Skip to main content
Spotify for Podcasters
DAVAJ MAKAJ POČÚVAJ

DAVAJ MAKAJ POČÚVAJ

By Davaj Makaj

Podcast motivujúci k pohybu a osobnému rastu, od trénerov pre každého, kto sa hýbe. Rozhovory, myšlienky, inšpirácie, návody, hostia.