Skip to main content
Spotify for Podcasters
Musikklærer'n

Musikklærer'n

By Eldar Skjørten & Åshild Hagen

Hva skjer når en nokså nyutdannet musikklærer og en med 30 års praksis kommer sammen for å diskutere musikkundervisning i grunnskolen? Oppstår det interessante rom i møtet mellom det nye, ferske og det velprøvde?
Vi deler både konkrete tips og praksisnære refleksjoner som opptar oss som står i musikkrommet til daglig. Av og til får vi med oss spennende gjester.
Podkasten er laget av Åshild Bergill Hagen og Eldar Skjørten. Åshild var ferdigutdannet våren 2019. Eldar har jobbet som musikklærer siden 1990, i tillegg til mye annet. For tiden er Åshild vikar for Eldar på Eiksmarka skole.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

14. Sang - del 2 av 2 - om flerstemt sang i skolen - gjest: Silje Worquenesh Østby Kleiven

Musikklærer'nNov 17, 2020

00:00
21:10
24. Tverrfaglighet

24. Tverrfaglighet

Fag er en måte å strukturere virkeligheten på, men har det gått for langt? Har skolen gjort fagene til selve virkeligheten? Denne episoden handler om tverrfaglighet. Vi tar opp både fagstoff, begreper knyttet til tverrfaglighet og selvsagt med mange eksempler. Og så lurer vi på om tverrfaglighet er redningen for estetiske fag? For å forstå tverrfaglighet bedre, så rydder vi også opp i begrepene  Flerfaglighet Tverrfaglighet Estetiske læreprosesser Multimodalitet Dette er siste episode av Musikklærer'n for denne gang. Vi har hatt det gøy og lært mye av dette. Så får vi se om Musikklærer'n kommer tilbake i en eller annen form senere. Vi, Åshild og Eldar takker deg som har lyttet!
May 21, 202134:22
23. Tilpasset opplæring

23. Tilpasset opplæring

Alle går i grunnskolen og dermed skal undervisningen passe for...alle. Denne episoden handler om tilpasset opplæring. Jobben vår som musikklærere er blant annet om å gi alle elever muligheter for mestring, og musikkundervisning er godt egnet til det. Da må vi tenke over hvordan vi kan tilpasse undervisningen. (Og så beklager vi fortsatt litt dårlig lyd. På grunn av koronapandemien sitter vi på hvert vårt hjemmekontor og ikke alltid med helt optimale forhold.)
May 14, 202126:40
22. Digital didaktikk i musikkfaget

22. Digital didaktikk i musikkfaget

Både digital undervisning og det akustiske har sin plass i musikkfaget. Vi snakker litt om det og gir mange konkrete tips til hvert kjerneelement fra læreplanen. Tipsene i denne episoden er organisert etter kjerneelementene i fagfornyelsen: Lage musikk Utøve musikk Oppleve musikk og kulturforståelse Så legger vi til noen temaer til: Forsterke læring Tverrfaglighet Tilpasset opplæring er også et relevant tema, men det kommer vi nærmere tilbake til i episode 23.
Apr 23, 202139:55
21. Eleven som utøver - gjest: Jan Magne Førde

21. Eleven som utøver - gjest: Jan Magne Førde

I denne episoden snakker vi med Jan Magne Førde om eleven som utøver. Jan Magne er trompetist i The Brazz Brothers og pedagog. Både alene og sammen med The Brazz Brothers har han engasjert seg i en årrekke for å bidra til at barn og ungdom får spilt musikk med glede, engasjement og god formidling. Jan Magne Førde har arbeidet som profesjonell musiker og komponist i 38 år. Han er en hyppig benyttet solist og komponist/arrangør både i Norge og interasjonalt, og i tillegg til egen solokarriere spiller han i «The Brazz Brothers». Førde er professor i musikk ved Nord universitet.
Mar 14, 202134:05
20. Fagfornyelsen: tverrfaglige temaer

20. Fagfornyelsen: tverrfaglige temaer

Vi har tidligere tenkt litt rundt fagfornyelsen, men i denne episoden dykker vi enda lenger inn i arbeid med de tverrfaglige temaene. Hva handler de om for musikkfagets del? Og hva skal vi tenke om det temaet som ikke er nevnt i musikkplanen?  Vi samler også opp konkrete tips til musikkvalg, hvordan musikk kan brukes i temaene og hvordan elevene kan oppleve temaene i undervisningsformene vi legger opp til. Til slutt foreslår vi 5 premisser for arbeid med de tverrfaglige temaene.
Feb 20, 202127:55
19. Kjønnsroller og identitet i musikktimen - gjest: Hilde Blix

19. Kjønnsroller og identitet i musikktimen - gjest: Hilde Blix

I fagfornyelsens musikkfag har spesielt ett tema fått et økt fokus i forhold til tidligere: kjønnsroller og identitet. Dette vil vi ta opp i denne episoden, og hva er vel mer naturlig enn å invitere med oss Hilde Blix? Hun har vært opptatt av dette i lang tid og dagen før denne episoden ble tatt opp ble hun tildelt Komponistforeningens likestillingspris. Hilde er professor i hørelære og musikkdidaktikk ved Universitetet i Tromsø. Vi har delt temaet opp i fire underdeler: Like muligheter Seksualisering og kjønnsroller Identitet og kjønnsroller Etiske problemstillinger Temaet er stort og på en liten halvtime rekker vi bare å pirke litt i overflaten. Send oss gjerne innspill til hva du tenker eller lurer på. 
Feb 07, 202132:49
18. GarageBand og Soundtrap

18. GarageBand og Soundtrap

Stadig flere skoler får tilgang til datamaskiner og nettbrett for bruk i undervisningen. I denne episoden tar vi for oss to av de mest "skolemodne" programmene for musikkfaget: GarageBand og Soundtrap. Vi ser på gode innganger for å komme i gang og på hva som eventuelt kan være neste steg. Det blir konkrete tips til forskjellige typer aktiviteter for musikktimene. Lenkene vi nevner i episoden finner du som vanlig på Musikkpedagogikk.no/podkast
Jan 22, 202123:07
17. Samisk musikk - gjest: Viktor Bomstad

17. Samisk musikk - gjest: Viktor Bomstad

Samisk musikk har stått på lærplanen i årtier, men hva vi oversikt? Til å hjelpe oss med dette har vi fått tak i Viktor Bomstad. Han er musikkpedagog og musiker i Balsfjord og, ikke minst har han en tankevekkende historie å dele fra sin egen oppvekst som samisk elev i grunnskolen. Kan alle joike? Kan vi leke med joiken, - eller blir det feil? Hva kan vi lytte til og se på for å få litt oversikt? Dette og mye annet får vi svar på når Åshild og Eldar intervjuer Viktor. Åshild deler også et helt konkret undervisningsopplegg som hun har brukt med sine elever. Lenker som nevnes i episoden finner du som vanlig på Musikkpedagogikk.no/podkast.
Jan 13, 202129:50
16. Lage musikk - del 2 av 2

16. Lage musikk - del 2 av 2

Dette er den andre av to deler om å lage musikk i fagfornyelsen. Vi snakker om musikkens instrumentelle funksjon, der vi lager musikk for bruk i andre fag. Del 1 (episode 15) handler om å lage musikk som et kunstnerisk, personlig uttrykk. Vi anbefaler at du hører del 1 og 2 samlet. I denne episoden (del 2): Hvordan bruke musikk/lyd som lyddesign når elevene lager presentasjoner, video, bildefortellinger o.l. 5 tips til enkle innfallsvinkler for å lage musikk-/lyddesign. Om å dele/framføre musikken. I del 1 (episode 15) tar vi opp: Hva må elevne kunne først? Hvor kan man finne tips for å lage låter, sangtekster, lydkomposisjoner og en egen liten del om det vi kaller "halvfabrikata". Kreativitet (og litt om vurdering) Og til slutt noen juletips fra Åshild. På nettsiden for episoden legger vi lenker til mer materiell for begge episodene. Vi snakket også om å komponere i episode 3, sesong 1. (Den hadde også juletips.)
Dec 02, 202021:18
15. Lage musikk - del 1 av 2

15. Lage musikk - del 1 av 2

Dette er den første av to deler om å lage musikk. Vi snakker om å lage musikk som et kunstnerisk, personlig uttrykk. I del 2 (episode 16) ser vi mer på musikkens instrumentelle funksjon, der vi lager musikk for bruk i andre fag. Vi anbefaler at du hører del 1 og 2 samlet. I denne episoden (del 1): Hva må elevne kunne først? Hvor kan man finne tips for å lage låter, sangtekster, lydkomposisjoner og en egen liten del om det vi kaller "halvfabrikata". Kreativitet (og litt om vurdering) Og til slutt noen juletips fra Åshild! I del 2 (episode 16) tar vi opp: Hvordan bruke musikk/lyd som lyddesign når elevene lager presentasjoner, video, bildefortellinger o.l. 5 tips til enkle innfallsvinkler for å lage musikk-/lyddesign. Om å dele/framføre musikken. På nettsiden for episoden legger vi lenker til mer materiell for begge episodene. Vi snakket også om å komponere i episode 3, sesong 1. (Den hadde også juletips.)
Dec 02, 202029:53
14. Sang - del 2 av 2 - om flerstemt sang i skolen - gjest: Silje Worquenesh Østby Kleiven

14. Sang - del 2 av 2 - om flerstemt sang i skolen - gjest: Silje Worquenesh Østby Kleiven

Åshild snakker med Silje Worquenesh Østby Kleiven om flerstemt sang. Umulig eller lettere enn vi tror? Definitivt mulig, og Silje gir oss noen konkrete og gode tips! Du har sikkert sett Silje før, enten som sanger og pedagog, eller kanskje i forbindelse Syngende skole. Hun og Åshild hadde en lang samtale om sang. Den inneholdt så mange tips at det ble en podkastepisode i seg selv. Se også lenker på www.musikkpedagogikk.no/podkast Dette er den andre av to episoder om sang i grunnskolen. Hør også del 1 (espisode 13), som blant annet handlet om tips for innlæring av sanger, litt om å synge rent, kort om repertoarvalg og noen av de norske digitale ressursene vi har.
Nov 17, 202021:10
13. Sang - del 1 av 2

13. Sang - del 1 av 2

Er det en ting alle musikklærere i Norge gjør, så må det være å synge. Og godt er det! Sang kan bety så mye for musikalsk læring, men også for fellesskap og samhold, trygghet og selvfølelse, - ja, alt fra det indre personlige til nasjonsbygging. Det er mange relevante temaer innenfor sang, og sååå mye innen hvert tema. Vi måtte velge, så i denne episoden tar vi opp noen tips for innlæring av sanger, litt om det å synge rent og helt kort om repertoarvalg. Til slutt nevner vi også noen gode norske ressurser for sangundervisningen. RETTELSE: I episoden har det sneket seg inn en feil. Vi sier det er 190 sanger på KorArti.no, men det riktige tallet er 390. Ikke verst! I neste episode, som også handler om sang, kommer vi inn på det å synge flerstemt. Hør også episode 2 i sesong 1. Den gang tok vi blant annet opp oppvarming og litt mer om valg av toneart.
Oct 30, 202028:34
12. Opphavsrett - gjester: Willy Martinsen og Ida Otterstad (TONO)

12. Opphavsrett - gjester: Willy Martinsen og Ida Otterstad (TONO)

Bruken av musikk, bilder og andre åndsverk i skolen øker. Det skyldes blant annet innføring av teknologi i læringen, der elevene lager presentasjoner, videoer, bildemontasjer og andre sammensatte tekster. Samtidig er det fremdeles en del uvitenhet i skolen omkring hva som er greit og når vi står i fare for å bryte åndsverksloven. I denne episoden får vi derfor besøk fra kommunikasjonssjef Willy Martinsen og juridisk rådgiver Ida Otterstad, - begge fra Tono. Til slutt i episoden skal vi avlive tre seige myter om hva som er lov - og du får tilgang til to Kahooter (quiz) for bruk med elevene - begge om opphavsrett.
Oct 16, 202025:42
11. Samspill i musikktimen

11. Samspill i musikktimen

Fagfornyelsen er tydelig på at vi skal gjøre musikkfaget praktisk og da blir samspill viktig. I denne episoden av Musikklærer'n får du mange små tips. Hva slags låter er egnet for samspill? Hvordan kommer vi i gang med nytt stoff? Hvordan kan vi bruke "stafettprinsippet" for å spille en melodi? Eldar deler også "Suksessfaktor 1-2-3" for godt samspill. Som vanlig avslutter vi episoden med et par praktiske tips hentet fra musikktimene våre. 
Oct 04, 202028:55
10. Fagfornyelsen, del 2 - det er sammenhengen som gjelder

10. Fagfornyelsen, del 2 - det er sammenhengen som gjelder

I sesongen andre episode går vi videre inn i Fagfornyelsen og vi ser blant annet på sammenhengen mellom overordnet del, beskrivelsen om faget og kompetansemålene. Vi tenker også litt rundt omkring tverrfaglige temaer, som for eksempel "demokrati og medborgerskap". Så legger vi inn noen tips, både om læreplanforståelse og helt konkrete tips til undervisningen. Du får en aktuell låt som kan spilles på gitar og et av tidenes kuleste refreng for å synge mange sammen. Aktuelle lenker til eposiden finner du som vanlig på Musikkpedagogikk.no/podkast
Sep 18, 202021:03
9. Fagfornyelsen, del 1 - gjest: Ingeborg Lunde Vestad

9. Fagfornyelsen, del 1 - gjest: Ingeborg Lunde Vestad

Det er klart for en ny sesong av Musikklærer'n - podkasten for og med musikklærere. I sesongåpningen får vi besøk av Ingeborg Lunde Vestad, professor i pedagogikk og leder av gruppen som skrev musikkplanen i Fagfornyelsen. Dette er den første av to episoder om musikkfaget i Fagfornyelsen. Her får du bl.a. et lite innblikk i hvordan den nye planen ble til og hva som er forskjellene på K06 og den nye planen LK20. Til slutt deler Åshild noen konkrete tips som kan brukes i undervisningen. Nyhet: Etter gode tilbakemeldinger i sesong 1, dobler vi frekvensen. Musikklærer'n kommer nå med en ny episode ca. hver annen uke. Lenker vi omtaler i episoden finner du på Musikkpedagogikk.no/podkast.
Sep 07, 202023:55
Ep. 8 - Det året det var så bratt...?

Ep. 8 - Det året det var så bratt...?

Hva lærte vi av korona og hjemmeskole? Hvordan var det å bli musikklærer for første gang? Hva skal til? Åshild og Eldar reflekterer og oppsummerer. Det er tid for sommeravslutning i Musikklærer'n! I august 2019 stilte vi oss følgende spørsmål: Er det interesse for en podkast for, med og av musikklærere? Siden har vi publisert 8 episoder og med veldig hyggelige lyttertall! Tusen takk til dere som har hørt på og gitt oss hyggelige kommentarer. Det motiverer til å gå videre. Men før vi lager nye episoder skal vi gå en runde med evaluering og til det ønsker vi å stille deg noen få, enkle spørsmål. (Både du som har hørt podkasten - og du som kunne tenke deg å høre.) Det tar maks 3-4 minutter å fylle ut denne lille undersøkelsen. Tusen takk, din tilbakemelding er viktig for oss! Svar på noen få, enkle spørsmål her. Les blogposten vi snakker om i episoden her. Gå til episodens nettside. Ha en riktig god og vel fortjent sommer! Hilsen Åshild og Eldar
Jun 03, 202020:30
Ep. 7 - Hjemmeskole - gjester: Arne Haugen og Ingrid Velle

Ep. 7 - Hjemmeskole - gjester: Arne Haugen og Ingrid Velle

Koronatider og stengte skoler sendte norske lærere brått ut i en ny situasjon med hjemmeskole. Kreativiteten har blomstret og mange har lært seg nye verktøy. I denne episoden får du tips til musikkaktiviteter i hjemmeskolen refleksjoner om noen av aktivitetene og oppgavene vi har sett og hørt Vi snakker også med to lærere som deler noen av sine erfaringer: Arne Haugen har for første gang laget seg en kanal på YouTube, og det skulle vise seg å bli populært. Ingrid Velle snakker om verdien av å by på seg selv, noe hun har gjort med videoleksjoner til elevene. I ett av tipsene snakker Eldar om Kahoot Challenge - en Kahoot elevene kan spille alene når de vil, og du får resultatene. Han har laget en for deg som du kan prøve. Du kan prøve selv ved å klikke her eller bruke Game Pin: 04914564  Kahoot Challenge må foreløpig spilles med Kahoot appen for Android eller iPhone/iPad. (Kahoot Challenge for nettleser er under utvikling i følge Kahoot.)
Apr 20, 202043:22
Ep. 6 - Klasseledelse - gjest: Sissel Holten

Ep. 6 - Klasseledelse - gjest: Sissel Holten

Som en illustrasjon kan vi si at god musikkundervisning skapes av 20% fag og 80% klasseledelse. Det hjelper ikke å kunne faget godt hvis vi ikke klarer å skape de situasjonene som gir gode, trygge og motiverende rammer for læring. Dette merkes spesielt godt i grunnskolen, der vi har mange elever og ulike behov som skal dekkes på en gang. I denne episoden snakker vi derfor med Sissel Holten om klasseledelse, - med fokus på relasjonsbygging i oppstarten av en time. Sissel er Marte Meo-veileder og har holdt kurs for hundrevis av lærere og skoleledere. Gjennom mange år med filming av lærere har hun sett hvor viktig relasjonsbygging i oppstarten er for utfallet av resten av timen.
Mar 01, 202026:24
Ep. 5 - Gitarundervisning i grunnskolen

Ep. 5 - Gitarundervisning i grunnskolen

I femte episode av podkasten Musikklærer'n går vi rett på musikken - med gitar! Mange skoler bruker gitar som et viktig instrument, og vi får tro det blir enda flere under fagfornyelsens fokus. I tillegg har vi noen små tips og vi skal høre hvilken by som har Norges beste kaffe!
Jan 31, 202034:40
Ep. 4 – Lærerrollen på konsert

Ep. 4 – Lærerrollen på konsert

Rett før jul er mange lærere travelt opptatte med julekonserter sammen med elevene. I fjerde episode av "Musikklærer'n" tenker vi derfor litt høyt om lærerrollen før, under og etter en konsert. I tillegg får du et par konkrete tips til noen hyggelige musikkaktiviteter rett før jul. "Gamlisen" gir en justert vri på gammelt nytt (slik at det funker godt i klassen) og "ferskingen" gir deg et Instagram-tips med ferske videoer!
Dec 16, 201932:37
Ep. 3 - Komponering (og noen tips til jul)

Ep. 3 - Komponering (og noen tips til jul)

Denne tredje episoden handler om komponering. Du får noen småtips, og så forteller vi litt om noen av mulighetene som du har gratis tilgang til gjennom Veslefrikk (1.-7. trinn) og U-trykk (8.-10. trinn). Til slutt gir vi en noen tips i Ferskingen og Gamlisens Julebattle - sanger og samspill til bruk i førjulstiden, som alle lærere snart er i gang med å planlegge!
Nov 01, 201926:17
Ep. 2 - Sang

Ep. 2 - Sang

Denne episoden handler om sang. Trenger vi egentlig å varme opp? Og finnes det tips for å å elevene til å synge rent? Åshild er utdannet sangpedagog og har mange gode tips, mens også Eldar bidrar med noen av sine erfaringer.
Sep 28, 201928:01
Ep. 1 - Skolestart

Ep. 1 - Skolestart

Skolestart er tema for denne aller første episoden av Musikklærer'n. Det blir både praktiske tips og noen tanker om elevenes forutsetninger på begynnelsen av skoleåret.
Aug 30, 201917:16