Skip to main content
Spotify for Podcasters
De wet als kunstwerk

De wet als kunstwerk

By Nick Schoemaker

Welkom bij de wet als kunstwerk. Een podcast over de mooie en moeilijke kanten van de wet en het recht in de praktijk. In deze podcast interviewt Nick Schoemaker, docent bij de rechtenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam, zijn gasten over de schoonheid van wetten en regels en wat er van die schoonheid terecht komt in de praktijk van alledag.
Available on
Amazon Music Logo
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

#29 - Rondje Rechtsstaat - De functie van wetten en regels met Thom de Graaf

De wet als kunstwerkJul 14, 2023

00:00
43:37
#29 - Rondje Rechtsstaat - De functie van wetten en regels met Thom de Graaf

#29 - Rondje Rechtsstaat - De functie van wetten en regels met Thom de Graaf

Rondje Rechtsstaat - de rechtsstaat staat volop in de aandacht, maar ook onder druk. Wat betekenen grondrechten als privacy eigenlijk? En wat is hun belang? Waarom hebben we ons politieke systeem ingericht met een tweeledig parlement? En wat is daar eigenlijk het nut van? Deze en andere vragen komen aan bod in de speciale serie “rondje rechtsstaat” van De Wet als Kunstwerk.


Te gast in deze aflevering van de Wet als Kunstwerk is een man die vele facetten van de Nederlandse rechtstaat van binnenuit heeft gezien en ook mede heeft vorm gegeven. Thom de Graaf studeerde Rechten in Nijmegen, waarna hij een indrukwekkend aantal politieke en bestuurlijke rollen vervulde, onder andere als Tweede en Eerste Kamerlid namens D66, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en Burgemeester van Nijmegen; een rol waarin hij onder andere in de voetsporen van zijn vader Theo de Graaf trad. Hij was Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, tevens vice-premier in het kabinet Balkenende II en is sinds 2018 Vice-President van de Raad van State.

Jul 14, 202343:37
#28 - Rondje Rechtsstaat - Het karakter van onze grondrechten met Ingrid Leijten

#28 - Rondje Rechtsstaat - Het karakter van onze grondrechten met Ingrid Leijten

Rondje Rechtsstaat - de rechtsstaat staat volop in de aandacht, maar ook onder druk. Wat betekenen grondrechten als privacy eigenlijk? En wat is hun belang? Waarom hebben we ons politieke systeem ingericht met een tweeledig parlement? En wat is daar eigenlijk het nut van? Deze en andere vragen komen aan bod in de speciale serie “rondje rechtsstaat” van De Wet als Kunstwerk. Deze serie wordt gemaakt in het kader van de Week voor de Rechtstaat. 


Te gast in deze aflevering is prof. dr. Ingrid Leijten. Zij studeerde rechten en politicologie aan de Universiteit Leiden en Columbia Law School in New York. Na het behalen van het New York Bar Exam, deed zij promotieonderzoek in Leiden en werkte als universitair docent aldaar. Leijten is onder meer lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten. Sinds 1 januari 2022 is zij hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel Recht aan de Universiteit van Tilburg.


Jul 05, 202344:24
#27 - Rondje Rechtsstaat - Het verhaal van onze grondwet met Wim Voermans

#27 - Rondje Rechtsstaat - Het verhaal van onze grondwet met Wim Voermans

Rondje Rechtsstaat - de rechtsstaat staat volop in de aandacht, maar ook onder druk. Wat betekenen grondrechten als privacy eigenlijk? En wat is hun belang? Waarom hebben we ons politieke systeem ingericht met een tweeledig parlement? En wat is daar eigenlijk het nut van? Deze en andere vragen komen aan bod in de speciale serie “rondje rechtsstaat” van De Wet als Kunstwerk. Deze speciale serie wordt gemaakt in het kader van de Week voor de Rechtstaat.  De stellingen die we prof. dr. Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden voorlegden zijn als volgt:

 1. De Nederlandse Grondwet leeft niet onder de Nederlandse bevolking en dat is prima.
 2. Het is tijd voor een Grondwet in eenvoudig Nederlands.
 3. Het ongeschreven constitutionele recht is belangrijker dan de geschreven grondwet.
 4. De balans in de Nederlandse Trias Politica is zoek.


Bijzondere dank gaat uit naar iedereen die aan deze bijzondere serie heeft meegewerkt; als eerste de Academie voor Wetgeving, organisator van de Week van de Rechtstaat: https://rechtenoverheid.nl/week-van-de-rechtsstaat. Ook dank aan alle teams en vertegenwoordigers van organisaties en anderen die in deze serie naar voren komen: de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl, De Eerste Kamer: https://www.eerstekamer.nl, Geert Corstens (oud-president Hoge Raad): https://www.hogeraad.nl, Wim Voermans: https://wimvoermans.wordpress.com en Ingrid Leijten: https://www.ingridleijten.com.


Jun 28, 202347:13
#26 - Ethisch verantwoord beleid uitvoeren met Alex Corra

#26 - Ethisch verantwoord beleid uitvoeren met Alex Corra

Alex Corra is senior Beleidsadviseur Recht en Ethiek bij de Sociale Verzekeringsbank, het uitvoeringsinstituut dat onder andere verantwoordelijk is voor het verstrekken van de AOW-uitkering, kinderbijslag en het persoonsgebonden budget. Voor hij in overheidsdienst trad, promoveerde Alex aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift rondom de vraag: “hoe borgen gemeenten publieke belangen bij het uitbesteden van re-integratie?” en studeerde rechten in Amsterdam en Bologna. Volgens mijn eigen studenten, die Alex toevallig onlangs ook geïnterviewd hebben, “geeft hij advies aan mensen met ethische vragen bij de SVB, heeft hij zijn positie zelf bedacht en hebben veel mensen tunnelvisie en helpt Alex hen een nieuw inzicht te geven.” 


De stellingen

 1. Uitvoeringsinstanties als het SVB moeten er naar streven hun werk zo efficiënt mogelijk te doen. 
 2. Overheidsjuristen stellen alleen fundamentele vragen over hun werk wanneer je ze daartoe dwingt. 
 3. Besluiten van overheidsinstellingen worden rechtvaardiger wanneer je ze door een robot laat maken.
 4. In een juridisch geschil tegen de overheid delven burgers altijd het onderspit.
 5. Je kunt ambtenaren nooit verantwoordelijk houden voor politiek beleid.


overige informatie

Jun 20, 202353:11
#25 - Rondje Rechtsstaat - De rechtsstatelijke rol van de Eerste Kamer met Remco Nehmelman

#25 - Rondje Rechtsstaat - De rechtsstatelijke rol van de Eerste Kamer met Remco Nehmelman

Rondje Rechtsstaat - de rechtsstaat staat volop in de aandacht, maar ook onder druk. Wat betekenen grondrechten als privacy eigenlijk? En wat is hun belang? Waarom hebben we ons politieke systeem ingericht met een tweeledig parlement? En wat is daar eigenlijk het nut van? Deze en andere vragen komen aan bod in de speciale serie “rondje rechtsstaat” van De Wet als Kunstwerk. Deze speciale serie wordt gemaakt in het kader van de Week voor de Rechtstaat.  Remco Nehmelman is in aflevering #25 van de Wet als Kunstwerk te gast. Hij is hoogleraar publiek organisatierecht aan de Universiteit Utrecht, maar belangrijker voor ons gesprek is dat hij sinds 2018 hij de rol Griffier van de Eerste Kamer vervult. Verder was hij voorheen lid van de Kiesraad en van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Samen met Niels Graaf interviewt Nick Schoemaker hem over de rol van de Eerste Kamer, hoe het nu precies zit met constitutionele toetsing en de politieke cultuur in de Eerste Kamer. We legden hem de volgende stellingen voor: De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het bewaken van de kwaliteit van wetgeving. De Eerste Kamer zou eigenlijk volledig moeten bestaan uit wetenschappers die door een lotingsproces worden gekozen. Het is een zegen voor de democratie dat het Kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. De bescherming van grondrechten is beter geborgd bij een constitutioneel hof dan bij de Eerste Kamer. Bijzondere dank gaat uit naar iedereen die aan deze bijzondere serie heeft meegewerkt; als eerste de Academie voor Wetgeving, organisator van de Week van de Rechtstaat: https://rechtenoverheid.nl/week-van-de-rechtsstaat. Ook dank aan alle teams en vertegenwoordigers van organisaties en anderen die in deze serie naar voren komen: de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl, De Eerste Kamer: https://www.eerstekamer.nl, Geert Corstens (oud-president Hoge Raad): https://www.hogeraad.nl.  Lees meer over het vraagstuk van constitutionele toetsing op de website “de Nederlandse Grondwet” https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vhnnmt7l3ozx/constitutionele_toetsing De minor die tijdens het gesprek aan bod kwam is het “het internet is stuk” en wordt door de Hogeschool van Amsterdam georganiseerd. Meer informatie hier: https://2022.minorpublicstack.amsterdam Algemene informatie en meer vind je op de website van de Eerste Kamer: https://www.eerstekamer.nl


Jun 03, 202353:46
#24 - Rondje Rechtsstaat - Lessen uit de Hoge Raad met Geert Corstens

#24 - Rondje Rechtsstaat - Lessen uit de Hoge Raad met Geert Corstens

Rondje Rechtsstaat - de rechtsstaat staat volop in de aandacht, maar ook onder druk. Wat betekenen grondrechten als privacy eigenlijk? En wat is hun belang? Waarom hebben we ons politieke systeem ingericht met een tweeledig parlement? En wat is daar eigenlijk het nut van? Deze en andere vragen komen aan bod in de speciale serie “rondje rechtsstaat” van De Wet als Kunstwerk. Deze speciale serie wordt gemaakt in het kader van de Week voor de Rechtstaat. 

Geert Corstens is te gast in aflevering #24 van de Wet als Kunstwerk, wederom een bijzondere aflevering in het kader van de Week van de Rechtstaat. Corstens was tot 2014 president van de Hoge Raad der Nederland, de hoogste rechter in Nederland voor civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Daarvoor werkte hij o.a. als officier van justitie, hoogleraar strafrecht en raadsheer bij de Hoge Raad. Na zijn tijd bij de Hoge Raad sloeg hij aan het schrijven over de rechtsstaat en de rol van de rechter in de samenleving. Met boeken als “de rechtsstaat moet je leren” en “de rechter grijpt de macht” verschafte hij inzicht in de werking en het belang van de rechtsstaat. En onlangs publiceerde hij zijn nieuwste boek: “onze rechtsstaat, strijdbaarder en weerbaarder” En over die rechtsstaat gaan we met hem in gesprek.


Jun 01, 202348:53
#23 - Rondje Rechtsstaat - Privacy als grondrecht met Aleid Wolfsen

#23 - Rondje Rechtsstaat - Privacy als grondrecht met Aleid Wolfsen

Rondje Rechtsstaat - de rechtsstaat staat volop in de aandacht, maar ook onder druk. Wat betekenen grondrechten als privacy eigenlijk? En wat is hun belang? Waarom hebben we ons politieke systeem ingericht met een tweeledig parlement? En wat is daar eigenlijk het nut van? Deze en andere vragen komen aan bod in de speciale serie “rondje rechtsstaat” van De Wet als Kunstwerk. Deze speciale serie wordt gemaakt in het kader van de Week voor de Rechtstaat. 

In aflevering #23 van de Wet als Kunstwerk gaat het over privacy als grondrecht. Dat thema gaan we - zoals bekend voor de trouwe luisteraars van deze podcast - verkennen via een aantal stellingen, maar net even wat anders dan gebruikelijk. Want ik interview Aleid Wolfsen niet alleen, dat doe ik samen met Universitair Docent constitutioneel recht Niels Graaf. Uiteraard komen we te spreken over de afweging tussen privacy en veiligheid, maar ook de opkomst van AI en het mogelijke gevaar daarvan voor de privacy van Nederlanders komt aan bod. 


May 25, 202353:10
#22 - Een gesprek met de Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind

#22 - Een gesprek met de Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind

In deze aflevering is niemand minder dan de Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind te gast. Hij studeerde bestuurskunde te Leiden en werd in 2004 burgemeester van Niedorp. Voordat hij in Almere als burgervader aan de slag ging, was hij burgemeester van Velsen. Hij was o.a. voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis en woonde in Suriname de excuses voor het Nederlandse Slavernijverleden bij die premier Markt Rutte maakte namens de Nederlandse staat. In zijn rol als Minister voor Rechtsbescherming is hij onder andere verantwoordelijk voor zittende magistratuur, sanctiebeleid en slachtofferhulp. In een live podcast-interview gaat Nick Schoemaker met hem in gesprek over de rol van detentie in het Nederlandse strafrechtbestel, recht en rechtvaardigheid voor alle Nederlanders en toezicht op de advocatuur.

 • Meer informatie over Franc Weerwind en zijn portefeuilles: https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/franc-weerwind
 • Lees hier een interessant opiniestuk van inmiddels oud-advocaat Wim Anker over levenslange detentie: https://www.ankerenanker.nl/nieuws/archief/2791_opinie-wim-anker-levenslang-de-staatssecretaris-krijgt-nieuwe-tik-op-de-vingers
 • Het boek waar Minister Weerwind aan refereert is "Een van ons" van Christine Otten: http://www.christineotten.nl/portfolio/een-van-ons/. Lees hier meer over het toneelstuk dat is gemaakt op basis van het boek van Otten: http://www.christineotten.nl/agenda/succesroman-van-otten-in-het-theater-1483710513752-ab99c89e-0257/
 • Via deze pagina van de Nederlandse Orde van Advocaten lees je hoe toezicht op de advocatuur nu geregeld is: https://www.advocatenorde.nl/de-advocaat/toezicht-2. Een kort artikel van advocatie.nl zet uiteen wat er speelt het gebied van toezicht: https://www.advocatie.nl/nieuws/onafhankelijk-toezicht-op-advocatuur-blijft-heikel-punt/


May 18, 202346:53
#21 - Recht, ethiek en biotechnologie met Laura Jacobs

#21 - Recht, ethiek en biotechnologie met Laura Jacobs

Deze aflevering van de Wet als Kunstwerk gaat over recht en bio-ethiek. Technologie stelt ons in staat in te grijpen op alle gebieden van het leven. Dat gaat nu zelfs zo ver, dat het mogelijk is geworden met zogenaamde kiembaanmodificatie het menselijk genoom te bewerken. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis krijgen we de mogelijkheid genetische defecten te repareren nog voor een mens geboren is. Sterker nog; dit is in China - tegen alle internationale afspraken in - al gebeurd. Wat zijn de juridische grenzen van deze modificatie? Wat mag wel en wat mag niet? En welke ethische bezwaren zijn er te maken tegen het sleutelen aan menselijke genen? Daarover praat ik met mr. Laura Jacobs. Laura studeerde rechtsgeleerdheid in Utrecht en Amsterdam en volgde een tweede master aan de VU: International Technology Law. Daar kwam ze in aanraking met het onderwerp bio-ethiek.

Apr 18, 202337:36
#20 - De Vrouwenrechtswinkel met Rajae Azaroual

#20 - De Vrouwenrechtswinkel met Rajae Azaroual

We hebben in Nederland al snel het idee dat het wel goed zit met de emancipatie van vrouwen in de maatschappij. Maar als we kijken naar de feiten, dan blijft de komst van kinderen in een gezin vooral een kantelpunt in de loopbaan van de vrouw. Vrouwen rapporteren 6x vaker dan mannen ongewenste seksuele aandacht op de werkvloer en vrouwen worden vaker onevenredig economisch getroffen door een echtscheiding. in het licht van deze feiten is in september 2021 de eerste Vrouwenrechtswinkel van Amsterdam opgericht. Over de vrouwenrechtswinkel ga ik in gesprek met jurist Rajae Azaroual. Ze studeerde Sociaal Juridische Dienstverlening en daarna Rechten in Utrecht en is gespecialiseerd in gelijke-behandelings-wetgeving, vrouwenrechten en gendergelijkheid en werkzaam voor Bureau Clara Wichmann en als zelfstandig consultant. 


Mar 28, 202344:08
#19 - De jurist in een grote onderneming met Enrique Boerboom

#19 - De jurist in een grote onderneming met Enrique Boerboom

In deze aflevering is Enrique Boerboom te gast. Zijn juridische loopbaan begon bij zijn afstuderen in 1994 aan de opleiding notarieel recht, waarna hij werkte bij de Brauw en daar o.a. klanten adviserende in de M&A praktijk. Hij was company secretary bij Ahold en leerde daar de bestuurskamer van binnen kennen. Na een periode in de Verenigde Staten was hij verantwoordelijk voor de juridische afdeling van Ahold Europe. Sinds enkele jaren is hij hoofd juridische zaken en compliance bij Albert Heijn in Nederland en België en daarmee onderdeel van het leiderschapsteam van Albert Heijn. In deze aflevering praat ik onder andere met hem over hoe het is om jurist bij een grote onderneming te zijn.

Mar 14, 202343:04
#18 - Recht als mensenwerk - met een beetje hulp van een systeem - met Rachel Rietveld

#18 - Recht als mensenwerk - met een beetje hulp van een systeem - met Rachel Rietveld

Rachel Rietveld is mede-directeur van ArbeidsmarktResearch UvA BV, docent aan de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam en promovendus. In haar onderzoek richt ze zich op de systematisering van open normen in het recht en de vraag of en hoe kunstmatige intelligentie daar een rol in kan spelen. Ze is één van de bedenkers van de website magontslag.nl en is daarmee actief op het snijvlak van recht en technologie. In dit gesprekken gaan we met elkaar in gesprek over de toegankelijkheid van het recht; of de rechter ooit vervangen kan worden door een robot en hoe je ervoor zorgt dat een het recht rechtvaardig blijft.

Mar 02, 202348:41
#17 - De praktijk van onteigenen met René van Hoogmoed

#17 - De praktijk van onteigenen met René van Hoogmoed

René van Hoogmoed is te gast in deze aflevering. Hij leerde het vak van van onteigeningsdeskundige van zijn vader: die begon Hoogstate taxateurs o/z en rentmeesters in de jaren ’50; het bedrijf waar René van Hoogmoed nu nog steeds actief in is en waar ook zijn oudste zoon in de voetstappen van vader en grootvader volgt. René studeerde rechten in Utrecht en treedt zeer regelmatig op als rechtbankdeskundige in onteigeningskwesties. Daarnaast adviseren hij en zijn collega’s klanten op het gebied van grondverwerving, planschade, taxaties van onroerend goed en andere zaken. We spreken met elkaar over planschade, t axeren als wetenschap of ambacht en het proces van onteigenen in de praktijk.

Feb 14, 202353:57
#16 - Chat GPT en de impact van AI op juridisch werk met Mark Zijlstra

#16 - Chat GPT en de impact van AI op juridisch werk met Mark Zijlstra

In deze aflevering praat Nick Schoemaker met Legal Tech expert Mark Zijlstra. Zij hebben het over de mogelijkheden en impact van Chat GPT, ontwikkelingen op het gebied van AI in het algemeen en de implicaties daarvan voor het juridische werkveld. Mark Zijlstra studeerde bedrijfskunde en Nederlands Recht te Amsterdam. Hij werkte als legal en general counsel en leidt nu de legal tech afdeling bij ICT Recht, een commerciële dienstverlener op het snijvlak van recht, informatieveiligheid en technologie.

Jan 31, 202344:00
#15 - Werken als onderzoeksjurist bij het OM met Jasmijn de Bree
Nov 29, 202244:57
#14 - Geen mens heeft het recht om te gehoorzamen met Ellen Boleij
Nov 15, 202201:02:55
#13 - Starten als rechter met Dellali Segbedzi

#13 - Starten als rechter met Dellali Segbedzi

Dellali Segbedzi is rechter in opleiding dus ook al werkzaam als rechter; ze was heel jong toen ze besloot dit beroep uit te willen oefenen. Naar aanleiding van de serie Ally McBeal wilde ze toch eerst advocaat worden en besloot na enkele jaren het beroep van rechter op te pakken. In dit gesprek praten we over het geheim van de raadkamer, hoe je verdachten in de rechtszaal op een waardige manier behandelt en wat het betekent om het beroep van rechter te leren. Ook spreken we over haar carrière en opleiding; Dellali studeerde HBO-Rechten aan de HvA, om daarna rechtsgeleerdheid te studeren.
Feb 07, 202244:18
#12 - De buurtrechter met Maria Leijten & Tanja Jadnanansing

#12 - De buurtrechter met Maria Leijten & Tanja Jadnanansing

In Red Hook, een buurt in Brooklyn, New York, hebben inwoners al jaren te kampen met armoede, geweld en onveiligheid. In de jaren ’70 werd de buurt geplaagd door heroïne en in de jaren 80- en 90 door cocaïne. ‘Red Hook werd de crack-hoofdstad van Amerika genoemd. De inwoners van Red Hook zeiden: “het rechtssysteem werkt hier niet. Het maakt ons leven niet veiliger en het criminaliseert te veel mensen.” Het was de aanzet om in die buurt te werken aan een nieuwe vorm van rechtspraak en in 2000 werd het Red Hook Community Justice Center opgericht.

Sindsdien vormt het een inspiratie om rechtspraak anders aan te pakken; ook in Nederland. Zo werden er in Eindhoven en Amsterdam wijk- of buurtrechters aangesteld. En over het initiatief hiertoe in de Amsterdamse wijk Venserpolder ga ik in gesprek met twee gasten. Als eerste voormalig kamerlid en huidige stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost Tanja Jadnanansing. Mijn tweede gast is de buurtrechter zelf, mr. Maria Leijten, die vanaf november 2021 zitting houdt in Venserpolder.
* Red Hook Community Justice Center:
www.courtinnovation.org/programs/red-hook-community-justice-center
* Verslag van Nederlands bezoek: www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Community-court-krijgt-nederlands-gezicht.aspx
* De buurtrechter in Venserpolder: www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Over-de-rechtbank/buurtrechtervenserpolder/Paginas/Over-de-buurtrechter.aspx
* Kritische reflectie op het fenomeen buurtrechter: www.ru.nl/cpo/verderdenken/columns/waarom-buurtrechter-afleggen-tussenrechter/
Nov 12, 202101:02:28
#11 - De toeslagenaffaire met Eva González Pérez | De wet als kunstwerk
Oct 07, 202101:05:44
#10 - Scheiden Met Een Digitaal Platform met Laura Kistemaker | De wet als kunstwerk
Oct 07, 202146:20
#9 - De jurist en de burger met Nick Steenhagen

#9 - De jurist en de burger met Nick Steenhagen

S01E08: De jurist en de burger met Nick Steenhagen by Nick Schoemaker
Jun 29, 202143:32
#8 - Geloof in de rechtsstaat met Elsa van de Loo

#8 - Geloof in de rechtsstaat met Elsa van de Loo

Mijn gast in deze aflevering is Elsa van de Loo, advocaat en politica. Ze studeerde HBO-Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam en behaalde haar mastertitel aan de VU. Als advocaat treedt ze op in civiele, huurrecht- en onderwijsrechtszaken. Daarnaast is van de Loo trainer op het gebied van diversiteit en inclusie voor o.a. de rechterlijke macht en overheidsinstellingen. Ze stond op de tweede plek van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen namens NIDA en dan heb ik een heleboel andere activiteiten nog niet genoemd. We spreken met elkaar over mensenrechten, het verschil tussen advocaten en politici en institutioneel racisme in de rechtspraak.
Jun 03, 202145:39
#7 - Vrijheid, veiligheid & privacy met Gerdo Kuiper
May 24, 202147:39
#6 - Participatie en de omgevingswet met Fleur Spijker

#6 - Participatie en de omgevingswet met Fleur Spijker

Te gast in deze aflevering is Fleur Spijker. Al 25 jaar lang houdt ze zich bezig met gebieds- en projectontwikkeling in Nederland. Op dit moment is zij wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen namens D66 in de Gemeente Leiden, waar op dit moment veel gebouwd en ontwikkeld wordt. Daar komt dan ook de nodige inspraak van bewoners bij kijken, een onderwerp dat in deze aflevering zeker aan bod zal komen. Voordat ze wethouder werd, was Fleur Spijker actief als advocaat, onder andere als partner bij TeekensKarstens Advocaten en Notarissen. Vandaag praten we met elkaar over inspraak, de omgevingswet en de vraag hoe je als wethouder met inspraak om zou moeten gaan.
May 13, 202143:35
#5 - De advocaat & de jurist met Hein Karskens

#5 - De advocaat & de jurist met Hein Karskens

In deze aflevering ga ik in gesprek met advocaat en advocatenopleider Hein Karskens. We hebben het onder andere over de verschillen en overeenkomsten tussen advocaten en juristen. En we gaan in gesprek over tuchtrecht en of advocaten voldoende reflecteren op hun eigen regels. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter in je eigen podcast-app.
Apr 22, 202150:37
#4 - Ethiek & Recht Met Edward Schotman

#4 - Ethiek & Recht Met Edward Schotman

De Wet als Kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Ga voor meer informatie naar dewetalskunstwerk punt nl. De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest TITLE, in samenwerking met Seizoensklanken. Wil je deze artiesten ondersteunen of meer van ze horen? Ga dan naar seizoensklanken punt bandcamp punt com of title punt bandcamp punt com.
Mar 26, 202139:19
#3 - Maakt legal tech juristen overbodig? | De wet als kunstwerk

#3 - Maakt legal tech juristen overbodig? | De wet als kunstwerk

Nadia Frans is in deze aflevering te gast. Ze studeerde af aan de rechtenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam met een onderzoek over AVG en machine learning en merkte dat legal tech toen nog een behoorlijk onontgonnen terrein was. Daarna ging ze fulltime gaan aan de slag bij legal tech onderneming the Room. En ze begon aan een pre-master rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit. We hebben het onder andere privacy & AI en de techniek achter legal tech.
Jan 29, 202133:54
#2 - Praten met een burger is niet eng | De wet als kunstwerk

#2 - Praten met een burger is niet eng | De wet als kunstwerk

In deze aflevering interview ik lector Arnt Mein over de responsieve rechtsstaat, hoe juristen omgaan met bezwaarmakers en wat bezwaarmakers tegenwoordig van de overheid mogen verwachten als het gaat om formele procedures. - Nick Schoemaker
Jan 13, 202137:09
#1 - Gelijke Rechten, Gelijke Kansen? | De wet als kunstwerk

#1 - Gelijke Rechten, Gelijke Kansen? | De wet als kunstwerk

In deze pilotaflevering van de podcast “De wet als kunstwerk” interview ik Achraf el Johari over gelijke kansen, rechtvaardigheid en wat het betekent om op te groeien in Amsterdam. Achraf is docent/onderzoeker in opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij studeerde HBO-Rechten en volgt op dit moment een masterprogramma Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
Oct 12, 202025:00