Skip to main content
Spotify for Podcasters
"Kā uz DELNAS"

"Kā uz DELNAS"

By DELNA

"Sabiedrība par atklātību – Delna" aicina uz sarunām ekspertus par dažādām ar atklātību un pretkorupciju saistītām tēmām. Uzdodam jautājumus, lai izprastu procesus un meklētu risinājumus.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

School Integrity Network. Why student civic engagement is important

"Kā uz DELNAS"Mar 15, 2022

00:00
25:15
Politisko partiju finansēšana un to dzīvotspēja nākotnē

Politisko partiju finansēšana un to dzīvotspēja nākotnē

Vai jaunie grozījumi politisko partiju finansēšanas likumā spēcinās politiskās partijas un politisko kultūru Latvijā? Valsts prezidents 2022. gada 15. martā izsludināja grozījumus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā. Prezidenta rosinātie un izsludinātie grozījumi risina tikai mazu daļu ar politisko partiju finansēšanu saistītu problēmu, proti, tie samazina finansējumu tām partijām, kuru Saeimas frakcijas beidz pastāvēt vai zaudē divas trešdaļas deputātu. Šie grozījumi ir neveiksmīgs mēģinājums novērst likuma nepilnības un nerisina konstatētās ar politisko partiju darbību un attīstību saistītās problēmas. Aicinām noklausīties interviju ar “Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna) pētnieku Olafu Grigus par grozījumu ietekmi uz politisko partiju dzīvotspēju nākotnē. Olafs runā arī par problēmām, ko grozījumi nerisina un par kuriem demokrātiskā sabiedrībā būtu jārunā, domājot par veselīgu politisko partiju konkurenci, politisko atbildību un vēlētāju pratību. Tai pat laikā Olafs vērš uzmanību uz grozījumu izskatīšanu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, kuras deputāti rosināja likumprojektu atzīt par steidzamu, tādējādi izvairoties uzklausīt ekspertu viedokli un apmainīties analīzē balstītos viedokļos. Šī podkāsta sagatavošanu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 
May 21, 202232:02
School Integrity Network. Why student civic engagement is important

School Integrity Network. Why student civic engagement is important

Conversation on student participation on student networking and school participatory budgeting. Exchange of experience with youth education and participation professionals from Germany. Conversation participants: Victoria Mrowetz, Student household service point youth participation, Germany Gunnar Storm, Project management student household Service point youth participation in the youth center, Germany Liene Dreimane, TI Latvia project manager Krista Asmuss, TI Latvia legal consultant Donor: Germany Federal Foreign Office, Transparency Fund.
Mar 15, 202225:15
Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību – stirprināt demokrātisku sabiedrību

Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību – stirprināt demokrātisku sabiedrību

Saruna par to, kāpēc ir būtiski veicināt jauniešu pilsonisko aktīvismu, kā attīstīt skolēnu iespējas būt pilsoniski aktīviem un kādi ir labie prakses piemēri līdzdalībā. Pārrunājam arī to, ko nozīmē būt aktīvam pilsonim un ko mēs katrs un sabiedība kopumā no tā iegūstam. Sarunas dalībnieces: Evija Rutmane, Lēdmanes pamatskolas sociālais pedagogs, Ogres novada sociālā dienesta sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem Lēdmanes pagastā, Krista Asmusa, "Sabiedrība par atklātību – Delna" juridiskā konsultatnte, projekta "Skolēnu līdzdalības tīkls" vadītāja, Liene Dreimane, "Sabiedrība par atklātību – Delna" projektu vadītājā (iepriekš: Olaines 1. vidusskolas vēstures, politikas un tiesību skolotāja, mācību satura "Skola2030" eksperte). Saruna par jauniešu līdzdalību organizēta “Sabiedrība par atklātību – Delna” īstenotā projektu “Skolu līdzdalības tīkls” ietvaros. Projektu finansē Vācijas Federālā ārlietu ministrija un Atklātības fonds.
Mar 09, 202256:19
Korupcijas uztveres indeksa 2021 Latvijas rezultāti

Korupcijas uztveres indeksa 2021 Latvijas rezultāti

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2022. gada 25. janvārī publicēja jaunākos Latvijas rādītājus Transparency International Korupcijas uztveres indeksā (Corruption Perceptions Index). Latvijas rādītājs 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu ir pieaudzis par 2 punktiem, sasniedzot 59 punktus (no 100). Latvijas pieaugumu vērtējam kā soli pareizā virzienā, taču tas ilgstoši atpaliek no citām Eiropas Savienības un Eiropas sadarbības un attīstības organizācijas valstīm un nerada pārliecību, ka izdosies sasniegt Nacionālajā attīstības plānā (2021–2027) noteikto mērķi – 2024. gadā sasniegt 64 punktus un 2027. gadā – 67 punktus. Aicinām noklausīties Delnas direktores Ineses Tauriņas un pētnieka Olafa Grigus prezentāciju par jaunākajiem Korupcijas uztveres indeksa rezultātiem un Delnas rekomendācijām Latvijas valdībai un lēmumu pieņēmējiem, lai veicinātu no korupcijas brīvu vidi. Šī podkāsta sagatavošanu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.
Feb 02, 202251:12
What is the Transparency of Local Authorities in Latvia and Norway?

What is the Transparency of Local Authorities in Latvia and Norway?

Conversation between Mr Olafs Grigus (Transparency International LATVIA researcher) and Mr Tor Dølvik (Transparency International NORWAY special advisor). Experts discuss why it is important for every member of a democratic society to think about transparency, especially in their local authorities in Latvia and Norway. Experts also discuss how municipalities can use "Transparency Index of Local Authorities" to improve their work and promote public participation. On November 30, 2021 Transparency International Latvia ("Sabiedrība par atklātību – Delna") and TI Norway presented the results of the Transparency Index of Local Authorities. More information https://transparencyindex.lv/  “Strengthening Integrity and Transparency in Local Municipalities and in Cooperation with Private Companies” receives grants of EUR 49 000 from Iceland, Liechtenstein and Norway within the framework of the EEA and Norwegian grants. The aim of the project is to strengthen the transparency of local governments in Latvia and Norway.
Feb 01, 202242:35
Pašvaldību atklātības indekss. Kāpēc ikvienam tas ir svarīgi?

Pašvaldību atklātības indekss. Kāpēc ikvienam tas ir svarīgi?

Sarunājas Līga Stafecka, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS vadošā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos un Olafs Grigus, "Sabiedrības par atklātību – Delna" pētnieks. Eksperti diskutē par to, kāpēc ikvienam demorkātiskas sabiedrības pārstāvim būtu svarīgi domāt par atklātību, jo īpaši savās pašvaldībās. Tāpat eksperti pārrunā, kā “Pašvaldību atklātības indeksu” var izmantot pašvaldības, lai uzlabotu savu darbu un veicinātu sabiedrības iesaisti. 2021. gada 30. novembrī notika “Pašvaldību atklātības indeksa” rezultātu prezentācija, ko izstrādāja Transparency International (TI) Norvēģijas nodaļa un “Sabiedrības par atklātību – Delna” (TI Latvijas nodaļa). Sīkāka informācija https://atklatibasindekss.lv/  “Godprātības un atklātības veicināšana pašvaldībās un to sadarbībā ar uzņēmējiem” saņem dotācijas 49 000 EUR no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt pašvaldību atklātību Latvijā un Norvēģijā.
Feb 01, 202243:09
Kāpēc ir būtiski veicināt jauniešu pilsonisko aktīvismu?

Kāpēc ir būtiski veicināt jauniešu pilsonisko aktīvismu?

Kā skolēnam kļūt pilsoniski aktīvam? Ko tas vispār nozīmē? Kādas ir skolēnu iespējas būt pilsoniski aktīviem? Jautājām Sintijai Tarasovai–Dubkevičai, domnīcas PROVIDUS pētniecei pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības jomā. Sintija ir vairāku publikāciju līdzautore, kā arī projektu vadītāja nevalstiskajā bezpeļņas organizācijā "QUO Tu domā?", kas veicina debašu kultūras un debašu izglītības attīstību Latvijā. Sintija dalās savā līdzšinējā pieredzē darbā ar jauniešu iesaistīšanu pilsoniskajās aktivitātēs, runās par to, kas mudināja pievērsties darbam ar jauniešiem, kādi veidi tam tiek izmantoti un, kāpēc ir būtiski veicināt jauniešu pilsonisko aktīvismu. “Sabiedrība par atklātību – Delna” 2021. gada rudenī aicināja skolas iesaistīties projektā “Skolēnu līdzdalības tīkls”. Projektu finansē Vācijas Federālā ārlietu ministrija.
Dec 21, 202133:44
Kāpēc iesaistīt skolēnus lēmumu pieņemšanā?

Kāpēc iesaistīt skolēnus lēmumu pieņemšanā?

Kāpēc skolēniem iesaistīties lēmumu pieņemšanā? Kāpēc skolēniem būt pilsoniski aktīviem un interesēties par to, kā uzlabot dzīvi skolā un pašvaldībā? Jautājām Nilam Mosejonokam – jaunatnes jomas ekspertam, kura ikdienas darba pienākumi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ietver projektu un stratēģisko partnerību vadību par tādām tēmām kā jauniešu iesaiste demokrātiskā dzīvē, sociālā iekļaušana, zaļais un digitālais darbs ar jaunatni. Pēdējo gadu laikā Nils strādā arī pie skolēnu pašpārvalžu tīkla attīstības Latvijas izglītības iestādēs. Iespējamās Misijas absolvents, bijis vēstures un kulturoloģijas skolotājs Valmierā un Cēsīs. “Sabiedrība par atklātību – Delna” 2021. gada rudenī aicināja skolas iesaistīties projektā “Skolēnu līdzdalības tīkls”. Projektu finansē Vācijas Federālā ārlietu ministrija.
Dec 21, 202123:11
Cel trauksmi! Saruna ar Delnas Trauksmes celšanas centra konsultanti

Cel trauksmi! Saruna ar Delnas Trauksmes celšanas centra konsultanti

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) jau vairāk nekā 16 gadus atbalsta iedzīvotājus, kuri vēlas ziņot un novērst pārkāpumus, kas kaitē sabiedrības interesēm. Katru gadu Delnas Trauksmes celšanas centrs saņem vairākus desmitus iedzīvotāju ziņojumu, un ikvienam sniedzam savas konsultācijas un atbalstu. Pēc Alianses pret korupciju Latvijā iniciatīvas ir izveidota mājaslapa www.celtrauksmi.lv, esam arī izstrādājuši un tiešsaistē publicējuši Rokasgrāmatu trauksmes cēlējiem. Šajā ierakstā uz sarunu esam aicinājuši Kristu Asmusu, kas ir Delnas juridiskā konsultante, kā arī ikdienā sniedz atbalstu Delnas Trauksmes celšanas centrā. Podkāstā runājam par to, kas ir trauksmes celšana, ko nozīmē ziņot par pārkāpumiem, kas kaitē sabiedrības interesēm, iepazīstināsim ar Latvijā līdz šim dzirdētajiem trauksmes celšanas piemēriem un trauksmes cēlējiem garantēto aizsardzību. Šī aktivitāte ir īstenota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par aktivitātes saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Sep 08, 202119:08
Latvijas naudas atmazgāšanas jaunie riski

Latvijas naudas atmazgāšanas jaunie riski

"Sabiedrība par atklātību – Delna" (Delna) 2021. gada vasarā publicēja pētījumu par nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas (naudas atmazgāšanas) gadījumiem Baltijas valstīs.  Šajā ierakstā Delnas projektu vadītāja asistente Laura Tvardovska iepazīstinās ar pētījumā secināto – sarežģīto naudas atmazgāšanas shēmu, kas tika veiktas caur Latvijas un citām Baltijas valstu bankām, galvenajām iezīmēm, Latvijas finanšu sistēmas kapitālo remontu, kā arī norādīs uz jaunajiem Latvijas finanšu sistēmas apdraudējumiem – elektronisko naudu, čaulas veidojumiem un profesionālajiem pakalpojumu sniedzējiem. Šis ieraksts ir tapis Globālā pretkorupcijas konsorcija (GACC) finansēta projekta ietvaros un atspoguļo biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” viedokli.
Sep 06, 202105:42
Lobēšanas regulējuma nepieciešamība. Saruna ar Viktoriju Soņecu

Lobēšanas regulējuma nepieciešamība. Saruna ar Viktoriju Soņecu

“Sabiedrība par atklātību – Delna” jau vairākus gadus pēta interešu pārstāvības (lobēšanas) jomu Latvijā un kopš 2019. gada aktīvi piedalās lobēšanas atklātības regulējuma izstrādē un atbalsta 13. Saeimu šī regulējuma izstrādāšanā un pieņemšanā.  Lai gūtu lielāku priekšstatu par lobēšanas jomu Latvijā, uz sarunu ar Delnas pētnieku Olafu Grigus esam aicinājuši Viktoriju Soņecu – juridiskā biroja "Sorainen" juristi, žurnāla "Jurista Vārds" tieslietu redaktori un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantūras studenti. Viktorija 2020. gadā ir publicējusi pētījumu "Lobēšanas regulējuma nepieciešamība Latvijā kā demokrātiskā tiesiskā valstī" un klausītājus iepazīstinās ar demokrātiskas tiesiskas valsts pamatprincipiem un priekšrocībām, ko sniedz lobēšanas jomas regulēšana. Šī aktivitāte ir īstenota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par aktivitātes saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Sep 06, 202111:33
TI Korupcijas uztveres indeksa 2020 Latvijas rezultāti

TI Korupcijas uztveres indeksa 2020 Latvijas rezultāti

Starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International (TI) ir publicējusi korupcijas uztveres indeksa (KUI) 2020. gada rezultātus. Latvijas rādītājs, salīdzinot ar 2019. gadu, ir pieaudzis par 1 punktu, sasniedzot  57 punktus (no 100), un Latvija ieņem 42. vietu kopā ar Kipru un Kostariku. Lai arī pieaugumu varētu novērtēt kā soli pareizā virzienā, tomēr Latvijas KUI ilgstoši stagnē un ir pārāk zems, kā arī atpaliek no citām Eiropas Savienības un Eiropas sadarbības un attīstības organizācijas valstīm (OECD). Klausieties "Sabiedrības par atklātību – Delna" direktores Ineses Tauriņas prezentāciju par Latvijas rezultātiem. Sīkāka informācija Delnas mājaslapā ->. Šī podkāsta sagatavošanu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un  Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.
Jun 01, 202114:10
Saruna par lobēšanu ar Vladlenu Kovaļevu

Saruna par lobēšanu ar Vladlenu Kovaļevu

Klausieties Delnas sarunu ar "VA Government" vadošo partneri Vladlenu Kovaļevu par to, kas ir lobēšana – vai lobēšana ir tas pats, kas interešu aizstāvība, kādēļ Latvijai nepieciešams lobēšanas atklātības regulējums un, kādi būtu nākamie nozares soļi pēc regulējuma pieņemšanas. Ar Vladlenu Kovaļevu sarunājās Delnas direktores vietniece, Delnas projekta Alianse pret korupciju vadītāja Inese Tauriņa. Saruna notika 2020. gada 7. oktobrī. Ieraksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ieraksta saturu atbild “Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Oct 08, 202026:44
Saruna ar EPPO prokuroru Gati Doniku

Saruna ar EPPO prokuroru Gati Doniku

Klausieties Delnas sarunu ar Eiropas Prokuratūras (EPPO) prokuroru Gati Doniku. Uzziniet, kas ir EPPO, kāds ir tās darbības uzdevums un kādas ir Eiropas prokuroru pilnvaras. Ar Gati Doniku sarunājās Delnas direktore Liene Gātere. Saruna notika 2020. gada 2. oktobrī. Ieraksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ieraksta saturu atbild “Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Oct 08, 202045:40
Diskusija “Rīgas dome bez korupcijas”

Diskusija “Rīgas dome bez korupcijas”

Klausieties diskusijas “Rīgas dome bez korupcijas” pilnu ierakstu. Uz diskusiju aicinājām to Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu sarakstu līderus, kas pēc jaunākajiem reitingiem varētu saņemt vismaz 2% vēlētāju balsu. “Saskaņa” solīja piedalīties, bet tomēr neviens pārstāvis neieradās. Jautājumus uzdeva un diskusiju vadīja Delnas direktores vietniece, Delnas projekta Alianse pret korupciju Latvijā vadītāja Inese Tauriņa. Diskusija norisinājās 2020. gada 17. augustā. Ieraksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ieraksta saturu atbild "Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Aug 27, 202001:40:43
Diskusija “Rīgas dome bez korupcijas” – Kapitālsabiedrību auditi

Diskusija “Rīgas dome bez korupcijas” – Kapitālsabiedrību auditi

Uz diskusiju “Rīgas dome bez korupcijas” aicinājām to Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu sarakstu līderus, kas pēc jaunākajiem reitingiem varētu saņemt vismaz 2% vēlētāju balsu. “Saskaņa” solīja piedalīties, bet tomēr neviens pārstāvis neieradās. Jautājumus uzdeva un diskusiju vadīja Delnas direktores vietniece, Delnas projekta Alianse pret korupciju Latvijā vadītāja Inese Tauriņa. Diskusija norisinājās 2020. gada 17. augustā. Ir publiskoti auditoru ziņojumi par Rīgas kapitālsabiedrībām. Kandidātiem jautājām trīs lietas, ko viņi darītu jau pirmajās dienās esot Rīgas domē, lai auditos identificētās problēmas risinātu. Atbilžu secība: Dainis Turlais (Partija “Gods kalpot Rīgai”) Einārs Cilinskis (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Latvijas Reģionu Apvienība) Juris Žuravļovs (Jaunā Saskaņa) Miroslavs Mitrofanovs (“Latvijas Krievu savienība”) Linda Ozola (Jaunā konservatīvā partija) Lauris Gruntmanis (Politiskā partija “KPV LV”) Mārtiņš Staķis (Attīstībai/Par!, “PROGRESĪVIE”) Viktors Valainis (Zaļo un Zemnieku savienība) Ints Ķuzis (Jaunā VIENOTĪBA) Ieraksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ieraksta saturu atbild "Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Aug 27, 202006:04
Diskusija “Rīgas dome bez korupcijas” – Sabiedrības iesaiste

Diskusija “Rīgas dome bez korupcijas” – Sabiedrības iesaiste

Uz diskusiju “Rīgas dome bez korupcijas” aicinājām to Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu sarakstu līderus, kas pēc jaunākajiem reitingiem varētu saņemt vismaz 2% vēlētāju balsu. “Saskaņa” solīja piedalīties, bet tomēr neviens pārstāvis neieradās. Jautājumus uzdeva un diskusiju vadīja Delnas direktores vietniece, Delnas projekta Alianse pret korupciju Latvijā vadītāja Inese Tauriņa. Diskusija norisinājās 2020. gada 17. augustā. Šogad Rīgā ir ieviests līdzalīgās budžetēšans princips, kad apkaimes var iesniegt savus projektus un saņemt finansējumu, tā lemjot, kas tieši ir nepieciešams. Kandidātiem jautājām, kā viņi iesaistīs sabiedrību lēmumu pieņemšanā Rīgā, kā līdzdalīgās budžetēšanas rīku var izmantot, kādus vēl inovatīvus risinājums viņi ieviestu, lai sabiedrībai dotu lielāku līdzdalību, atbildību par savu pašvaldību, pilsētas pārvaldību. Atbilžu secība: Ints Ķuzis (Jaunā VIENOTĪBA), Viktors Valainis (Zaļo un Zemnieku savienība), Mārtiņš Staķis (Attīstībai/Par!, “PROGRESĪVIE”), Lauris Gruntmanis (Politiskā partija “KPV LV”), Linda Ozola (Jaunā konservatīvā partija), Miroslavs Mitrofanovs (“Latvijas Krievu savienība”), Juris Žuravļovs (Jaunā Saskaņa), Einārs Cilinskis (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Latvijas Reģionu Apvienība), Dainis Turlais (Partija “Gods kalpot Rīgai”). Ieraksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ieraksta saturu atbild "Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Aug 27, 202010:39
Diskusija “Rīgas dome bez korupcijas” – Korupcijas mazināšana partiju programmās

Diskusija “Rīgas dome bez korupcijas” – Korupcijas mazināšana partiju programmās

Uz diskusiju “Rīgas dome bez korupcijas” aicinājām to Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu sarakstu līderus, kas pēc jaunākajiem reitingiem varētu saņemt vismaz 2% vēlētāju balsu. “Saskaņa” solīja piedalīties, bet tomēr neviens pārstāvis neieradās. Jautājumus uzdeva un diskusiju vadīja Delnas direktores vietniece, Delnas projekta Alianse pret korupciju Latvijā vadītāja Inese Tauriņa. Diskusija norisinājās 2020. gada 17. augustā. Kandidātiem jautājām, kādi ir viņu partijas prioritārie korupcijas mazināšanas pasākumi Rīgas domē, atsaucoties uz viņu pašu partiju programmām. Atbilžu secība: Dainis Turlais (Partija “Gods kalpot Rīgai”), Einārs Cilinskis (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Latvijas Reģionu Apvienība), Miroslavs Mitrofanovs (“Latvijas Krievu savienība”), Linda Ozola (Jaunā konservatīvā partija), Lauris Gruntmanis (Politiskā partija “KPV LV”), Mārtiņš Staķis (Attīstībai/Par!, “PROGRESĪVIE”), Viktors Valainis (Zaļo un Zemnieku savienība), Ints Ķuzis (Jaunā VIENOTĪBA), Juris Žuravļovs (Jaunā Saskaņa). Ieraksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ieraksta saturu atbild "Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Aug 27, 202016:36
Covid-19 centralizēto iepirkumu uzraudzība

Covid-19 centralizēto iepirkumu uzraudzība

Lai sekmētu atklātību, godīgu konkurenci un efektīvu valsts līdzekļu izlietošanu, Delna ir atsaukusies Aizsardzības ministrijas aicinājumam uzraudzīt Covid-19 ierobežošanai nepieciešamo individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu centralizētos iepirkumus. Facebook tiešraidē 2020. gada 5. maijā sarunājāmies ar Aizsardzības ministru Arti Pabriku, sarunā piedalījās arī Delnas eksperte Zane Zvirgzdiņa un direktore Liene Gātere. Artis Pabriks norādīja, ka Aizsardzības ministrijas mērķis ir individuālo aizsarglīdzkeļu iepirkšanā apvienot operativitāti un efektivitāti ar atklātību, tāpēc aicina sabiedrības pārstāvjus novērot iepirkuma procesu. Ministrs arī atzina: “Sadarbojamies ar Delnu, jo svarīgi, lai mūsu labais vārds, darba stils un metodes atbilstu tam, ko sabiedrība no mums sagaida. Delnas klātbūtne dod valstiskām darbībām sava veida leģitimitāti.” Kā sarunā norādīja Delnas direktore Liene Gātere – Delnai ir uzkrāta pieredze sarežģītu iepirkumu uzraudzībā. Šoreiz Delna uzraudzīs, vai VAMOIC, darba grupa un pārējās atbildīgās institūcijas ievēro pieņemto ārkārtas situācijas iepirkumu veikšanas procedūru. Delnai paredzētas tiesības kā novērotājam piedalīties visās procesu stadijās, tajā skaitā darba grupas sanāksmēs un Iepirkumu komisijas sēdēs, kā arī būs nodrošināta piekļuve visai iepirkumu dokumentācijai. Lai sekmētu atklātību, godīgu konkurenci un efektīvu valsts līdzekļu izlietošanu,  Delna 30. aprīlī noslēdza līgumu ar Aizsardzības ministriju par Covid-19 centralizēto iepirkumu uzraudzību. Atbilstoši līgumam, līdz ārkārtējās situācijas beigām Delna uzraudzīs Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC) izveidotās iepirkumu komisijas un Aizsardzības ministrijas izveidotās Valsts centralizēto rezervju iepirkumu darba grupas (darba grupa) darbu..
May 04, 202025:39
Publiskie iepirkumi Latvijas pašvaldībās un sabiedrības iesaiste iepirkumu monitorēšanā

Publiskie iepirkumi Latvijas pašvaldībās un sabiedrības iesaiste iepirkumu monitorēšanā

Delnas vebinārs “Publiskie iepirkumi Latvijas pašvaldībās un sabiedrības iesaiste iepirkumu monitorēšanā” notika 2020. gada 28. aprīlī. Vebinārā piedalījās Latvijas pašvaldību publisko iepirkumu speciālisti un citi, kas savā darbā saskaras ar publiskajiem iepirkumiem – valsts un pašvaldību darbinieki, NVO un uzņēmēji. Programmā: Zane Zvirgzdiņa, Delnas juriste: par Integritātes paktu kā efektīvu rīku publisko iepirkumu uzraudzībā un valdības apņemšanos to ieviest Latvijas pašvaldībās 4. Atvērtās pārvaldības partnerības rīcības plāna ietvaros, kā arī iepazīties ar publisko iepirkumu paraugnolikumiem un uzzināt kā tie var palīdzēt pašvaldībai veicināt efektivitāti un godprātību publiskajos iepirkumos; Dace Ozola, Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktore: Par pārkāpumiem publiskajos iepirkumos, par kuriem ir nepieciešams ziņot tiesībaizsardzības iestādēm un kā to var izdarīt, izmantojot Latvijas Trauksmes celšanas mehānismu; Inese Tauriņa, Delnas direktores vietniece, Alianses pret korupciju Latvijā vadītāja: par to, kāda veida atbalstu konfidenciāli iespējams saņemt Delnas “Trauksmes celšanas Centrā” un, kam pievērst uzmanību Covid-19 laikā. FINANSĒ EIROPAS KOMISIJA.
Apr 28, 202045:59
Covid-19 un godīgi publiskie iepirkumi

Covid-19 un godīgi publiskie iepirkumi

Ārkārtējā situācija ļauj valsts iestādēm un kapitālsabiedrībām nepiemērot Publisko iepirkumu likumu, tādēļ Delna aktualizē šo tēmu. 2020. gada 17. aprīlī Delnas direktore Liene Gātere uz sarunu aicināja Karoli Granicki, vecāko programmu vadītāju starptautiskajā organizācijā "Open Contracting Partnership". Sarunas tēmas: Kādus riskus rada līdz ar ārkārtējās situācijas pasludināšanu paplašinātās pilnvaras un piešķirtais papildu finansējums? Kā nodrošināt ar Covid-19 saistīto iegāžu un finansējuma izlietošanas atklātību un kontroli? Ko varam mācīties no citu valstu labās prakses un pieredzes? Ārkārtējā situācija, kas ļauj nepiemērot Publisko iepirkumu likumu, var radīt riskus, ka pilnvaras tiek izmantotas negodprātīgi. Sarunā ieskicēsim būtiskākos riskus, izskaidrosim sabiedrības un uzņēmēju iespējas iesaistīties to novēršanā un pārrunāsim sistēmiskus risinājumus, kas veicinātu iepirkumu un finansējuma izlietošanas atklātību un kontroli. Plašāku Delnas viedokli un rekomendācijas labas pārvaldības un atklātības veicināšanai Covid-19 laikā lasiet Delnas mājaslapā ->. Ieraksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ieraksta saturu atbild "Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Apr 16, 202035:50
Corruption Perceptions Index 2019

Corruption Perceptions Index 2019

Every year Transparency International publishes Corruption Perceptions Index. In this episode you will learn how Latvia scored in 2019, why and what lessons should we learn. Antonio Greco, researcher at Transparency International Latvia had a short conversation with Valts Kalniņš – anti-corruption expert and a member of Transparency International Latvia. "Sabiedrība par atklātību - Delna" is Transparency International chapter in Latvia. The episode is recorded with the Society Integration Fund financial support from the Latvian state budget.  "Sabiedrība par atklātību - Delna" is responsible for the content of the episode.
Jan 28, 202004:12
Korupcijas uztveres indekss 2019

Korupcijas uztveres indekss 2019

Katru gadu Transparency International publicē Korupcijas uztveres indeksu. Šajā epizodē Jūs uzzināsiet, cik punkti Latvijai ir piešķirti 2019. gada indeksā, kāpec rezultāti ir tieši tādi, un kā tos vērtēt. Delnas direktore Liene Gātere sarunājas ar pretkorpucijas ekspertu Valtu Kalniņu. Delna ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International nodaļa Latvijā.  Ieraksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ieraksta saturu atbild "Sabiedrība par atklātību – Delna”.
Jan 23, 202021:60