Skip to main content
Spotify for Podcasters
Phật giáo Nguyên thủy Theravada

Phật giáo Nguyên thủy Theravada

By Chùa Phúc Minh

Các bài giảng do Sư Thanh Minh thuyết từ năm 2020
Available on
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Kệ Khải Hoàn

Phật giáo Nguyên thủy TheravadaFeb 13, 2022

00:00
01:23:45
Kệ thỉnh chư thiên nghe pháp - Kệ Mở Đầu Hộ Kinh | Kinh Bảo Hộ Giảng giải - Bài 01

Kệ thỉnh chư thiên nghe pháp - Kệ Mở Đầu Hộ Kinh | Kinh Bảo Hộ Giảng giải - Bài 01

Bài giảng từ 29/03/2020 của Sư Thanh Minh tại Chùa Phúc Minh Mời quý hành giả đọc Kệ mở đầu hộ kinh tại https://chuaphucminh.com/kinh-nhat-tung-pali-viet/ Youtube (Audio):  https://youtu.be/PyhqXPS2hj0
Jan 22, 202301:31:37
12 Nhân Duyên [P9] - Vô Minh Diệt

12 Nhân Duyên [P9] - Vô Minh Diệt

Bài giảng do Sư Thanh Minh thuyết tại Chùa Phúc Minh Thái Bình.
Feb 13, 202201:58:14
12 Nhân Duyên [P8] - Hữu Duyên Sinh

12 Nhân Duyên [P8] - Hữu Duyên Sinh

Bài giảng do Sư Thanh Minh thuyết tại Chùa Phúc Minh Thái Bình.
Feb 13, 202201:43:27
12 Nhân Duyên [P7] - Ái Duyên Thủ, Thủ Duyên Hữu

12 Nhân Duyên [P7] - Ái Duyên Thủ, Thủ Duyên Hữu

Bài giảng do Sư Thanh Minh thuyết tại Chùa Phúc Minh Thái Bình.
Feb 13, 202201:37:49
12 Nhân Duyên [P6] - Xúc Duyên Thọ, Thọ Duyên Ái

12 Nhân Duyên [P6] - Xúc Duyên Thọ, Thọ Duyên Ái

Bài giảng do Sư Thanh Minh thuyết tại Chùa Phúc Minh Thái Bình.
Feb 13, 202201:43:39
12 Nhân Duyên [P5] - Danh Sắc Duyên Lục Nhập, Lục nhập duyên Xúc

12 Nhân Duyên [P5] - Danh Sắc Duyên Lục Nhập, Lục nhập duyên Xúc

Bài giảng do Sư Thanh Minh thuyết tại Chùa Phúc Minh Thái Bình.
Feb 13, 202201:44:53
12 Nhân Duyên [P4] - Thức Duyên Danh sắc

12 Nhân Duyên [P4] - Thức Duyên Danh sắc

Kệ khải hoàn Bài giảng do Sư Thanh Minh thuyết tại Chùa Phúc Minh Thái Bình.
Feb 13, 202201:41:40
12 Nhân Duyên [P3] - Hành Duyên Thức

12 Nhân Duyên [P3] - Hành Duyên Thức

Bài giảng do Sư Thanh Minh thuyết tại Chùa Phúc Minh Thái Bình.
Feb 13, 202201:34:47
12 Nhân Duyên [P2] - Vô Minh Duyên Hành

12 Nhân Duyên [P2] - Vô Minh Duyên Hành

Bài giảng do Sư Thanh Minh thuyết tại Chùa Phúc Minh Thái Bình.
Feb 13, 202201:39:40
Kệ Khải Hoàn

Kệ Khải Hoàn

Chuỗi bài giảng 12 nhân duyên - Duyên sinh Bài giảng do Sư Thanh Minh thuyết tại Chùa Phúc Minh Thái Bình.
Feb 13, 202201:23:45