Skip to main content
Spotify for Podcasters
Woo podcast

Woo podcast

By Cornelis van der Sluis

Alles over de transparante overheid. Cornelis van der Sluis van het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid (www.nkoo.nl) bespreekt relevant onderwerpen. Sinds 2023 gaat hij daarover ook in gesprek met mensen uit de praktijk die te maken hebben met alles rondom de transparante overheid.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Reageren op een informatieverzoek? Pas op, u neemt sneller dan u denkt een onrechtmatig besluit!

Woo podcastJul 20, 2020

00:00
05:45
WOO podcast met Juliette van der Jagt

WOO podcast met Juliette van der Jagt

Cornelis van der Sluis gaat in gesprek met Juliette van der Jagt. Juliette is senior juridisch adviseur staats- en bestuursrecht bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Cornelis en Juliette praten over o.a. de Woo-invoeringstoets en nemen alvast een voorschot op de uitkomsten.

Nov 13, 202342:33
In gesprek met Eric Burger over beheer, behoud en ontsluiten van elektronische berichten

In gesprek met Eric Burger over beheer, behoud en ontsluiten van elektronische berichten


Cornelis van der Sluis gaat in gesprek met Eric Burger. Eric is informatie, governance en record management specialist. Eric is al decennia bezig met het beheer, behoud en ontsluiten van overheidsinformatie. De heren hebben het over de uitdagingen rond elektronische (chat-)berichten. Het gaat over ‘hopeloze oplossingen’ en de noodzaak van heldere afspraken over het gebruik van systemen om overheidsinformatie beheersbaar, doorzoekbaar en leverbaar te maken.
Jul 18, 202334:06
In gesprek met Caroline Koetsenruijter; over het Adviescollege en bemiddelen

In gesprek met Caroline Koetsenruijter; over het Adviescollege en bemiddelen

Cornelis van der Sluis gaat in gesprek met Caroline Koetsenruijter. Caroline is lid van het met de Wet open overheid ingestelde Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Dit ACOI heeft een permanente status gekregen doordat het tijdens de behandeling van de Woo een nieuwe taak toebedeeld kreeg. Mensen kunnen klagen bij ACOI over de afhandeling van Woo-verzoeken. Over het ACOI in algemene zin én de taak van bemiddelen gaan we in gesprek met Caroline.

May 10, 202351:53
De Wet open overheid pas relevant per 1 mei 2022? Nee, ook nu al!

De Wet open overheid pas relevant per 1 mei 2022? Nee, ook nu al!

Over het ontbreken van overgangsrecht waardoor de Wet open overheid nu al een relevant kader kan zijn bij de afhandeling van verzoeken om informatie of bezwaren tegen besluiten op grond can de Wet openbaarheid van bestuur.
Feb 01, 202203:52
Een mondeling Wob-besluit, maar liever toch schriftelijk. Anders onder de Wet open overheid?

Een mondeling Wob-besluit, maar liever toch schriftelijk. Anders onder de Wet open overheid?

Een Wob-verzoek kan ook worden afgedaan met een mondeling besluit. Wanneer dat niet kan of wanneer men dat niet moet willen wordt behandeld in deze podcast. Onder de Woo lijkt mondelinge besluitvorming helemaal niet logisch of gewenst.
Dec 03, 202105:34
Aanvaarding Wet open overheid een feit

Aanvaarding Wet open overheid een feit

Over de aanvaarding van de Woo en de (uitgestelde) inwerkingtreding.
Oct 06, 202106:49
WET OPEN OVERHEID | nog maar eens over de persoonlijke beleidsopvattingen

WET OPEN OVERHEID | nog maar eens over de persoonlijke beleidsopvattingen

Na aanvaarding van de Woo in januari 2021 staat het onderwerp “persoonlijke beleidsopvattingen” niet stil. Tijd dus voor een update.
May 31, 202109:19
WET OPEN OVERHEID | De nieuwe uitzonderingen (weigeringsgronden)

WET OPEN OVERHEID | De nieuwe uitzonderingen (weigeringsgronden)

Een derde podcast over de Wet open overheid. Dit keer over de nieuwe uitzonderingen (weigeringsgronden).
Apr 26, 202109:09
WET OPEN OVERHEID | de voorgeschiedenis

WET OPEN OVERHEID | de voorgeschiedenis

Over de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet open overheid. Over de Wob uit 1980, de Woo in 2012 en de Woo anno 2021
Mar 10, 202113:23
Het vervolg van de WhatsApp zaak. Beheren, behouden en beoordelen van elektronische berichten

Het vervolg van de WhatsApp zaak. Beheren, behouden en beoordelen van elektronische berichten

Over de uitspraak van oktober 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:24744) en de al dan niet bestaande verplichtingen om appjes e.d. te beheren, te behouden en te beoordelen na ontvangst van een Wob verzoek
Feb 11, 202109:42
Over het vragen om beperkte kennisneming van processtukken (8:29 Awb)

Over het vragen om beperkte kennisneming van processtukken (8:29 Awb)

Het verzoeken om beperkte kennisneming is geen sinecure (meer). Over het toepassen van 8:29 Awb en de beoordeling van de rechter gaat deze podcast.
Oct 30, 202013:41
Reageren op een informatieverzoek? Pas op, u neemt sneller dan u denkt een onrechtmatig besluit!

Reageren op een informatieverzoek? Pas op, u neemt sneller dan u denkt een onrechtmatig besluit!

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland wordt ingegaan de vraag wat u doet als u ingaat op een inzageverzoek. U neemt sneller dan u denkt een besluit. Is dat onrechtmatig, dan dreigt een schadevergoeding.
Jul 20, 202005:45
Is een verzoek om informatie een Wob-verzoek?

Is een verzoek om informatie een Wob-verzoek?

Bespreking van de preciseringsuitspraak van de Raad van State van 20 mei 2020.
May 20, 202008:33
Corona als reden om de behandeling van Wob-verzoeken lange termijn op te schorten

Corona als reden om de behandeling van Wob-verzoeken lange termijn op te schorten

Over beslistermijnen bij de Wob en de mogelijkheid om een beroep te doen op overmacht (via artikel 4:15, lid 2 onder c, van de Wob)
Apr 18, 202005:09
Het begrip ‘bestuurlijke aangelegenheid’ in de Wob. Belangrijk of niet?

Het begrip ‘bestuurlijke aangelegenheid’ in de Wob. Belangrijk of niet?

Waar kan een Wob-verzoek op zien? Hoe belangrijk is het onderwerp - de bestuurlijke aangelegenheid - die de verzoeker noemt in zijn Wob-verzoek?
Mar 11, 202006:29
Een ieder kan een Wob-verzoek indienen, dus ook een raadslid

Een ieder kan een Wob-verzoek indienen, dus ook een raadslid

Over wie een Wob-verzoek kan richten aan de overheid en het (ontbreken) van het belang van belanghebbendheid.
Feb 14, 202007:01
Zijn de documenten er wel of niet?

Zijn de documenten er wel of niet?

Over het geloofwaardig stellen dat documenten niet onder het bestuursorgaan berusten en het wel of niet mogen afwijzen van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
Jan 23, 202006:21
January 22, 2020

January 22, 2020

Jan 22, 202000:17