Skip to main content
Spotify for Podcasters
Dagteksten Evangelische Broedergemeente

Dagteksten Evangelische Broedergemeente

By Evangelische Broedergemeente

Welkom!
Dit is de Dagteksten podcast van de Evangelische Broedergemeente Nederland. In deze podcast gebruiken we de Dagteksten zoals de Evangelische Broedergemeente die al bijna 300 jaar kent en gebruikt.

We delen een dagtekst, leertekst en korte overdenking. Het is ons doel om je te bemoedigen en iets mee te geven om door de dag te overdenken.

Deze podcast is een aanvulling op dit eeuwen oude boekje want de EBG gaat mee met haar tijd. Voor kenners zal deze podcast een verdieping zijn naast het boekje. En voor nieuwkomers mag deze podcast een mooie kennismaking met de dagteksten zijn.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Met Dank Aan De Schepper

Dagteksten Evangelische Broedergemeente Sep 27, 2023

00:00
04:23
Met Dank Aan De Schepper

Met Dank Aan De Schepper

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 16


Woensdag 27 september 2023


God houdt de diepten der aarde in zijn hand, de toppen van de bergen behoren Hem toe. (Psalmen 95:4) 


Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft. (Openbaringen 14:7) 


Sep 27, 202304:23
Hoe Omgaan Met Onzekerheden

Hoe Omgaan Met Onzekerheden

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 15


Woensdag 20 september 2023


Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen. (Spreuken 14:26) 


Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? (Romeinen 8:35)
Sep 19, 202304:24
Waar Hoor Ik Thuis

Waar Hoor Ik Thuis

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 14


Woensdag 13 september 2023


Ik zal U loven in de kring van mijn volk. (Psalmen 22:23) 


Jezus bidt voor zijn leerlingen: 'Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij.' (Johannes 17:22) Sep 13, 202304:28
Shalom

Shalom

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 13


Woensdag 6 september 2023


Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken. (Zacharia 8:16) 


Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. (Romeinen 14:19)

Sep 05, 202304:04
De Verbazingwekkende Liefde Van God

De Verbazingwekkende Liefde Van God

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 12


Woensdag 30 augustus 2023 


HEER, spaar toch het volk dat U toebehoort en dat U zelf in uw grootheid hebt gered. (Deuteronomium 9:26)


Zal God, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? (Romeinen 8:32)


Aug 30, 202304:38
Wat Is Goed

Wat Is Goed

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 11


Woensdag 23 augustus 2023 


Ik zal de liefde van de HEER gedenken en zijn roemrijke daden bezingen, in alles wat de HEER voor ons heeft gedaan. (Jesaja 63:7) 


U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? (1 Petrus 2:3) 


Aug 23, 202304:32
Vreemdelingen

Vreemdelingen

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 10


Woensdag 16 augustus 2023  


Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij U verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. (1 Kronieken 29:15)


Nee, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. (2 Korinthiërs 4:16)

Aug 16, 202303:54
Beminnen

Beminnen

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 09


Woensdag 9 augustus 2023  


Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg. (Psalmen 119:165)


Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. (Kolossenzen 3:16)Aug 09, 202305:00
Volle Verzekering

Volle Verzekering

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 08


Woensdag 2 augustus 2023  


In mijn nood heb ik geroepen: 'HEER!' En de HEER antwoordde, Hij gaf mij ruimte. (Psalmen 118:5)


Paulus schrijft: 'De hoop die wij voor u hebben is gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.' (2 Korinthiërs 1:7) 


Aug 02, 202304:16
New Woke

New Woke

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 07


Woensdag 26 juli 2023  


De mens en zijn vrouw verborgen zich voor God, de HEER. (Genesis 3:8)


De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit.

(1 Johannes 4:18) 


Jul 26, 202304:25
Vergeetachtig

Vergeetachtig

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 06


Woensdag 19 juli 2023  


God, denk aan het volk dat U ooit hebt verworven, de stam die U hebt vrijgekocht, uw eigen bezit. (Psalmen 74:2)


Jezus zegt: 'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.' (Mattheüs 18:20)


Jul 19, 202304:54
Vol Van IJver Voor Het Goede

Vol Van IJver Voor Het Goede

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 05 


Woensdag 12 juli 2023  


Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, geef het niet prijs aan spot en hoon. (Joël 2:17)


Christus heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. (Titus 2:14)


Jul 12, 202304:21
Vertrouw Of Wie Je Kent

Vertrouw Of Wie Je Kent

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 04 


Woensdag 5 juli 2023  


Ik, de HEER, ben niet veranderd. (Maleachi 3:6)


Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert.

(Lucas 1:50)Jul 04, 202304:26
Dagen Van Gejuich En Gejubel

Dagen Van Gejuich En Gejubel

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 03 


Woensdag 28 juni 2023 


Ik wil uw naam loven om uw liefde en trouw: grote dingen hebt U beloofd, tot eer van uw naam. (Psalmen 138:2) 


U bent als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. (1 Petrus 1:23)


Jun 28, 202304:33
Vrij Van Angst

Vrij Van Angst

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 02 


Woensdag 21 juni 2023 


Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. (Psalmen 25:17) 


Jezus zegt: Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houdt moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)


Jun 21, 202304:29
Een Lied Dat Meeneemt En Aantrekt

Een Lied Dat Meeneemt En Aantrekt

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 01 


Woensdag 14 juni 2023 


Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen. (Psalmen 34:3) 


Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. (Filippenzen 4:4-5)


Jun 14, 202304:55
Wijs Ons De Weg

Wijs Ons De Weg

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 52 


Woensdag 7 juni 2023


Volg steeds de weg die de HEER, uw God u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven. (Deuteronomium 5:33)


Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwizen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. (Romeinen 15:4)


Jun 07, 202304:16
De Goddelijke Kleermaker

De Goddelijke Kleermaker

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 51 


Woensdag 31 mei 2023  U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. (Psalmen 30:12) 


Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. (Romeinen 15:13)


May 31, 202304:53
Gedachten

Gedachten

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 50 


Woensdag 24 mei 2023  


Ik ben ten einde raad, U kent de weg die ik moet volgen. (Psalmen 142:4)


Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. (Mattheüs 11:28)May 24, 202304:17
Burenruzie

Burenruzie

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 49 


Woensdag 17 mei 2023  


HEER, straf mij niet in uw woede, tuchtig mij niet in uw toorn. (Psalmen 6:2) 


Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.

Hij is voor ons gestorven. (1 Thessalonicenzen 5:9-10)


May 17, 202305:16
Kracht Om Te Redden

Kracht Om Te Redden

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 48 


Woensdag 10 mei 2023  


Zou mijn arm te kort zijn om te bevrijden? Ontbreekt het Mij aan kracht om te redden? (Jesaja 50:2) 


Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor Hem neer en zei: 'Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken.' (Mattheüs 8:2)


May 10, 202304:31
Een Eeuwigheid

Een Eeuwigheid

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 47 


Woensdag 3 mei 2023  


Wees heilig, want Ik, de HEER, jullie God, ben heilig. (Leviticus 10:2) 


Wij zullen tot lof van Zijn heerliikheid zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. (Efeze 1:12) May 03, 202305:02
God Is Goed

God Is Goed

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 46 


Woensdag 20 april 2023  


Vreugdezangen zullen klinken, bruid en bruidegom zullen van blijdschap zingen, te horen zal zin: 'Loof de HEER van de hemelse machten, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.' (Jeremia 33:11)


Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. (Titus 2:11) 


Apr 26, 202304:03
Geroepen Om Een Zegen Te Worden

Geroepen Om Een Zegen Te Worden

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 45 


Woensdag 19 april 2023  


Ik zal u verlossen en u zult een zegen worden. (Zacharia 8:13) 


Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. (2 Korinthiërs 3:5)


Apr 19, 202304:37
Vervolmaak Mijn Onvolkomenheid

Vervolmaak Mijn Onvolkomenheid

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 44 


Woensdag 12 april 2023  


Ik ben het, mijn handen hebben de hemel uitgespannen, Ik riep het sterrenleger tevoorschijn. (Jesaja 45:12)


Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. (Jakobus 1:17)


Apr 12, 202304:07
Wat Een Gerechtigheid

Wat Een Gerechtigheid

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 43 


Woensdag 5 april 2023  


De HEER heeft recht en gerechtigheid lief. (Psalmen 33:5)  


Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. (2 Korinthiërs 8:9) 


Apr 05, 202304:42
God Complimenten Geven

God Complimenten Geven

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 42 


Woensdag 29 maart 2023  


Looft de HERE, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën. (Psalmen 117:1)  


De mensen zeiden op de Pinksterdag: 

‘Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ (Handelingen 2:11) 


Mar 29, 202304:12
De Juiste Herder

De Juiste Herder

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 41 


Woensdag 22 maart 2023  


Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken. (Ezechiël 34:16)  


De herder gaat naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: ‘Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.’ (Lucas 15:6) 

Mar 22, 202304:22
God Houdt Van Ons

God Houdt Van Ons

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 40 

Woensdag 15 maart 2023 

Zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. (Psalmen 117:2) 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost. (2 Korinthiërs 1:3) 

Mar 15, 202304:13
Luister Naar Mij

Luister Naar Mij

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 39 

Woensdag 8 maart 2023 

Land, o land, luister naar de woorden van de Heer! (Jeremia 22:29) 

Wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. (Mattheüs 10:27) 

Mar 08, 202304:17
Een Fundament

Een Fundament

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 38 

Woensdag 1 maart 2023 

De koning zei tegen Daniël: ‘Het is waar, uw God is de God der goden en de Heer der koningen.’ (Daniël 2:47) 

Paulus zei: ‘Koning Agrippa, gelooft u de profeten? Ik weet dat u hen gelooft.' Toen zei Agrippa tegen Paulus: ‘Het scheelt maar weinig of u maakt nog een christen van me.’ (Handelingen 26:27-28) 

Mar 01, 202304:07
Met Schaamte In Het Gezicht

Met Schaamte In Het Gezicht

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 37 

Woensdag 22 februari 2023 

Zing voor de HEER, loof de HEER, want Hij heeft het leven van de arme uit de handen van boosdoeners gered. (Jeremia 20:13) 

Maria zei: ‘Mijn ziel maakt groot de Here, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd.’ (Lucas 1:46-48)

Feb 22, 202305:08
Met Vertrouwen De Toekomst In

Met Vertrouwen De Toekomst In

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 36 

Woensdag 15 februari 2023 

Ik ga verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar; want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. (Jesaja 29:14) 

De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blindenweer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van Israël. (Mattheüs 15:31)

Feb 15, 202305:13
Laten Wij Blij Zijn

Laten Wij Blij Zijn

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 35 

Woensdag 8 februari 2023 

Ons hart is om de HEER verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. (Psalm 33:21) 

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk. (1 Tessalonicenzen 5:16-17) 

Feb 08, 202304:35
Vastenkuur Voor De Ziel

Vastenkuur Voor De Ziel

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 34 

Woensdag 1 februari 2023 

Keer terug naar Mij, dan zal ik naar jullie terugkeren - zegt de HEER van de hemelse machten. (Zacharia 1:3) 

De Heer heeft geduld met u, omdat Hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. (2 Petrus 3:9) 

Feb 01, 202305:05
Nooit Niet

Nooit Niet

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 33 

Woensdag 25 januari 2023 

Wie werkelijk rechtvaardig is vindt het leven. Wie uit is op het kwaad, de dood. (Spreuken 11:19) 

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. (Mattheüs 5:6) 

Jan 25, 202304:32
Kostbare Genade

Kostbare Genade

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 32 

Woensdag 18 januari 2023 

Uw genade leidde het volk dat U verlost hebt. (Exodus 14:13) 

Christus immers heeft terwijl Hij zelf rechtvaardig was geleden voor de zonden van onrechtvaardigen voor eens en altijd om u zo bij God te brengen. (1 Petrus 3:18) 

Jan 18, 202303:47
Bid

Bid

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 31 

Woensdag 11 januari 2023 

De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen. (Psalm 6:10) 

Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, Die in het verborgene is en jullie Vader, Die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. (Mattheüs 6:6) 

Jan 11, 202305:05
Hebt U Al Een Keer Een Engel Ontmoet

Hebt U Al Een Keer Een Engel Ontmoet

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 30 

Woensdag 4 januari 2023 

De engel van de HEER raakte Elia aan en zei: Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. (1 Koningen 19:7) 

Hef de slappe handen op, strek de wankele knieën, laat uw voeten rechte wegen gaan. (Hebreeën 12:12-13) 

Jan 04, 202303:53
Na-Kerst Is Voor-Kerst

Na-Kerst Is Voor-Kerst

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 29 

Woensdag 28 december 2022 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. (Psalm 42:12)

Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. (2 Korinthe 3:12)

Dec 28, 202205:05
Het Feest Van De Engelen

Het Feest Van De Engelen

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 28 

Woensdag 21 december 2022 

Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd.(Psalm 34:5) 

De engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord.’ (Lucas 1:13) 

Dec 21, 202204:14
Eenheid In Diversiteit

Eenheid In Diversiteit

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 27 

Woensdag 14 december 2022 

Vele volken zullen zich bij de HEER aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn. (Zacharia 2:15) 

Johannes schrijft: Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het Lam. (Openbaring 7:9) 

Dec 14, 202205:07
Hoe Corrupt Ben Jij

Hoe Corrupt Ben Jij

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 26 

Woensdag 7 december 2022 

Wee degenen die voor een geschenk de schuldigen gelijk geven en de rechtvaardige beroven van z’n recht. (Jesaja 5:22-23) 

Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat liefelijk is, alles wat eervol is, kortom alles wat deugdzaam is en lof verdiend. (Filippenzen 4:8) 

Dec 07, 202204:34
Moe

Moe

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 25 

Woensdag 30 november 2022 

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed. (Jesaja 40:29) 

Jezus zegt: Ik ben het Brood dat leven geeft, wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35) 

Nov 30, 202204:48
Een Gebouw Ter Ere Van God

Een Gebouw Ter Ere Van God

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 24 

Woensdag 23 november 2022 

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan. (Psalm 24:7) 

Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. (Johannes 1:12) 

Nov 23, 202204:31
Het Wijze Licht

Het Wijze Licht

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 23 

Woensdag 16 november 2022 

Ontzag voor de Heer - dat is wijsheid; het kwaad mijden - dat is inzicht. (Job 28:28) 

Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is. (Lucas 11:35) 

Nov 16, 202204:13
Wat Is Waarheid

Wat Is Waarheid

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 22 

Woensdag 9 november 2022 

Kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. (Jesaja 11:9) 

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. (Johannes 16:13) 

Nov 09, 202204:22
Survival Of The Fittest

Survival Of The Fittest

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 21 

Woensdag 2 november 2022 

Waarom geeft God het licht aan ongelukkigen, het leven aan verbitterden? Zij wachten op de dood die uitblijft. (Job 3:20-21) 

Dat alles aan Hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet.  (Hebreeën 2:8) 

Nov 02, 202204:28
Onze Redder

Onze Redder

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 20 

Woensdag 26 oktober 2022 

Verhef U, God, spreek recht op aarde, alle volken behoren U toe. (Psalm 82:8) 

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. (Johannes 3:17) 

Oct 26, 202203:42
Schreeuw Om Hulp

Schreeuw Om Hulp

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 19 

Woensdag 19 oktober 2022 

Haast U mij te helpen, Heer, U bent mijn redding. (Psalm 38:23) 

De blinde Bartimeüs riep: “Zoon van David, heb medelijden met mij!” Jezus bleef staan en zei: “Roep hem.”  (Marcus 10:48-49) 

Oct 19, 202203:59