Skip to main content
Spotify for Podcasters
De Fontein Apeldoorn

De Fontein Apeldoorn

By De Fontein Apeldoorn

Dit is de podcast van geloofsgemeenschap De Fontein, Apeldoorn.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Ochtenddienst 12 maart 2023

De Fontein ApeldoornMar 12, 2023

00:00
01:35:59
Ochtenddienst 12 maart 2023

Ochtenddienst 12 maart 2023

Kunnen we God nog ‘Vader’ noemen? (een nieuw gebed voor een kerk in zwaar weer). In vorige diensten hebben we vaker met elkaar de tijd genomen om te zoeken naar Gods weg met De Fontein en de Protestantse kerken in Apeldoorn. In deze dienst staat ‘gebed’ centraal. Een aantal emiriti-predikanten uit de Protestantse Kerk, verbonden met De Fontein, hebben samen gelezen over de kracht van gebed voor kerken in zwaar weer. Jan Karelse vertelt in de dienst welke rol gebed speelde in een herleving (opwekking) in de kerken van Goes en recenter in kerken in Utrecht. We lezen rondom de preek Jezus’ gebed in de tuin van Getsemane, Markus 14:32-42. Jezus noemt God ‘Abba Vader’. Van daaruit denken we na over het Vader-zijn van God en zijn vaderhart voor ons. Is dat een begin van een nieuw gebed? Kúnnen we God nog ‘Vader’ noemen? We lezen ook uit Romeinen 8:12-17. Zo verkennen we ‘gebed’ op een nieuwe manier, voor De Fontein en de PGA. De liederen raken meerdere thema’s aan: het lijden van Jezus, het nieuwe begin dat zijn Geest maakt, het Vaderhart van God en ons verlangen naar herleving in de kerk. Voorganger is ds. Sander Ris

Mar 12, 202301:35:59
Ochtenddienst 5 maart 2023

Ochtenddienst 5 maart 2023

Vandaag gaat ds. Jolanda Aantjes voor. Jolanda is pastor in Hall en Voorstonden. Het thema van de dienst is: ‘Zie Hem’. Een thema met een dubbele bodem. In de eerste plaats zien we Jozef voor de Farao staan. Hij bereikt het hoogste podium om verlosser te worden voor Jacob, voor Egypte en het volk Israël op weg naar het beloofde land. Genesis 41 vers 35 t/m 57 is de schriftlezing. Daarnaast zien we Jezus, die een omgekeerde weg ging. Vanuit de heerlijkheid met God komt Hij naar de aarde en vernederde zich om verlosser te worden. Dat lezen we in de brief van Paulus aan Filippi hoofdstuk 2 vers 5 t/m 11. Maar ach, hebben wij eigenlijk wel een verlosser nodig? Genoeg om bij stil te staan. Kom, luister. bid en zing mee. Na de dienst ben je van harte uitgenodigd om koffie, thee of frisdrank te drinken. Uiteraard zullen er weer gemeenteleden zijn die wat lekkers hebben gebakken. We zien uit naar een gezegende dienst.

Mar 05, 202301:17:23
Ochtenddienst 26 februari 2023

Ochtenddienst 26 februari 2023

Vanaf deze zondag veranderen we weer van kleur in de kerk. Na een lange tijd groen wordt aan het begin van de 40-dagen-tijd de kleur paars. We bereiden ons voor op het lijden en sterven van Jezus die uitlopen op het grote feest van Pasen. Vanmorgen zet Andries Knevel de toon door over de dwaasheid van het kruis te spreken. We lezen 1 Kor. 1: 18-25. Andries gebruikt daarbij een aantal beelden: verzoening, vergeving, vrijkoping, losprijs en nog zo meer. Beelden die de Bijbel aanreikt om voor ons het onvoorstelbare nog enigszins bevattelijk te maken. En natuurlijk veranderen ook de liederen. We maken samen met de wereldwijde kerk de stap van Kerst naar Pasen, van kribbe naar kruis.

Feb 26, 202301:23:44
Ochtenddienst 19 februari 2023

Ochtenddienst 19 februari 2023

In de viering, voorbereid door wijkkring 4, gaat het over de verhouding tussen wet en genade. Wettisch geloven houdt in dat er “iets” namens ons tegenover de liefde van God moet staan. Geloof zonder werken is ook een beetje kaal, niet? Maar hoever moet je daarin gaan? Aan de andere kant heb je het blije, genadevolle christendom dat vooral tussen de oren zit. Ongeacht je eigen verdienste, of zelfs je omstandigheden, is het vooral “fijn” om bij God te mogen horen. Hij houdt immers toch altijd van je? Tussen deze beide uitersten zit nog een hele wereld, maar welke geloofsbeelden heb jij? Hoe beleef jij de kerk? En wat is hierin de rol van Jezus? Daar komen we deze zondag achter; in toneel, muziek en woord. Van harte welkom! Voorganger is ds. Sjoerd Muller.

Feb 19, 202301:24:57
Doopdienst 12 februari 2023

Doopdienst 12 februari 2023

De kleine Juul, dochter van Emiel en Annemiek Hogenstijn en zusje van Sam, wordt gedoopt. We zingen liederen over de goedheid van God en de toekomst die Hij geeft aan Juul, aan ons en onze wereld. Juul heeft, zoals je ziet, van Emiel en Annemiek een zin meegekregen uit het verhaal van Judit (je vindt dit Bijbelboekje in wat we noemen de ‘deuterocanonieke boeken’). Judit speelde een bijzondere rol in de redding van Israël, in een tijd dat Israël met grof geweld werd bezet door het Assyrische leger, zo’n zes eeuwen vóór de komst van Jezus. Nog zo’n bijzondere vrouw ontmoet je in het verhaal dat we samen lezen uit Matteüs 15:21-31. Samen met de Bijbelteksten Galaten 3:24-29 en Openbaring 5:9-13 denk we tijdens de preek met je na wat deze vrouwen je vertellen over de christelijke doop. Voorganger is ds. Sander Ris.

Feb 12, 202301:31:06
Ochtenddienst 5 februari 2023

Ochtenddienst 5 februari 2023

De dienst zondag 5 februari wordt geleid door onze oud-predikant ds. Sjoerd Muller. Het thema van de dienst is: ‘Als God je vraagt te leiden’. De schriftlezingen zijn uit Richters 6: 11-16 en 1 Korinthe 2: 6-10. In deze dienst wordt Mark Stomphorst bevestigd als lid van de kerkenraadscommissie en secretaris van De Fontein.

Feb 05, 202301:23:47
Ochtenddienst 29 januari 2023

Ochtenddienst 29 januari 2023

Het verhaal van de Emmausgangers staat vanmorgen centraal. Het thema is: ‘Door welke bril kijk je naar dit verhaal?’ De dienst is voorbereid door de deelnemers van Alpha, samen met onze stagiair Harm Bakker. We lezen met elkaar Lucas 24: 13-36.

Jan 29, 202301:30:54
Ochtenddienst 22 januari 2023

Ochtenddienst 22 januari 2023

Samen met een wijkkring heeft Sander Ris de dienst van deze zondag voorbereid. Vanuit de gelijkenis van de zaaier uit Lucas 8 is de titel van de preek: ‘Hoe luister jij?’. Als kring kwam men erachter dat écht luisteren nog niet zo makkelijk is. Of het nu op je werk is of thuis in het gezin, wanneer je leest in de Bijbel of luistert naar een preek: het is een uitdaging om er honderd procent bij te zijn. Er is afleiding, er is ruis, er zijn allerlei vooronderstellingen in mij die mijn luisteren beperken. In deze dienst draaien de liederen, gebeden en het onderzoeken van de Bijbeltekst om de vraag: ‘Hoe luister je naar God?’ We lezen uit Lucas 8:1-15 en Ezechiël 33:30-33. Voorganger is ds. Sander Ris.

Jan 22, 202301:26:38
Avondmaalsdienst 15 januari 2023

Avondmaalsdienst 15 januari 2023

Het verhaal van de bruiloft van Kana centraal (zoals in heel veel andere kerken wereldwijd) én we vieren samen het avondmaal. Vier je met ons mee? Voorgangeris  ds. Sjoerd Muller

Jan 15, 202301:48:54
Ochtenddienst 8 januari 2023

Ochtenddienst 8 januari 2023

Het thema van de dienst op zondag 8 januari is: ‘Tot Ziens?!’.  Onze voorganger, gemeentelid ds. Johan Woudenberg, zal ingaan op de meest gestelde vragen over het leven hierna, dit in de lijn van het Credo: ‘Ik geloof… de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven!’ We lezen 1 Korintiërs 15: 35-44 en 50-54 en 1 Thessalonicenzen 4: 13-18.

Jan 08, 202301:33:06
Kerstdienst 25 december 2022

Kerstdienst 25 december 2022

Op Kerstmorgen vieren we als Fontein de geboorte van Jezus ‘all the way’. Wat dat inhoudt? Veel zingen, kerstfilmpjes van en door gemeenteleden, een koortje van kinderen én van de 25-plussers uit de gemeente. Kerst zoals het heurt, zogezegd. Voorganger is ds. Sjoerd Muller, Beekbergen.

Dec 25, 202201:52:23
Avondmaalsdienst 18 december 2022

Avondmaalsdienst 18 december 2022

Waarom we zingen (luister naar Maria’s song)? In de laatste zondag vóór Kerst luisteren we samen naar Maria’s Lofzang uit Lukas 1. Ze zingt daar de sterren van de hemel: de wereldleiders-van-toen naar beneden en de kleine gewone mensen naar boven. Samen met een kring uit De Fontein heb ik Maria’s lied gelezen en de liederen waar ze bij aansluit: het lied van Mozes en Mirjam uit Exodus 15 en Hanna’s lied uit 1 Samuel 1. Als je het zó leest zie je hoe Maria’s lied aansluit bij tradities van eeuwen terug. Maar hoe fris en eigentijds! Maria zingt haar persoonlijke verhaal op de noten van vroeger. Haar lied wordt liturgie. En daarom kijken we in de preek vanuit Maria’s lied naar onze liederen op de zondagmorgen. We lezen Lukas 1:39-55 en uit het lied van Debora: Rechters 5:1-31 (in de dienst lezen we een selectie daaruit). Voor de lezing uit de Bijbel en de verkondiging vieren we samen het heilig avondmaal.

Dec 18, 202201:33:10
Ochtenddienst 11 december 2022

Ochtenddienst 11 december 2022

In deze donkere december-dagen bereiden wij ons voor op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus. Vandaag is het de derde Adventszondag. We lezen Jesaja 35 (over de bevrijding en terugkeer van Israël) en Mattheüs 11: 2 – 6 (Johannes hoort in de gevangenis over Jezus). Hoe verwachten we de komst van Jezus; wachten we passief af of verwachten we actief? Je raadt het vast wel, maar hoe doe je dat? Vanmorgen is de voorganger Harm Bakker. Hij loopt vanuit zijn opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede stage in onze gemeente.

Dec 11, 202201:15:14
Ochtenddienst 4 december 2022

Ochtenddienst 4 december 2022

Deze zondag gaat ds. Cees Hendriks uit Ede voor in de dienst. Het thema van deze Tweede Adventsdienst is: Verwachting. We lezen Genesis 8 en Mattheüs 24: 36 – 39 en staan stil bij Genesis 8 vers 1a: “Toen dacht God aan Noach”. Noach wacht op God. In de adventstijd gaat het over verwachting. We zien uit naar een gezegende dienst.

Dec 04, 202201:17:49
Ochtenddienst 27 november 2022

Ochtenddienst 27 november 2022

Deze zondag is de eerste Adventszondag. We lezen samen uit Jesaja 11:1-10 en Lukas 10:21-22. Twee Bijbelteksten over de kennis en wijsheid van Jezus. Wat maakt Jezus zo bijzonder? Als voorbereiding op het vieren van Jezus’ geboorte met Kerst sta ik graag stil bij zijn manier van mensen kennen en doorgronden. Die lijkt zó sterk op God – het verbaast mij niet dat Jezus zichzelf ziet als één-met-God. In de liturgie van deze dienst gaat het dan ook over de komst van God in deze unieke persoon – en eren we Jezus met onze liederen. Voorganger is ds. Sander Ris, Rijssen.

Nov 27, 202201:37:01
Ochtenddienst 20 november 2022

Ochtenddienst 20 november 2022

Eeuwigheidszondag; de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Die morgen roepen we diegene in herinnering van wie we de afgelopen tijd afscheid moesten nemen. Voor iedereen die iemand mist is er de gelegenheid om een kaars aan te steken. En wanneer je na afloop een luisterend oor nodig hebt, zijn we er ook voor je. Wees van harte welkom! Ds. Sjoerd Muller is onze voorganger.

Nov 20, 202201:31:19
Ochtenddienst 13 november 2022

Ochtenddienst 13 november 2022

We denken na over een actueel thema: “Werkloosheid onder christenen”. Eigenlijk gaat het over de verhouding tussen geloven in Jezus Christus en “handen uit de mouwen steken”. Een gelovige doet dingen die bij het christen-zijn passen. Gebeurt dat niet, dan lijkt een gelovige werkloos. Daarover spreekt Jacobus hele stevige woorden die ook voor ons als missionaire gemeente van toepassing zijn. In deze dienst, waarin ds. Ruilof van Putten voorgaat, lezen we uit Jacobus 2: 14 – 26 en Mattheus 7: 21 – 28.

Nov 13, 202201:17:60
Doopdienst 6 november 2022

Doopdienst 6 november 2022

Deze zondag wordt Rhodé gedoopt, de dochter van Matthijs en Lindy Oosterhoff. Het maakt deze viering nog meer bijzonder. We zien er naar uit om samen Rhodé’s doop mee te maken;  we denken dan ook na over onze eigen onderdompeling in Jezus’ sterven en leven. Na de doop van Rhodé lezen we uit Marcus 1:29-34, voorgelezen door Godfried. In dit Bijbelgedeelte zie je hoe Simon’s huis verandert wanneer Jezus er binnen komt. Hoe ziet het eruit, wanneer jouw huis vol wordt van Gods vrede – en wat verandert er dan aan onze huizen, appartementen of studentenkamers? Je bent van harte welkom om met ons mee te vieren! Voorganger is ds. Sander Ris, Rijssen.

Nov 06, 202201:33:50
Ochtenddienst 30 oktober 2022

Ochtenddienst 30 oktober 2022

Maandag 31 oktober is het Hervormingsdag. Wie weet nog wat deze dag precies inhoudt? Op Hervormingsdag, die in veel reformatorische kerken nog steeds in ere wordt gehouden, wordt de Reformatie herdacht. Op dat moment in 1517, zo vertelt het verhaal, spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de Rooms-Katholieke kerk in Wittenberg (Duitsland) en luidde daarmee het ontstaan van het protestantisme in. Wat kan de betekenis van die hele Hervorming en van Hervormingsdag nog zijn in deze tijd, wat heeft het de moderne christen nog te zeggen. Een beetje een waagstuk, maar wie niet waagt… We lezen uit Romeinen 1 vers 1 t/m 6 + 16 en 17, teksten die Luther ook erg bezig hebben gehouden. Voorganger is ds. Hans van Ark uit Wapenveld.

Oct 30, 202201:25:59
Ochtenddienst 23 oktober 2022

Ochtenddienst 23 oktober 2022

Het thema van de dienst is: Is dit alles?! In de kerk lezen we tijdens de herfstweken uit het Bijbelboek Prediker. Dat hebben we geleerd van Israël: in de feestelijke, herfstige Loofhuttenweek leest men in de synagoge dit experiment. Want Prediker is een experiment. Deze denker onderzoekt het leven in het moment: lekker eten, fijne vrienden en goed drinken. Hij onderzoekt zelfs het leven alsof God niet bestaat. Zou zo’n leven mooi zijn – zou het zin hebben? Prediker is een tester. Hij test vragen uit die gelovigen en niet-gelovigen meestal omzeilen. Hij doorvoelt het cynische ‘dit hier is alles’ en de knagende vraag: ‘ís dit alles?!’ En daarmee raakt Prediker onze tijdgenoten misschien wel meer dan enig ander Bijbelboek. In de liederen staat het eeuwige van God centraal en het tijdelijke van de mens – hoe God zijn eeuwigheid verwisselt met onze eindigheid en alles wat aan ons mensen nog niet af is, móói maakt als geen ander. Voorganger is ds. Sander Ris, Rijssen.

Oct 23, 202201:25:53
Podcast Credo - aflevering 8 - Ria van Schie

Podcast Credo - aflevering 8 - Ria van Schie

Dit is de podcast Credo. Ds. Sjoerd Muller interviewt gemeenteleden van De Fontein Apeldoorn over wat de geloofsbelijdenis hen zegt. In deze aflevering Ria van Schie.

Oct 23, 202225:55
Podcast Credo - aflevering 7 - Steven Lobregt

Podcast Credo - aflevering 7 - Steven Lobregt

Dit is de podcast Credo. Ds. Sjoerd Muller interviewt gemeenteleden van De Fontein Apeldoorn over wat de geloofsbelijdenis hen zegt. In deze aflevering Steven Lobregt.

Oct 16, 202217:15
Avondmaalsdienst 16 oktober 2022

Avondmaalsdienst 16 oktober 2022

In de zondagmorgendienst van 16 oktober gaat het om bemoediging. Paulus’ brieven staan bol van bemoediging. Is dat een schriftelijke klap op de schouder of is er hier meer aan de hand? En hoe bemoedigend ben jij eigenlijk? We gaan ook het avondmaal vieren, of, voor wie zich daar prettiger bij voelt, de zegen ontvangen. De lezingen van deze ochtend zijn Jesaja 57: 14-21 en Filippenzen 2: 1-18. Voorganger is ds. Sjoerd Muller, Beekbergen.

Oct 16, 202201:39:08
Kerkproeverij 9 oktober 2022

Kerkproeverij 9 oktober 2022

Deze zondag is het Kerkproeverij! Ken je iemand die wel eens zou willen proeven aan kerk en geloof? Nodig diegene gerust uit. Wanneer je iemand meeneemt naar de dienst voor wie het allemaal nog wat nieuw is, is het ook voor jou een nieuwe ervaring (ook in je vriendschap-met-God). Ik ken maar weinig mensen die Jezus (beter) hebben leren kennen door alleen op zoek te gaan. De meesten van ons hebben allerléi mensen nodig om meer te begrijpen van God. Deze Kerkproeverij-zondag lezen we het verhaal van Paulus, Lydia en een naamloze slavin. Alle drie maken ze persoonlijk de kracht van Gods Geest mee – door elkáár. Wie heb jij nodig, wat heb je nodig om Jezus (beter) te leren kennen? En wie heeft jóu nodig om de diepte van Gods liefde te ervaren? We lezen uit Handelingen 16:11-20a. Voorganger is ds. Sander Ris, Rijssen

Oct 09, 202201:29:40
Podcast Credo - aflevering 6 - Marjan Burggraaf

Podcast Credo - aflevering 6 - Marjan Burggraaf

Dit is de podcast Credo. Ds. Sjoerd Muller interviewt gemeenteleden van De Fontein Apeldoorn over wat de geloofsbelijdenis hen zegt. In deze aflevering Marjan Burggraaf.

Oct 02, 202212:45
Ochtenddienst 2 oktober 2022

Ochtenddienst 2 oktober 2022

Nieuwjaar (waarom Israël juist nu het nieuwe jaar viert)! Afgelopen week vierde Israël Rosh Hashana: de start van het nieuwe jaar volgens de Joodse kalender. Het is in Israël het begin van de najaarsfeesten Grote Verzoendag (yom kippur) en het Loofhuttenfeest (soekot) . Een periode van bezinning, reflectie, vergeving-vragen, verzoening-ontvangen en weer helemaal afhankelijk leven van God. In de preek staat centraal het verhaal van de dochters van Selofchad uit Numeri 27:1-11 en Jozua 17:1-6. Deze vijf dochters hebben in eerste instantie geen recht op een stuk land in Israël. Maar daar zijn ze het niet mee eens. God heeft hen een belofte gedaan en daaraan houden ze zich vast. Ik denk dat het verhaal van deze vrouwen in het klein is wat het verhaal van heel Israël in het groot is. Wanneer Gods beloften tegengesproken of met geweld om zeep geholpen worden – hoe behoud je dan je vertrouwen, je motivatie en kracht, de rust-en-vrede? Daarover vertelt het Nieuwjaar dat Israël deze week viert en dat je terugziet In het verhaal van de vijf dochters. In de liturgie bewegen we met Israël mee naar God toe. En staan we met Israël dankend, prijzend een aanbiddend voor Hem. Voorganger is ds. Sander Ris uit Rijssen.

Oct 02, 202201:39:42
Podcast Credo - aflevering 5 - Clariska van Hoek

Podcast Credo - aflevering 5 - Clariska van Hoek

Dit is de podcast Credo. Ds. Sjoerd Muller interviewt gemeenteleden van De Fontein Apeldoorn over wat de geloofsbelijdenis hen zegt. In deze aflevering Clariska van Hoek.

Sep 25, 202219:26
Ochtenddienst 25 september 2022

Ochtenddienst 25 september 2022

‘All the best cowboys have daddy issues’. In de morgendienst van 25 september gaat het over mannelijkheid. Die mannelijkheid staat vaak ter discussie de laatste jaren. Moet een man meer in het huishouden doen of hebben we juist behoefte aan één of andere oer-kerel die de kost verdient? Welk beeld hebben we zelf van man-zijn? Waar moet een man aan voldoen als we de media geloven, of het nieuws? Het beeld dat mannen van zichzelf hebben (of vrouwen van hun man) vindt zijn oorsprong bij hun vader. Hoe vul je die vaderrol goed in? En hoe zijn God en Jezus bij deze mannelijkheid betrokken? Daarover gaat het deze zondagmorgen. Van harte welkom! Voorganger is ds. Sjoerd Muller, Beekbergen.

Sep 25, 202201:24:25
Podcast Credo - aflevering 4 - Arnold Dubbleman

Podcast Credo - aflevering 4 - Arnold Dubbleman

Dit is de podcast Credo. Ds. Sjoerd Muller interviewt gemeenteleden van De Fontein Apeldoorn over wat de geloofsbelijdenis hen zegt. In deze aflevering Arnold Dubbelman.

Sep 18, 202219:08
Ochtenddienst 18 september 2022

Ochtenddienst 18 september 2022

In deze dienst gaat Andries Knevel voor en het thema van de verkondiging is: “God is groot, maar …”. We staan stil bij een Psalm, deze keer de 145e. Het is een lofzang op God (vers 3). Wij zijn in de eerste plaats op aarde om God te loven. Tegelijkertijd ervaren we in ons leven dat ons van alles overkomt en dat lijkt met elkaar te strijden. Zijn grootheid is niet te doorgronden, hoewel we dat wel graag zouden willen. In vers 8 komt het dichterbij: daar wordt beschreven wie God wil zijn voor ons. En daarover raken we niet uitgedacht en uitgesproken!

Sep 18, 202201:37:31
Ochtenddienst 11 september 2022

Ochtenddienst 11 september 2022

Startzondag! Een goede aanleiding om weer eens terug te gaan naar de kern van wie we zijn als missionaire gemeenschap en pioniersplek. Waarvoor zijn wij er? Wat zou Gods bedoeling zijn met ons als Fontein in de stad en de wijk? Waaróm zijn we door Gods Geest bij elkaar gehaald in Apeldoorn en naar Zuidbroek geblazen? (want zo voelen we het wel aan met elkaar) We lezen deze zondag over de ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus uit het Johannesevangelie hoofdstuk 3. In de overdenking staat ‘opnieuw-geboren-worden’ centraal. De liederen die we samen zingen bewegen zich van thuiskomen-bij-God naar overgave-aan-Jezus en Amazing Grace. We zien ernaar uit je te ontmoeten – en nemen daar ook de tijd voor. Voorganger is ds. Sander Ris, Rijssen.

Sep 11, 202201:21:48
Ochtenddienst 4 september 2022

Ochtenddienst 4 september 2022

In de kerk zijn we goed met het bouwen van geloof; daar ligt in diensten en activiteiten vaak de nadruk op. Maar iedereen kent ook periodes van twijfel, of van ongeloof. Waar komt dat vandaan? En hoe ga je daar persoonlijk en als kerk mee om? We denken hierover na aan de hand van een tekst bij2 Timotheüs 2, waarin Paulus waarschuwt voor “dwaalleraren”. Klinkt overzichtelijk, maar zit misschien toch wat subtieler en ingewikkelder in elkaar dan het lijkt.

Sep 04, 202201:25:31
Avondmaalsdienst 28 augustus 2022

Avondmaalsdienst 28 augustus 2022

We vieren deze zondag samen het heilig avondmaal. Dat doen we vóór de verkondiging. Bij de preek lezen we het avondmaalverhaal uit Handelingen 20:7-12: een jongeman die uit de kerk hangt – valt – op straat komt te liggen – wordt omhelsd – tot leven komt – en dan samen met zijn mensen het brood breekt. Hoe vier je avondmaal terwijl je hangt uit de kerk of wanneer je op straat ligt? De liederen vormen met elkaar twee rode lijnen door de viering heen: opstanding en herleven als eerste. En als het tweede het samen een thuis vormen bij God – ook met de hangers, de vallers en de liggers-op-straat. Voorganger is ds. Sander Ris, Rijssen.

Aug 28, 202201:39:34
Ochtenddienst 21 augustus 2022

Ochtenddienst 21 augustus 2022

Afgelopen week hebben we in het Kristal het Vakantie Bijbel Feest gevierd met als thema: Alles andersom! Iedereen is welkom bij God. Niet alleen de mensen die veel van de bijbel weten, of goede dingen doen, of die heel belangrijk zijn, of …. iedereen is uitgenodigd. Gewone mensen, zoals jij en ik. Mensen van wie je het misschien niet verwacht. Een zwerver of dief of … op het feest van de koning? Dat is nog eens even alles andersom, dat verwacht je niet. Iedereen mag komen op het feest van de koning! Kom jij ook? Of heb je andere dingen te doen? Ds. Sjoerd Muller is onze voorganger en hij vertelt iets over het verhaal uit Lukas 14: 15 – 24. Misschien gebeurt in deze dienst ook wel iets “andersom”? We zullen zien.

Aug 21, 202201:01:57
Ochtenddienst 14 augustus 2022

Ochtenddienst 14 augustus 2022

Het thema van deze zondag is: ‘Jezus komt niet voor vrede, maar voor verdeeldheid” De schriftlezing is uit Jeremia 23: 23-29 en een gedeelte uit Lucas 12: 49-56. We zingen prachtige liederen zoals  het lied van Huub Oosterhuis : Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen. De tijd van God, is nog niet voorbij, als we Jeremia en Jezus uit laten spreken en zij ons mogen raken in  onze ziel. Onze voorganger is onze eigen dominee Sjoerd Muller.

Aug 14, 202201:15:57
Ochtenddienst 7 augustus 2022

Ochtenddienst 7 augustus 2022

Vandaag is volgens de Joodse kalender de grootste treurdag van het jaar, Tisja Be-Av. Dan staat het boek Klaagliederen centraal. Waarom dat zo is en wat de betekenis en waarde daarvan ook voor ons, christenen, is, wordt in de dienst duidelijk. Het thema van de dienst is: “De klacht”. Voorganger is dominee Lavooij uit Vaassen.

Aug 07, 202201:10:19
Ochtenddienst 31 juli 2022

Ochtenddienst 31 juli 2022

Het thema van de ochtenddienst is: Danken om geloof, liefde en hoop. Paulus schrijft aan de gemeente van Thessalonica, waar hij nog maar kort geleden is geweest. Hij kijkt naar ze met dankbaarheid, als hij ziet hoe ze staande blijft. Met elkaar gaan we na onder welke omstandigheden de gemeente leeft en waarom Paulus zo dankbaar is. Lezing is: 1 Thessalonicenzen 1. Voorganger is ds. Piet van Duijvenboden.

Jul 31, 202201:11:12
Ochtenddienst 24 juli 2022

Ochtenddienst 24 juli 2022

Vandaag denken we na over het thema ‘Eerlijk zullen we alles delen’. De tekst voor de preek komt uit Handelingen 4: 32: ‘De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk’. Voorganger is ds. Marius van Duijn uit Zeist. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.

Jul 24, 202201:09:55
Ochtenddienst 10 juli 2022

Ochtenddienst 10 juli 2022

Vorige week, 1 juli, werd er op verschillende plekken in Nederland de feestdag Keti Koti gevierd: de afschaffing van de slavernij in Nederland en haar koloniën op 1 juli 1863. Rondom 1 juli zie je in de (social) media veel aandacht voor ons slavernijverleden. En hoe die erfenis doorwerkt tot op de dag van vandaag – niet alleen in zwarte of gekleurde gemeenschappen. In deze dienst lezen we uit Lukas 4:14-30. Tijdens de preek lezen we ook uit Jesaja 61:1 en Leviticus 25. De rode draad is het ‘Jubeljaar’ waarvan Jezus zegt: ‘Vandaag horen jullie deze in vervulling gaan’. Keti Koti betekent ‘ketenen gebroken’, zoals Jezus in Lukas 4 zegt dat Hij gezalfd is met Gods Geest om getekenden hun vrijheid te geven. Hoe lezen wij zo’n uitspraak van Jezus in deze tijd met steeds meer aandacht voor gelijkwaardigheid en emancipatie; en haar tegenhanger racisme en tweedeling? Of laten we als kerken deze discussie over aan de polarisatie tussen Bekende Nederlanders als Johan Derksen en Akwasi? De liederen in de dienst gaan over de vrijheid-van-mensen waarvoor God strijdt, beginnend in de bevrijding van Israël uit Egypte. Een deel van de liederen gaan ook over onze zoektocht om in het reine te komen met (de kerkelijke goedkeuring van) slavernij praktijken, te herinneren – zodat het niet nog eens gebeurt.  Voorganger is ds. Sander Ris.

Jul 10, 202201:20:27
Podcast Credo - aflevering 3 - Ella Lobregt

Podcast Credo - aflevering 3 - Ella Lobregt

Dit is de podcast Credo. Ds. Sjoerd Muller interviewt gemeenteleden van De Fontein Apeldoorn over wat de geloofsbelijdenis hen zegt. In deze aflevering Ella Lobregt.

Jul 03, 202212:00
Ochtenddienst 3 juli 2022

Ochtenddienst 3 juli 2022

Een nautisch thema dit keer, met het oog op de zomervakantie en de daarbij gepaard gaande gang naar meren, zeeën en cruiseschepen. “Kan het U niet schelen dat we vergaan?” is een heel wonderlijke zin in de Bijbel. Ervaren vissers die zo’n uitroep doen, met Jezus binnen handbereik; wat gebeurt daar nou? Tegelijkertijd kent iedereen deze ervaring: God lijkt te slapen, juist op het moment dat je Hem het meest nodig hebt. Zware kost dus, maar daarom niet minder waardevol. Wees welkom! Voorganger is ds. Sjoerd Muller.

Jul 03, 202201:13:52
Podcast Credo - aflevering 2 - Frouke Beekman

Podcast Credo - aflevering 2 - Frouke Beekman

Dit is de podcast Credo. Ds. Sjoerd Muller interviewt gemeenteleden van De Fontein Apeldoorn over wat de geloofsbelijdenis hen zegt. In deze aflevering Frouke Beekman.

Jun 26, 202209:03
Ochtenddienst 26 juni 2022

Ochtenddienst 26 juni 2022

Vandaag is Pieter Both weer onze gastpredikant. Hij gaat met ons nadenken over het thema gastvrijheid. De Schriftlezing is uit Romeinen 12:9-21. Het staat er ultrakort: Wees gastvrij. Tegelijk is het veelzeggend. Zeker op zondagmorgen mogen we bij God zelf te gast zijn. En Jezus heeft als gast onder ons gewoond. Logisch dus dat Paulus ons oproept om ook gastvrij te zijn. Voor onze broeders en zusters. Voor vreemden. En ook voor onszelf.

Jun 26, 202201:08:22
Avondbijeenkomst 19 juni 2022

Avondbijeenkomst 19 juni 2022

Zondagavond 19 juni is in het Kristal de aftrap van de avondserie over het Credo, de geloofsbelijdenis van Nicea uit 325 na Chr. De eerste avond gaat over de eerste regel “Wij geloven in God, de Almachtige Vader”. Dat is gelijk een pittige, want hoe ervaar je de almacht van God? Waar is Hij dan als het faliekant misgaat in de wereld en in je eigen leven? Na deze avond verschijnt op maandag de eerste podcast met daarin vraag- en geloofsgesprekken met gemeenteleden, waarin ze drie woorden of begrippen in de geloofsbelijdenis onderstrepen.

Jun 19, 202201:29:57
Podcast Credo - aflevering 1 - Martijn Bouwheer

Podcast Credo - aflevering 1 - Martijn Bouwheer

Dit is de podcast Credo. Ds. Sjoerd Muller interviewt gemeenteleden van De Fontein Apeldoorn over wat de geloofsbelijdenis hen zegt. In deze aflevering Martijn Bouwheer.

Jun 19, 202213:39
Ochtenddienst 19 juni 2022

Ochtenddienst 19 juni 2022

God gaat laag – dus wij ook. Zoiets moet Filippus denk ik gedacht hebben toen hij vanuit Jeruzalem afdaalde naar Samaria. We lezen deze zondag uit Handelingen 8:4-25 waar Filippus een steile weg naar beneden neemt -letterlijk en figuurlijk- terwijl wonderen en tekenen van Jezus om hem heen de gespleten Joodse en Samaritaanse samenleving helen. Hoe volgen wij hem daarin? Of: als je laag gaat, hoe herken je de weg van God daarin? De liederen in deze dienst maken een beweging van onze verhoogde God, Koning over alle groepen mensen, naar onze volgzaamheid en gehoorzaamheid, Hem achterna – de diepte in.  Voorganger is ds. Sander Ris

Jun 19, 202202:03:02
Ochtenddienst 12 juni 2022

Ochtenddienst 12 juni 2022

We vieren het Avondmaal in De Fontein. In de dienst zelf gaan we dieper in op een tekst in Jeremia en een gedeelte over huizen bouwen en funderingen uit de eerste Korinthebrief. Centrale thema daarbij gaat over de kruispunten in je leven: welke keuzes maak je, misschien wel onder (tijds)druk van je omgeving, en hoe kun je daarin sturend zijn zoals God voor ogen heeft? Van harte welkom! Voorganger is ds. Sjoerd Muller

Jun 12, 202201:36:47
Ochtenddienst 5 juni 2022

Ochtenddienst 5 juni 2022

De Heilige Geest heet de Geest der Waarheid. Wat betekent waarheid voor christenen, in het dagelijks leven, in het geloof. Wát precies is hierin belangrijk voor ons, of hebben we het meer en liever over andere, belangrijker(?) dingen?  Wat heeft de Heilige Geest ons te zeggen in deze verwarrende tijd; de Geest der waarheid die ons zal leiden tot volle waarheid (Joh 16) waar gaat dat over? Wát precies is dan zijn werk? Onze voorganger vanochtend is ds. Paul van der Meulen

Jun 12, 202201:17:32
Ochtenddienst 29 mei 2022

Ochtenddienst 29 mei 2022

Tussen Hemelvaart en Pinksteren in lezen we deze zondag over de Geestkracht die de profeet Elia overdraagt aan starter-en-ondernemer Elisa in 1 Koningen 19:19-21 en 2 Koningen 2:1-15. Zoals Elia in vuur wordt opgenomen in de hemel en zijn mantel over de volgende generatie legt; zo draagt Jezus zijn Geest over aan de leerlingen wanneer Hij in een wolk ten hemel vaart. Hoe groeien wij als geloofsgemeenschap in het overdragen van onze ‘mantels’ (zoals Elia) en in het verbranden van onze ‘ploegen’ (Elisa)? Misschien dat we samen de gave van en doop met de Geest beter leren kennen, kijkend hoe Elia en Elisa samen oplopen en door kennis over te dragen geestkracht verdubbelen. Zoals vaker geeft het Oude Testament een praktische en concrete invulling aan meer ‘abstracte’ ideeën uit het Nieuwe Testament zoals ‘Hemelvaart’ en ‘Pinksteren’. Voorganger is ds. Sander Ris, Rijssen

May 29, 202201:22:53
Ochtenddienst 22 mei 2022

Ochtenddienst 22 mei 2022

De komende week zal het in de kringen gaan over de thematiek van deze zondagmorgen. Wat vieren wij eigenlijk op zondag? En wanneer we vieren, hoe doen we dat dan? Gesprekken over de invulling van onze morgendiensten gaan vaak over muziek en interactiviteit, maar deze zondag steken we de spade nog wat dieper en zoeken we naar de essentie van een kerkdienst. Waar moet een goede kerkdienst aan voldoen? En kan ik voorbij mij eigen voorkeuren ook kijken naar wat nodig is voor de hele gemeente, of sterker nog, voor de wijk? We doen dat aan de hand van een tekst uit de Korinthebrief van Paulus waarin hij ook zaken aanstipt die in een samenkomst (alleen dat woord heeft al een lading) noodzakelijk zijn.

May 22, 202201:43:57