Skip to main content
Spotify for Podcasters
Caffé epercento - dane, účtovníctvo a mzdy v praxi

Caffé epercento - dane, účtovníctvo a mzdy v praxi

By epercento

Zámer: priblížiť poslucháčom zákony jednoduchšou rečou, vysvetliť ich obsah a v rámci rozhovoru s odborníkmi poukázať na reálnu prax a povinnosti z nich vyplývajúce.

Cieľová skupina: daňoví poradcovia, audítori, špecialisti v mzdovej oblasti, ale aj bežní malí a strední podnikatelia.

Viac informácií nájdete na www.epercento.sk

Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

# 16 Komu patria peniaze z vašej firmy?

Caffé epercento - dane, účtovníctvo a mzdy v praxiOct 17, 2023

00:00
26:45
# 16 Komu patria peniaze z vašej firmy?

# 16 Komu patria peniaze z vašej firmy?

Dividendy, ostatné kapitálové fondy, pracovný pomer, zmluva o výkone funkcie.... ak vás niektorý z týchto pojmov zaujal, tak práve pre vás je tento podcast.

V našej ďalšej epizóde sa dozviete ako si konatelia, štatutári a iné osoby vo vedení spoločností môžu vyplatiť ich ťažko zarobené euráče.

Dividendy rozoberáme z ich časového hľadiska, za aké obdobie vznikli a následne aké daňové alebo odvodové povinnosti z výplaty príjmu z dividend vyplývajú. Upozorňujeme na fakturácie zo živnosti do vlastnej spoločnosti s ručením obmedzením alebo obdobnej spoločnosti, kedy sú v poriadku a kedy by ich mohol daňový úrad preklasifikovať na príjem zo závislej činnosti a mnoho ďalšieho.

Tak neváhajte, vypočujte si epizódu, a buďte pripravený na daňové povinnosti a platby, ktoré vás s výplatou príjmu čakajú. Veríme že podcast bude pre vás podnetný a pomôže vám pri podnikaní 😉.

Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

Ctený hosť: Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.

Oct 17, 202326:45
# 15 Cestovné náhrady

# 15 Cestovné náhrady

Boli ste vyslaný na pracovnú cestu alebo ako zamestnávateľ vysielate svojho zamestnanca na pracovnú cestu? Čo všetko je potrebné zabezpečiť? Na čo má zamestnanec nárok a aké povinnosti má zamestnávateľ? Čo sa vlastne rozumie pod pracovnou cestou?

V našej 15. epizóde sa dozviete užitočné a potrebné odpovede na otázky k téme cestovné náhrady - kedy sa jedná o pracovnú cestu a kedy nie, aké sú nárokovateľné a nenárokovateľné cestovné náhrady, v akom prípade sa poskytujú, čo je to vreckové pri pracovnej ceste, ktoré z náhrad sú od dane oslobodené a ktoré nie a mnoho ďalších zaujímavých otázok.

Tak neváhajte, vypočujte si epizódu, a buďte pripravený na každú pracovnú cestu, či už z pohľadu zamestnanca alebo zamestnávateľa každý si príde na svoje 😉.

Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

Ctený hosť: Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.

Jul 06, 202331:44
# 14 Zrážková daň

# 14 Zrážková daň


Zrážková daň – čo je to za daň? Aké sú s ňou spojené povinnosti? Kedy sa platí? Tieto otázky dostávame od klientov pomerne veľmi často a preto sme sa rozhodli pre Vás pripraviť ďalšiu epizódu, ktorá by tento pojem "zrážková daň" objasnila. Pre niektorých je táto téma novinkou a pre niektorých zase bežná rutina. Týka sa fyzických ako aj právnických osôb, čo znamená že pokrýva celú skupinu daňovníkov. Najčastejšie sa s ňou v podnikateľskom prostredí stretávame pri otázke dividend. A to konkrétne pri otázke: Koľko budem platiť daň keď si chcem vyplatiť dividendy za predchádzajúce obdobia? Prípadne aká je sadzba dane? Úlohou tejto epizódy podcastu je čo najviac objasniť pojmy spojené so zrážkovou daňou a prípadne upozorniť v akých prípadoch sa platí a v akej sadzbe, keďže tých sadzieb poznáme niekoľko. Ďalej priblížiť problematiku dividend vyplácaných od roku 2011 až po súčasnosť a mnohé iné.

Veríme, že vypočutím podcastu sa budete vedieť orientovať aké príjmy pri podnikaní spadajú pod zrážkovú daň a ako ďalej v tom prípade postupovať.

Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

Ctený hosť: Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.


Apr 26, 202328:42
# 13 Pokuty a sankcie v podnikaní

# 13 Pokuty a sankcie v podnikaní

Pokuty a sankcie – pojmy, ktoré v nás vzbudzujú rešpekt. Doručenie oznámenia o porušení určitej povinnosti a uložení pokuty alebo sankcie nepoteší nikoho z nás. Rovnako, ako v iných oblastiach, tieto nástrahy číhajú aj v oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky. Aj keď sa snažíme si vždy plniť svoje povinnosti, nastane situácia, kedy obdržíme pokutu, či už z nedbanlivosti alebo nedostatočných informácií. Nič sa nedeje... stalo sa to už asi každému a netreba si z toho robiť ťažkú hlavu.

Účelom tejto časti podcastu nie je u vás vzbudiť strach z pokút, ale skôr poskytnúť prehľad možných situácií, kedy k pokutám a sankciám môže dôjsť a v akej výške. Zhrnieme si možné porušenia zákonov s jednotlivými príkladmi a aké následky by tieto porušenia mohli mať. Veríme, že vypočutím podcastu sa skôr vyvarujete prípadným pokutám a sankciám.

Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

Ctený hosť: Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.

Feb 21, 202330:53
# 12 Čísla roku 2022

# 12 Čísla roku 2022

Ukončili sme ďalší rok a pre nás to znamená opäť myslieť na nové čísla, ktoré rok 2022 priniesol. Pre našu dvanástu epizódu podcastu caffé epercento sme si zvolili veľmi aktuálnu tému – Čísla roku 2022. Veríme, že vám daná epizóda zhrnie všetky potrebné čísla za rok 2022, ktoré potrebujete k daňovým priznaniam a bude tak slúžiť ako príjemná pomôcka, ktorá je po ruke v každej situácii. 😉

Dozviete sa, aké čísla ovplyvnili náš príjem zo závislej činnosti, z podnikania a inej činnosti v roku 2022, na akú výšku nezdaniteľnej položky máme nárok, akú výšku dane sme zaplatili, zaplatíme do konca marca, júna alebo septembra 2023 a mnoho iného.

Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

Ctený hosť: Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.

Dopočutia a želáme pevné nervy k daňovým priznaniam!

Jan 30, 202331:51
# 11 Transferové oceňovanie - podstata a význam

# 11 Transferové oceňovanie - podstata a význam

V rámci podnikania sa bežne stáva, že obchodujeme, resp. vykonávame určité transakcie so závislými osobami, či už ide o vzťah materská účtovná jednotka – dcérska účtovná jednotka, dcérska účtovná jednotka – dcérska účtovná jednotka, účtovná jednotka – konateľ a mnoho ďalších vzťahov. Prečo tomu tak je? Určite je výhodou, že medzi závislými osobami je jednoduchšia spolupráca, komunikácia, zabezpečenie transakcie a pod. Niektorí by mohli povedať, že výhodou je aj nastavenie výhodných cien, ktoré by pri obchodovaní s nezávislými osobami nedohodli. Tí niektorí sa však mýlia. Presne takémuto „výhodnejšiemu“ nastaveniu cien zabraňuje transferové oceňovanie.

V jedenástej časti nášho podcastu caffé epercento sa venujeme práve transferovému oceňovaniu. Dozviete sa jeho význam, koho sa týka, čo je potrebné v rámci transferového  oceňovania urobiť a poskytneme vám niekoľko rád pri obchodovaní so závislými osobami.

Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

Ctený hosť: Ing. Zuzana Sidorová - daňová poradkyňa a odborníčka na transferovú dokumentáciu

Ak by Vám bolo stále málo, odporúčame Vám semináre v rámci spolupráce sféra, a.s., ktorá ponúka účtovné a daňové webináre a videoškolenia s odborníkmi z MF a FR, audítormi a daňovými poradcami. Určite sa priučíte a dozviete niečo nové zo sveta daní a účtovníctva. Kompletnú ponuku vzdelávania nájdete na www.seminare.sfera.sk

Dec 07, 202229:24
# 10 Daňové a nedaňové výdavky II
Nov 09, 202235:15
# 9 Daňové a nedaňové výdavky, úprava základu dane

# 9 Daňové a nedaňové výdavky, úprava základu dane

Poznáte situáciu, keď Vám príde od účtovníčky, prípadne daňového poradcu výpočet dane z príjmov a vy len pozeráte, že prečo sú tam pripočítané tieto sumy a odpočítané tieto sumy? Nebojte, nie je to len rozmar účtovníčky, ale ide o zohľadnenie daňových a nedaňových výdavkov, ktoré ste realizovali v priebehu roka.

Zákon o dani z príjmov totižto definuje daňové výdavky, ktoré môžu byť súčasťou základu dane a zároveň nedaňové výdavky, ktoré je potrebné vylúčiť zo základu dane, t. j. pripočítateľné položky k základu dane. Za účelom optimalizácie Vašej daňovej povinnosti by bolo vhodné aby ste poznali aspoň základ z témy daňové a nedaňové výdavky, ktorý ponúkame v danej epizóde. Epizóda je taktiež určená aj pre odbornú verejnosť na zopakovanie a utvrdenie svojich znalostí. Veď predsa, opakovanie je matka múdrosti.

Tak dopočutia!

Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

Ctený hosť: Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.

Ak by Vám bolo stále málo, odporúčame Vám v rámci spolupráce so spoločnosťou sféra, a.s., ktorá ponúka účtovné a daňové webináre a videoškolenia s odborníkmi z MF a FR, audítormi a daňovými poradcami. Určite sa priučíte a dozviete niečo nové zo sveta daní a účtovníctva. Kompletnú ponuku vzdelávania nájdete na www.seminare.sfera.sk

Oct 14, 202223:42
# 8 Nehnuteľnosti a DPH

# 8 Nehnuteľnosti a DPH

Ôsmu epizódu podcastu caffé epercento sme opäť venovali nehnuteľnostiam.... Teraz sme sa však na túto komplexnú a širokú tému pozreli z iného uhla, a to z pohľadu dane z pridanej hodnoty. Tá dokáže pri nehnuteľnostiach v niektorých prípadoch vyvolať veľa diskusií a debát. Preto sme sa rozhodli priblížiť vám základy DPH pri nehnuteľnostiach a premietnuť ich do konkrétnych príkladov, ktoré, veríme, pomôžu v určitej miere každému z vás.

V danej epizóde sa dozviete, kedy má zdaniteľná osoba nárok na odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti a kto sa vlastne považuje za zdaniteľnú osobu, kedy sa môže predávajúci rozhodnúť, či predaj nehnuteľnosti zdaniť alebo oslobodiť? Zároveň sa dozviete čo je to koeficient DPH a kedy sa pri príjmoch súvisiacich s nehnuteľnosťou uplatňuje a ďalšie aspekty DPH pri nehnuteľnostiach.

Dopočutia!

Moderátor:
Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

Ctení hostia:
Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.
Ing. Zuzana Sidorová - daňová poradkyňa a odborníčka na transferovú dokumentáciu

Jun 10, 202232:08
# 7 Nehnuteľnosti a dane
May 10, 202225:25
# 6 Čísla roku 2021

# 6 Čísla roku 2021

Čísla, čísla, samé čísla... a aby toho nebolo málo, čísla, ktoré sa každý rok menia. Pre šiestu epizódu podcastu caffé epercento sme si zvolili obľúbenú tému – Čísla roku 2021. Veríme, že vám daná epizóda zhrnie všetky potrebné čísla za rok 2021, ktoré potrebujete k daňovým priznaniam a bude tak slúžiť ako príjemná pomôcka, ktorá je po ruke v každej situácii. 😉

Dozviete sa, aké čísla ovplyvnili náš príjem zo závislej činnosti, z podnikania a inej činnosti v roku 2021, na akú výšku nezdaniteľnej položky máme nárok, akú výšku dane sme zaplatili, zaplatíme do konca marca, júna alebo septembra 2022 a mnoho iného.

Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

Ctený hosť: Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.

Dopočutia a pevné nervy k daňovým priznaniam!

Feb 14, 202223:17
# 5 Vianočný špeciál – O čom sa účtovníci a daňoví poradcovia rozprávajú pri káve

# 5 Vianočný špeciál – O čom sa účtovníci a daňoví poradcovia rozprávajú pri káve

Nakoľko je čas adventu - čas radosti a pohodovej nálady, rozhodli sme sa, že v tejto špeciálnej epizóde na vás nebudeme chrliť žiadne paragrafy, ale prinesieme vám trochu zábavy.

Práca účtovníkov, či daňových poradcov sa mnohým môže zdať ako nudná a stereotypná. Špeciálnou epizódou vám ukážeme, že tomu tak ani zďaleka nie je. Dôkazom sú vtipné situácie prežité počas daňových a iných kontrol. O niekoľko takýchto situácii sa s vami podelíme, aby vám priniesli minimálne taký úsmev na tvári ako nám.

Veľmi sme sa pri natáčaní danej epizódy zabavili a veríme, že sa zabavíte aj vy pri jej počúvaní.

Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

Ctení hostia: Ing. Lucia Jeleníková - daňová poradkyňa a účtovníčka s dlhoročnou praxou

                    Ing. Zuzana Sidorová - daňová poradkyňa a odborníčka na transferovú dokumentáciu

Prajeme vám krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka 🎄🥂

Dopočutia v novom roku!

Dec 13, 202119:59
# 4 Právnické osoby – kto sú to právnické osoby, registrácia, právnická osoba ako zamestnávateľ, povinnosť registrácie na DPH, zdaňovacie obdobie, transferové oceňovanie

# 4 Právnické osoby – kto sú to právnické osoby, registrácia, právnická osoba ako zamestnávateľ, povinnosť registrácie na DPH, zdaňovacie obdobie, transferové oceňovanie

Uvažujete nad založením sročky, prípadne obdobnej obchodnej spoločnosti? Neviete však, ako na to, prípadne čo všetko je s takýmto krokom spojené? Pre vás, ale aj pre ostatných, ktorí sa chcú zdokonaliť v danej téme, sme pripravili ďalšiu, už štvrtú epizódu podcastov Caffé ePercento na tému Právnické osoby. 

Právnická osoba je subjektom s mnohými výhodami a preto je pre začínajúcich podnikateľov veľmi lákavou formou podnikania. Avšak, pred jej založením je nevyhnutné sa oboznámiť aspoň so základnými pojmami. Preto sme sa, spoločne so Zuzkou Sidorovou, rozhodli v danej epizóde priniesť stručný prehľad z oblasti právnických osôb. Dozviete sa definíciu právnických osôb, čo tvorí ich príjem a čo predstavuje náklad, aké je zdaňovacie obdobie a kedy sa registrovať na DPH. 

Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

Ctený hosť: Ing. Zuzana Sidorová - daňová poradkyňa a odborníčka na daň z príjmov a transferové oceňovanie

Dopočutia!

Oct 26, 202116:44
# 3 Majetok v podnikaní - čo tvorí obchodný majetok, odpisovanie, využívanie, zostatková cena, predaj, vyradenie

# 3 Majetok v podnikaní - čo tvorí obchodný majetok, odpisovanie, využívanie, zostatková cena, predaj, vyradenie

Caffé ePercento prináša svoju tretiu epizódu na tému Majetok v podnikaní. Majetok ako pojem je každému známy, avšak z pohľadu daní a účtovníctva fyzických a právnických osôb je to oblasť s mnohými úskaliami a špecifikami, ktoré môžu potrápiť aj skúseného účtovníka. 

Preto sme sa rozhodli v danej epizóde priniesť stručný prehľad z oblasti majetku v podnikaní. Dozviete sa, čo všetko tvorí obchodný majetok, čo to znamená odpisovanie a aké formy odpisovania majetku je možné uplatňovať. Venujeme sa aj predaju majetku a jeho vyradeniu z podnikania, či zostatkovej cene. 

Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

Ctený hosť: Ing. Lucka Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.

Dopočutia!

Oct 01, 202120:15
# 2 Príjem z prenájmu nehnuteľnosti – povinnosti, možnosti, registrácia, výhody, nevýhody, BSM, podielové spoluvlastníctvo

# 2 Príjem z prenájmu nehnuteľnosti – povinnosti, možnosti, registrácia, výhody, nevýhody, BSM, podielové spoluvlastníctvo

Druhá epizóda podcastu Caffé epercento prináša priblíženie problematiky príjmov z prenájmu nehnuteľnosti  - aké povinnosti vyplývajú osobe s takýmito príjmami z pohľadu daní? Aké sú možnosti, výhody a nevýhody? Ako prebieha registrácia? Odpovede na dané otázky vám opäť prinášame formou rozhovoru s Ing. Luckou Jeleníkovou, ktorá nás znova poctila svojou návštevou. 

Príjmy z prenájmu patria medzi najbežnejšie pasívne príjmy, či už fyzických, alebo právnických osôb. Nečudo.. každý z nás by určite siahol po možnosti si privyrobiť, keby k tomu mal všetko potrebné. Predstavte si, a možno sa v podobnej situácii práve nachádzate, že určitým spôsobom nadobudnete byt, ktorý však neplánujete využívať. Čo s ním? Jednoducho ho prenajmete a vám tak budú mesačne plynúť dohodnuté peniažky. Čo je s tým však spojené? V akej pozícii ste voči daňovému úradu? Aké máte povinnosti a na čo si dávať pozor? To všetko sa dozviete v danej epizóde. 

Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/

Ctený hosť: Ing. Lucia Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.

Tak dopočutia, priatelia! 

Aug 27, 202118:32
# 1 SZČO – povinnosti, možnosti, registrácia, výhody, nevýhody

# 1 SZČO – povinnosti, možnosti, registrácia, výhody, nevýhody

V prvej epizóde podcastu Caffé ePercento sa spoločne s odborníčkou Ing. Luckou Jeleníkovou porozprávame na veľmi bežnú tému, týkajúcu sa samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Takáto forma podnikania je v podnikateľskom prostredí na Slovensku veľmi populárna. Mnoho ľudí, či už hneď po skončení štúdia, alebo kedykoľvek v priebehu ich profesionálneho vývoja siahne po tejto forme podnikania a je si tak "vlastným pánom". 

Rozmýšľate nad založením si živnosti a neviete, kde začať? Zakladáte si živnosť práve teraz? Alebo ste len zvedavý, čo všetko sa skrýva pod danou témou? Vypočujte si našu prvú epizódu na túto tému a dozviete sa o povinnostiach SZČO, možnostiach, registrácii, výhodách a nevýhodách tejto formy podnikania. 

Moderátor: Mgr. Renáta Bederková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti PERCENTO s.r.o., zakladateľka systému epercento https://epercento.sk/ 

Hosť: Ing. Lucia Jeleníková - daňová poradkyňa, majiteľka spoločnosti In-tax, s.r.o.

Jun 29, 202125:43
Úvod - o čom je Caffé epercento

Úvod - o čom je Caffé epercento

V úvodnej epizóde sa dozviete základné informácie. 


Vitajte a veríme, že vám tento podcast prinesie veľa nového.


Renáta Bederková

www.epercento.sk

Jun 24, 202102:35