Skip to main content
Spotify for Podcasters
LOC Cliëntenraden

LOC Cliëntenraden

By LOC Cliëntenraden

Welkom op ons podcastkanaal! Vanuit LOC Waardevolle zorg ontwikkelen we podcasts. Bijvoorbeeld onze serie 'Mijmeren over Medezeggenschap'. En onze serie 'Volwassen in één nacht' over jeugdzorg.

Wil je meer weten over ons of over ons werk? We komen graag met je in contact. Via onze website of onze socials.
Available on
Apple Podcasts Logo
Overcast Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

De kracht van samenwerken met gezinnen in de jeugdbescherming

LOC Cliëntenraden Dec 01, 2022

00:00
26:51
De kracht van samenwerken met gezinnen in de jeugdbescherming

De kracht van samenwerken met gezinnen in de jeugdbescherming

De jeugdbescherming is al geruime tijd onderwerp van gesprek in de media, de politiek en de samenleving. Een belangrijk geluid is dat gezinnen zich onvoldoende gezien en serieus genomen voelen. Omdat Waardevolle zorg pas betekenis krijgt als dit wel gebeurt, ondersteunt LOC jeugdzorgaanbieders die aan de slag willen om de samenwerking met kinderen, jongeren en ouders vorm te geven.

In het voorjaar van 2022 startte Jeugdbescherming Regio Amsterdam een traject om de medezeggenschap van kinderen, jongeren en ouders te versterken.
In een situatie waar zorg opgelegd wordt is dat niet eenvoudig en tegelijkertijd juíst dan hard nodig, zo vertelt Eric Heusinkveld, (voormalig) beleidsmedewerker bij Jeugdbescherming regio Amsterdam: “We zitten in een spagaat; als je te maken krijgt met jeugdbescherming dan krijg je hulp opgelegd. Daar móet je mee aan de gang. Je moet een resultaat halen. Maar dat haal je alleen maar door samen te werken. Daardoor zit er een ongelijkheid in vanaf het begin. Die moeten we overbruggen, anders dan dat we nu doen.“

In deze podcast vertellen Eric en Densel, een vader die met zijn kind te maken heeft met jeugdbescherming, hoe zij de ondersteuning door LOC hebben ervaren en wat dit voor hem betekende. Densel: “Het waren drie heel waardevolle bijeenkomsten. En hét moment dat ik me gehoord en gesteund voelde. Dat was helend. Ik pleit voor meer van dit soort gesprekken.”

En over de crisis in de jeugdbescherming zegt Eric: “We moeten het nu anders doen. Hoe? Daarvoor moeten we in gesprek met gezinnen. Zij weten echt wel waar het over gaat.”

Dec 01, 202226:51
Volwassen in één nacht #4: 'Je bent het waard!' met Lisa Westerveld en Noortje Beukeboom

Volwassen in één nacht #4: 'Je bent het waard!' met Lisa Westerveld en Noortje Beukeboom

Over deze aflevering:

Lisa Westerveld is politica en zit in de Tweede Kamer voor Groenlinks. Ze vertelt over de tijd dat ze 18 jaar was, over waar ze woonde en wat ze deed. Lisa vertelt over jongeren die ze kent of die haar schreven en die bijvoorbeeld schulden hebben en vastlopen. Ze is ervan overtuigd dat als we iemand helpen om weer verder te kunnen, op eigen benen te staan en zelfvertrouwen te krijgen, dan heeft die persoon er baat bij. Maar ook wij samen, als samenleving, hebben daar baat bij. Ze legt uit hoe de verlengde jeugdzorg nu precies is geregeld. En ze deelt eerlijk haar zorgen, want in theorie kan iedereen deze zorg aanvragen, maar in de praktijk krijgt niet iedereen dezelfde kansen. We moeten niet een leeftijds stempel op iemand drukken om hulp te bieden maar kijken naar wat een individu nodig heeft. Passende hulp draagt bij aan zelfvertrouwen, je bent het waard!

Volwassen in één nacht: podcast serie over jeugdhulp na 18 jaar

Wanneer je jeugdhulp krijgt en je 18 jaar wordt, word je volwassen in één nacht. Je recht op jeugdhulp vervalt. Dit raakt jongeren met residentiële en ambulante hulp. Er is een mogelijkheid tot verlengde jeugdhulp. Dit kunnen hulpverleners aanvragen bij de gemeente. Dit gaat helaas niet vanzelf, het is een ingewikkeld proces voor jongeren en hulpverleners. In theorie is het geregeld vanuit de wet, verlengde jeugdhulp is mogelijk. Maar in de praktijk blijkt dit afhankelijk van waar je woont. Want de gemeente gaat over de financiering van jeugdzorg. En zo krijgt toch niet iedereen de kans op verlengde jeugdhulp.

Zodra je 18 wordt, verandert er veel. Jongeren geven aan dat ze niet zijn voorbereid, niet de tijd en de kans krijgen om aan hun problemen te werken omdat ze soms in korte tijd over hun toekomst na moeten denken. Kan dit niet anders? Waarom krijg je in de ene gemeente makkelijker jeugdhulp dan in de andere gemeente? En is het verhogen van de leeftijd nodig als er hulp op maat geboden wordt? Waarom kunnen jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen wel tot hun 21e aanspraak maken op jeugdhulp en andere jongeren niet?

Ditty, Noortje en Patricia zijn ervaringsdeskundigen en zochten dit uit. Ze lieten deze vragen aan bod komen in een podcast serie. Ze delen openhartig hun eigen ervaringen en gingen in gesprek met:

Tina Bakker, Mascha Struijk, Sandrijn Peters en Lisa Westerveld.

Over de serie: Volwassen in één nacht

Deze podcast serie is ontwikkeld door jongeren die betrokken zijn bij het Jeugdwelzijnsberaad en de Nationale Jeugdraad. Zij werkten, samen met LOC Waardevolle zorg mee in de werkgroep 18vs21. Jongeren kregen een podcast en interviewtraining en gingen in gesprek met gasten die zij zelf hebben benaderd. De opnames zijn begeleid door Studio Bold van de Nationale Jeugdraad.

Feb 14, 202234:09
Volwassen in één nacht #3: 'Waar je woont is heel belangrijk, het is net de Postcodeloterij' met Sandrijn Peters en Patricia Mourits

Volwassen in één nacht #3: 'Waar je woont is heel belangrijk, het is net de Postcodeloterij' met Sandrijn Peters en Patricia Mourits

Over deze aflevering:

Sandrijn is ambulant hulpverlener bij een kamertraining voor jongeren. Ze merkt dat gemeenten verschillend omgaan met jeugdhulp voor jongeren die dit nodig hebben. Patricia noemt dat het net de ‘Postcodeloterij’ is of je de hulp krijgt die je nodig hebt. Sandrijn vertelt dat jongeren met jeugdhulp stress ervaren omdat ze, zodra ze volwassen worden, in korte tijd heel veel moeten regelen om zelfstandig verder te gaan. En dat jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, vaak op een andere plek gaan wonen waardoor het netwerk wegvalt. Net als Mascha Struijk vindt Sandrijn dat de hulpverlening kinderen en jongeren moet ondersteunen om het netwerk in stand te houden. Dat is belangrijk voor het heden en voor de toekomst!

Sandrijn gunt jongeren de rust en de tijd om aan problemen te werken zodat ze een stevig fundament én een ondersteunend netwerk hebben.

Volwassen in één nacht: podcast serie over jeugdhulp na 18 jaar

Wanneer je jeugdhulp krijgt en je 18 jaar wordt, word je volwassen in één nacht. Je recht op jeugdhulp vervalt. Dit raakt jongeren met residentiële en ambulante hulp. Er is een mogelijkheid tot verlengde jeugdhulp. Dit kunnen hulpverleners aanvragen bij de gemeente. Dit gaat helaas niet vanzelf, het is een ingewikkeld proces voor jongeren en hulpverleners. In theorie is het geregeld vanuit de wet, verlengde jeugdhulp is mogelijk. Maar in de praktijk blijkt dit afhankelijk van waar je woont. Want de gemeente gaat over de financiering van jeugdzorg. En zo krijgt toch niet iedereen de kans op verlengde jeugdhulp.

Zodra je 18 wordt, verandert er veel. Jongeren geven aan dat ze niet zijn voorbereid, niet de tijd en de kans krijgen om aan hun problemen te werken omdat ze soms in korte tijd over hun toekomst na moeten denken. Kan dit niet anders? Waarom krijg je in de ene gemeente makkelijker jeugdhulp dan in de andere gemeente? En is het verhogen van de leeftijd nodig als er hulp op maat geboden wordt? Waarom kunnen jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen wel tot hun 21e aanspraak maken op jeugdhulp en andere jongeren niet?

Ditty, Noortje en Patricia zijn ervaringsdeskundigen en zochten dit uit. Ze lieten deze vragen aan bod komen in een podcast serie. Ze delen openhartig hun eigen ervaringen en gingen in gesprek met:

Tina Bakker, Mascha Struijk, Sandrijn Peters en Lisa Westerveld.

Over de serie: Volwassen in één nacht

Deze podcasts zijn ontwikkeld door jongeren die betrokken zijn bij het Jeugdwelzijnsberaad en de Nationale Jeugdraad. Zij werkten, samen met LOC Waardevolle zorg mee in de werkgroep 18vs21. Jongeren kregen een podcast en interviewtraining en gingen in gesprek met gasten die zij zelf hebben benaderd. De opnames zijn begeleid door Studio Bold van de Nationale Jeugdraad.

Feb 14, 202228:15
Volwassen in één nacht #2: 'Van 17 naar 18 jaar.....je leven blijft hetzelfde' met: Mascha Struijk, Ditty de Jong, Noortje Beukeboom

Volwassen in één nacht #2: 'Van 17 naar 18 jaar.....je leven blijft hetzelfde' met: Mascha Struijk, Ditty de Jong, Noortje Beukeboom

Over deze aflevering:

Mascha Struijk is auteur van het boek 'Professional vanuit je hart', trainer, podcastmaker en winnaar van de BID (big improvement day) Positivity Award 2021. Volgens Mascha draagt het systeem van de hulpverlening bij aan het verwateren van het contact tussen jongeren en het netwerk. Een netwerk dat heel belangrijk is in het leven van jongeren ook in de weg naar volwassenheid. Hou het netwerk in beeld van jongeren, ondersteun dat want hulpverleners zijn maar tijdelijk in het leven van kinderen en jongeren, maar een ondersteunend netwerk is blijvend.

Volwassen in één nacht: podcast serie over jeugdhulp na 18 jaar

Wanneer je jeugdhulp krijgt en je 18 jaar wordt, word je volwassen in één nacht. Je recht op jeugdhulp vervalt. Dit raakt jongeren met residentiële en ambulante hulp. Er is een mogelijkheid tot verlengde jeugdhulp. Dit kunnen hulpverleners aanvragen bij de gemeente. Dit gaat helaas niet vanzelf, het is een ingewikkeld proces voor jongeren en hulpverleners. In theorie is het geregeld vanuit de wet, verlengde jeugdhulp is mogelijk. Maar in de praktijk blijkt dit afhankelijk van waar je woont. Want de gemeente gaat over de financiering van jeugdzorg. En zo krijgt toch niet iedereen de kans op verlengde jeugdhulp.

Zodra je 18 wordt, verandert er veel. Jongeren geven aan dat ze niet zijn voorbereid, niet de tijd en de kans krijgen om aan hun problemen te werken omdat ze soms in korte tijd over hun toekomst na moeten denken. Kan dit niet anders? Waarom krijg je in de ene gemeente makkelijker jeugdhulp dan in de andere gemeente? En is het verhogen van de leeftijd nodig als er hulp op maat geboden wordt? Waarom kunnen jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen wel tot hun 21e aanspraak maken op jeugdhulp en andere jongeren niet?

Ditty, Noortje en Patricia zijn ervaringsdeskundigen en zochten dit uit. Ze lieten deze vragen aan bod komen in een podcast serie. Ze delen openhartig hun eigen ervaringen en gingen in gesprek met:

Tina Bakker, Mascha Struijk, Sandrijn Peters en Lisa Westerveld.

Over de serie: Volwassen in één nacht

Deze podcasts zijn ontwikkeld door jongeren die betrokken zijn bij het Jeugdwelzijnsberaad en de Nationale Jeugdraad. Zij werkten, samen met LOC Waardevolle zorg mee in de werkgroep 18vs21. Jongeren kregen een podcast en interviewtraining en gingen in gesprek met gasten die zij zelf hebben benaderd. De opnames zijn begeleid door Studio Bold van de Nationale Jeugdraad.

Feb 14, 202234:16
Volwassen in één nacht #1: 'Je bent nog niet jarig' met: Ditty de Jong, Patricia Mourits, Tina Bakker

Volwassen in één nacht #1: 'Je bent nog niet jarig' met: Ditty de Jong, Patricia Mourits, Tina Bakker

Over deze aflevering:
Ditty en Patricia zijn ervaringsdeskundigen en weten als geen ander hoe het is om jeugdhulp te krijgen, 18 jaar te worden en dan het gevoel te hebben er alleen voor te staan. Het recht op jeugdhulp vervalt, je moet weg uit de instelling en je moet het maar zien te rooien. Deze meiden vertellen over hoe dat ging bij hen en wat er anders moet. Hun verhaal is een inleiding voor een drietal podcasts met gasten over het thema 18vs21.

Volwassen in één nacht: podcast serie over jeugdhulp na 18 jaar   

Wanneer je jeugdhulp krijgt en je 18 jaar wordt, word je volwassen in één nacht. Je recht op jeugdhulp vervalt. Dit raakt jongeren met residentiële en ambulante hulp. Er is een mogelijkheid tot verlengde jeugdhulp. Dit kunnen hulpverleners aanvragen bij de gemeente. Dit gaat helaas niet vanzelf, het is een ingewikkeld proces voor jongeren en hulpverleners. In theorie is het geregeld vanuit de wet, verlengde jeugdhulp is mogelijk. Maar in de praktijk blijkt dit afhankelijk van waar je woont. Want de gemeente gaat over de financiering van jeugdzorg. En zo krijgt toch niet iedereen de kans op verlengde jeugdhulp.

Zodra je 18 wordt, verandert er veel. Jongeren geven aan dat ze niet zijn voorbereid, niet de tijd en de kans krijgen om aan hun problemen te werken omdat ze soms in korte tijd over hun toekomst na moeten denken. Kan dit niet anders? Waarom krijg je in de ene gemeente makkelijker jeugdhulp dan in de andere gemeente? En is het verhogen van de leeftijd nodig als er hulp op maat geboden wordt? Waarom kunnen jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen wel tot hun 21e aanspraak maken op jeugdhulp en andere jongeren niet?

Ditty, Noortje en Patricia zijn ervaringsdeskundigen en zochten dit uit. Ze lieten deze vragen aan bod komen in een podcast serie. Ze delen openhartig hun eigen ervaringen en gingen in gesprek met:

Tina Bakker, Mascha Struijk, Sandrijn Peters en Lisa Westerveld.

Over de serie: Volwassen in één nacht
Deze podcasts zijn ontwikkeld door jongeren die betrokken zijn bij het Jeugdwelzijnsberaad en de Nationale Jeugdraad. Zij werkten, samen met
LOC Waardevolle zorg mee in de werkgroep 18vs21. Jongeren kregen een podcast en interviewtraining en gingen in gesprek met gasten die zij zelf hebben benaderd. De opnames zijn begeleid door Studio Bold van de Nationale Jeugdraad.

Feb 14, 202233:03
SPECIAL: Medezeggenschap met bestuurders Claire Vlug (Jeugdbescherming Amsterdam) en Inge Borghuis (Amstelring)

SPECIAL: Medezeggenschap met bestuurders Claire Vlug (Jeugdbescherming Amsterdam) en Inge Borghuis (Amstelring)

Het geluid van medezeggenschap wordt steeds sterker. Een positieve ontwikkeling, maar niet altijd eenvoudig. In deze openhartige podcasts staan we met bestuurders stil bij vragen en dilemma’s die de dagelijkse medezeggenschap met zich meebrengt. Welke zoektocht leggen zij af om medezeggenschap een goede plek in de organisatie te geven? En hoe zorg je dat iedereen hetzelfde doel voor ogen houdt, namelijk Waardevolle zorg. Vandaag komen Claire Vlug en Inge Borghuis aan het woord. Zij werken allebei in een andere sector, maar werken actief samen met hun medezeggenschap.

Meer weten over LOC en ons werk voor cliëntenraden? Kijk dan op clientenraad.nl voor meer informatie.

Nov 29, 202125:39
SPECIAL: Medezeggenschap met bestuurders Fieke van Deutekom (Kalorama) en Arjan Theil (GGZ Centraal)

SPECIAL: Medezeggenschap met bestuurders Fieke van Deutekom (Kalorama) en Arjan Theil (GGZ Centraal)

Het geluid van medezeggenschap wordt steeds sterker. Een positieve ontwikkeling, maar niet altijd eenvoudig. In deze openhartige podcasts staan we met bestuurders stil bij vragen en dilemma’s die de dagelijkse medezeggenschap met zich meebrengt. Welke zoektocht leggen zij af om medezeggenschap een goede plek in de organisatie te geven? En hoe zorg je dat iedereen hetzelfde doel voor ogen houdt, namelijk Waardevolle zorg. Vandaag komen Fieke van Deutekom en Arjan Theil aan het woord. Zij werken allebei in een andere sector, maar werken actief samen met hun medezeggenschap. 

Meer weten over LOC en ons werk voor cliëntenraden? Kijk dan op clientenraad.nl voor meer informatie.

Nov 29, 202123:50
SPECIAL: Medezeggenschap met bestuurders Gré Wiskerke (Leyhoeve) en Arlette Sprokkereef (Enver)

SPECIAL: Medezeggenschap met bestuurders Gré Wiskerke (Leyhoeve) en Arlette Sprokkereef (Enver)

Het geluid van medezeggenschap wordt steeds sterker. Een positieve ontwikkeling, maar niet altijd eenvoudig. In deze openhartige podcasts staan we met bestuurders stil bij vragen en dilemma’s die de dagelijkse medezeggenschap met zich meebrengt. Welke zoektocht leggen zij af om medezeggenschap een goede plek in de organisatie te geven? En hoe zorg je dat iedereen hetzelfde doel voor ogen houdt, namelijk Waardevolle zorg. Vandaag komen Gré Wiskerke en Arlette Sprokkereef aan het woord. Zij werken allebei in een andere sector, maar werken actief samen met hun medezeggenschap.

Meer weten over LOC en ons werk voor cliëntenraden? Kijk dan op clientenraad.nl voor meer informatie.

Nov 29, 202127:35
InContactStaan

InContactStaan

In deze zesde aflevering van Mijmeren over Medezeggenschap spreekt Sanne Hekman met Tiske Boonstra en Klazien Teeuwissen, allebei adviseur en trainer voor LOC Cliëntenraden. Zij hebben het over één van de grootste uitdagingen van cliëntenraden: InContactStaan met de achterban, met de organisatie en met zichzelf. Tiske en Klazien vertellen wat zij in de praktijk meemaken, welke goede voorbeelden cliëntenraden hebben en hoe zij de toekomst voor zich zien. 

Apr 03, 202137:42
Voorzitterschap van een centrale cliëntenraad

Voorzitterschap van een centrale cliëntenraad

Tot 1 januari 2020 was Kees de Vaal voorzitter van de centrale cliëntenraad van Vitalis. In dit afscheidsinterview bespreekt Thom van Woerkom (LOC) samen met Kees hoe hij zijn tijd als voorzitter heeft ervaren, wat hij in het begin allemaal tegenkwam en wat hij zijn opvolger als tips heeft meegegeven. Dit is onze vijfde (🎉) aflevering van Mijmeren over Medezeggenschap.

Feb 07, 202159:37
Alles over het bindend voordrachtsrecht

Alles over het bindend voordrachtsrecht

Het bindend voordrachtsrecht is één van de meest belangrijke - en soms ook verwarrende - bevoegdheden van een cliëntenraad. In 2020 heeft LOC een handreiking uitgebracht om raden te helpen in situaties waar zij een bindende voordracht kunnen doen. Adviseurs Klazien Teeuwissen en Tiske Boonstra bespreken onder leiding van Sanne Hekman waar je als raad rekening kan houden.

Jan 28, 202127:24
Cliëntenraad en corona

Cliëntenraad en corona

Samen met Nel Zuur (voorzitter CCR Warande) gaat Thom van Woerkom in gesprek over de invloed van de cliëntenraad op de bezoekregeling ten tijde van de eerste golf van de coronacrisis. Nel vertelt hoe de cliëntenraden van Warande hun positie hebben ingenomen.

Oct 19, 202033:20
Invloed op het kwaliteitsbeleid

Invloed op het kwaliteitsbeleid

Tiske Boonstra en Thom van Woerkom spreken over de invloed van de cliëntenraad op het kwaliteitsbeleid van de zorgorganisatie. Wat is nu precies kwaliteitsbeleid, wat zijn daar verschillende ideeën over en hoe kan je invloed vormgeven?

Jun 19, 202037:21
Visie op medezeggenschap
Jun 02, 202039:48
Trailer - Mijmeren over medezeggenschap

Trailer - Mijmeren over medezeggenschap

Een podcast van LOC, voor cliëntenraden! In Mijmeren over medezeggenschap bespreken we alle facetten van de medezeggenschap. Heb je ideeën of suggesties? Laat het over vooral weten op www.clientenraad.nl

May 20, 202001:14