany z Apostolskim Ruchem Wiary.

Z wykształcenia – dziennikarz, (absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW), pracuje zawodowo jako dziennikarz telewizyjnej stacji informacyjnej. W 2011 r. wraz z żoną i grupą kilkunastu osób z „Chefsiby” ukończył roczny kurs Szkoły Biblijnej Ulfa Ekmana „LOBC” w Uppsali. Mówca konferencyjny i rekolekcyjny, konferansjer, mistrz ceremonii, tłumacz, pasjonat komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych. Jedno z życiowych mott? „Życie jest zbyt krótkie, żeby nosić nudne buty…”

Spytałem kiedyś Ulfa Ekmana o zadania lidera wspólnoty. Odpowiedział krótko:
To lead, feed and protect czyli Prowadzić, karmić i chronić. Tej dewizy chcę się trzymać!

Oct 21, 202241:44
 „Doświadczyć chwały Bożego królestwa” - panel braterski – Marcin Jakimowicz i Karol Sobczyk

„Doświadczyć chwały Bożego królestwa” - panel braterski – Marcin Jakimowicz i Karol Sobczyk

Ósmy odcinek drugiego sezonu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2022, które odbyło się w dniach 16-18 września 2022roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera panel braterski – Marcin Jakimowicz i Karol Sobczyk

Tytuł konferencji: „Doświadczyć chwały Bożego królestwa”

Mówcy:

Marcin Jakimowicz Urodził się w 1971 roku. W Dzień Dziecka. Chyba nieprzypadkowo. Skończył prawo na Uniwersytecie Śląskim. Chyba przypadkowo. Interesuje go to, co mówi dziś do Kościoła Duch Święty.

Dziennikarz „Gościa Niedzielnego”, ewangelizator. Mąż Doroty, ojciec Marty, Łukasza i Nikodema. Lider Diakonii Świętej Rodziny – wspólnoty, która od 30 lat modli się w Katowicach.

Przed dwudziestu laty opublikował książkę „Radykalni” – poruszające wywiady z Tomaszem Budzyńskim, Darkiem Malejonkiem, Piotrem Żyżelewiczem i Grzegorzem Wacławem „Dzikim”. Wywiady z czołowymi muzykami rodzimego undergroundu i ikonami kultury niezależnej, którzy przeżyli nawrócenie i publicznie przyznawali się do wiary w Boga stały się rychło bestsellerem i sprzedały się w kilkudziesięciotysięcznym nakładzie.

Od tej pory wydał jeszcze książki: „Dziennik pisany mocą”, „Dno”, „Drugie dno, czyli muzyka i świąteczny nastrój”, „Tramwaj, kefir i bułka”, „Pełne zanurzenie”, „Z góry dziękuję” i „Słodkie kłamstwa” (wraz z ks. Rafałem Jarosiewiczem), „Z Jezusem dasz radę” (z o. Rafałem Kogutem), „Pan Bóg? Uwielbiam!”, „Jak poruszyć niebo?”, wywiad-rzeka „Niech żyje słabość, czyli o Wszechmocnym, który przychodzi jak żebrak” oraz dwa zbiory rozmów: „Wyjście awaryjne” i „Ciemno, czyi jasno”.

Karol Sobczyk Założyciel i prezes „Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni”, w ramach której podejmuje szereg działań na rzecz jedności, wzrostu i odnowy Kościoła. Psycholog, mówca, sekretarz Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. Przez kilka lat (2012-2017) ściśle współpracował z ówczesnym biskupem pomocniczym, Grzegorzem Rysiem. Od 2018 roku jest członkiem Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej. Wraz z żoną prowadzi Wspólnotę „Głos na Pustyni”, której członkowie od kilku lat ewangelizują i posługują modlitwą w całej Polsce. Jest autorem książki „Jesteśmy synami Króla”, a także współautorem – wraz z o. Adamem Szustakiem – książki „Błogosławieństwo ma moc, czyli o sile Twojego słowa”. Szczęśliwy ojciec Daniela i Zuzi.

Oct 21, 202257:55
Homilia Arcybiskupa Adriana Galbasa SAC 16.09.2022 r. - Trzecie Niebo 2022

Homilia Arcybiskupa Adriana Galbasa SAC 16.09.2022 r. - Trzecie Niebo 2022

LITURGIA SŁOWA (16 WRZEŚNIA 2022) 1. czytanie (1 Kor 15, 35-37. 42-49) Ciała zmartwychwstałe będą przemienione

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym.

Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe. Tak też jest napisane: «Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą», a ostatni Adam duchem ożywiającym.

Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.

Psalm (Ps 56 (55), 3 i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 14c)) W światłości wiecznej będę widział Boga

Wrogowie moi wciąż mnie prześladują, *
liczni są ci, którzy ze mną walczą.
Odstąpią moi wrogowie w dniu, gdy Cię wezwę, *
po tym poznam, że Bóg jest ze mną.

W światłości wiecznej będę widział Boga

W Bogu, którego słowo wielbię, *
w Panu, którego słowo wychwalam,
w Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał, *
cóż może uczynić mi człowiek?

W światłości wiecznej będę widział Boga

Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem, *
Tobie oddam ofiary pochwalne,
bo od śmierci ocaliłeś me życie, †
a nogi moje od upadku, *
abym w światłości życia chodził przed Bogiem.

W światłości wiecznej będę widział Boga

Aklamacja (Por. Łk 8, 15) Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 8, 4-15) Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny».

To mówiąc, wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»

Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: «Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, „aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli”.

Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu.

Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości».

Oct 21, 202233:40
 „Starajcie się najpierw o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość” (Mt 6,33) - Krzysztof Demczuk

„Starajcie się najpierw o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość” (Mt 6,33) - Krzysztof Demczuk

Siódmy odcinek drugiego sezonu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2022, które odbyło się w dniach 16-18 września 2022roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie Krzysztofa Demczuka

Tytuł konferencji: „Starajcie się najpierw o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość” (Mt 6,33)

Mówca:

Krzysztof Demczuk. Ukończył Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył Szkolę Trenerów (Europejskie Ramy Kwalifikacji EQF­5 stopień trenerski). Ukończył Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt oddział Krakowski, a także specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Od 2000-2014 roku pracował w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Obecnie pracuje w Instytucie Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Fundacji Aplica, gdzie prowadzi psychoterapię oraz szkolenia i warsztaty. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Szkoli psychologów, terapeutów ucząc pomocy psychologicznej. Jego pasją jest prowadzenie warsztatów i treningów związanych z rozwojem osobistym. Nieprzerwanie od kilkunastu lat uczy ludzi odkrywania własnego potencjału i świadomego dokonywania wyborów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi wpierając inne organizacje w budowaniu zespołów. Pracuje z liderami w ramach Szkoły Liderów, jak również indywidualnie pomagając im stawać się lepszym, bardziej kompetentnym i świadomym liderem. Głosił w wielu Wspólnotach i Kościołach w Polsce , a także był mówcą na misji ewangelizacyjnej na Ukrainie.

Mąż Uli i tata Noemi, Samuela i Dawida.

Oct 21, 202238:44
„Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13, 52) - s. Bogna Młynarz ZDCh

„Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13, 52) - s. Bogna Młynarz ZDCh

Szósty odcinek drugiego sezonu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2022, które odbyło się w dniach 16-18 września 2022roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie siostry Bogny Młynarz ZDCh

Tytuł konferencji: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13, 52)

Mówca:

s. Bogna Młynarz - Urodziłam się w 1970 r. w Krakowie i tu ukończyłam Liceum Plastyczne, a potem wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej. Studiowałam w UP JPII i obroniłam doktorat z teologii duchowości. Moją największą pasją jest głoszenie. Po prostu, jak każda kobieta lubię dużo mówić :-) Jeśli tylko jest możliwość (w porę i nie w porę) głoszę rekolekcje i różnej maści konferencje na temat duchowości. Widać było mi tego za mało, więc wzięłam się za pisanie bloga... Zapraszam ;-)

Oct 21, 202238:13
„Odkryć piękno w Bożym królestwie” - panel siostrzany – Monika Wieczorek Bańka oraz Maria Kastyak

„Odkryć piękno w Bożym królestwie” - panel siostrzany – Monika Wieczorek Bańka oraz Maria Kastyak

Piąty odcinek drugiego sezonu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2022, które odbyło się w dniach 16-18 września 2022roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera panel siostrzany – Monika Wieczorek Bańka oraz Maria Kastyak

Tytuł konferencji: „Odkryć piękno w Bożym królestwie”

Mówczynie:

Monika Wieczorek-Bańka jest pedagogiem i psychoterapeutą, absolwentką Ośrodka Szkoleń Systemowych w Krakowie. Odbyła całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin i par wraz z modułem psychoterapii psychodynamicznej. Ukończyła studia pedagogiczne (Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie), Studium Teologii Rodziny (Instytut Teologii Rodziny przy Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie). Współtworzy Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, w którym odpowiada za posługę modlitwą wstawienniczą. Prywatnie żona i mama.

Maria Kastyak - Założycielka i lider wspólnoty „Dom w Ramionach Ojca” w Warszawie. Z wykształcenia filmoznawca, w latach 2009-2015 pracowała w telewizji i przy produkcjach filmowych. Obecnie prowadzi fundacje „Back Home”. Bliski jest jej temat misji, uwielbienia i prorokowania przez sztukę. Sama maluje obrazy i pisze ikony. #LoveInAction.

Oct 21, 202254:49
„Odwaga, czyli przypowieść o skarbie i perle” (Mt 13,44-52) - Marcin Zieliński

„Odwaga, czyli przypowieść o skarbie i perle” (Mt 13,44-52) - Marcin Zieliński

Czwarty odcinek drugiego sezonu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2022, które odbyło się w dniach 16-18 września 2022roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie Marcina Zielińskiego i Q&A (miniwywiad)

Tytuł konferencji: „Odwaga, czyli przypowieść o skarbie i perle” (Mt 13,44-52)

Mówca:

Marcin Zieliński. Lider wspólnoty „Głos Pana” w Skierniewicach. Z pasją w sercu dzieli się swoim doświadczeniem Jezusa na wielu konferencjach w kraju i na całym świecie. Autor czterech książek m.in. „Rozpal wiarę, a będą działy się cuda”, czy „77 Moc przebaczenia”. Na YouTubie prowadzi piętnastominutowe odcinki z rozważaniem Słowa Bożego zatytułowane „Kwadransik ze Słowem”.

Oct 21, 202240:53
„A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże” (Łk 11,20) - Aleksander Bańka

„A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże” (Łk 11,20) - Aleksander Bańka

Trzeci odcinek drugiego sezonu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2022, które odbyło się w dniach 16-18 września 2022roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie Aleksandra Bańki

Tytuł konferencji: „A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże” (Łk 11,20)

Mówca:

Aleksander Bańka jest liderem Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, filozofem (dr hab. prof. UŚ), politologiem, przewodniczącym Rodziny św. Szarbela w Polsce. Związany z ruchem charyzmatycznym, od lat posługuje modlitwą i na wiele sposobów głosi Ewangelię. Specjalizuje się w towarzyszeniu duchowym (towarzyszenie integralne w nurcie chrześcijańskiego personalizmu). Autor książek, artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Współpracownik Radia eM, Gościa Niedzielnego. Członek Rady Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, delegat Komisji Episkopatu Polski na inaugurację synodu o synodalności. Prywatnie mąż i ojciec.

Oct 21, 202243:21
„Przyjmować miłosierdzie w Bożym królestwie” - panel braterski z ks. Tomaszem Szałandą i o. Witem Chlondowskim

„Przyjmować miłosierdzie w Bożym królestwie” - panel braterski z ks. Tomaszem Szałandą i o. Witem Chlondowskim

Drugi odcinek drugiego sezonu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2022, które odbyło się w dniach 16-18 września 2022 roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera panel braterski z ks. Tomaszem Szałandą i o. Witem Chlondowskim

Tytuł konferencji: „Przyjmować miłosierdzie w Bożym królestwie”

Mówcy:

ks. Tomasz Szałanda. Kapłan archidiecezji warmińskiej, dr hab. teologii, wykładał homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Autor książek i artykułów z zakresu demonologii, mariologii i homiletyki. Od lat zajmuje się ruchem charyzmatycznym, z którym jest blisko związany. Aktualnie proboszcz parafii w Stawigudzie.

ojciec Wit Chlondowski OFM. Franciszkanin, dr teologii, dogmatyk. Głosi rekolekcje, jest autorem wielu publikacji i konferencji z zakresu teologii dogmatycznej oraz chrześcijańskiej duchowości. Związany ze Szkołą Nowej Ewangelizacji i ruchem charyzmatycznym. Duszpasterz Wspólnoty Zacheusz.

Oct 21, 202242:38
"Zmiana, czyli przypowieść o zaczynie" (Mt 13, 33) - ks. Krzysztof Kralka

"Zmiana, czyli przypowieść o zaczynie" (Mt 13, 33) - ks. Krzysztof Kralka

Pierwszy odcinek drugiego sezonu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2022, które odbyło się w dniach 16-18 września 2022 roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie i Q&A (mini wywiad).

Tytuł konferencji: "Zmiana, czyli przypowieść o zaczynie" (Mt 13, 33)

Mówca: ks. Krzysztof Kralka. Pallotyn, jako młody chłopak nie miał nic wspólnego z Kościołem. Obracał się w środowisku antyklerykałów i sam zgadzał się z jego ideami. Przełomem w jego życiu była pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 2002 r. Doświadczenie Boga było tak ogromne, że zdecydował się poświęcić mu życie. Wybrał, jak mówi, między życiem a śmiercią.

Od 2009 r. jest księdzem. Mieszka w Lublinie. Prowadzi Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji, Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca i zespół Razem za Jezusem. Posługuje w wielu miejscach w Polsce i za granicą, głosząc słowo Boże i prowadząc rekolekcje i sesje formacyjne oraz formując ewangelizatorów i wspólnoty ewangelizacyjne.

Ważną część jego posługi zajmuje prowadzenie wieczorów uwielbienia oraz modlitw w intencji uzdrowienia. Jest autorem wielu książek.

źródło: https://lublin.gosc.pl/

Oct 21, 202246:26
Modlitwa w Duchu” (Ef 6, 18b) - Karol Sobczyk

Modlitwa w Duchu” (Ef 6, 18b) - Karol Sobczyk

Dwunasty odcinek naszego podcastu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera XII nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2021, które odbyło się w dniach 10-12 września 2021 roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie i Q&A (mini wywiad).

Tytuł konferencji: Modlitwa w Duchu” (Ef 6, 18b)

Mówca: Karol Sobczyk - Założyciel i prezes „Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni”, w ramach której podejmuje szereg działań na rzecz jedności, wzrostu i odnowy Kościoła. Psycholog, mówca, sekretarz Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. Przez kilka lat (2012-2017) ściśle współpracował z ówczesnym biskupem pomocniczym, Grzegorzem Rysiem. Od 2018 roku jest członkiem Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej. Wraz z żoną prowadzi Wspólnotę „Głos na Pustyni”, której członkowie od kilku lat ewangelizują i posługują modlitwą w całej Polsce. Jest autorem książki „Jesteśmy synami Króla”, a także współautorem – wraz z o. Adamem Szustakiem – książki „Błogosławieństwo ma moc, czyli o sile Twojego słowa”. Szczęśliwy ojciec Daniela i Zuzi.

Sep 11, 202248:01
Wierzyć w każdym położeniu (Ef 6, 16a) - Marcin Zieliński

Wierzyć w każdym położeniu (Ef 6, 16a) - Marcin Zieliński

Jedenasty odcinek naszego podcastu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera XI nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2021, które odbyło się w dniach 10-12 września 2021 roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie i Q&A (mini wywiad).

Tytuł konferencji: Wierzyć w każdym położeniu (Ef 6, 16a)

Mówca: Marcin Zieliński – Lider wspólnoty „Głos Pana” w Skierniewicach. Z pasją w sercu dzieli się swoim doświadczeniem Jezusa na wielu konferencjach w kraju i na całym świecie. Autor czterech książek m.in. „Rozpal wiarę, a będą działy się cuda”, czy „77 Moc przebaczenia”. Na YouTubie prowadzi piętnastominutowe odcinki z rozważaniem Słowa Bożego zatytułowane „Kwadransik ze Słowem”.

Sep 11, 202240:44
Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha” (Ef 6, 17a) - Maciej Wolski

Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha” (Ef 6, 17a) - Maciej Wolski

Dziesiąty odcinek naszego podcastu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera X nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2021, które odbyło się w dniach 10-12 września 2021 roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie.

Tytuł konferencji: Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha” (Ef 6, 17a)

Mówca: Maciej Wolski – mąż Doroty Wolskiej, z którą od 2008 roku prowadzi Dom Modlitwy Warszawa 24/7. Prezes Fundacji 24/7, twórca Konferencji 24/7 Serce Dawida. Tata trzech córek.

Sep 11, 202241:38
Modlitwa przy każdej sposobności, czyli styl życia uczniów (Ef 6, 18b) - s. Bogna Młynarz ZDCh
Sep 11, 202240:21
Modlitwa przy każdej sposobności, czyli styl życia uczniów (Ef 6, 18b) - Dorota Wolska

Modlitwa przy każdej sposobności, czyli styl życia uczniów (Ef 6, 18b) - Dorota Wolska

Ósmy odcinek naszego podcastu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera VIII nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2021, które odbyło się w dniach 10-12 września 2021 roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie i Q&A (mini wywiad).

Tytuł konferencji: Modlitwa przy każdej sposobności, czyli styl życia uczniów (Ef 6, 18b)

Mówca: Dorota Wolska.

Ze strony Doroty:

"Jestem Dorota, Dorota Wolska. Wstrząśnięta przez życie, nie wzruszona gdy chodzi o wartości. Kocham i jestem kochana. Od urodzenia wychowana w wierze, przy akompaniamencie domowej muzyki. Muzykę tworzę z zamiłowania, komponuję, śpiewam, gram, słucham, opowiadam… To moja życiowa pasja. TEN moment – jakby czas przystawał na chwilę. Muzyka to mój nieustanny dialog ze Stwórcą, do bólu szczera modlitwa, wyznanie i pokuta, wdzięczność i ekspresja. Jest wszystkim co splata moje życie w jedną całość. Śpiew to ja, tworzenie to mój język, gra to moje emocje. Cała ja. Moja niespokojna artystyczna dusza znajduje ujście w przeróżnych kreatywnych projektach. Jako nastolatka uwielbiałam malować i rysować. Dzisiaj z pasją tworzę grafikę, projektuję i ubieram w formę to czego nie ma – jest to niezwykle satysfakcjonujące. Pochodzę z Wrocławia, obecnie mieszkam w Warszawie. Razem z mężem Maćkiem bardzo kochamy Boga i ludzi, większość naszych aktywności jest napędzana tą miłością. Mamy trzy wspaniałe córki. Wspólnie tworzymy miejsce modlitwy dla każdego. Miejsce ucieczki, schronienia i spotkania, aby każdy na swój sposób mógł doświadczyć Boga – Dom Modlitwy Warszawa 24/7. Z moim Maćkiem każdego roku poddajemy się z radością w wir prac związanych z organizacją konferencji 24/7 Serce Dawida.
Muzyka i Bóg to dwie nogi, na których stoję ja i mój dom."

Sep 11, 202237:45
Chwycić wiarę jak tarczę (Ef 6, 16a) - Maria Kastyak

Chwycić wiarę jak tarczę (Ef 6, 16a) - Maria Kastyak

Siódmy odcinek naszego podcastu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera VII nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2021, które odbyło się w dniach 10-12 września 2021 roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie i Q&A (mini wywiad).

Tytuł konferencji: Chwycić wiarę jak tarczę (Ef 6, 16a)

Mówca: Maria Kastyak. Założycielka i lider wspólnoty „Dom w Ramionach Ojca” w Warszawie. Z wykształcenia filmoznawca, w latach 2009-2015 pracowała w telewizji i przy produkcjach filmowych. Obecnie prowadzi fundacje „Back Home”. Bliski jest jej temat misji, uwielbienia i prorokowania przez sztukę. Sama maluje obrazy i pisze ikony. #LoveInAction.

Sep 11, 202239:09
Bądźcie gotowi do głoszenia dobrej nowiny o pokoju (Ef 6 15) - Krzysztof Demczuk

Bądźcie gotowi do głoszenia dobrej nowiny o pokoju (Ef 6 15) - Krzysztof Demczuk

Szósty odcinek naszego podcastu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera VI nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2021, które odbyło się w dniach 10-12 września 2021 roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie.

Tytuł konferencji: Bądźcie gotowi do głoszenia dobrej nowiny o pokoju (Ef 6 15)

Mówca: Krzysztof Demczuk. Ukończył Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył Szkolę Trenerów (Europejskie Ramy Kwalifikacji EQF­5 stopień trenerski). Ukończył Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt oddział Krakowski, a także specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Od 2000-2014 roku pracował w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Obecnie pracuje w Instytucie Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Fundacji Aplica, gdzie prowadzi psychoterapię oraz szkolenia i warsztaty. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Szkoli psychologów, terapeutów ucząc pomocy psychologicznej. Jego pasją jest prowadzenie warsztatów i treningów związanych z rozwojem osobistym. Nieprzerwanie od kilkunastu lat uczy ludzi odkrywania własnego potencjału i świadomego dokonywania wyborów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi wpierając inne organizacje w budowaniu zespołów. Pracuje z liderami w ramach Szkoły Liderów, jak również indywidualnie pomagając im stawać się lepszym, bardziej kompetentnym i świadomym liderem. Głosił w wielu Wspólnotach i Kościołach w Polsce , a także był mówcą na misji ewangelizacyjnej na Ukrainie.

Mąż Uli i tata Noemi, Samuela i Dawida.

Sep 11, 202243:18
Uczniowie Chrystusa a duchowy pancerz (Ef 6, 14b) - ks. Krzysztof Kralka
Sep 11, 202242:20
Chrześcijanin – sprawiedliwy i usprawiedliwiony (Ef 6, 14b) - Michał Nikodem

Chrześcijanin – sprawiedliwy i usprawiedliwiony (Ef 6, 14b) - Michał Nikodem

Czwarty odcinek naszego podcastu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera IV nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2021, które odbyło się w dniach 10-12 września 2021 roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie i krótką modlitwę.

Tytuł konferencji: Chrześcijanin – sprawiedliwy i usprawiedliwiony (Ef 6, 14b)

Mówca: Michał Nikodem. Mąż Agnieszki, tata Grzesia, Basi i Emilki. Od 1997 r. – po mocnym doświadczeniu osobistego nawrócenia na Kursie „Filip” – współtworzy Wspólnotę „Chefsiba” w parafiach na warszawskim Ursynowie razem z przyjaciółmi, znajomymi i częścią rodziny. Od maja 2016 r. służy jako lider Wspólnoty, jest też związany z Apostolskim Ruchem Wiary.

Z wykształcenia – dziennikarz, (absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW), pracuje zawodowo jako dziennikarz telewizyjnej stacji informacyjnej. W 2011 r. wraz z żoną i grupą kilkunastu osób z „Chefsiby” ukończył roczny kurs Szkoły Biblijnej Ulfa Ekmana „LOBC” w Uppsali. Mówca konferencyjny i rekolekcyjny, konferansjer, mistrz ceremonii, tłumacz, pasjonat komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych. Jedno z życiowych mott? „Życie jest zbyt krótkie, żeby nosić nudne buty…”

Spytałem kiedyś Ulfa Ekmana o zadania lidera wspólnoty. Odpowiedział krótko:
To lead, feed and protect czyli Prowadzić, karmić i chronić. Tej dewizy chcę się trzymać!

Sep 11, 202243:30
Walka duchowa oczami prezbitera (Ef 6, 12) - ks. Tomasz Szałanda

Walka duchowa oczami prezbitera (Ef 6, 12) - ks. Tomasz Szałanda

Trzeci odcinek naszego podcastu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera II nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2021, które odbyło się w dniach 10-12 września 2021 roku w Zembrzycach.

Ten odcinek zawiera nauczanie + Q&A (mini wywiad).

Tytuł konferencji: Walka duchowa oczami prezbitera (Ef 6, 12)

Mówca: ks. Tomasz Szałanda. Kapłan archidiecezji warmińskiej, dr hab. teologii, wykładał homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Autor książek i artykułów z zakresu demonologii, mariologii i homiletyki. Od lat zajmuje się ruchem charyzmatycznym, z którym jest blisko związany. Aktualnie proboszcz parafii w Stawigudzie.

Sep 11, 202240:22
Przeciw komu walczymy – duchowe zmagania chrześcijan (Ef 6, 12) - Wit Chlondowski OFM

Przeciw komu walczymy – duchowe zmagania chrześcijan (Ef 6, 12) - Wit Chlondowski OFM

Drugi odcinek naszego podcastu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera I nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2021, które odbyło się w dniach 10-12 września 2021 roku w Zembrzycach. 

Ten odcinek zawiera nauczanie + Q&A (mini wywiad).

Tytuł konferencji: Przeciw komu walczymy – duchowe zmagania chrześcijan (Ef 6, 12) 

Mówca: ojciec Wit Chlondowski OFM. Franciszkanin, dr teologii, dogmatyk. Głosi rekolekcje, jest autorem wielu publikacji i konferencji z zakresu teologii dogmatycznej oraz chrześcijańskiej duchowości. Związany ze Szkołą Nowej Ewangelizacji i ruchem charyzmatycznym. Duszpasterz Wspólnoty Zacheusz.

Sep 11, 202236:05
Stańcie do walki przepasawszy biodra wasze prawdą (Ef 6,14a) - Aleksander Bańka

Stańcie do walki przepasawszy biodra wasze prawdą (Ef 6,14a) - Aleksander Bańka

Pierwszy odcinek naszego podcastu "Trzecie Niebo - daj się porwać" zawiera III nauczanie z weekendowego forum uwielbieniowego liderów i wspólnot charyzmatycznych "Trzecie Niebo" z roku 2021, które odbyło się w dniach 10-12 września 2021 roku w Zembrzycach. 

Tytuł konferencji: Stańcie do walki przepasawszy biodra wasze prawdą (Ef 6,14a)

Mówca: Aleksander Bańka, który jest liderem Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, filozofem (dr hab. prof. UŚ), politologiem, przewodniczącym Rodziny św. Szarbela w Polsce. Związany z ruchem charyzmatycznym, od lat posługuje modlitwą i na wiele sposobów głosi Ewangelię. Specjalizuje się w towarzyszeniu duchowym (towarzyszenie integralne w nurcie chrześcijańskiego personalizmu). Autor książek, artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Współpracownik Radia eM, Gościa Niedzielnego. Członek Rady Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, delegat Komisji Episkopatu Polski na inaugurację synodu o synodalności. Prywatnie mąż i ojciec.


Sep 11, 202243:20