Skip to main content
Currently playing episode

Radio Online 07: Góc Nhìn Chuyên Gia "Tuyển Sai Nhân Tài, Mất Vài Trăm Triệu" - Nguyên Nhân Và Giải Pháp Từ Chuyên Gia Vân Nguyễn HR

Doanh Nhân Hướng NộiBy Business Coach Đỗ Văn HọcMar 30, 2021

00:00
21:59