Skip to main content
Spotify for Podcasters
Cirkevný zbor ECAV Poprad

Cirkevný zbor ECAV Poprad

By ecavpp

Zvukové nahrávky poväčšine kázní Božieho slova zo Služieb Božích konaných v našom zbore
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

8.5.2022 3.nedeľa po Veľkej Noci (1.M 1,1-2,4) kázeň Poprad

Cirkevný zbor ECAV PopradMay 08, 2022

00:00
25:06
24.9.2023 16.nedeľa po Svätej Trojici (Žid 10,35-39) kázeň Poprad

24.9.2023 16.nedeľa po Svätej Trojici (Žid 10,35-39) kázeň Poprad

Téma: Vyslobodenie z otroctva smrti

Sep 24, 202330:30
24.9.2023 16.nedeľa po Svätej Trojici (Žid 10,35-39) kompletné služby Božie

24.9.2023 16.nedeľa po Svätej Trojici (Žid 10,35-39) kompletné služby Božie

Téma: Vyslobodenie z otroctva smrti
Piesne: 187, 643, 201, 676
Antifóna: 68
Biblické texty:
SZ text 5.M 30,15-20
Epištola Filem 1-21
Evanjelium J 11,20-27
Kázeň Žid 10,35-39

Sep 24, 202301:04:24
17.9.2023 15.nedeľa po Svätej Trojici (1M 15,1-6) Služby Božie

17.9.2023 15.nedeľa po Svätej Trojici (1M 15,1-6) Služby Božie

Pravidelné nedeľné SB 15.nedeľa po Svätej Trojici
Téma: Bremeno ustarostenosti
Piesne: 384, 468, 200, 498
Antifóna: 51
Biblické texty:

SZ text – Pr 25,6-7

Epištola – Žid 13,1-8 a 15-16

Evanjelium Mt 6,25-34

Kázeň 1.M15,1-6

Sep 17, 202358:58
17.9.2023 15.nedeľa po Svätej Trojici (1M 15,1-6) kázeň Poprad

17.9.2023 15.nedeľa po Svätej Trojici (1M 15,1-6) kázeň Poprad

Téma: Bremeno ustarostenosti

Sep 17, 202328:25
10.9.2023 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,11-19) Služby Božie

10.9.2023 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,11-19) Služby Božie

Služby Božie s témou: Vďačnosť je ovocím Ducha

Piesne: 194, 352, 649, 348 a antifóna 61

Biblické texty:

Starozmluvný text – Ž 103,1-8
Epištola – Žid 12,18-29
Evanjelium – L 19,1-10
Kázeň – L 17,11-19

Sep 10, 202358:00
10.9.2023 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,11-19) kázeň Poprad

10.9.2023 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,11-19) kázeň Poprad

Téma: Vďačnosť je ovocím Ducha

Sep 10, 202326:04
3.9.2023 13.nedeľa po Svätej Trojici (1J 4,7-12) kázeň Poprad

3.9.2023 13.nedeľa po Svätej Trojici (1J 4,7-12) kázeň Poprad

Téma: Môj blížny - začiatok školského roka

Sep 03, 202324:02
3.9.2023 13.nedeľa po Svätej Trojici (1J 4,7-12) kompletné služby Božie

3.9.2023 13.nedeľa po Svätej Trojici (1J 4,7-12) kompletné služby Božie

Pravidelné nedeľné SB 13.nedeľa po Svätej Trojici.
Téma: Môj blížny. Slávnosť začiatku školského roka.
Piesne: 607, 548, 642, 624
Antifóna: 52
Biblické texty:
SZ text –3M 19,1-3; 13-18; 33-34
Epištola Jak 2,14-18 a 26
Evanjelium L 10,25-37
Kázeň 1.J 4,7-12

Sep 03, 202359:50
27.8.2023 12.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 29,17-24) kázeň Poprad

27.8.2023 12.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 29,17-24) kázeň Poprad

Téma: Boží dar reči

Aug 28, 202325:18
27.8.2023 12.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 29,17-24) kompletné Služby Božie

27.8.2023 12.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 29,17-24) kompletné Služby Božie

Piesne: 214, 552, 202, 227
Antifóna 58

Biblické texty:
SZtext – Iz 29,13-16
Epištola– Skutky 9,1-9
Evanjelium– Mk 7,31-37
Kázeň –Iz 29,17-24

Aug 28, 202354:37
20.8.2023 11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,36-50) kázeň Poprad

20.8.2023 11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,36-50) kázeň Poprad

Téma: Pýcha a pokánie

Aug 20, 202321:02
20.8.2023 11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,36-50) kompletné Služby Božie

20.8.2023 11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,36-50) kompletné Služby Božie

Služby Božie s témou: pýcha a pokánie, v rámci ktorých bola prislúžená sviatosť Krstu Svätého
Piesne: 190, 289, 326, 648
Antifóna: 84
Biblické texty:
Evanjelium: L 18,9-14
Krst: Mt 3,16-17
Kázeň:  L7,36-50

Aug 20, 202301:02:45
13.8.2023 10.nedeľa po Svätej Trojici (5M 4,5-20) kázeň Poprad

13.8.2023 10.nedeľa po Svätej Trojici (5M 4,5-20) kázeň Poprad

kajúca nedeľa

Aug 13, 202328:32
13.8.2023 10.nedeľa po Svätej Trojici (5M 4,5-20) kompletné Služby Božie

13.8.2023 10.nedeľa po Svätej Trojici (5M 4,5-20) kompletné Služby Božie

Piesne: 191, 331, 83, 466
Antifóna: 79
Biblické texty:
Epištola: Rim 11,25-32
Evanjelium: Mk 12, 28-34
Kázeň: 5M 4,5-20

Aug 13, 202356:03
6.8.2023 9.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 7,24-27) kázeň Poprad

6.8.2023 9.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 7,24-27) kázeň Poprad

Téma: prezieravá múdrosť

Aug 09, 202325:15
6.8.2023 9.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 7,24-27) kompletné Služby Božie

6.8.2023 9.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 7,24-27) kompletné Služby Božie

Piesne: 374, 235, 642 Antifóna: 54 Biblické texty: Evanjelium - Mt 13,44-46 Kázeň - Mt 7,24-27

Aug 09, 202359:02
30.7.2023 8.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 5,13-16) kázeň Poprad

30.7.2023 8.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 5,13-16) kázeň Poprad

Téma: Výstraha pred zvodmi

Jul 30, 202326:35
30.7.2023 8.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 5,13-16) kompletné Služby Božie

30.7.2023 8.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 5,13-16) kompletné Služby Božie

Téma: Výstraha pred zvodmi

Piesne: 192, 480, 196, 473
Antifóna: 60

Biblické texty:
Epištola: Ef 5,8-14
Evanjelium a kázeň: Mt 5,13-16

Jul 30, 202356:54
23.7.2023 7.nedeľa po Svätej Trojici (Sk 2,41-47) kázeň Poprad

23.7.2023 7.nedeľa po Svätej Trojici (Sk 2,41-47) kázeň Poprad

Božie požehnanie zachraňuje

Jul 23, 202316:55
23.7.2023 7.nedeľa po Svätej Trojici kompletné Služby Božie

23.7.2023 7.nedeľa po Svätej Trojici kompletné Služby Božie

Božie požehnanie zachraňuje

Služby Božie s Večerou Pánovou

Jul 23, 202355:50
16.7.2023 6.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 43,1-7) kázeň Poprad

16.7.2023 6.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 43,1-7) kázeň Poprad

Téma: Život v Kristovi - Pokrstený som!

Jul 16, 202327:15
16.7.2023 6.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 43,1-7) kompletné Služby Božie

16.7.2023 6.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 43,1-7) kompletné Služby Božie

Pravidelné nedeľné SB 6.nedeľa po Svätej Trojici
Téma: Život v Kristovi - Pokrstený som!

Piesne: 369, 292, 183, 498
Antifóna: 69

Biblické texty:
Epištola: Rim 6,1-11
Evanjelium: Mt 28,16-20
Kázeň: Iz 43,1-7

Jul 16, 202301:00:53
9.7.2023 5.nedeľa po Svätej Trojici (J 1,35-51) kompletné Služby Božie

9.7.2023 5.nedeľa po Svätej Trojici (J 1,35-51) kompletné Služby Božie

Nasledovanie a učeníctvo

Jul 09, 202357:57
9.7.2023 5.nedeľa po Svätej Trojici (J 1,35-51) kázeň Poprad

9.7.2023 5.nedeľa po Svätej Trojici (J 1,35-51) kázeň Poprad

Nasledovanie a učeníctvo

Jul 09, 202326:58
25.6.2023 3.nedeľa po Svätej Trojici (Jon 4.kap) kázeň Poprad

25.6.2023 3.nedeľa po Svätej Trojici (Jon 4.kap) kázeň Poprad

Nájdenie strateného, záver školského roka

Jun 25, 202327:01
18.6.2023 2.nedeľa po Svätej Trojici (L 14,15-24) kázeň Poprad

18.6.2023 2.nedeľa po Svätej Trojici (L 14,15-24) kázeň Poprad

Vážne pozvanie

Jun 18, 202328:06
11.6.2023 1.nedeľa po ST (1J 4,16-21) kázeň Poprad

11.6.2023 1.nedeľa po ST (1J 4,16-21) kázeň Poprad

Téma: medzi láskou a bohatstvom

Jun 11, 202329:51
8.6.2023 Biblická hodina (L 12,13-34)

8.6.2023 Biblická hodina (L 12,13-34)

O majetku

Jun 09, 202301:11:09
1.6.2023 Biblická hodina (L 11,53-12,12)

1.6.2023 Biblická hodina (L 11,53-12,12)

Správny postoj k Písmu

Jun 09, 202301:02:60
4.6.2023 Svätá Trojica (Iz 6,1-8) kázeň Poprad

4.6.2023 Svätá Trojica (Iz 6,1-8) kázeň Poprad

slávnosť posvätenia chrámu

Jun 05, 202329:04
29.5.2023 2.Svätodušná slávnosť (J 4,19-26)

29.5.2023 2.Svätodušná slávnosť (J 4,19-26)

V duchu a pravde

Jun 04, 202330:39
25.5.2023 Biblická hodina (L 11,37-52)

25.5.2023 Biblická hodina (L 11,37-52)

Beda farizejom a zákonníkom

Jun 04, 202301:08:08
28.5.2023 1.svätodušná slávnosť (1.Kor 2,12-16) kázeň Poprad

28.5.2023 1.svätodušná slávnosť (1.Kor 2,12-16) kázeň Poprad

Zoslanie Ducha Svätého

May 28, 202330:40
21.5.2023 nedeľa po Vstúpení (J 1,13) slávnosť konfirmácie - kázeň

21.5.2023 nedeľa po Vstúpení (J 1,13) slávnosť konfirmácie - kázeň

Riadila sa vlastným programom

May 21, 202318:17
11.5.2023 Biblická hodina (L 11,29-36)

11.5.2023 Biblická hodina (L 11,29-36)

Jonášovo znamenie

May 19, 202359:13
18.5.2023 Vstúpenie (L 24,50-53) kázeň Poprad

18.5.2023 Vstúpenie (L 24,50-53) kázeň Poprad

Večerné Služby Božíe

May 19, 202327:20
14.5.2023 5.nedeľa po Veľkej Noci (2.Tim 2,1-6) kázne z Popradu

14.5.2023 5.nedeľa po Veľkej Noci (2.Tim 2,1-6) kázne z Popradu

Viaceré príhovory

May 14, 202332:44
7.5.2023 4.nedeľa po Veľkej Noci (1S 16,14-23) kázeň Poprad

7.5.2023 4.nedeľa po Veľkej Noci (1S 16,14-23) kázeň Poprad

Cantate - Spievajte

May 07, 202327:22
27.4.2023 Biblická hodina (L 11,14-28) Poprad

27.4.2023 Biblická hodina (L 11,14-28) Poprad

Téma: Kráľovstvo Božie a protivníci

Apr 30, 202301:02:49
30.4.2023 3.nedeľa po Veľkej Noci (J 16,16-23b) kázeň Poprad

30.4.2023 3.nedeľa po Veľkej Noci (J 16,16-23b) kázeň Poprad

Jubilate: Rozlúčka a návrat

Apr 30, 202332:22
23.4.2023 2.nedeľa po Veľkej Noci (1.Pt 5,1-4) kázeň Poprad

23.4.2023 2.nedeľa po Veľkej Noci (1.Pt 5,1-4) kázeň Poprad

Téma: Dobrý Pastier

Apr 23, 202324:22
20.4.2023 Biblická hodina (L 11,1-13)

20.4.2023 Biblická hodina (L 11,1-13)

O modlitbe

Apr 20, 202301:06:06
16.4.2023 1.nedeľa po Veľkej Noci (1M 32,23-31) kázeň Poprad

16.4.2023 1.nedeľa po Veľkej Noci (1M 32,23-31) kázeň Poprad

Blahoslavená viera

Apr 16, 202330:32
13.4.2023 Biblická hodina (L 10,38-42) Poprad

13.4.2023 Biblická hodina (L 10,38-42) Poprad

Mária a Marta

Apr 13, 202301:04:46
9.4.2023 1.slávnosť Veľkonočná (1K 15,1-11) kázeň Poprad

9.4.2023 1.slávnosť Veľkonočná (1K 15,1-11) kázeň Poprad

Pascha

Apr 09, 202329:35
2.4.2023 Kvetná nedeľa (J 12,12-19) kázeň Poprad

2.4.2023 Kvetná nedeľa (J 12,12-19) kázeň Poprad

Téma: Služobník Hospodinov

Apr 03, 202325:22
26.3.2023 5.pôstna nedeľa (Žid 5,7-9) kázeň Poprad

26.3.2023 5.pôstna nedeľa (Žid 5,7-9) kázeň Poprad

Smrtná nedeľa

Mar 26, 202318:27
19.3.2023 4.pôstna nedeľa (Iz 54,7-10) kázeň Poprad

19.3.2023 4.pôstna nedeľa (Iz 54,7-10) kázeň Poprad

Téma: Chlieb života

Mar 19, 202331:23
12.3.2023 3.pôstna nedeľa (L 22,47-53) kázeň Poprad

12.3.2023 3.pôstna nedeľa (L 22,47-53) kázeň Poprad

Téma: Premoženie zlých mocností

Mar 12, 202331:46
5.3.2023 2.pôstna nedeľa (Mk 12,1-12) kázeň Poprad

5.3.2023 2.pôstna nedeľa (Mk 12,1-12) kázeň Poprad

Téma: Zápas o posvätenie

Mar 05, 202328:31