Skip to main content
Spotify for Podcasters
Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

By De StrategieCentrale

Lokaal Bestuur is de podcast van De StrategieCentrale, waarin we je maandelijks bijpraten over alles wat er gebeurt bij lokale overheden: bestuurlijk, in de gemeenteraad, op het gebied van beleid en gemeentelijke organisaties. De presentatie is in handen van Auke Blaauwbroek en Ranjith Clemminck.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

#4 Netwerkvorming Arbeidsmarktregio: theorie & praktijk

Lokaal BestuurApr 24, 2021

00:00
29:05
Lokaal Bestuur #5: Den Haag, de formatie en Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur #5: Den Haag, de formatie en Lokaal Bestuur

Het is al meer dan 6 maanden geleden dat Nederland naar de stembus ging, en nog steeds hebben we geen nieuw kabinet. De demissionaire status van het huidige kabinet vraagt om terughoudendheid bij grote politieke besluiten. Maar tegelijkertijd kunnen belangrijke dossiers zoals wonen en stikstof niet te lang wachten. En de coronacrisis vraagt de komende maanden om belangrijke keuzes.

Ook gemeenten kijken naar Den Haag voor antwoorden op vragen en richting. En hebben ook zo hun eigen ideeen en belangen voor een nieuw regeerakkoord.

Aan tafel zit Marieke Moorman, burgemeester van het Brabantse Bernheze en voorzitter van de Vereniging van Brabantse Gemeenten. Mijn tweede gast is Rene Rouwette, jarenlang actief in Den Haag voor NGO’s, provincies en gemeenten. En tenslotte Ranjith Clemminck, strateeg bij de StrategieCentrale.

Sep 19, 202129:04
#4 Netwerkvorming Arbeidsmarktregio: theorie & praktijk

#4 Netwerkvorming Arbeidsmarktregio: theorie & praktijk

We bespreken theorie en praktijk aan de hand van een onderzoek naar Brabantse arbeidsmarktregio's. In de deze aflevering praten we met onderzoeker Ellen Dingemans (Het PON/ TELOS), Sander Kern (Netwerkcoordinator) en Auk Blauwbroek (StrategieCentrale) over netwerkontwikkeling. Apr 24, 202129:05
Gemeentefinanciën in Coronatijd

Gemeentefinanciën in Coronatijd

#3 van Lokaal Bestuur gaat over gemeentelijke financiën. Al voor dat de Coronacrisis uitbrak kampten veel gemeenten met financiële problemen. Miljoenen tekorten in het sociaal domein, meer taken maar minder geld door de decentralisaties en een stikstofcrisis. En toen kwam Corona. 

Veel gemeenten zien de tekorten oplopen, terwijl de inkomsten van bijvoorbeeld toerismebelasting en parkeergelden afnemen. Sommige gemeenten   moeten terug naar de basis: het uitvoeren van wettelijke taken, maar zonder geld en capaciteit om te investeren in de samenleving. Andere, vooral grote steden, hebben meer ontwikkelkracht om zich uit deze crisis te investeren. 

In deze aflevering van Lokaal Bestuur hoor je van Oscar Dusschooten (wethouder Tilburg) over de situatie in Tilburg en de rol van de stad voor de regio. Patrick Vermeulen (directeur Het PON/ Telos) vertelt over de impact van de coronacrisis op de samenleving en Ranjith Clemminck (De Strategie Centrale) schets strategieën voor gemeenten om sterker uit de crisis te komen. 

Presentatie: Auke Blaauwbroek 

Jun 23, 202035:04
De Participatiewet & Arbeidsmarktregio's

De Participatiewet & Arbeidsmarktregio's

De Participatiewet werd 5 jaar geleden ingevoerd. De Participatiewet is een van de drie decentralisaties: jeugdzorg, WMO en arbeidsmarkt. Gemeenten kregen als lokaal bestuur regie over de uitvoering van de nieuwe wet om inwoners met een achterstand op de arbeidsmarkt te ondersteunen naar werk. Tegelijkertijd moeten gemeenten daarbij regionaal samenwerken in een arbeidsmarktregio, er zijn er 35 in Nederland. 

In deze aflevering van Lokaal Bestuur kijken we terug en vooruit. Lukt het gemeenten om inwoners naar werk te begeleiden? En wat is de meerwaarde van de regionale samenwerking? Te gast zijn Huib van Olden (wethouder 's-Hertogenbosch), Maarten Gielen (directeur IBN, uitvoeringsorganisatie WSW) en Auke Blaauwbroek (StrategieCentrale). Gespreksleider is Ranjith Clemminck

May 18, 202024:33
Arbeidsmigratie in Brabant

Arbeidsmigratie in Brabant

Welkom bij de eerste Podcast van De StrategieCentrale.  Je kent ze wel, busjes met Bulgaarse kentekens passeren je dag en nacht op de weg. Een Poolse supermarkt in je straat en grote campussen met veel nieuwe dorpsgenoten uit Oost- Europa. Arbeidsmigratie is de afgelopen jaren sterk gegroeid in Noord Brabant. Veel gemeenten hebben dan ook het initiatief genomen om actief aan de slag te gaan met het thema.

Daarbij kun je denken aan huisvesting, sociale aspecten zoals taalverwerving, onderwijs en integratie in woonwijken en natuurlijk ook aan veiligheidsaspecten. Dat betekent dat er binnen de gemeente veel afdelingen, diverse professionals en bestuurders betrokken zijn.

Welke kennis over arbeidsmigratie heeft u beschikbaar? Welke invalshoek kiest u om er mee om te gaan, welk aspect domineert het vraagstuk en welke mogelijkheden zijn er binnen de gemeente om te sturen op aspecten van arbeidsmigratie. Deze vragen leggen we voor aan 3 deskundigen die zich met het vraagstuk bezighouden. Aan het einde van de podcast plaatsen we arbeidsmigratie ook in retroperspectief en bespreken we de actualiteit. We beantwoorden  de vraag in hoeverre het coronavirus ook de arbeidsmigratie beïnvloedt.


Deelnemers:

- Kees van Geffen, wethouder Oss

- Marleen van der Haar, onderzoeker bij Het PON

- Ranjith Clemminck, Strategy Designer bij De StrategieCentrale

Apr 20, 202029:38