Skip to main content
Spotify for Podcasters
Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján

Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján

By CZ ECAV Liptovský Ján

Podcast Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
TuneIn Logo
Currently playing episode

Služby Božie 24. 9. 2023 | Čo ma menuješ dobrým?

Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský JánSep 24, 2023

00:00
40:36
Služby Božie 24. 9. 2023 | Čo ma menuješ dobrým?

Služby Božie 24. 9. 2023 | Čo ma menuješ dobrým?

16. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 188, 457, 222, A 59 Čítania: Izaiáš 51, 12 – 16; Marek 10, 17 – 31 Kázňový text: Marek 10, 17 – 18 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6) Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan


Sep 24, 202340:36
Služby Božie 17. 9. 2023 | Čo sa tak strachujete?

Služby Božie 17. 9. 2023 | Čo sa tak strachujete?

15. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 188, 230, 653, 564, 647, A 56 Čítania: 5. Mojžišova 4, 29 – 31; Filipským 4, 11 – 13; Lukáš 10, 38 – 42 Kázňový text: Marek 4, 35 – 41 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6) Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan.

Sep 17, 202358:27
Služby Božie 6. 8. 2023 | Poďte ku mne všetci...
Aug 06, 202301:08:15
Služby Božie 3. 8. 2023 | Kniha o moci Božieho slova
Aug 03, 202339:26
Služby Božie 9. 7. 2023 | Nádej v púšti

Služby Božie 9. 7. 2023 | Nádej v púšti

5. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 205, 649, 217, 633, A 53 Čítania: 1. Samuelova 3, 1-10; 1. Timoteovi 1, 12-17; Marek 3, 7-19 Kázňový text: 2. Mojžišova 15, 21- 27 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6) Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan.

Jul 09, 202301:09:14
Služby Božie 2. 7. 2023 | Zdravé prázdniny

Služby Božie 2. 7. 2023 | Zdravé prázdniny

4. nedeľa po Svätej Trojici, Záver školského roka Piesne: 607, 614, 643, 298, A 62, 624; Piesne k Večeri Pánovej: 490, 491 Čítania: 5. Mojžišova 8, 1-2; Ján 15, 1-5 Kázňový text: Príslovia 3, 5-8; 4, 20-22; 17, 22 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6) Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan.


Jul 02, 202301:21:04
Služby Božie 18. 6. 2023 | Vážne pozvanie

Služby Božie 18. 6. 2023 | Vážne pozvanie

2. nedeľa po sv. Trojici Piesne: 189, 316, 219, 222, A 55 Čítania: 5. Mojžišova 7, 6-8; Zjavenie 19, 5-9; Lukáš 19, 1-10 Kázňový text: Lukáš 14, 16-24 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6) Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan


Jun 18, 202354:15
Služby Božie 25. 5. 2023 | Národ vstáva

Služby Božie 25. 5. 2023 | Národ vstáva

Stredtýždňové služby Božie Piesne: 205, 260, 259, A 54 Čítania: Ján 7,33-39 Kázňový text: Nehemiáš 10, 1.29-30 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6) Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan

May 25, 202336:39
Služby Božie 21. 5. 2023 | Takú modlitbu Boh určite vypočuje!

Služby Božie 21. 5. 2023 | Takú modlitbu Boh určite vypočuje!

Nedeľa po Vstúpení Piesne: 159, 164, 203, 225, A 38 Čítania: 5. Mojžišova 31, 6-8; Galatským 3, 13-14; Lukáš 11, 11-13 Kázňový text: Lukáš 11, 13 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6) Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan

May 21, 202350:44
Služby Božie 18. 5. 2023 | Ježišova cesta tam a späť

Služby Božie 18. 5. 2023 | Ježišova cesta tam a späť

Vstúpenie Krista Pána na nebo Piesne: 157, 162, 158, 163, A 38 Čítania: Izaiáš 61, 10-11; Efezským 1, 17-23; Lukáš 24, 49-53 Kázňový text: Ján 14, 26-28 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6) Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan

May 18, 202348:58
Služby Božie 14. 5. 2023 | Matka

Služby Božie 14. 5. 2023 | Matka

5. nedeľa po Veľkej noci, Deň matiek Piesne: 305, 310, 198, 558, 224, A 49 Čítania: Daniel 6, 7-11; Efezským 3, 14-21; Lukáš 10, 1-9 Kázňový text: Lukáš 1, 38 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Barbora Hankovská Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6) Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan


May 14, 202301:01:52
Služby Božie 7. 5. 2023 | Kristova vnútorná radosť

Služby Božie 7. 5. 2023 | Kristova vnútorná radosť

4. nedeľa po Veľkej noci Piesne: 209, 139, 338, A 32; počas Večere Pánovej: 296, 297 Čítania: Jeremiáš 17, 5-8; 1. Jána 4, 10-16 Kázňový text: Ján 15, 11 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6) Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan


May 07, 202301:02:32
Služby Božie 30. 4. 2023 | Smútok sa premení na radosť

Služby Božie 30. 4. 2023 | Smútok sa premení na radosť

3. nedeľa po Veľkej noci Piesne: 645, 156, 125, 271, A 62 Čítania: Jób 19, 25-27; 1. Tesalonickým 5, 9-11; Ján 13, 31-35 Kázňový text: Ján 16, 20-22 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6) Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan


Apr 30, 202353:39
Služby Božie 27. 4. 2023 | Národ číta Bibliu

Služby Božie 27. 4. 2023 | Národ číta Bibliu

Stredtýždňové služby Božie Piesne: 156. 621, 416, A 37 Ćítania: Lukáš 4, 16-21 Kázňový text: Nehemiáš 8 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6) Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan


Apr 27, 202340:21
Služby Božie 23. 4. 2023 | Dobrý pastier

Služby Božie 23. 4. 2023 | Dobrý pastier

2. nedeľa po Veľkej noci Piesne: 137, 512, 144, 148, A 36 Ćítania: 4. Mojžišova 27, 15-17; Skutky apoštolov 20, 28-31; Matúš 9, 36-38 Kázňový text: Ján 10, 11-15 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6) Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan

Apr 23, 202349:57
Služby Božie 20. 4. 2023 | Zoznam živých

Služby Božie 20. 4. 2023 | Zoznam živých

Stredtýždňové služby Božie

Piesne: 131, 136, 410, A 37 Ćítania: Ján 20, 24-29 Kázňový text: Nehemiáš 7 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna

Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6)

Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251.

Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan

Apr 20, 202340:16
Služby Božie 9. 4. 2023 | Saul pred Damaskom

Služby Božie 9. 4. 2023 | Saul pred Damaskom

Veľkonočná nedeľa, 1. slávnosť veľkonočná

Piesne: 141, 124, A 32, 600, 602, 148/1, A 34, 148/2-3 Ćítania: Žalm 118, 14-24; Ján 20, 11-18 Kázňový text: Skutky 9, 1-12.17-20 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Barbora Hankovská

Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6)

Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251.

Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan.

#ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan

Apr 09, 202301:14:16
Služby Božie 7. 4. 2023 | Ajhľa, Baránok Boží

Služby Božie 7. 4. 2023 | Ajhľa, Baránok Boží

Veľký piatok

Piesne: podľa Pašií; piesne k Večeri Pánovej: 303, 326, 328 (v pašiách na str. 126, 132 a 134) Kázeň: Ján 1, 29 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová

Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva! "Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25) "Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6)

Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251.

Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan.

#ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan

Apr 07, 202301:26:30
Služby Božie 6. 4. 2023 | Telo a krv Kristova
Apr 06, 202301:04:02
Služby Božie 2. 4. 2023 | Komu odpustíte, odpúšťajú sa
Apr 02, 202301:27:23
Služby Božie 30. 3. 2023 | Opätovné stretnutie
Mar 30, 202337:14
Služby Božie 26. 3. 2023 | Vyznanie

Služby Božie 26. 3. 2023 | Vyznanie

Smrtná nedeľa, Pašiové služby Božie

Piesne: podľa Pašií; k Večeri Pánovej piesne v Pašiách od str. 118 (85 a 91)
Kázeň: Žalm 32, 5
Kazateľ: Peter Taját
Kantor: Miriam Melnová

Sme radi, že nás sledujete na internete. Pokiaľ však môžete, poďte do živého spoločenstva!
"Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň." (Židom 10, 25)
"Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!" (Izaiáš 55, 6)

Pozývame Vás k zbierke pre Ukrajinu. Prispieť je možné v NEDEĽU NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH alebo priamym darom na číslo účtu SK42 0200 0000 0045 6819 6251.

Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan.

#ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan

Mar 26, 202301:40:31
Služby Božie 19. 3. 2023 | Skutky, ktoré svietia
Mar 19, 202301:07:24
Služby Božie 12. 3. 2023 | Veríš?
Mar 12, 202345:32
Služby Božie 9. 3. 2023 | Záchranca
Mar 09, 202332:34
Služby Božie 26. 2. 2023 | Máš hriechy?
Feb 26, 202301:06:46
Služby Božie 23. 2. 2023 | Prekvapení láskou - deti
Feb 23, 202333:44
Služby Božie 16. 2. 2023 | Chrám ako prvý
Feb 16, 202339:59
Služby Božie 12. 2. 2023 | Národný týždeň manželstva
Feb 12, 202301:01:40
Služby Božie 9. 2. 2023 | Hriešnici budujú sväté mesto
Feb 09, 202344:25
Služby Božie 29. 1. 2023 | Smelosť viery
Jan 29, 202356:59
Služby Božie 26. 1. 2023 | Z modlitby rastie čin
Jan 26, 202335:46
Služby Božie 22. 1. 2023 | Premáhaj zlo dobrom
Jan 22, 202301:10:06
Služby Božie 19. 1. 2023 | Modlitbou postavíme múry
Jan 19, 202336:56
Služby Božie 15. 1. 2023| Urobte všetko, čo vám povie
Jan 15, 202301:08:60
Služby Božie 12. 1. 2023| Na Božej stavbe
Jan 12, 202341:48
Služby Božie 8. 1. 2023| Správna metóda misie
Jan 08, 202301:22:09
Služby Božie 6. 1. 2023| Zjavenie
Jan 06, 202354:01
Služby Božie 1. 1. 2023| Ty si Él Roi – Boh, ktorý ma vidí
Jan 01, 202359:42
Služby Božie 31. 12. 2022 | Kto príde ku mne, nevyhodím ho
Dec 31, 202201:01:16
Služby Božie 26. 12. 2022 | Vianoce a krízové situácie
Dec 26, 202258:18
Služby Božie 25. 12. 2022 | Čo sa dozvedeli pastieri?
Dec 25, 202201:14:35
Služby Božie 24. 12. 2022 | Prečo je dôvod k oslave?
Dec 24, 202201:00:50
Služby Božie 18. 12. 2022 | Pán blízko
Dec 18, 202201:08:06
Služby Božie 15. 12. 2022 | Prišiel, aby slúžil
Dec 15, 202229:17
Služby Božie 4. 12. 2022 | Kráľ pre všetkých
Dec 04, 202201:14:31
Služby Božie 1. 12. 2022 | Prišiel naplniť zákon
Dec 01, 202229:34
Služby Božie 20. 11. 2022 | Desať družičiek
Nov 20, 202201:04:32
Služby Božie 17. 11. 2022 | Pane, koľkokrát?
Nov 17, 202232:25
Služby Božie 13. 11. 2022 | Posledný súd
Nov 13, 202250:20