Skip to main content
Spotify for Podcasters
ECAV Zemianske Kostoľany (evanjelici okr. Prievidza)

ECAV Zemianske Kostoľany (evanjelici okr. Prievidza)

By ECAV Zemianske Kostoľany

Spájame evanjelikov v okrese Prievidza. Témy o Biblii a kresťanstve, kázne z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany. www.zemianskekostolany.ecav.sk
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Čo je cirkev okolo Ježiša

ECAV Zemianske Kostoľany (evanjelici okr. Prievidza)May 24, 2023

00:00
22:01
Spoveď a Večera Pánova V. Sanctus

Spoveď a Večera Pánova V. Sanctus

Nahrávka príhovoru zo série o liturgii k eucharistii (Večeri Pánovej) 12.11.2023

Biblický text: Iz 6,1-7

Nov 18, 202312:43
Čím je pre nás Biblia

Čím je pre nás Biblia

Kázeň na Pamiatku reformácie.

Biblický text: Evanjelium podľa Jána 5,39

Nov 18, 202313:31
Prečo chcem konať správne

Prečo chcem konať správne

Kázeň s modlitbami a oznamami na 21. nedeľu po Sv. Trojici.

Biblický text: Kazateľ 8,10-15

Nov 18, 202325:17
Služba v cirkvi

Služba v cirkvi

Nahrávka kázne s modlitbami v Prievidzi pri úvode nových presbyterov do funkcie, 22.10.2023


Biblický text: Rímskym 12,3-8

Nov 18, 202323:57
Čo znamená mať Boha?

Čo znamená mať Boha?

Kázeň 8.10.2023 v Prievidzi na prvé, uvádzajúce slová Dekalógu, 10 Božích prikázaní. Biblický text 2M 20,1-2a.Oct 18, 202317:20
Spoveď a Večera Pánova IV. Prefácia a Eucharistická modlitba

Spoveď a Večera Pánova IV. Prefácia a Eucharistická modlitba

Hore srdcia naše a následná eucharistická modlitba vďaky kňaza ako začiatok evanjelickej liturgie Večera Pánovej

Aká je stará, čo znamená pre prítomných a jej biblický základ.

V Prievidzi 1.10.2023

Oct 18, 202313:57
Oslava a radosť zeme

Oslava a radosť zeme

Kázeň na Poďakovanie za úrody zeme v Prievidzi, 24.09.2023 s modlitbami. Biblický text: Ž 65,10-14.


Oct 18, 202321:05
Ako zaseješ, tak zožneš

Ako zaseješ, tak zožneš

Nahrávka kázne z Prievidze, 17.9.2023, kde sme blahoželali k tohtoročným životným jubileám našich členov.


Kázňový text: List Galatským 6,8-10

Sep 19, 202316:06
Vďačnosť a oslava

Vďačnosť a oslava

Nahrávka kázne s modlitbami z Prievidze, 10.9.2023


Kázňový text: Ev. Lukáša 17,11-19

Sep 18, 202316:23
Spoveď a Večera Pánova III. Rozhrešenie

Spoveď a Večera Pánova III. Rozhrešenie

Odpúšťajú sa ti hriechy... Odkiaľ berieme tieto slová a čo znamenajú? Nahrávka kázne z Handlovej (10.9.2023)


Kázňový text: Ev. p. Matúša 9,2.

Sep 17, 202313:37
Môže pravá láska bolieť

Môže pravá láska bolieť

Kázeň s modlitbami a oznamami z Prievidze (12. nedeľa po Svätej Trojici)

Biblický text: 1. list Jána 3,16-18

Aug 29, 202315:55
Neposlušná cirkev

Neposlušná cirkev

Kázeň s modlitbami a oznamami z Prievidze 20.08.2023 (11. nedeľa po Svätej Trojici)

Biblický text: Ev. podľa Matúša 21,28-31

Aug 27, 202328:07
Spoveď a Večera Pánova II. Spovedná modlitba

Spoveď a Večera Pánova II. Spovedná modlitba

Nahrávka kázne zo série o spovedi a Večeri Pánovej (eucharistii), o tom ako prebieha u evanjelikov. Biblický text: Žalm 51.

Obsahuje aj modlitby a oznamy.

Aug 14, 202317:22
Božia milosť a naša správa Jeho darov

Božia milosť a naša správa Jeho darov

Nahrávka kázne s modlitbami z Prievidze 06.08.2023 (9. nedeľa po Svätej Trojici). Biblický text: Skutky apoštolov 9, 3 -9

Aug 11, 202321:51
Ako poznať nebiblické učenie

Ako poznať nebiblické učenie

Nahrávka kázne s oznamami z Prievidze 30.07.2023 (8. nedeľa po Svätej Trojici). Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 7, 15-23

Aug 01, 202321:03
Krst - základ nového života

Krst - základ nového života

Nahrávka kázne z Prievidze 16.07.2023 (6. nedeľa po Svätej Trojici). Biblický text: List Rímskym 6,3-11

Jul 17, 202320:42
Teraz je čas pre Krista

Teraz je čas pre Krista

Kázeň s oznamami a modlitbami 09.07. (5. po Svätej Trojici). Biblický text: Evanjelium podľa Lukáša 9, 57-62

Jul 10, 202317:49
Spoveď a Večera Pánova I. Spovedné otázky

Spoveď a Večera Pánova I. Spovedné otázky

Nahrávka kázne zo série o spovedi a Večeri Pánovej (eucharistii), o tom ako prebieha u evanjelikov. Biblický text: 1. lis Jána 1, 8-10

Jul 06, 202313:34
Kniha Rút. 2. - 4. kap.

Kniha Rút. 2. - 4. kap.

V dnešnej trochu dlhšej epizóde zhustíme príbeh Rút až do konca knihy.

Jul 02, 202329:40
Kniha Rút. 1. kap.

Kniha Rút. 1. kap.

Jedna z biblických kníh, kde dominujú ženské postavy. Príbeh Rút.

Jun 30, 202322:07
Boh nás pozýva. Ako pozývame my?

Boh nás pozýva. Ako pozývame my?

Nahrávka kázne s oznamami a modlitbami 18.6.2023

Jun 23, 202320:36
12 učeníkov. Šimon Peter 2. časť

12 učeníkov. Šimon Peter 2. časť

Predstavujeme pôvod, účinkovanie v evanjeliách a možné misijné pôsobenie 12 Ježišových učeníkov.


Šimon, ktorý dostal nové meno Peter. 2. časť.


Nahrávka z biblickej hodiny, skrátené.

Jun 16, 202316:11
Duch Svätý v akcii (28.5.2023)

Duch Svätý v akcii (28.5.2023)

Kázeň na biblický text Skutky apoštolov 10,42-48.

1. slávnosť svätodušná. Zoslanie Ducha Svätého.

Jun 01, 202313:40
12 učeníkov. Ondrej a Šimon Peter

12 učeníkov. Ondrej a Šimon Peter

Predstavujeme pôvod, účinkovanie v evanjeliách a možné misijné pôsobenie 12 Ježišových učeníkov.

Ondrej a jeho brat Šimon, ktorý dostal nové meno Peter. 1. časť. Pokračovanie o týždeň.


Nahrávka z biblickej hodiny.

May 25, 202321:14
Čo je cirkev okolo Ježiša

Čo je cirkev okolo Ježiša

28. výročie posvätenia kostola v Prievidzi (Pamiatka posvätenia)

Pohľad na cirkev z udalosti, keď Ježiš len začínal. Kázeň na Evanjelium podľa Marka 3,31-35 + oznamy a pozvania

May 24, 202322:01
12 učeníkov. Judáš

12 učeníkov. Judáš


Predstavujeme pôvod, účinkovanie v evanjeliách a možné misijné pôsobenie 12 Ježišových učeníkov.

Nahrávka z biblickej hodiny o Ježišových učeníkoch. Čo vieme o Judášovi Iškariotskom.

May 19, 202325:02
Zrkadlo Božieho slova (14.5.2023)

Zrkadlo Božieho slova (14.5.2023)

5. nedeľa po Veľkej noci, Deň matiek.

Kázeň na Lista Jakuba 1, 22-27 + oznamy a pozvania

May 14, 202318:47
12 učeníkov. Matúš a Tomáš

12 učeníkov. Matúš a Tomáš

Predstavujeme pôvod, účinkovanie v evanjeliách a možné misijné pôsobenie 12 Ježišových učeníkov.

Nahrávka z biblickej hodiny o Ježišových učeníkoch. Čo vieme o Matúšovi a Tomášovi

May 11, 202321:25
12 učeníkov. Filip a Bartolomej

12 učeníkov. Filip a Bartolomej

Predstavujeme pôvod, účinkovanie v evanjeliách a možné misijné pôsobenie 12 Ježišových učeníkov.

May 04, 202325:38
Pokušenie (28.08.2022)

Pokušenie (28.08.2022)

Pokušenie sa týka každého človeka na svete. Nikto sa mu nevyhne. Čo pokušenie je? Čo o ňom potrebujem vedieť? Ako nad ním víťaziť? (Pozri si biblické texty: 1. Mojžišova 39, 7 – 15 a Epištolu Jakuba 1, 12 – 18).

Aug 28, 202216:35
Aký hlas sa to ozýva v púšti? (2. adventná nedeľa)

Aký hlas sa to ozýva v púšti? (2. adventná nedeľa)

Kázeň:  Ján nás vola v pustatine, uprostred našej zraniteľnosti, uprostred nášho strachu a pokušení doby a miesta, na ktorom sme. Volá nás neochabnúť, ale vnímať Božiu starostlivosť. Vnímať Božiu blízkosť a tak, kde vidíme, že my máme limity, nechajme už konečne konať Pána Boha. Odjakživa sa ľudia v pustatine či na púšti nedokázali spoľahnúť len sa svoju šikovnosť. Každý kto sa v písme ocitá v púšti, objavuje, že kde jeho sily nestačia, tam sa môže spoľahnúť na Hospodina, na svojho Boha. (L 3, 1 - 6)

Dec 05, 202115:04
Je dnešok plný znamení konca? Sú to znamenia nádeje! (28.11.2021)

Je dnešok plný znamení konca? Sú to znamenia nádeje! (28.11.2021)

1. adventná nedeľa. Zvesť Pána Ježiša na začiatku adventu obracia našu pozornosť k bdelosti na to, čo sa bude diať. No nie je to len o nejakých veciach, ktoré nás majú vystrašiť. To Ježiš vôbec nechce. Naopak, obracia našu pozornosť k veľkej nádeji. Lukáš 21, 25 - 36.

Nov 28, 202119:16
Sklamaný mládenec (10.10.2021)

Sklamaný mládenec (10.10.2021)

Krátko po tom, čo Pán Ježíš učí o tom, že kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, tak doň nevojde, prichádza tento muž, ktorý potrebuje vyjasnenie. Vo svojom živote robil všetko pre to, aby si Božie kráľovstvo zaslúžil a teraz nevedel čo robiť, nevedel, čo je to tá detská dôvera, ktorá nerieši nejaké zásluhy v živote, ale verí v lásku a kráča s dôverou voči svojmu Bohu. (Ev. podľa Marka 10, 17 - 30)

Oct 10, 202114:38
5 chlebov, 2 ryby a jedena búrka (25.7.2021)

5 chlebov, 2 ryby a jedena búrka (25.7.2021)

Nasýtenie nás učí, že Ježišovi na nás veľmi záleží. Osobne chce byť zapojení, nielen nejakým dobrým vyučovaním, zvestovaním, či slovami, ale v našom živote a jeho potrebách v plnosti. Dokáže pri tom aj zdanlivo z málinka požehnať tak, že naplní náš život do sýta. Jeho prítomnosť v našom živote môže byť absolútna. Dokonca nám dá viac, než potrebujeme do sýtosti, keď z kúskov jeho požehnania zostalo plných košov.

No čo bolo ďalej? Prečo prišla búrka a učeníci osamote dostali strach?

Evanjelium podľa Jána 6, 1 - 21.

Jul 25, 202117:43
Ovce bez pastiera (18.7.2021)

Ovce bez pastiera (18.7.2021)

Môj otec dlhé roky chodieval s bratmi, strihali ovce. Iste viete, že ovce treba dvakrát do roka zbaviť vlny. Pýtal som sa ho, ako sa právajú ovce, keď nemajú pastiera. Odpovedal, mi, že sú divé, robia čo chcú a idú kam by nemali, vystavujú sa nebezpečenstvu a ani o tom nevedia. Ďalej nemajú žiaden cieľ. Ich jediným cieľom je vtedy naplniť si brucho. Prežiť. Sú ohrozené, lebo bez pastiera sú vystavené hrozbe od predátorov. Ľahko sa zatúlajú a bez zvyšku stáda sú v divočine ľahkou korisťou.

Kázeň na 7. nedeľu po Svätej Trojici - Mk 6, 32 - 34.

Jul 18, 202122:46
Keď prichádzame za Ježišom s vierou, aj nemožné je možné (27.6.2021)

Keď prichádzame za Ježišom s vierou, aj nemožné je možné (27.6.2021)

Tvoja viera ťa zachránila; choď v pokoji a buď uzdravená zo svojho trápenia. Vzácne slová... Ježiš ich dal ako odpoveď na vieru jednej zúboženej ženy, ktorá sa rozhodla vložiť všetku nádej do dotyku jeho rúcha. Ježiš vykoná aj pre človeka nemožné, aby zachránil a spasil tých, ktorí k nemu prichádzajú.

Jun 27, 202117:48
Náš zbor ako viera nádej a láska (20.6.2021)

Náš zbor ako viera nádej a láska (20.6.2021)

Keď uvažujeme nad tým, podľa čoho poznať kresťanov v každom čase, či v časoch dobrých alebo v časoch zlých apoštol Pavol na viacerých miestach hovorí o 3 znakoch, ktoré vidieť, počuť a cítiť na životoch spoločenstiev. Hovorí práve o viere, nádeji a láske. Keď píšem tieto slová a pripravujeme podklady na konvent, ktorý bude po rokoch jedným z najdôležitejších konventov pre tento zbor, uvažujem nad tým, že práve teraz je vhodná doba, pozrieť sa na tieto verše, a uvedomiť si, akú milosť, výzvu aj víziu v ňom pre náš zbor nachádzame.

1K 13, 13. 

Jun 20, 202117:06
Pokánie a Duch Svätý (24.5.2021 - 2. slávnosť svätodušná)

Pokánie a Duch Svätý (24.5.2021 - 2. slávnosť svätodušná)

Svätodušné sviatky v sebe nesú jedno zásadné posolstvo. BOH je tu medzi nami. V Duchu a pravde. V spravodlivosti a láske. Duch nás vedie k pokániu k obnove, zmenám v živote, ktoré sú Božie a dobré. Obnovuje tento svet, obnovuje ľudské životy i vzťahy. Úplne prvou vecou zo spomenutých, ktorá je svedectvom práce Ducha Svätého pri nás, je práve naša kajúca reakcia na Kristovu výzvu k pokániu.

Kázeň na 2. slávnosť svätodušnú

May 24, 202116:18
Plameň viery (23.5.2021 - 1. slávnosť svätodušná)

Plameň viery (23.5.2021 - 1. slávnosť svätodušná)

Mám pocit, že je to dedičstvo racionalizmu našej cirkvi, ktorá vzala Duchu Svätému v našej zbožnosti veľa miesta a sústredila nás na iné osoby Božej trojice, ktoré sa zdajú viac uchopiteľné.

Kázeň na 1. slávnosť svätodušnú

May 23, 202122:04
Láska je ochotná dať všetko… aj život (9.5.2021)

Láska je ochotná dať všetko… aj život (9.5.2021)

Láska je činnosť – skutočne náročná činnosť. Definícia lásky podľa tejto pasáže by mohla znieť: Láska je radikálna ochota dať všetko… aj život. A nie pre príbuzného, ale pre spolubrata alebo spolusestru vo viere v Krista.

Kázeň v 5. nedeľu po Veľkej noci - Deň matiek.

May 09, 202114:49
Dobrý pastier (25.04.2021)

Dobrý pastier (25.04.2021)

Každý ma rád, ak má ku komu vzhliadať, ak mal v živote dobre príklady. Dnes máme pred sebou Dobrého pastiera. Evanjelista Ján ho predstavuje ako Božieho Syna. Božie Slovo, ktoré k nám prišlo, aby prinieslo život a nádej. Ako sme počuli v evanjeliu a pred pár týždňami si i vo sviatkoch veľkej noci pripomínali, položil dušu za nás.

Kázeň v 3. nedeľu po Veľkej noci

Apr 24, 202120:52
Všetko, čo som kedy potreboval vedieť o Ježišovi (18.04.2021)

Všetko, čo som kedy potreboval vedieť o Ježišovi (18.04.2021)

Počuli ste už o knihe Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v škôlke od Roberta Fulghuma? Ak aj nie, už samotná hyperbola v názve knihy naznačuje o čom je reč. Že tie najdôležitejšie veci v živote nie sú až tak zložité, aby sme im nemohli dobre porozumieť a zvyšok života na nich stavať. Ako deti, ktoré sa v škôlke a prvých vzťahoch mimo rodiny naučili toľkému vzácnemu. Ak sa vieš podeliť, zadržať úder, upratať si po sebe, ospravedlniť sa, keď si niekomu ublížil a pod. budeš na dobrej ceste stať sa milým a produktívnym človekom, keď máš dobre základy ako píše titul spomínanej knihy.

Dnešné evanjelium je podobné v hyperbolickom nadpise, ktorý by sme mu mohli dať: Všetko, čo potrebujem vedieť o Ježišovi, som sa dozvedel v Lukášovi 24, 36 – 48. slová evanjelistu nám budú znieť ako súhrn Ježišovho života a služby. A keďže číslo 7 je dobré biblické číslo, tých poznatkov dnes bude práve 7. sám som zvedavý na odpovede.

Kázeň k 2. nedeli po Veľkej noci

Apr 18, 202119:18
Vlastným strachom a pochybnosťami boli učeníci zatvorení v dobrovoľnom lockdowne (11.04.2021)

Vlastným strachom a pochybnosťami boli učeníci zatvorení v dobrovoľnom lockdowne (11.04.2021)

Nedeľné slovo naživo. Pokračovanie stretnutí učeníkov a Ježiša z Ev. podľa Jána. Učeníci sa zatvorili so strachu a smútku pred Židmi do vlastného dobrovoľného lockdownu. Prečo? A prečo ho nezrušili, prečo po prvom stretnutí s Ježišom nešli radostne do sveta?

Apr 11, 202124:14
Prázdny hrob a Mária Magdaléna (2. slávnosť veľkonočná - 5.4.2021)

Prázdny hrob a Mária Magdaléna (2. slávnosť veľkonočná - 5.4.2021)

Pri prázdnom hrobe Mária plakala a nevedela, čo ďalej. Zistime, čo prežila a nechajme sa inšpirovať. Evanjelium podľa Jána 20, 11 - 18. Káže Barbora Hankovská.

Apr 09, 202114:54
Hľadáte toho ukrižovaného? Niet ho tu, vstal! (4.4.2021)

Hľadáte toho ukrižovaného? Niet ho tu, vstal! (4.4.2021)

Veľkonočné ráno je oslavou radostnej správy. Ten, koho nespravodlivo odsúdili a položil život za mnohých, žije. Vstal. Smrť nad ním nezvíťazila. Markova správa o týchto udalostiach ukazuje len ženy, ktoré spod kríža neutiekli ale, ktoré prázdny hrob vyľakal. Ráno prichádzali, aby vzdali svojmu majstrovi ešte úctu. Akoby vôbec nerátali s možnosťou, že vstane, tak ako to za života sľúbil. Udalosti okolo nich mali rýchly spád. Mk 16, 1 - 8.

Apr 04, 202115:21
Kríž nie je rebríkom do neba (Veľký piatok - 2.4.2021)

Kríž nie je rebríkom do neba (Veľký piatok - 2.4.2021)

O čom je naše uvažovanie o kríži? Privádza nás ešte k úžasu nad Božou milosťou? Chápeme kríž správne. Dnes chceme hovoriť práve o tom, či chápeme, čo je to Ježišov kríž. Že to nie je len smrť namiesto nás, ako často počúvame z kresťanských kázní. Budeme uvažovať o teológii kríža a o tom, že evanjelium, teda dobrá správa o Božej láske a milosti k človeku, je hlasom, ktorí musí v našich životoch vyvýšiť hlas zákona. Pre Luthera nebol zákon Boží cestou do neba.

Apr 02, 202115:59
Poníženie nie je prehra (6. pôstna nedeľa - 28.3.2021)

Poníženie nie je prehra (6. pôstna nedeľa - 28.3.2021)

 Kázeň na Kvetnú nedeľu.  (F 2, 5-11). Nasledovanie toho, kto sám pre nás podstúpil potupu a obeť, ako nám o tom hovoria aj Pašie, nie je strata. Naopak. Keď sme počúvali poriadne. Ježiš nič so seba nestratil, nič zo svojej hodnoty nestratil. Láska totiž nie je na konci nikdy strata.

Mar 28, 202113:04
Ak niekto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky - (5. nedeľa pôstna 21.3.2021)

Ak niekto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky - (5. nedeľa pôstna 21.3.2021)

J 8, 47 - 59: Kázeň o Ježišovi, pravom Božom Synovi, ktorý vyvolával kontroverzie už vo svojej dobe a ľudia, ktorí aj v neho uverili, pobúrení Božím slovom mali chuť ho kameňovať.

Mar 21, 202117:19
Zápal pre Boží dom - 3. pôstna nedeľa

Zápal pre Boží dom - 3. pôstna nedeľa

Aj Ježiš sa tiež chystal na sviatky, ale keď prišiel do chrámu, ostal vykoľajený. Našiel tam trhovisko a nie dom modlitby. Čím je pre nás nás kostol? Kde je Boh prítomný? (J 2, 13 - 22)

Mar 07, 202117:44
Prečo je Ježiš ochotný trpieť a ako to súvisí s tým byť jeho učenik… (2. pôstna nedeľa)

Prečo je Ježiš ochotný trpieť a ako to súvisí s tým byť jeho učenik… (2. pôstna nedeľa)

2. pôstna nedeľa pripomína kresťanom ich život potom, ako uverili v Ježiša. viera totiž na prekvapenie mnohých nie je iba o tom ústami vyznávať ale aj srdcom veriť a rukami slúžiť. V Mk 8, 31-38 Pán Ježiš upozorňuje, že bude trpieť a zomrie. Ako chápať tieto slová a ako na ne reagovali učeníci? Biblia má svoj kontext. Aj my sa pozrieme na obeť Ježiša Krista v kontexte evanjelia podľa Marka.

Feb 28, 202119:53