Skip to main content
Spotify for Podcasters
Civitas on Air

Civitas on Air

By Collegium Civitas

Civitas on Air to podcasty o tematyce społecznej przygotowywane przez badaczy i badaczki z Collegium Civitas we współpracy ze studenckim Radiem PałaCC. Wierzymy, że badania naukowe mogą być ciekawe nie tylko dla naukowców, a popularyzacja wiedzy jest równie ważna, co jej zdobywanie.
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Menstruation poverty in Polish refugee camps

Civitas on AirJun 20, 2023

00:00
19:12
Menstruation poverty in Polish refugee camps

Menstruation poverty in Polish refugee camps

Menstrual poverty is on the rise among displaced women who have been forced to live outside of their home countries as a result of war and economic poverty experience even worse menstrual health conditions. In a report by UNICEF (2019), displaced women face various challenging hygienic conditions while living in the camps due to lack of adequate and accessible facilities that support menstrual hygiene for women and young girls. As reported by Concern Worldwide (2018), Syrian refugee women living in Lebanon often prioritise their demand for basic human needs such as food and shelter because they considered these issues as the means of survival while living the camps and as result, menstrual hygiene is not valued as the main issue they need at the time of stay in the host country. In addition, menstrual hygiene in these camps is often unattainable due to long lines to the toilet, no privacy to the toilet doors as they are usually without locks, and unhygienic toilet-water shortages and experienced sexual and gender-based violence.

Menstrual health and hygiene management should be treated as a social -economic problem with the implication for sustainable health and environment action. Pilot study by Dr, Omoye Akhagba aims to find out the living conditions of refugees in the Polish camps and how they maintain their menstrual hygiene while these camps.

Listen to our podcast with Dr. Omoye Akhagba, hosted by a Collegium Civitas student, Khushi Dhomne. 

Omoye Mary Akhagba holds a doctorate degree in Sociology from the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland (IFIS, PAN). Her doctoral research focused on the social and cultural aspect of cervical cancer screening among Nigerian women living in Poland. She also holds a master’s degree in media, Culture and Society from Graduate School for Social Research at the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland.

Jun 20, 202319:12
Niepowtarzalna kultura organizacyjna. Szkice z socjologii subiektywnej | Książka w zasięgu ręki #1
Jun 06, 202323:05
Society, wetlands, turtles and biodiversity | Civitas on Air & EMYS-R #1

Society, wetlands, turtles and biodiversity | Civitas on Air & EMYS-R #1

"When you’re going on the street and ask people: “What do you think about wetlands?”, people would say: “No, that’s too risky, that’s dirty. I don’t want to get sick!” – says in the podcast Dr. Jean-Yves Georges, a biologist and ecologist from Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC), who is the leader of the international EMYS-R project. Is this a true picture of wetlands? Why do we need to protect them? Why is social science so important in studying and solving environmental problems? We invite you to listen to this special episode in our Civitas on Air series! The EMYS-R project is a 3-year international research project focused on participatory activities in the field of nature protection, based on the most important theories in the field of humanities, social and natural sciences. The aim of the project is to test the hypothesis that a higher degree of wetland restoration can compensate for the limited capacity of the captive Emys orbicularis pond turtle to settle in the wild, and to answer the question of how such conservation measures can benefit society by bringing people closer together and the nature. The project website: https://emysr.cnrs.fr/project/summary/ Emys-R is funded through the 2020-2021 Biodiversa & Water JPI joint call for research proposals, under the BiodivRestore ERA-Net COFUND programme, and with the funding organisations Agence Nationale de la Recherche (ANR, France), Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, Germany), State Education Development Agency (VIAA, Latvia), and National Science Center (NSC, Poland).

Jun 05, 202330:51
The future of Europe: breakdown or breakthrough? | Civitas on Air & DEBUE #2

The future of Europe: breakdown or breakthrough? | Civitas on Air & DEBUE #2

Once again, Europe is at a crossroads. Russia's war on Ukraine has revealed the EU's unique characteristics as a hybrid power and has prompted a high level of solidarity amongst EU states vis a vis Ukraine. At the same time, the war reveals the limits to the EU's hard power and raises questions about its relevance. In this podcast, Collegium Civitas students: Filip Gałązka, Tumarbike Bekitova,  and Prince Wori debate the future of European integration and tackle fundamental questions to do with enlargement, migration, conflict, and external relations.

This podcast was produced in @CollegiumCivitasCC as part of the DEBUE project: "Debating Europe: Internal and External Dynamics of European Integration." The project is co-funded by the European Union under Jean Monnet Programme.

Feb 14, 202341:54
Italy's new populism: what next? | Civitas on Air & DEBUE #1
Feb 14, 202319:00
Jak uczyć o złożonych problemach środowiskowych? | Civitas on Air & PASSION #5

Jak uczyć o złożonych problemach środowiskowych? | Civitas on Air & PASSION #5

Czym jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju i dlaczego jest tak ważna w dzisiejszych czasach? Jak prowadzić taką edukację w akademii w sposób nieszablonowy, ciekawy i skuteczny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu, w którym dr Katarzyna Iwińska, liderka międzynarodowego projektu PASSION, opowiada o wyjątkowym kursie, dzięki któremu wiedzę o zrównoważonym rozwoju zdobywają studenci i studentki Collegium Civitas oraz University of Northampton (UK).

Dr Iwińska jest socjolożką specjalizująca się w problematyce społecznych aspektów ochrony środowiska orz prorektorką ds. badań naukowych w Collegium Civitas. W rozmowie z Mirellą Panek-Owsiańską dzieli się także swoimi doświadczeniami z prowadzenia zajęć o edukacji dla zrównoważonego rozwoju wśród uczniów i uczennic wydziałów nauk ścisłych i technicznych.

Podcast powstał w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych” (PASSION), sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe na podstawie decyzji nr PPI/APM/2019/1/00096/DEC/01.

Feb 08, 202327:20
Co robimy, aby być eko? Prośrodowiskowe badania w Europie | Civitas on Air & PASSION #4

Co robimy, aby być eko? Prośrodowiskowe badania w Europie | Civitas on Air & PASSION #4

W jaki sposób Polki i Polacy starają się chronić środowisko naturalne przy okazji swoich codziennych wyborów i nawyków? Czy płeć ma w tym przypadku znaczenie? Skąd czerpią wiedzę na ten temat i czego są w stanie się wyrzec, aby poprawić sytuację naszej planety? Jak wypadają przy tym na tle Brytyjczyków, Szwedów, Portugalczyków i Greków?

Gościnią Mirelli Panek-Owsiańskiej jest dr Katarzyna Iwińska, kierowniczka projektu PASSION – międzynarodowego partnerstwa akademickiego dla zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych. Liderem projektu było Collegium Civitas, które zrealizowało go we współpracy z uczelniami z Wielkiej Brytanii, Grecji, Portugalii, Szwecji i Islandii.

Badanie zostało zrealizowane techniką CAWI na próbie 2502 osób w wieku 18–45 lat w Grecji, Polsce, Portugalii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Próba odzwierciedlała strukturę populacji ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z tego badania: http://passion.civitas.edu.pl/raport-passion.pdf

Dr Iwińska jest socjolożką specjalizującą się w problematyce społecznych aspektów ochrony środowiska oraz prorektorką ds. badań naukowych w Collegium Civitas.

Podcast powstał w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych” (PASSION), sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe na podstawie decyzji nr PPI/APM/2019/1/00096/DEC/01.

Strona internetowa projektu: https://passion.civitas.edu.pl/

Realizacja nagrań i postprodukcja: Krzysztof Tyczyński, Radio Pałacc.

Feb 03, 202324:32
The Future Skills and Sustainable Education | Civitas on Air & PASSION #3
Dec 19, 202236:31
Sustainability education: when and how to start? | Civitas on Air & PASSION #2

Sustainability education: when and how to start? | Civitas on Air & PASSION #2

In this episode, we look at the issue of sustainable education based on the experiences of PASSION team members from Portugal and Sweden.

Should we teach sustainability in preschools (or is it too early)? Is it possible to teach about sustainability during online classes? Why is it worth using case-based teaching? Is people’s connectedness with nature similar in Portugal and Sweden?

Prof. Clara Vasconcelos (Portugal) suggests that if we start teaching sustainability children, they will bring smart and useful ideas to their families. Grzegorz Mikusiński, Ph.D. (Sweden), adds that we can learn a lot from children about sustainability.

Prof. Clara Vasconcelos is a Professor at the Department of Geosciences, Environment and Spatial Landing in the Faculty of Sciences of Porto University and a team member of the PASSION project.

Grzegorz Mikusiński, Ph.D., is a lecturer and researcher from the Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences and a team member of the PASSION project.

This podcast was produced in Collegium Civitas as part of the PASSION project: “Partnership for Sustainable Development and Social Innovation” and was financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as part of the “Academic International Partnerships” Program, based on Decision No. PPI/APM/2019/1/00096/DEC/01.

Nov 09, 202219:28
What are social innovations? | Civitas on Air & PASSION #1

What are social innovations? | Civitas on Air & PASSION #1

What defines social innovation? Who can become a social innovator? How many social innovation initiatives are in the UK? How should we shape future social innovators? Why is social innovation not something we can teach in a classroom? Can innovative behaviours impact people’s environmental actions?     

According to Prof. Richard Hazenberg, social innovation is how we develop new products, processes, or services in society, which have to be aimed at supporting the disadvantaged and trying to come up with new solutions to existing social problems: education, puberty, etc. We have so many social issues around the world that we need to fix; in some ways, our societal structures are broken, and social innovations are those things that come in and help us to change or improve those social structures.

Prof. Richard Hazenberg is a director and research leader of the Institute of Social Innovation and Impact at the University of Northampton and a team member of the PASSION project.

This podcast was produced in Collegium Civitas as part of the PASSION project: “Partnership for Sustainable Development and Social Innovation” and was financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as part of the “Academic International Partnerships” Program, based on Decision No. PPI/APM/2019/1/00096/DEC/01.

Nov 09, 202224:21
Uchodźcy, migranci, najeźdźcy. Medialna opowieść o kryzysie migracyjnym w Europie
Aug 01, 202226:17
Why can China save us from the climate crisis but cannot save us from the war?

Why can China save us from the climate crisis but cannot save us from the war?

Though Beijing does not back the Kremlin militarily, it has lent diplomatic and rhetorical support to Russia and its war in Ukraine. One of the key questions that arises from this, is whether China's professed 'neutrality' is going to affect its reputation and lead to 'soft power' losses, which is a type of power that China undoubtedly cherishes. This podcast looks at how China has gained significant creditability in international relations over the past decade, especially in the spheres of climate and environmental governance. For example, Beijing has taken a seemingly proactive role in leading international climate regimes and has also instigated ambitious carbon neutrality goals at home. Dr Agnieszka Nitza-Makowska, an expert on China, soft power and environmental diplomacy, discusses Beijing’s behaviour and international responses with dr Dr. Kerry Longhurst. Listen to our timely podcast and develop your understanding of China's role in international relations!

May 30, 202223:55
A leap of faith or a jump too far? The prospect of Ukraine, Georgia and Moldova joining the EU

A leap of faith or a jump too far? The prospect of Ukraine, Georgia and Moldova joining the EU

Our podcast for the first time in English! Should Ukraine, Georgia and Moldova join the European Union? One side of the debate sees that a fast-tracked EU membership deal is the best way to help these countries become secure and prosperous, especially in light of Russia's invasion of Ukraine and Moscow's possible further regional ambitions. However, another argument sees that these states' fragile democratic systems, and problems associated with widespread corruption and weak rule of law mean that they are a long way from meeting basic EU membership criteria, and should therefore, not be allowed to join too quickly without sufficient conditions and stringent backstopping. The guest of this episode is Dr. Kerry Longhurst, an expert on Eastern Europe, who talks to Dr. Agnieszka Nitza about the effects of the war in Ukraine. Listen to our timely podcast and make up your mind on the EU's enlargement conundrum!

May 30, 202220:06
Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych

Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych

Nie jest łatwo ukazać niepełnosprawność w sposób adekwatny i pozbawiony krzywdzących stereotypów. Jak poradzili sobie z tym zadaniem twórcy polskich podręczników szkolnych? Zapraszamy do wysłuchania podcastu „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych” z udziałem dr Marty Sałkowskiej oraz Magdaleny Kocejko, które w ubiegłym roku razem z Magdą Szarotą i Angeliką Greniuk zrealizowały w Collegium Civitas projekt badawczy o tym samym tytule. Rozmowę prowadzi Tomasz Przybyszewski.

May 13, 202230:42
Co się dzieje na granicach Polski z Ukrainą i Białorusią?

Co się dzieje na granicach Polski z Ukrainą i Białorusią?

W kolejnym odcinku Civitas on Air rozmawiamy o wyzwaniu migracyjnym, przed którym stanęliśmy w ostatnim czasie w związku z działaniami władz białoruskich oraz wojną w Ukrainie. Kto i dlaczego próbuje przedostać się do Polski? Jakie zagrożenia czyhają na migrantów? Jak Polacy odnaleźli się w nowej rzeczywistości? Gościem podcastu jest dr Magdalena El Ghamari, ekspertka w zakresie bezpieczeństwa kulturowego oraz terroryzmu, kierowniczka Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego w Collegium Civitas. Rozmowę prowadzi dr Agnieszka Bukowska.

Apr 15, 202220:13
Wojna w Ukrainie i media

Wojna w Ukrainie i media

Od czasów II wojny światowej jesteśmy bardziej lub mniej świadomi, że na ostateczny obraz wojny wielki wpływ ma propaganda. Współczesny obraz medialny jest o wiele bardziej rozproszony, sfragmentaryzowany coraz jawniej upolityczniony. W przypadku takiego wydarzenia, jak inwazja Rosji na Ukrainę, coraz trudniej ustalić „obiektywną” prawdę, ponieważ sfera medialna jest terenem wojny informacyjnej, a dezinformacja jest jednym z kluczowych działań okołowojennych. W jaki sposób media wpływają na nasz obraz wojny? Dlaczego wojna jest prowadzona za pomocą mediów? Czy wizerunek prezydenta Ukrainy jest kreacją medialną? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy prof. Natalyi Ryabinskiej, medioznawczyni, wieloletniej badaczki ukraińskiego pola medialnego w okresie transformacji postkomunistycznej, oraz dr Barbary Markowskiej-Marczak, socjolożki, filozofki, specjalistki w zakresie dyskursu politycznego i polityki historycznej.

Apr 15, 202234:31
Wojna hybrydowa w Ukrainie

Wojna hybrydowa w Ukrainie

Nowy sezon podcastów Civitas on Air rozpoczynamy od tematu, który w ostatnich tygodniach zaprząta myśli nie tylko naukowców, ale każdego z nas – wojny w Ukrainie. Jak doszło do tego, że wojna trafiła z książek historycznych na pierwsze strony gazet i główne portale informacyjne? Czym jest wojna hybrydowa i jak uciec z bańki informacyjnej? Jak wygląda sytuacja na arenie międzynarodowej po napaści Rosji na Ukrainę? O tym opowiada dr Paulina Piasecka, specjalistka w zakresie terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem im. Krzysztofa Liedela. Rozmowę prowadzi dr Roland Zarzycki.

Apr 15, 202235:36
Podsumowanie badań w projekcie DARE

Podsumowanie badań w projekcie DARE

W ostatnim, piątym odcinku cyklu podcastów poświęconych projektowi „Dialog o radykalizacji i równości” (DARE) po raz kolejny spotkamy się z dr. Przemysławem Witkowskim oraz dr. Pawłem Kuczyńskim, którzy podsumują przeprowadzone badania oraz opowiedzą o tym, co tak naprawdę napędza radykalizację i jak ją skutecznie powstrzymać. Rozmowę prowadzi red. Marcin Łukawski. DARE jest finansowany przez UE w ramach programu Horyzont 2020.

Oct 05, 202136:21
Europejskie programy przeciwdziałania radykalizacji i zwalczania terroryzmu. Wnioski z analizy

Europejskie programy przeciwdziałania radykalizacji i zwalczania terroryzmu. Wnioski z analizy

W czwartym odcinku specjalnego cyklu podcastów poświęconych projektowi badawczemu „Dialog o radykalizacji i równości” (DARE) poszerzymy nasze spojrzenie na problematykę anty- i deradykalizacji, a także zastanowimy się nad skutecznością różnych polityk przeciwdziałania radykalizacji i zwalczania terroryzmu, których w projekcie DARE przeanalizowano aż 100! Zapraszamy do wysłuchania podcastu z udziałem dr Pauliny Piaseckiej, dyrektorki Centrum Badań nad Terroryzmem im. Krzysztofa Liedela w Collegium Civitas. Rozmowę prowadzi red. Marcin Łukawski. DARE jest finansowany przez UE w ramach programu Horyzont 2020.

Oct 04, 202130:12
Polityczny wymiar „radykalnego” kibicowania. O związkach między skrajną prawicą a fanatykami piłkarskimi w Polsce

Polityczny wymiar „radykalnego” kibicowania. O związkach między skrajną prawicą a fanatykami piłkarskimi w Polsce

Trzeci odcinek cyklu podcastów poświęconych projektowi badawczemu „Dialog o radykalizacji i równości” (DARE) to spotkanie z dr. Przemysławem Witkowskim z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas, który opowie o związkach fanatyków piłkarskich z ideologią neofaszystowską, jak wyglądają ich relacje ze skrajną prawicą w Polsce oraz jaki jest polityczny wymiar ich „radykalnego” kibicowania. Rozmowę prowadzi red. Marcin Łukawski. DARE jest finansowany przez UE w ramach programu Horyzont 2020.

Oct 04, 202135:56
Jak zostaje się „radykalnym” kibicem? Wnioski z badań nad fanatykami piłkarskim

Jak zostaje się „radykalnym” kibicem? Wnioski z badań nad fanatykami piłkarskim

W drugim odcinku cyklu podcastów poświęconych projektowi badawczemu „Dialog o radykalizacji i równości” (DARE) przeniesiemy się do świata kibiców nie tyle piłki nożnej, co konkretnych klubów piłkarskich. O tym, kim są fanatycy, po co im ustawki i jak ważny jest dla nich sport, opowie dr Paweł Kuczyński, obecny koordynator projektu DARE w Collegium Civitas. Rozmowę prowadzi red. Marcin Łukawski. DARE jest finansowany przez UE w ramach programu Horyzont 2020.

Oct 04, 202135:07
Wprowadzenie do projektu DARE

Wprowadzenie do projektu DARE

Tym odcinkiem Civitas on Air otwieramy wyjątkowy, 5-odcinkowy cykl podcastów poświęcony projektowi badawczemu „Dialog o radykalizacji i równości” (DARE). O tym, dlaczego radykalizacja w dwudziestym pierwszym wieku zatacza coraz szersze kręgi w Europie (i nie tylko), jak ją badać oraz – a może przede wszystkim – jak jej zapobiegać, opowie pierwszy koordynator projektu DARE w Collegium Civitas, dr Łukasz Jurczyszyn. Rozmowę prowadzi red. Marcin Łukawski. DARE jest finansowany przez UE w ramach programu Horyzont 2020.

Oct 04, 202126:01
Mass media a polityka historyczna w Polsce i na Ukrainie

Mass media a polityka historyczna w Polsce i na Ukrainie

Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni – słowa marszałka Piłsudskiego wydają się dziś tak trafne, jak nigdy wcześniej. O tym, jak historia nadaje sens naszej przeszłości, jak realnie wpływa na teraźniejszość oraz jak kreśli kształty naszej przyszłości, a także co mają z nią wspólnego władza oraz mass media, opowiada w kolejnym odcinku podcastu Civitas on Air dr Barbara Markowska z Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego Collegium Civitas. Rozmowę prowadzi dr Roland Zarzycki.

Jul 05, 202138:34
Klasy i warstwy społeczne, czyli jak grać, aby wygrać (wybory)

Klasy i warstwy społeczne, czyli jak grać, aby wygrać (wybory)

O Polakach często mówi się, że są zdolni zjednoczyć się w obliczu niebezpieczeństwa lub wspólnego wroga, lecz na co dzień często nie potrafią się ze sobą dogadać. Czy rzeczywiście jesteśmy aż tak spolaryzowanym społeczeństwem? Jakie klasy i warstwy społeczne występują w Polsce? A wreszcie – jak przekłada się to na wyniki wyborów? W kolejnym odcinku podcastu Civitas on Air za kulisy polskiej polityki zaglądamy razem z prof. Pawłem Ruszkowskim z Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego Collegium Civitas oraz z dr. Pawłem Maranowskim z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas.

Jul 05, 202123:25
Nuda w domu, nuda w pracy... Co robić?

Nuda w domu, nuda w pracy... Co robić?

Inteligentni ludzie się nie nudzą! – kto z nas nie usłyszał tego jako dziecko od zniecierpliwionych rodziców? Najnowsze badania nad nudą wykazują jednak, że nudzą się niemal wszyscy, niezależnie od wieku, płci, zawodu, poziomu inteligencji czy stopnia zamożności. O tym, że o nudzie da się mówić naprawdę ciekawie, przekonacie się dzięki kolejnemu odcinkowi Civitas on Air z udziałem dr. Mariusza Finkielszteina z Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego Collegium Civitas. Rozmowę prowadzi dr Roland Zarzycki.

Jun 14, 202134:07
Co łączy analizę systemów i statek Tezeusza?

Co łączy analizę systemów i statek Tezeusza?

Kiedy grecki heros Tezeusz wrócił z Krety do Aten po zabiciu Minotaura, wdzięczni za wyzwolenie spod kreteńskiego panowania Ateńczycy postanowili zachować jego statek jako cenną pamiątkę. Co łączy niszczejący okręt oraz system polityczny w Polsce? W kolejnym odcinku podcastu Civitas on Air dr Krzysztof Kasianiuk z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas opowiada m.in. o transformacji polskiego systemu politycznego oraz zastosowaniu analizy systemowej do badania nie tylko skomplikowanych zagadnień naukowych, lecz także naszych życiowych planów. Rozmowę prowadzi dr Roland Zarzycki.

Mar 25, 202133:27
Polacy na Islandii – nowa emigracja zarobkowa

Polacy na Islandii – nowa emigracja zarobkowa

Jeszcze trzydzieści lat temu stosunkowo niewielu Polaków można było spotkać na Islandii. Dziś język polski z dużym prawdopodobieństwem usłyszymy nie tylko w okolicy najsłynniejszych islandzkich atrakcji turystycznych, ale także na ulicach Reykjavíku, w kawiarniach, hotelach czy wypożyczalniach samochodów – nie tylko w sezonie wakacyjnym, a przez cały rok. W tym odcinku podcastu Civitas on Air z prof. Małgorzatą Budytą-Budzyńską z Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego Collegium Civitas o mniejszościach narodowych, migracjach Polaków i badaniach na ten temat rozmawia dr Roland Zarzycki.

Mar 09, 202138:35
Uchodźcy w Libii – czy jesteśmy współodpowiedzialni?

Uchodźcy w Libii – czy jesteśmy współodpowiedzialni?

W kolejnym odcinku podcastu Civitas on Air o obozach dla uchodźców zlokalizowanych w swojej drugiej ojczyźnie – Libii – opowiada dr Magdalena El Ghamari z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas, która w ciągu 7 lat odwiedziła 7 takich ośrodków. Jest to także wciągająca opowieść o samej Libii, która po śmierci Mu’ammara al-Kaddafiego znalazła się w punkcie zwrotnym. Rozmowę prowadzi Grzegorz Dziemidowicz, były ambasador Polski w Egipcie oraz Grecji.

Feb 19, 202136:22
Skrajna prawica w Polsce – czy powinniśmy się jej bać?

Skrajna prawica w Polsce – czy powinniśmy się jej bać?

Wyobrażamy sobie radykalne ruchy prawicowe jako mityczną, jednolitą, niebezpieczną masę, a tak naprawdę niewiele o nich wiemy – i to właśnie brak wiedzy może być dla nas groźny. O badaniach nad ideologią skrajnej prawicy w Polsce w premierowym odcinku podcastu Civitas on Air opowiada dr Przemysław Witkowski z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Rozmowę prowadzi dr Roland Zarzycki.

Feb 19, 202135:16