Skip to main content
Spotify for Podcasters
Prosu Podcast

Prosu Podcast

By DeLoonwerker

In de Prosu Podcast voeren onze hoofdredacteuren en specialisten inhoudelijke gesprekken met verschillende experts over belangrijke ontwikkelingen en pijnpunten binnen de Nederlandse en Vlaamse agrarische sector.
Currently playing episode

Ongenuanceerde berichten in landelijke media: Raakt het ons nog?

Prosu PodcastOct 27, 2022

00:00
34:03
Middelenkast alleen open voor allerlaatste redmiddel

Middelenkast alleen open voor allerlaatste redmiddel

Vitale bodem, vitaal gewas. Moeten we vol inzetten op groene middelen, kringlopen en mechanische grondbemesting? Of is het belangrijk om ook onze kunstmest en gewasbescherming in de benen te houden. Hierover ging het gesprek in de Prosu Podcast, midden op de beursvloer van de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem.

Omslag van denken
Voor het onderwerp ontving hoofdredacteur Martin de Vries van Akkerbouwkrant en de Loonwerker Marco van Gurp van Healty Soil, Cretienne Oomen van Alliance en Daan Bressers van Kiemkracht. De drie mannen zijn het met elkaar eens, willen we een stap maken richting een meer vitale bodem, dan is een omslag van denken nodig. Gewasbescherming en kunstmest zullen in de toekomst nog wel nodig blijven, maar misschien als allerlaatste redmiddel.

Beluister de Prosu Podcast hier of op Spotify.

Dec 03, 202235:42
‘Kijk niet alleen naar de rassenlijst, maar hoe een ras het in je eigen regio doet’

‘Kijk niet alleen naar de rassenlijst, maar hoe een ras het in je eigen regio doet’

Wat is de waarde van jaarlijks rassenonderzoek? Wat zijn de trends in maisrassenkeuze? Welke uitdagingen hadden maistelers afgelopen jaar en wat kunnen we komend jaar verwachten? Wat is de rol van de loonwerker als het gaat om rassenkeuze? Hoe komt een ras eigenlijk op de rassenlijst? Is er van alle populaire rassen voldoende maiszaad beschikbaar of kunnen telers achter het net vissen?

We spraken erover op de RMV in Gorinchem met twee maisspecialisten: Area Sales Manager Arie de Groot van Limagrain Nederland en Adviseur Plant & Teelt Albert Snoei van ABZ De Samenwerking. Luister het gesprek terug.

Dec 02, 202230:46
Welke innovaties zijn er om stikstofemissies te beperken?

Welke innovaties zijn er om stikstofemissies te beperken?

De uitdagingen in de melkveehouderij zijn groot nu de stikstofemissies beperkt moeten worden. Hoe doen we dat en welke innovatieve mogelijkheden zijn er om stappen te zetten? In deze podcast nemen we een kijkje in de stal en hoort u hoe de vlag er anno 2022 bij hangt.

Hoofdredacteur van De Loonwerker Marting de Vries ontvangt op de Rundvee- en Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg drie specialisten die vertellen over de (on)mogelijkheden die innovaties bieden om stikstofemissies te beperken. Dit zijn Erik Danes van JOZ, Leroy Bult van Rinagro en Paul Galama (WUR) van het project Koe en Eiwit.

Oct 28, 202232:52
Ongenuanceerde berichten in landelijke media: Raakt het ons nog?

Ongenuanceerde berichten in landelijke media: Raakt het ons nog?

Ongenuanceerde berichtgeving in de landelijke media over de agrarische sector is nagenoeg een dagelijks terugkerend tafereel. De land- en tuinbouw heeft het in de regel niet gemakkelijk en krijgt veel kritiek. Het helpt dan niet als de media dan ook nog eens een ongenuanceerd verhaal verspreiden. In deze podcast staat de vraag centraal of dit ons- als agrarische sector- nog raakt, of raken we er immuun voor?

Het lijkt al heel gewoon te zijn geworden om PAS-melders als illegale stikstofvervuilers te betitelen. Of grasland te betitelen als grasfalt met nul komma nul biodiversiteit. De teruggang van bepaalde vogelsoorten neerleggen bij de veehouderij. Berichten van Wakker Dier worden zonder wederhoor bij de sector genoemd in het nieuws op de radio. Wat doet deze berichtgeving met veehouders en andere betrokkenen in de sector? Kunnen we er iets aan doen? Wat moet een veehouder doen als hij zich gekwetst voelt?

Redacteur van Melkveebedrijf Gerben Hofman ontvangt op de Rundvee- en Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg drie gasten die op verschillende manieren met dit probleem te maken hebben. Dit zijn melkveehouder Stan Bosman uit De Krim, agrarisch coach Paulien Hogenkamp van Hogenkamp Agrarische Coaching uit Wierden en journalist Chantal Everaardt van RTV Oost.

Oct 27, 202234:03
Met nette toediening van mest hoeft er geen koe weg

Met nette toediening van mest hoeft er geen koe weg

De landbouw, specifiek de veehouderij, staan voor grote uitdagingen om de uitstoot van emissies te verminderen. Het voorkomen van het verspillen van mest en mineralen is daarbij belangrijk en er is nog een hoop winst te halen. Samen met de loonwerksector kunnen veehouders de ammoniakemissies enorm beperken. Wellicht zelfs in zo’n mate dat er geen koe weg hoeft.

Herman Krebbers van Delphy is gespecialiseerd op het gebied van precisielandbouw, mechanisatie en mesttechniek. Peter Arkenbout van Yara deelt zijn expertise vanuit het oogpunt van de kunstmestfabrikant en Bert Ebbekink van Slootsmid Mesttechniek deelt voornamelijk kennis over alternatieve bemestingsmethoden en aanwendtechnieken om de impact op het milieu te verkleinen.

Oct 26, 202248:06