Skip to main content
Spotify for Podcasters
Dagteksten Evangelische Broedergemeente

Dagteksten Evangelische Broedergemeente

By Evangelische Broedergemeente

Welkom!
Dit is de Dagteksten podcast van de Evangelische Broedergemeente Nederland. In deze podcast gebruiken we de Dagteksten zoals de Evangelische Broedergemeente die al bijna 300 jaar kent en gebruikt.

We delen een dagtekst, leertekst en korte overdenking. Het is ons doel om je te bemoedigen en iets mee te geven om door de dag te overdenken.

Deze podcast is een aanvulling op dit eeuwen oude boekje want de EBG gaat mee met haar tijd. Voor kenners zal deze podcast een verdieping zijn naast het boekje. En voor nieuwkomers mag deze podcast een mooie kennismaking met de dagteksten zijn.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Toevlucht Voor De Onderdrukten

Dagteksten Evangelische Broedergemeente Oct 17, 2023

00:00
04:19
Wat Is De Waarheid

Wat Is De Waarheid

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 25


Woensdag 29 november 2023 


Grijp in, HEER! Niemand is nog trouw, geen mens spreekt nog waarheid. (Psalmen 12:2)


Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?' (Johannes 6:67)

Nov 29, 202304:26
Ouders & Kinderen

Ouders & Kinderen

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 24


Woensdag 22 november 2023 


Hoe kan een mens in zijn recht staan tegenover God? Als je met Hem een rechtsgeding wilt aangaan, heb je niet één op de duizend maal een weerwoord. (Job 9:2-3)


Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: 'Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u.' (Lucas 15:18)

Nov 22, 202304:51
Dorst Naar God

Dorst Naar God

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 23


Woensdag 15 november 2023 Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. (Jesaja 55:1) 


's Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar Jezus toe. (Marcus 1:32)


Nov 15, 202304:43
Vandaag Hosanna En Morgen Kruisig Hem

Vandaag Hosanna En Morgen Kruisig Hem

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 22


Woensdag 8 november 2023 


Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! (Psalmen 118:26) 


Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. (Johannes 1:12)


Nov 08, 202305:03
Verhalen Van Vroeger

Verhalen Van Vroeger

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 21


Woensdag 1 november 2023


Denk aan de tijden van weleer, verdiep u in het verre verleden. Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen; vraag de oudsten en zij zullen verhalen. (Deuteronomium 32:7)


Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en dat - daarvan ben ik overtuigd - jij nu ook hebt. (2 Timoteüs 1:5)


Nov 01, 202304:56
Waarom Geloven Niet Meer Mensen In God

Waarom Geloven Niet Meer Mensen In God

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 20


Woensdag 25 oktober 2023


Overal, tot aan de einden der aarde, zal men zich tot de HEER wenden. (Psalmen 22:28)


Jezus zegt: 'Het Koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.' (Mattheüs 13:33)Oct 25, 202304:26
Toevlucht Voor De Onderdrukten

Toevlucht Voor De Onderdrukten

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 19


Woensdag 18 oktober 2023


Dit weet ik: de HEER doet recht aan zwakken en armen. (Psalmen 140:13) 


Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het Koninkrijk van God. (Lucas 6:20)Oct 17, 202304:19
Een Geestelijke Opdracht

Een Geestelijke Opdracht

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 18


Woensdag 11 oktober 2023


U was een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte, het woeden van die wrede volken. (Jesaja 25:4)


Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. (2 Korintiërs 4:11)


Oct 11, 202304:40
Paradijselijk

Paradijselijk

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 17


Woensdag 4 oktober 2023 


De HEER, uw God, brengt u naar een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen. (Deuteronomium 8:7) 


God heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft Hij u regen geschonken en vruchtbare seizenen, Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. (Handelingen 14:17)


Oct 04, 202304:15
Met Dank Aan De Schepper

Met Dank Aan De Schepper

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 16


Woensdag 27 september 2023


God houdt de diepten der aarde in zijn hand, de toppen van de bergen behoren Hem toe. (Psalmen 95:4) 


Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft. (Openbaringen 14:7) 


Sep 27, 202304:23
Hoe Omgaan Met Onzekerheden

Hoe Omgaan Met Onzekerheden

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 15


Woensdag 20 september 2023


Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen. (Spreuken 14:26) 


Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? (Romeinen 8:35)
Sep 19, 202304:24
Waar Hoor Ik Thuis

Waar Hoor Ik Thuis

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 14


Woensdag 13 september 2023


Ik zal U loven in de kring van mijn volk. (Psalmen 22:23) 


Jezus bidt voor zijn leerlingen: 'Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij.' (Johannes 17:22) Sep 13, 202304:28
Shalom

Shalom

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 13


Woensdag 6 september 2023


Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken. (Zacharia 8:16) 


Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. (Romeinen 14:19)

Sep 05, 202304:04
De Verbazingwekkende Liefde Van God

De Verbazingwekkende Liefde Van God

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 12


Woensdag 30 augustus 2023 


HEER, spaar toch het volk dat U toebehoort en dat U zelf in uw grootheid hebt gered. (Deuteronomium 9:26)


Zal God, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? (Romeinen 8:32)


Aug 30, 202304:38
Wat Is Goed

Wat Is Goed

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 11


Woensdag 23 augustus 2023 


Ik zal de liefde van de HEER gedenken en zijn roemrijke daden bezingen, in alles wat de HEER voor ons heeft gedaan. (Jesaja 63:7) 


U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? (1 Petrus 2:3) 


Aug 23, 202304:32
Vreemdelingen

Vreemdelingen

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 10


Woensdag 16 augustus 2023  


Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij U verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. (1 Kronieken 29:15)


Nee, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. (2 Korinthiërs 4:16)

Aug 16, 202303:54
Beminnen

Beminnen

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 09


Woensdag 9 augustus 2023  


Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg. (Psalmen 119:165)


Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. (Kolossenzen 3:16)Aug 09, 202305:00
Volle Verzekering

Volle Verzekering

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 08


Woensdag 2 augustus 2023  


In mijn nood heb ik geroepen: 'HEER!' En de HEER antwoordde, Hij gaf mij ruimte. (Psalmen 118:5)


Paulus schrijft: 'De hoop die wij voor u hebben is gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.' (2 Korinthiërs 1:7) 


Aug 02, 202304:16
New Woke

New Woke

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 07


Woensdag 26 juli 2023  


De mens en zijn vrouw verborgen zich voor God, de HEER. (Genesis 3:8)


De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit.

(1 Johannes 4:18) 


Jul 26, 202304:25
Vergeetachtig

Vergeetachtig

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 06


Woensdag 19 juli 2023  


God, denk aan het volk dat U ooit hebt verworven, de stam die U hebt vrijgekocht, uw eigen bezit. (Psalmen 74:2)


Jezus zegt: 'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.' (Mattheüs 18:20)


Jul 19, 202304:54
Vol Van IJver Voor Het Goede

Vol Van IJver Voor Het Goede

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 05 


Woensdag 12 juli 2023  


Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, geef het niet prijs aan spot en hoon. (Joël 2:17)


Christus heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. (Titus 2:14)


Jul 12, 202304:21
Vertrouw Of Wie Je Kent

Vertrouw Of Wie Je Kent

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 04 


Woensdag 5 juli 2023  


Ik, de HEER, ben niet veranderd. (Maleachi 3:6)


Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert.

(Lucas 1:50)Jul 04, 202304:26
Dagen Van Gejuich En Gejubel

Dagen Van Gejuich En Gejubel

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 03 


Woensdag 28 juni 2023 


Ik wil uw naam loven om uw liefde en trouw: grote dingen hebt U beloofd, tot eer van uw naam. (Psalmen 138:2) 


U bent als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. (1 Petrus 1:23)


Jun 28, 202304:33
Vrij Van Angst

Vrij Van Angst

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 02 


Woensdag 21 juni 2023 


Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. (Psalmen 25:17) 


Jezus zegt: Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houdt moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)


Jun 21, 202304:29
Een Lied Dat Meeneemt En Aantrekt

Een Lied Dat Meeneemt En Aantrekt

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 03 Aflevering 01 


Woensdag 14 juni 2023 


Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen. (Psalmen 34:3) 


Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. (Filippenzen 4:4-5)


Jun 14, 202304:55
Wijs Ons De Weg

Wijs Ons De Weg

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 52 


Woensdag 7 juni 2023


Volg steeds de weg die de HEER, uw God u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven. (Deuteronomium 5:33)


Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwizen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. (Romeinen 15:4)


Jun 07, 202304:16
De Goddelijke Kleermaker

De Goddelijke Kleermaker

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 51 


Woensdag 31 mei 2023  U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. (Psalmen 30:12) 


Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. (Romeinen 15:13)


May 31, 202304:53
Gedachten

Gedachten

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 50 


Woensdag 24 mei 2023  


Ik ben ten einde raad, U kent de weg die ik moet volgen. (Psalmen 142:4)


Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. (Mattheüs 11:28)May 24, 202304:17
Burenruzie

Burenruzie

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 49 


Woensdag 17 mei 2023  


HEER, straf mij niet in uw woede, tuchtig mij niet in uw toorn. (Psalmen 6:2) 


Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.

Hij is voor ons gestorven. (1 Thessalonicenzen 5:9-10)


May 17, 202305:16
Kracht Om Te Redden

Kracht Om Te Redden

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 48 


Woensdag 10 mei 2023  


Zou mijn arm te kort zijn om te bevrijden? Ontbreekt het Mij aan kracht om te redden? (Jesaja 50:2) 


Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor Hem neer en zei: 'Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken.' (Mattheüs 8:2)


May 10, 202304:31
Een Eeuwigheid

Een Eeuwigheid

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 47 


Woensdag 3 mei 2023  


Wees heilig, want Ik, de HEER, jullie God, ben heilig. (Leviticus 10:2) 


Wij zullen tot lof van Zijn heerliikheid zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. (Efeze 1:12) May 03, 202305:02
God Is Goed

God Is Goed

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 46 


Woensdag 20 april 2023  


Vreugdezangen zullen klinken, bruid en bruidegom zullen van blijdschap zingen, te horen zal zin: 'Loof de HEER van de hemelse machten, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.' (Jeremia 33:11)


Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. (Titus 2:11) 


Apr 26, 202304:03
Geroepen Om Een Zegen Te Worden

Geroepen Om Een Zegen Te Worden

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 45 


Woensdag 19 april 2023  


Ik zal u verlossen en u zult een zegen worden. (Zacharia 8:13) 


Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. (2 Korinthiërs 3:5)


Apr 19, 202304:37
Vervolmaak Mijn Onvolkomenheid

Vervolmaak Mijn Onvolkomenheid

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 44 


Woensdag 12 april 2023  


Ik ben het, mijn handen hebben de hemel uitgespannen, Ik riep het sterrenleger tevoorschijn. (Jesaja 45:12)


Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. (Jakobus 1:17)


Apr 12, 202304:07
Wat Een Gerechtigheid

Wat Een Gerechtigheid

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 43 


Woensdag 5 april 2023  


De HEER heeft recht en gerechtigheid lief. (Psalmen 33:5)  


Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. (2 Korinthiërs 8:9) 


Apr 05, 202304:42
God Complimenten Geven

God Complimenten Geven

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 42 


Woensdag 29 maart 2023  


Looft de HERE, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën. (Psalmen 117:1)  


De mensen zeiden op de Pinksterdag: 

‘Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ (Handelingen 2:11) 


Mar 29, 202304:12
De Juiste Herder

De Juiste Herder

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 41 


Woensdag 22 maart 2023  


Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken. (Ezechiël 34:16)  


De herder gaat naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: ‘Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.’ (Lucas 15:6) 

Mar 22, 202304:22
God Houdt Van Ons

God Houdt Van Ons

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 40 

Woensdag 15 maart 2023 

Zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. (Psalmen 117:2) 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost. (2 Korinthiërs 1:3) 

Mar 15, 202304:13
Luister Naar Mij

Luister Naar Mij

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 39 

Woensdag 8 maart 2023 

Land, o land, luister naar de woorden van de Heer! (Jeremia 22:29) 

Wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. (Mattheüs 10:27) 

Mar 08, 202304:17
Een Fundament

Een Fundament

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 38 

Woensdag 1 maart 2023 

De koning zei tegen Daniël: ‘Het is waar, uw God is de God der goden en de Heer der koningen.’ (Daniël 2:47) 

Paulus zei: ‘Koning Agrippa, gelooft u de profeten? Ik weet dat u hen gelooft.' Toen zei Agrippa tegen Paulus: ‘Het scheelt maar weinig of u maakt nog een christen van me.’ (Handelingen 26:27-28) 

Mar 01, 202304:07
Met Schaamte In Het Gezicht

Met Schaamte In Het Gezicht

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 37 

Woensdag 22 februari 2023 

Zing voor de HEER, loof de HEER, want Hij heeft het leven van de arme uit de handen van boosdoeners gered. (Jeremia 20:13) 

Maria zei: ‘Mijn ziel maakt groot de Here, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd.’ (Lucas 1:46-48)

Feb 22, 202305:08
Met Vertrouwen De Toekomst In

Met Vertrouwen De Toekomst In

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 36 

Woensdag 15 februari 2023 

Ik ga verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar; want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. (Jesaja 29:14) 

De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blindenweer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van Israël. (Mattheüs 15:31)

Feb 15, 202305:13
Laten Wij Blij Zijn

Laten Wij Blij Zijn

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 35 

Woensdag 8 februari 2023 

Ons hart is om de HEER verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. (Psalm 33:21) 

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk. (1 Tessalonicenzen 5:16-17) 

Feb 08, 202304:35
Vastenkuur Voor De Ziel

Vastenkuur Voor De Ziel

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 34 

Woensdag 1 februari 2023 

Keer terug naar Mij, dan zal ik naar jullie terugkeren - zegt de HEER van de hemelse machten. (Zacharia 1:3) 

De Heer heeft geduld met u, omdat Hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. (2 Petrus 3:9) 

Feb 01, 202305:05
Nooit Niet

Nooit Niet

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 33 

Woensdag 25 januari 2023 

Wie werkelijk rechtvaardig is vindt het leven. Wie uit is op het kwaad, de dood. (Spreuken 11:19) 

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. (Mattheüs 5:6) 

Jan 25, 202304:32
Kostbare Genade

Kostbare Genade

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 32 

Woensdag 18 januari 2023 

Uw genade leidde het volk dat U verlost hebt. (Exodus 14:13) 

Christus immers heeft terwijl Hij zelf rechtvaardig was geleden voor de zonden van onrechtvaardigen voor eens en altijd om u zo bij God te brengen. (1 Petrus 3:18) 

Jan 18, 202303:47
Bid

Bid

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 31 

Woensdag 11 januari 2023 

De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen. (Psalm 6:10) 

Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, Die in het verborgene is en jullie Vader, Die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. (Mattheüs 6:6) 

Jan 11, 202305:05
Hebt U Al Een Keer Een Engel Ontmoet

Hebt U Al Een Keer Een Engel Ontmoet

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 30 

Woensdag 4 januari 2023 

De engel van de HEER raakte Elia aan en zei: Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. (1 Koningen 19:7) 

Hef de slappe handen op, strek de wankele knieën, laat uw voeten rechte wegen gaan. (Hebreeën 12:12-13) 

Jan 04, 202303:53
Na-Kerst Is Voor-Kerst

Na-Kerst Is Voor-Kerst

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 29 

Woensdag 28 december 2022 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. (Psalm 42:12)

Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. (2 Korinthe 3:12)

Dec 28, 202205:05
Het Feest Van De Engelen

Het Feest Van De Engelen

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 28 

Woensdag 21 december 2022 

Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd.(Psalm 34:5) 

De engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord.’ (Lucas 1:13) 

Dec 21, 202204:14