Skip to main content
Spotify for Podcasters
Cirkevný zbor ECAV Poprad

Cirkevný zbor ECAV Poprad

By ecavpp

Zvukové nahrávky poväčšine kázní Božieho slova zo Služieb Božích konaných v našom zbore
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

8.5.2022 3.nedeľa po Veľkej Noci (1.M 1,1-2,4) kázeň Poprad

Cirkevný zbor ECAV PopradMay 08, 2022

00:00
25:06
26.11.2023 25.nedeľa po Svätej Trojici (2.Pt 3,8-13) kázeň Poprad

26.11.2023 25.nedeľa po Svätej Trojici (2.Pt 3,8-13) kázeň Poprad

posledná nedeľa v cirkevnom roku - nedeľa večnosti

Nov 26, 202328:49
26.11.2023 25.nedeľa po Svätej Trojici (2.Pt 3,8-13) kompletné Služby Božie

26.11.2023 25.nedeľa po Svätej Trojici (2.Pt 3,8-13) kompletné Služby Božie

posledná nedeľa v cirkevnom roku - nedeľa večnosti
Piesne: 190, 663, 197, 676
Antifóna: 68
Biblické texty:
Starozmluvný: Jób 19, 23-27a
Epištola: 2.Tes 2,1-5 a 13-17
Evanjelium: Mt 25,1-13
Kázeň: 2.Pt 3,8-13

Nov 26, 202358:58
19.11.2023 24.nedeľa po Svätej Trojici (Mich 4,1-3 a Kol 3,12-17) kompletné Služby Božie

19.11.2023 24.nedeľa po Svätej Trojici (Mich 4,1-3 a Kol 3,12-17) kompletné Služby Božie

Piesne: 186, 690, 204, 652
Antifóna 79
Biblické texty:
Starozmluvný: Ž 32,1-7
Epištola: 2.Tes 1,1-4 a 11-12
Evanjelium: Mt 25,31-46
Kázeň: Mich 4,1-3 a Kol 3,12-17

Nov 19, 202301:08:58
19.11.2023 24.nedeľa po Svätej Trojici (Mich 4,1-3 a Kol 3,12-17) kázeň Poprad

19.11.2023 24.nedeľa po Svätej Trojici (Mich 4,1-3 a Kol 3,12-17) kázeň Poprad

Predposledná nedeľa cirkevného roka

Nov 19, 202325:09
16.11.2023 Biblická hodina (L 17,11-21)

16.11.2023 Biblická hodina (L 17,11-21)

L 17,11-21 Uzdravenie 10-tich malomocných,

Kedy príde Božie kráľovstvo?

Nov 19, 202359:29
9.11.2023 Biblická hodina (L 17,1-10)

9.11.2023 Biblická hodina (L 17,1-10)

L 17,1-10 O pohoršení, o odpustení, o viere, o

služobníkoch s ohľadom na cieľ, ktorý nás

čaká

Nov 19, 202352:14
12.11.2023 23.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 64,1-3) kázeň Poprad

12.11.2023 23.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 64,1-3) kázeň Poprad

Služby Božie v tretiu nedeľu pred koncom cirkevného roka. Hosťom boli účastníci školenia EVS a kazateľom Curt Westman z Nórska

Nov 13, 202325:46
12.11.2023 23.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 64,1-3) kompletné Služby Božie

12.11.2023 23.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 64,1-3) kompletné Služby Božie

ES 605,607 a iné piesne

Texty:

Starozmluvný: Ž 84,2-7

Evanjelium: L 17,20-21

Kázeň: Iz 64,1-3

Nov 13, 202301:07:04
26.10.2023 Biblická hodina (L 16,19-31)

26.10.2023 Biblická hodina (L 16,19-31)

L 16,19-31 Príbeh boháča a Lazara (len časť)

Nov 05, 202339:18
19.10.2023 Biblická hodina (L 16,1-18)

19.10.2023 Biblická hodina (L 16,1-18)

L 16,1-18 O nespravodlivom šafárovi, o

mamone, napomenutie farizejov

Nov 05, 202358:46
12.10.2023 Biblická hodina (L 15,11-32)

12.10.2023 Biblická hodina (L 15,11-32)

L 15,11-32 Podobenstvo o márnotratnom

synovi

Nov 05, 202301:02:41
5.11.2023 22.nedeľa po Svätej Trojici (1J 2,12-14) kázeň Stráže

5.11.2023 22.nedeľa po Svätej Trojici (1J 2,12-14) kázeň Stráže

Téma: Povinnosť odpustenia

Nov 05, 202323:08
5.11.2023 22.nedeľa po Svätej Trojici (1J 2,12-14) kompletné Služby Božie

5.11.2023 22.nedeľa po Svätej Trojici (1J 2,12-14) kompletné Služby Božie

Pravidelné nedeľné SB 22.nedeľa po Svätej Trojici zo Stráž
Téma: Povinnosť odpustenia
Piesne: 191, (289), 478, 197, 573
Antifóna: 79
Biblické texty:
Starozmluvný: Žalm 121
Epištola: 2.Tim 3,14-4,5
Evanjelium: Mt 18,21-35
Kázeň: 1J 2,12-14

Nov 05, 202351:45
29.10.2023 21.nedeľa po Svätej Trojici (1M 13,1-18) kázeň Poprad

29.10.2023 21.nedeľa po Svätej Trojici (1M 13,1-18) kázeň Poprad

Téma: V boji o dokonalosť

Oct 29, 202330:44
29.10.2023 21.nedeľa po Svätej Trojici (1M 13,1-18) kompletné Služby Božie

29.10.2023 21.nedeľa po Svätej Trojici (1M 13,1-18) kompletné Služby Božie

Téma: V boji o dokonalosť

Piesne: 607, 458, 203, 237
Antifóna: 60

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 111
Epištola: 2.Tim 2,8-15
Evanjelium: Mt 5,38-48
Kázeň: 1M 13,1-18

Oct 29, 202301:00:54
22.10.2023 20.nedeľa po Svätej Trojici (Mk 10,10-16) kázeň Poprad

22.10.2023 20.nedeľa po Svätej Trojici (Mk 10,10-16) kázeň Poprad

Téma: Stratená príležitosť

Oct 22, 202322:58
22.10.2023 20.nedeľa po Svätej Trojici (Mk 10,10-16) kompletné Služby Božie

22.10.2023 20.nedeľa po Svätej Trojici (Mk 10,10-16) kompletné Služby Božie

Pravidelné nedeľné SB 20.nedeľa po Svätej Trojici
Téma: Stratená príležitosť
Piesne: 335, 558, 225
Antifóna: 63
Biblické texty:
Evanjelium: Mk 10,2-9
Kázeň: Mk 10,10-16

Oct 22, 202357:32
15.10.2023 19.nedeľa po Svätej Trojici (Jk 5,13-16) kázeň Poprad

15.10.2023 19.nedeľa po Svätej Trojici (Jk 5,13-16) kázeň Poprad

Téma: Sila viery

Oct 15, 202331:42
15.10.2023 19.nedeľa po Svätej Trojici (Jk 5,13-16) kompletné Služby Božie

15.10.2023 19.nedeľa po Svätej Trojici (Jk 5,13-16) kompletné Služby Božie

Pravidelné nedeľné SB s témou: Sila viery Piesne: 190, 466, 202, 226 Antifóna: 61 Biblické texty: SZ text – Ž 146 Epištola – 1.Tim 6,6-19 Evanjelium – Mk 2,1-12 Kázeň - Jk 5,13-16

Oct 15, 202301:02:15
8.10.2023 18.nedeľa po Svätej Trojici (2M 20,1-17) kázeň Poprad

8.10.2023 18.nedeľa po Svätej Trojici (2M 20,1-17) kázeň Poprad

Téma: Poslušnosť lásky

Oct 09, 202330:05
8.10.2023 18.nedeľa po Svätej Trojici (2M 20,1-17) kompletné Služby Božie

8.10.2023 18.nedeľa po Svätej Trojici (2M 20,1-17) kompletné Služby Božie

Pravidelné nedeľné SB s témou: Poslušnosť lásky
Piesne: 189, 229, 443, 461
Antifóna: 50
Biblické texty:
SZ text – Ž 131
Epištola – 1.Tim 2,1-7
Evanjelium – Mk 10,17-27
Kázeň – 2M 20,1-17

Oct 09, 202301:00:05
5.10.2023 Biblická hodina (L 15,1-10)

5.10.2023 Biblická hodina (L 15,1-10)

L 15,1-10 PJK medzi colníkmi a reakcia

farizejov. Dve podobenstvá o ovci a o peniazi

Oct 05, 202355:38
28.9.2023 Biblická hodina (L 14,15-35)

28.9.2023 Biblická hodina (L 14,15-35)

L 14,15-35 Podobenstvo o hostine a

podmienky nasledovania PJK

Oct 05, 202301:00:44
21.9.2023 Biblická hodina (L 14,1-14)

21.9.2023 Biblická hodina (L 14,1-14)

L 14,1-14 Uzdravenie vodnateľného,

podobenstvo o hostine - hostia a hostitelia.

Oct 05, 202301:00:15
14.9.2023 Biblická hodina (L 13,22-35)

14.9.2023 Biblická hodina (L 13,22-35)

L 13,22-35 Vstup do Božieho kráľovstva

Oct 05, 202301:03:59
7.9.2023 Biblická hodina (L 13,10-21)

7.9.2023 Biblická hodina (L 13,10-21)

L 13,10-21 Tri podobenstvá o presadení sa

Božieho času

Oct 05, 202354:58
22.6.2023 Biblická hodina (L 12,54-13,9)

22.6.2023 Biblická hodina (L 12,54-13,9)

L 12,54-59 O znameniach času

L 13,1-9 O pokání

Oct 05, 202301:00:42
15.6.2023 Biblická hodina (L 12,35-53)

15.6.2023 Biblická hodina (L 12,35-53)

L 12,35-53 O bdelosti, rozdelenosť

Oct 05, 202359:01
1.10.2023 17.nedeľa po Svätej Trojici (L 12,13-21) kázeň Poprad

1.10.2023 17.nedeľa po Svätej Trojici (L 12,13-21) kázeň Poprad

Téma: Sloboda povolaných v Kristovi

Slávnosť poďakovania za úrody zeme

Oct 01, 202328:35
1.10.2023 17.nedeľa po Svätej Trojici (L 12,13-21) kompletné Služby Božie

1.10.2023 17.nedeľa po Svätej Trojici (L 12,13-21) kompletné Služby Božie

Pravidelné nedeľné SB 17.nedeľa po Svätej Trojici
Poďakovanie za úrody zeme
Sloboda povolaných v Kristovi
Piesne: 374, 701, 203, 348
Antifóna 77
Biblické texty:
Starozmluvný: Ž 100
Epištola: Fil 4,4-9
Evanjelium: L 12,22-31
Kázeň: L 12,13-21

Oct 01, 202301:02:00
24.9.2023 16.nedeľa po Svätej Trojici (Žid 10,35-39) kázeň Poprad

24.9.2023 16.nedeľa po Svätej Trojici (Žid 10,35-39) kázeň Poprad

Téma: Vyslobodenie z otroctva smrti

Sep 24, 202330:30
24.9.2023 16.nedeľa po Svätej Trojici (Žid 10,35-39) kompletné služby Božie

24.9.2023 16.nedeľa po Svätej Trojici (Žid 10,35-39) kompletné služby Božie

Téma: Vyslobodenie z otroctva smrti
Piesne: 187, 643, 201, 676
Antifóna: 68
Biblické texty:
SZ text 5.M 30,15-20
Epištola Filem 1-21
Evanjelium J 11,20-27
Kázeň Žid 10,35-39

Sep 24, 202301:04:24
17.9.2023 15.nedeľa po Svätej Trojici (1M 15,1-6) Služby Božie

17.9.2023 15.nedeľa po Svätej Trojici (1M 15,1-6) Služby Božie

Pravidelné nedeľné SB 15.nedeľa po Svätej Trojici
Téma: Bremeno ustarostenosti
Piesne: 384, 468, 200, 498
Antifóna: 51
Biblické texty:

SZ text – Pr 25,6-7

Epištola – Žid 13,1-8 a 15-16

Evanjelium Mt 6,25-34

Kázeň 1.M15,1-6

Sep 17, 202358:58
17.9.2023 15.nedeľa po Svätej Trojici (1M 15,1-6) kázeň Poprad

17.9.2023 15.nedeľa po Svätej Trojici (1M 15,1-6) kázeň Poprad

Téma: Bremeno ustarostenosti

Sep 17, 202328:25
10.9.2023 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,11-19) Služby Božie

10.9.2023 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,11-19) Služby Božie

Služby Božie s témou: Vďačnosť je ovocím Ducha

Piesne: 194, 352, 649, 348 a antifóna 61

Biblické texty:

Starozmluvný text – Ž 103,1-8
Epištola – Žid 12,18-29
Evanjelium – L 19,1-10
Kázeň – L 17,11-19

Sep 10, 202358:00
10.9.2023 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,11-19) kázeň Poprad

10.9.2023 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,11-19) kázeň Poprad

Téma: Vďačnosť je ovocím Ducha

Sep 10, 202326:04
3.9.2023 13.nedeľa po Svätej Trojici (1J 4,7-12) kázeň Poprad

3.9.2023 13.nedeľa po Svätej Trojici (1J 4,7-12) kázeň Poprad

Téma: Môj blížny - začiatok školského roka

Sep 03, 202324:02
3.9.2023 13.nedeľa po Svätej Trojici (1J 4,7-12) kompletné služby Božie

3.9.2023 13.nedeľa po Svätej Trojici (1J 4,7-12) kompletné služby Božie

Pravidelné nedeľné SB 13.nedeľa po Svätej Trojici.
Téma: Môj blížny. Slávnosť začiatku školského roka.
Piesne: 607, 548, 642, 624
Antifóna: 52
Biblické texty:
SZ text –3M 19,1-3; 13-18; 33-34
Epištola Jak 2,14-18 a 26
Evanjelium L 10,25-37
Kázeň 1.J 4,7-12

Sep 03, 202359:50
27.8.2023 12.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 29,17-24) kázeň Poprad

27.8.2023 12.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 29,17-24) kázeň Poprad

Téma: Boží dar reči

Aug 28, 202325:18
27.8.2023 12.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 29,17-24) kompletné Služby Božie

27.8.2023 12.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 29,17-24) kompletné Služby Božie

Piesne: 214, 552, 202, 227
Antifóna 58

Biblické texty:
SZtext – Iz 29,13-16
Epištola– Skutky 9,1-9
Evanjelium– Mk 7,31-37
Kázeň –Iz 29,17-24

Aug 28, 202354:37
20.8.2023 11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,36-50) kázeň Poprad

20.8.2023 11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,36-50) kázeň Poprad

Téma: Pýcha a pokánie

Aug 20, 202321:02
20.8.2023 11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,36-50) kompletné Služby Božie

20.8.2023 11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,36-50) kompletné Služby Božie

Služby Božie s témou: pýcha a pokánie, v rámci ktorých bola prislúžená sviatosť Krstu Svätého
Piesne: 190, 289, 326, 648
Antifóna: 84
Biblické texty:
Evanjelium: L 18,9-14
Krst: Mt 3,16-17
Kázeň:  L7,36-50

Aug 20, 202301:02:45
13.8.2023 10.nedeľa po Svätej Trojici (5M 4,5-20) kázeň Poprad

13.8.2023 10.nedeľa po Svätej Trojici (5M 4,5-20) kázeň Poprad

kajúca nedeľa

Aug 13, 202328:32
13.8.2023 10.nedeľa po Svätej Trojici (5M 4,5-20) kompletné Služby Božie

13.8.2023 10.nedeľa po Svätej Trojici (5M 4,5-20) kompletné Služby Božie

Piesne: 191, 331, 83, 466
Antifóna: 79
Biblické texty:
Epištola: Rim 11,25-32
Evanjelium: Mk 12, 28-34
Kázeň: 5M 4,5-20

Aug 13, 202356:03
6.8.2023 9.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 7,24-27) kázeň Poprad

6.8.2023 9.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 7,24-27) kázeň Poprad

Téma: prezieravá múdrosť

Aug 09, 202325:15
6.8.2023 9.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 7,24-27) kompletné Služby Božie

6.8.2023 9.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 7,24-27) kompletné Služby Božie

Piesne: 374, 235, 642 Antifóna: 54 Biblické texty: Evanjelium - Mt 13,44-46 Kázeň - Mt 7,24-27

Aug 09, 202359:02
30.7.2023 8.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 5,13-16) kázeň Poprad

30.7.2023 8.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 5,13-16) kázeň Poprad

Téma: Výstraha pred zvodmi

Jul 30, 202326:35
30.7.2023 8.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 5,13-16) kompletné Služby Božie

30.7.2023 8.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 5,13-16) kompletné Služby Božie

Téma: Výstraha pred zvodmi

Piesne: 192, 480, 196, 473
Antifóna: 60

Biblické texty:
Epištola: Ef 5,8-14
Evanjelium a kázeň: Mt 5,13-16

Jul 30, 202356:54
23.7.2023 7.nedeľa po Svätej Trojici (Sk 2,41-47) kázeň Poprad

23.7.2023 7.nedeľa po Svätej Trojici (Sk 2,41-47) kázeň Poprad

Božie požehnanie zachraňuje

Jul 23, 202316:55
23.7.2023 7.nedeľa po Svätej Trojici kompletné Služby Božie

23.7.2023 7.nedeľa po Svätej Trojici kompletné Služby Božie

Božie požehnanie zachraňuje

Služby Božie s Večerou Pánovou

Jul 23, 202355:50