Skip to main content
Spotify for Podcasters
Tự Học Tiếng Nhật Enzuvi

Tự Học Tiếng Nhật Enzuvi

By Enzuvi.com

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.
Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.
- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com
- Youtube: bit.ly/enzuvi-youtube
- Podcast: bit.ly/enzuvi-podcast
- Group trao đổi học tập: bit.ly/enzuvi-group
- Page chia sẻ thông tin: bit.ly/enzuvi-fanpage
- Email: educationvietnamjapan@gmail.com
Available on
Amazon Music Logo
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
iHeartRadio Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Stitcher Logo
Currently playing episode

#53 | Luyện nghe nói, phản xạ tiếng Nhật giao tiếp

Tự Học Tiếng Nhật EnzuviMar 19, 2023

00:00
01:07:06
#63 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 4 | Summary of N3 2010-2020 問題 4

#63 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 4 | Summary of N3 2010-2020 問題 4

#63 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 4 | Summary of N3 2010-2020 問題 4

--------------------------------------------------------------------------------

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=oanp5qPkafE --------------------------------------------------------------------------------

Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

- Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

- Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Source: https://www.youtube.com/watch?v=oanp5qPkafE

May 28, 202351:49
#62 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 3 | Summary of N3 2010-2020 問題 3

#62 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 3 | Summary of N3 2010-2020 問題 3

#62 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 3 | Summary of N3 2010-2020 問題 3

--------------------------------------------------------------------------------

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=iAZvfQSD_nw --------------------------------------------------------------------------------

Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

- Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

- Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Source: https://www.youtube.com/watch?v=iAZvfQSD_nw

May 26, 202301:34:06
#61 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 2 | Summary of N3 2010-2020 問題 2

#61 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 2 | Summary of N3 2010-2020 問題 2

#61 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 2 | Summary of N3 2010-2020 問題 2

--------------------------------------------------------------------------------

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XVat8iv86EA --------------------------------------------------------------------------------

Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

- Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

- Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Source: https://www.youtube.com/watch?v=XVat8iv86EA

May 21, 202303:13:30
#60 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 1 | Summary of N3 2010-2020 問題 1

#60 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 1 | Summary of N3 2010-2020 問題 1

#60 | Tổng Hợp Đề N3 2010-2020 問題 1 | Summary of N3 2010-2020 問題 1

--------------------------------------------------------------------------------

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ey0_dPQERbo --------------------------------------------------------------------------------

Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

- Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

- Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Source: https://www.youtube.com/watch?v=ey0_dPQERbo

May 14, 202302:33:03
#59 | Tổng hợp từ vựng N4-N3 theo bảng chữ cái | Synthesize vocabulary N4-N3 according to the alphabet

#59 | Tổng hợp từ vựng N4-N3 theo bảng chữ cái | Synthesize vocabulary N4-N3 according to the alphabet

#59 | Tổng hợp từ vựng N4-N3 theo bảng chữ cái | Synthesize vocabulary N4-N3 according to the alphabet

--------------------------------------------------------------------------------

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=2CmgkldzO94

------------------------------------------------------------------

Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

- Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

- Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Source: https://www.youtube.com/watch?v=2CmgkldzO94

May 07, 202302:39:44
#58 | Shadowing N5 N4 N3 | Luyện Nói Tiếng Nhật Sơ Trung Cấp Thật Hay

#58 | Shadowing N5 N4 N3 | Luyện Nói Tiếng Nhật Sơ Trung Cấp Thật Hay

#58 | Shadowing N5 N4 N3 | Luyện Nói Tiếng Nhật Sơ Trung Cấp Thật Hay

Transcript & dịch: https://enzuvi.com/podcast-shadowing-n5-n4-n3-luyen-noi-tieng-nhat-so-trung-cap-that-hay/

------------------------------------

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com


Nguồn: https://youtu.be/YlSyuVq649s

Apr 30, 202323:19
#57 | Hùng biện tiếng nhật - "vượt qua nỗi cô đơn, lo lăng"
Apr 23, 202304:34
#56 | Tổng hợp toàn bộ từ vựng Tiếng Nhật N3

#56 | Tổng hợp toàn bộ từ vựng Tiếng Nhật N3

#56 | Tổng hợp toàn bộ từ vựng Tiếng Nhật N3

-------

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 16, 202301:34:36
#56 | Tổng hợp trọn bộ từ vựng Tiếng Nhật N2

#56 | Tổng hợp trọn bộ từ vựng Tiếng Nhật N2

#56 | Tổng hợp trọn bộ từ vựng Tiếng Nhật N2

-------

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 09, 202301:24:47
#55 | Tổng hợp từ láy từ tượng thanh từ tượng hình thường sử dụng trong tiếng nhật
Apr 02, 202323:03
#54 | Tổng hợp những câu trả lời phỏng vấn tiếng Nhật
Mar 26, 202323:37
#53 | Luyện nghe nói, phản xạ tiếng Nhật giao tiếp

#53 | Luyện nghe nói, phản xạ tiếng Nhật giao tiếp

#53 | Luyện nghe nói, phản xạ tiếng Nhật giao tiếp -------

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

-------

Source: https://bit.ly/40lDlkt

Mar 19, 202301:07:06
#52 | Từ vựng N3 hay thi JLPT

#52 | Từ vựng N3 hay thi JLPT

#52 | Từ vựng N3 hay thi JLPT 

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

-------

Source: https://bit.ly/3LhHfXe

Mar 12, 202303:59:25
#51 | Liên từ (từ nối) trong tiếng Nhật

#51 | Liên từ (từ nối) trong tiếng Nhật

#51 | Liên từ (từ nối) trong tiếng Nhật

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

-------

Source: https://bit.ly/3IPoDLn

Mar 05, 202301:45:49
#50 | Tổng hợp 181 ngữ pháp N1 đọc song ngữ full ví dụ

#50 | Tổng hợp 181 ngữ pháp N1 đọc song ngữ full ví dụ

#49 | Tổng hợp 181 ngữ pháp N1 đọc song ngữ full ví dụ

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Feb 12, 202302:17:30
#49 | Tổng hợp file nghe Nameraka | なめらか日本語会話

#49 | Tổng hợp file nghe Nameraka | なめらか日本語会話

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Dec 11, 202201:09:44
#48 | Nghe N3 T12-2022 bản HD (Kênh Podcast Enzuvi)

#48 | Nghe N3 T12-2022 bản HD (Kênh Podcast Enzuvi)

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Script Nghe N3 T12-2022: https://enzuvi.com/cap-nhat-thong-tin-lich-thi-jlpt-12-2022-moi-nhat/

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Dec 08, 202230:44
#47 | Nghe N1 T12-2022 bản SD (Kênh Podcast Enzuvi)

#47 | Nghe N1 T12-2022 bản SD (Kênh Podcast Enzuvi)

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Script Nghe N1 T12-2022: https://enzuvi.com/cap-nhat-thong-tin-lich-thi-jlpt-12-2022-moi-nhat/

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Dec 08, 202251:59
#46 | Nghe N4 T12-2022 bản SD (Kênh Podcast Enzuvi)

#46 | Nghe N4 T12-2022 bản SD (Kênh Podcast Enzuvi)

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Script Nghe N4 T12-2022: https://enzuvi.com/cap-nhat-thong-tin-lich-thi-jlpt-12-2022-moi-nhat/

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Dec 07, 202238:53
#45 | Nghe N2 T12-2022 bản SD (Kênh Podcast Enzuvi)

#45 | Nghe N2 T12-2022 bản SD (Kênh Podcast Enzuvi)

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Script Nghe N2 T12-2022: https://enzuvi.com/cap-nhat-thong-tin-lich-thi-jlpt-12-2022-moi-nhat/

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Dec 07, 202245:12
#44 | Tổng hợp tính từ N4 Mimikara Oboeru

#44 | Tổng hợp tính từ N4 Mimikara Oboeru

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Dec 04, 202217:25
#43 | Phần nghe Choukai n1 7 2022

#43 | Phần nghe Choukai n1 7 2022

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Dec 03, 202251:35
#42 | Phần nghe Choukai n3 7 2021

#42 | Phần nghe Choukai n3 7 2021

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Dec 02, 202232:27
#41 | Tổng hợp động từ N5 Mimikara Oboeru

#41 | Tổng hợp động từ N5 Mimikara Oboeru

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Nov 27, 202218:33
#40 | Phần nghe Choukai n1 7 2021

#40 | Phần nghe Choukai n1 7 2021

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Nov 26, 202250:21
 #39 | Tổng hợp động từ N4 Mimikara Oboeru

#39 | Tổng hợp động từ N4 Mimikara Oboeru

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Nov 20, 202201:02:20
#38 | Phần thi Choukai JLPT N1 12 2020

#38 | Phần thi Choukai JLPT N1 12 2020

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Nov 19, 202251:22
#37 | Tổng hợp động từ N5 Mimikara Oboeru

#37 | Tổng hợp động từ N5 Mimikara Oboeru

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Nov 13, 202226:42
#36 | Phần thi Choukai N2 7 2020

#36 | Phần thi Choukai N2 7 2020

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Nov 12, 202240:16
#35 | Tổng hợp động từ N2 Mimikara Oboeru

#35 | Tổng hợp động từ N2 Mimikara Oboeru

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Nov 06, 202202:14:48
#34 | Phần thi Choukai N1 12 2020

#34 | Phần thi Choukai N1 12 2020

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Nov 05, 202251:17
#33 | Tổng hợp tính từ N3 Mimikara Oboeru

#33 | Tổng hợp tính từ N3 Mimikara Oboeru

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Oct 30, 202238:43
#32 | Tổng hợp Động từ N3 Mimikara oboeru

#32 | Tổng hợp Động từ N3 Mimikara oboeru

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Oct 23, 202201:44:47
#31 | TỔNG HỢP 600 TỪ VỰNG N3 LUÔN CÓ TRONG ĐỀ THI JLPT N3

#31 | TỔNG HỢP 600 TỪ VỰNG N3 LUÔN CÓ TRONG ĐỀ THI JLPT N3

#31 | TỔNG HỢP 600 TỪ VỰNG N3 LUÔN CÓ TRONG ĐỀ THI JLPT N3

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Oct 16, 202202:35:37
#30 | 1000 CÂU GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT CƠ BẢN

#30 | 1000 CÂU GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT CƠ BẢN

#30 | 1000 CÂU GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT CƠ BẢN

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Oct 02, 202204:29:44
#29 | 50 bài hội thoại tiếng nhật

#29 | 50 bài hội thoại tiếng nhật

50 bài hội thoại tiếng nhật - Phần 1

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Aug 23, 202253:26
#28 | Luyện nghe tiếng nhật trung cấp 実用ビジネス日本語

#28 | Luyện nghe tiếng nhật trung cấp 実用ビジネス日本語

Business Listening in company 実用ビジネス日本語 luyện nghe tiếng nhật trung cấp

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Jul 01, 202201:40:12
#27 | 5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Hằng Ngày

#27 | 5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Hằng Ngày

5500 Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Hằng Ngày

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com


Jun 01, 202259:35
#26 | Liên từ tiếng nhật

#26 | Liên từ tiếng nhật

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com


May 01, 202201:45:59
#25 | Tổng hợp từ vựng N4 1500 tango

#25 | Tổng hợp từ vựng N4 1500 tango

Tổng hợp từ vựng N4 1500 tango

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com


Apr 24, 202203:06:00
#24| Gokakudekiru N4-N5 合格できる日本語能力試験N4・N5 CD02

#24| Gokakudekiru N4-N5 合格できる日本語能力試験N4・N5 CD02

Gokakudekiru N4-N5 合格できる日本語能力試験N4・N5 CD02

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 17, 202257:20
#23| Gokakudekiru N4-N5 合格できる日本語能力試験N4・N5 CD01

#23| Gokakudekiru N4-N5 合格できる日本語能力試験N4・N5 CD01

Gokakudekiru N4-N5 合格できる日本語能力試験N4・N5 CD01

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 10, 202201:01:51
#22| Luyện nghe và Kaiwa tiếng Nhật

#22| Luyện nghe và Kaiwa tiếng Nhật

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 06, 202202:15:54
#21| Full Ngữ Pháp N2 Giải Thích Chi Tiết Mimi Kara Oboeru N2 Bunpou

#21| Full Ngữ Pháp N2 Giải Thích Chi Tiết Mimi Kara Oboeru N2 Bunpou

Full Ngữ Pháp N2 Giải Thích Chi Tiết

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com


Apr 03, 202244:30
#20| Ngữ Pháp N3 Giải Thích Chi Tiết Mimi Kara Oboeru N3

#20| Ngữ Pháp N3 Giải Thích Chi Tiết Mimi Kara Oboeru N3

Ngữ Pháp N3 Giải Thích Chi Tiết  Mimi Kara Oboeru N3

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Mar 27, 202244:43
#19| Tổng hợp từ vựng N2 2500 tango

#19| Tổng hợp từ vựng N2 2500 tango

Tổng hợp từ vựng N2 2500 tango

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Mar 21, 202204:16:03
#18| Tổng hợp từ vựng N3 2000 tango

#18| Tổng hợp từ vựng N3 2000 tango

Tổng hợp từ vựng N3 2000 tango

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Mar 21, 202204:12:29
 #17| SHADOWING N3 | Luyện phản xạ nghe nói tiếng nhật

#17| SHADOWING N3 | Luyện phản xạ nghe nói tiếng nhật

Luyện phản xạ nghe nói tiếng nhật

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Mar 20, 202201:39:47
#16| File Nghe Gokaku Dekiru N2

#16| File Nghe Gokaku Dekiru N2

File Nghe Gokaku Dekiru N2

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Mar 14, 202202:04:50
#15| Nghe & Luyện Kaiwa qua 1000 câu ví dụ

#15| Nghe & Luyện Kaiwa qua 1000 câu ví dụ

Evnjp chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 16, 202103:32:44
#14| Tổng hợp từ vựng N3 Somatome N3

#14| Tổng hợp từ vựng N3 Somatome N3

Somatome N3 được biên soạn dành cho những ai đặt mục tiêu sẽ thi đậu Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3, và những ai đã học xong trình độ Sơ cấp muốn củng cố kiến thức để tiến tới trình độ Trung cấp. Đặc biệt, sách còn được biên soạn dành cho các bạn muốn tìm hiểu và học về các từ vựng thường được sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 11, 202103:32:39
#13| Đề nghe Luyện thi N2 tháng 12 năm 2019

#13| Đề nghe Luyện thi N2 tháng 12 năm 2019

Đề nghe Luyện thi N2 tháng 12 năm 2019

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 05, 202141:12
#12| Tổng hợp ngữ pháp N2 Mimikara Oboeru N2

#12| Tổng hợp ngữ pháp N2 Mimikara Oboeru N2

N2 Mimikara oboeru Bunpou tổng hợp toàn bộ các điểm ngữ pháp sẽ xuất hiện trong đề thi Năng lực Nhật ngữ N2 và được phân chia theo 2 yếu tố khác nhau: cấu trúc và ý nghĩa. Đặc biệt, với mỗi điểm ngữ pháp, sách phân tích chi tiết rõ ràng, cụ thể với hàng loạt các ví dụ điểm hình và các điểm cần chú ý về ngữ pháp đó.

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 05, 202101:08:38
#11| Tổng hợp ngữ pháp N3 Mimikara Oboeru N3

#11| Tổng hợp ngữ pháp N3 Mimikara Oboeru N3

N3 Mimikara oboeru Bunpou tổng hợp toàn bộ các điểm ngữ pháp sẽ xuất hiện trong đề thi Năng lực Nhật ngữ N3 và được phân chia theo 2 yếu tố khác nhau: cấu trúc và ý nghĩa. Đặc biệt, với mỗi điểm ngữ pháp, sách phân tích chi tiết rõ ràng, cụ thể với hàng loạt các ví dụ điểm hình và các điểm cần chú ý về ngữ pháp đó.

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 05, 202101:29:03
#10| Tổng hợp từ vựng N5 minna bài 1-25

#10| Tổng hợp từ vựng N5 minna bài 1-25

Minna no Nihongo I Bản dịch và Giải thích Ngữ Pháp xuyên suốt 25 bài từ bài 1 đến bài 25 của bộ giáo trình minna. Trong mỗi bài sẽ bao gồm phần: liệt kê từ vựng song ngữ Việt Nhật sẽ xuất hiện trong mỗi bài, giải thích từng mẫu ngữ pháp của từng bài một cách chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu cùng với bản dịch các phần hội thoại, câu văn mẫu và các phần khác trong cuốn sách chinh.

Evnjp chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: evnjp.com

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: contact@evnjp.com

Apr 05, 202102:24:13
#9| Đề nghe Luyện thi N2 tháng 7năm 2019

#9| Đề nghe Luyện thi N2 tháng 7năm 2019

Đề nghe Luyện thi N2 tháng 7năm 2019

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 05, 202138:59
#8| Đề nghe Luyện thi N2 tháng 12 năm 2020

#8| Đề nghe Luyện thi N2 tháng 12 năm 2020

Đề nghe Luyện thi N2 tháng 12 năm 2020

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 05, 202150:52
#7| Shadowing 2 hội thoại N2,N1

#7| Shadowing 2 hội thoại N2,N1

Luyện phản xạ shadowing cao cấp tiếng nhật bản full đầy đủ sẽ giúp các bạn tăng khả năng phản xạ nghe nói. Mỗi ngày chăm chỉ luyện 15-20 phút shadowing, chắc chắn sau vài tháng bạn sẽ nhận thấy được sự thay đổi khả năng hội thoại tiếng nhật của mình đấy.

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 05, 202101:42:40
#6| Shadowing 1 hội thoại N5,N4,N3

#6| Shadowing 1 hội thoại N5,N4,N3

Luyện phản xạ shadowing sơ trung cấp tiếng nhật bản full đầy đủ sẽ giúp các bạn tăng khả năng phản xạ nghe nói. Mỗi ngày chăm chỉ luyện 15-20 phút shadowing, chắc chắn sau vài tháng bạn sẽ nhận thấy được sự thay đổi khả năng hội thoại tiếng nhật của mình đấy.

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com


Apr 05, 202101:03:41
#5| Tổng hợp ngữ pháp N1 Shinkanzen Master Grammar N1

#5| Tổng hợp ngữ pháp N1 Shinkanzen Master Grammar N1

Ngữ pháp N1 Shinkanzen Master full đầy đủ 157 dạng ngữ pháp cần thiết ở cấp độ N1. Đối với mỗi hình thức vấn đề, có hiệu quả tìm hiểu kiến thức và kỹ năng cần thiết. Tương ứng với “ngữ pháp câu” với các câu hỏi bình luận và thực hành đầy đủ.

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 04, 202101:06:18
#4| Tổng hợp từ vựng N1 mimikara oboeru N1

#4| Tổng hợp từ vựng N1 mimikara oboeru N1

Sách Luyện Thi N1 Mimikara Oboeru Từ Vựng Goi Có Tiếng Việt 耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニングN1 là một phần trong bộ sách Mimi kara oboeru hay còn gọi là Toreningu chuyên luyện từ vựng được yêu thích và đánh giá cao nhất hiện nay bởi tính tổng hợp, chi tiết, đầy đủ và chính xác cao.

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 04, 202104:09:19
#3| Tổng Hợp Từ vựng N2 mimikaraoboeru N2

#3| Tổng Hợp Từ vựng N2 mimikaraoboeru N2

Sách Luyện Thi N2 Mimikara Oboeru Từ Vựng (Goi – Bản Màu – Có Tiếng Việt) から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N2 là một phần trong bộ sách Mimikara oboeru hay còn gọi là Toreningu được biên soạn dành riêng cho từng cấp độ của kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Bộ sách Mimikara oboeru N2 bao gồm các kỹ năng: từ vựng, hán tự, ngữ pháp và nghe hiểu.

Evnjp chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: https://evnjp.com

- Youtube Channel: https://youtube.com/channel/UCAJncntSwY7jIszMNHK7JbQ

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: contact@evnjp.com

Apr 04, 202102:30:38
#2| Tổng hợp từ vựng N3 Mimikara oboeru N3

#2| Tổng hợp từ vựng N3 Mimikara oboeru N3

N3 Mimikara oboeru Goi  tổng hợp tất cả gần 900 từ vựng thường xuất hiện trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 hằng năm. Đặc biệt, đối với mỗi từ, sách phần chi tiết và cụ thể về từ vựng đó: tất cả các nghĩa của từ đó với hàng loạt các ví dụ, những từ được ghép với từ vựng đó, nhưng từ được tạo ra từ từ vựng đó, những động từ, danh từ hay tính từ thường đi kèm với từ vựng đó và những cách dùng đặc biệt của từ vựng đó. Nhờ đó khi học từ vựng nào người học sẽ nắm được toàn bộ thông tin liên quan đến từ vựng đó.

N3 Mimikara oboeru Goi phân chia 900 từ theo một cách chia khá đặc biệt: phân chia theo loại từ. Sách phân chia tất cả từ vựng theo danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, phó từ… nhằm giúp người học dễ nắm bắt được từ và có thể tổng hợp được những từ liên quan sau khi hoàn thành cuốn giáo trình tiếng Nhật này.

N3 Mimikara oboeru Goi không chỉ là sách luyện thi N3 không chỉ dành riêng cho việc luyện thi năng lực Nhật ngữ N3 mà còn là một cuốn sách luyện từ vựng hữu ích dành những ai muốn nâng cao vốn từ cũng như muốn tổng hợp lại toàn bộ từ vựng mà mình đã học và toàn bộ từ vựng của kỳ thi N3.

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 04, 202101:51:57
#1| Tổng hợp từ vựng N4 minna bài 26-50

#1| Tổng hợp từ vựng N4 minna bài 26-50

Minano Nihongo quyển 2 gồm Giáo trình Minano 2, Bản dịch và giải thích ngữ pháp 2 cho các bạn học từ bài 26 đến bài 50.

Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

Enzuvi (tiền thân là evnjp) chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKEDoDseJjWLl4xqdmFeb5A/

- Group trao đổi học tập: https://www.facebook.com/groups/luyenthitiengnhatonline

- Page chia sẻ thông tin: https://www.facebook.com/evnjp/

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Apr 04, 202101:24:51