Skip to main content
Spotify for Podcasters
Duurzaam Educatiepunt

Duurzaam Educatiepunt

By Duurzaam Educatiepunt

Duurzaam Educatiepunt is hét referentiecentrum rond duurzaamheidseducatie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. In deze podcast laten we mensen aan het woord met een hart en passie voor duurzaamheidseducatie.
Available on
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Architectuur bekeken vanuit het Donutmodel – een gesprek met Griet Verbeeck

Duurzaam EducatiepuntDec 24, 2021

00:00
17:36
Duurzaamheidsuitdagingen komen via de leerlingen op school terecht - een gesprek met Katrien De Maegd

Duurzaamheidsuitdagingen komen via de leerlingen op school terecht - een gesprek met Katrien De Maegd

“Je ziet dingen in de samenleving die vanuit duurzaam perspectief moeten veranderen, en je moet de maatschappelijke structuren in vraag stellen. Maar daarnaast zitten die jongeren voor uw neus in de klas die die gevolgen van die structuren elke dag ondervinden. Daar ligt die belangrijke link voor mij.” – Katrien De Maegd

Katrien De Maegd is promotor van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek over samenwerkingen tussen Onderwijs en Welzijn. Ze is verbonden met het EQUALITY Research Collective aan HOGENT. Ze was jaren opleidingsvoorzitter van de educatieve opleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs. Als pedagoge geeft ze in de lerarenopleiding verschillende opleidingsonderdelen over actuele onderwijstendensen en -thema’s. Katrien De Maegd is tevens verschillende jaren voorzitter geweest van het Vlaamse lerende netwerk voor educatie voor duurzame ontwikkeling waar verschillende partners en hogescholen duurzaamheidscompetenties, bruikbaar in de lerarenopleiding, opstelden. In een tijd van stijgende energieprijzen, oorlog en pandemie is zij perfect geplaatst om de link te leggen tussen ecologische en sociaal-economische duurzaamheid want “kinderarmoede en sociale ongelijkheid stoppen niet aan de schoolpoort”.

Apr 21, 202222:21
Duurzaamheidseducatie gaat over het nemen van verantwoordelijkheid - een gesprek met Waldo Galle

Duurzaamheidseducatie gaat over het nemen van verantwoordelijkheid - een gesprek met Waldo Galle

"Maar die verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt met een gebouw nadat wij vertrokken zijn, daar kan ik niet aan voorbij gaan. Hetzelfde geldt voor onze planeet: wat als wij hier vertrekken, wat gebeurt er dan met de planeet?” - Waldo Galle

Waldo Galle is van opleiding ingenieur-architect. Hij werkt als professor aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij academisch coördinator is van het duurzaamheidsbeleid. Daarnaast doet hij onderzoek aan het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek. Samen met professoren Cathy Macharis en Bieke Abelshausen werkt hij mee aan het instellingsbreed opleidingsonderdeel ‘Sustainability and interdisiciplinary approach’.

Hij bespreekt belangrijke hefbomen om studenten mee te krijgen in het duurzaamheidsverhaal. Hij herkent een grote duurzaamheidsreflex bij zijn studenten, maar merkt dat ze soms de competenties missen om met complexe thema’s om te gaan. Als docent wil hij hen via systeemdenken en transdisciplinair werken de gepaste modellen en vaardigheden aanreiken.

Verder benadrukt hij het belang van een instellingsbrede aanpak (een zogenaamde ‘whole institution approach’) om tot geloofwaardige duurzaamheidseducatie te komen. Deze aflevering sluit daardoor aan bij het gesprek dat we met John Robinson hadden over een holistische en geïntegreerde aanpak.

Mar 08, 202223:30
Transformatief leren in de lerarenopleiding - een gesprek met Tom Kuppens

Transformatief leren in de lerarenopleiding - een gesprek met Tom Kuppens

Tom Kuppens, professor Milieueconomie aan de Universiteit Hasselt en docent aan de lerarenopleiding, in Hasselt en aan de VUB, gaat het  duurzaamheidsdebat met zijn studenten niet uit de weg. Hij duidt in twee podcastafleveringen hoe hij gepassioneerd met duurzaamheidseducatie aan de slag gaat.
In deze aflevering vertelt hij hoe hij via transformatief leren, met kunst en expressie als hefboom, toekomstige leraars motiveert om met duurzaamheidsthema’s aan de slag te gaan. Als co-president van COPERNICUS Alliance belicht hij tenslotte het belang van Europese samenwerking om duurzaamheidseducatie te verankeren in onze curricula van het hoger onderwijs.

Feb 07, 202217:39
Duurzaamheidseducatie in economische opleidingen - een gesprek met Tom Kuppens
Jan 26, 202218:18
Architectuur bekeken vanuit het Donutmodel – een gesprek met Griet Verbeeck
Dec 24, 202117:36
The Whole Institution Approach - een gesprek met professor John Robinson
Dec 13, 202115:27