Skip to main content
Spotify for Podcasters
Fatta forskning

Fatta forskning

By Fatta forskning

En podcast om forskningen som bedrivs inom hälsa- och vård i region Skåne Nordväst. Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? En podcast för alla som är intresserade av eller vill lära sig mer om hur forskning går till. I varje avsnitt möter du en forskare som berättar om sitt område. Podden görs med stöd av Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg.
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Trailer Fatta forskning

Fatta forskningJun 21, 2022

00:00
00:56
Hysterektomi
Oct 16, 202332:45
Sjukvårdens klimatavtryck
Sep 01, 202332:33
Autism hos vuxna
Jun 06, 202343:58
Lewy body demens
May 16, 202342:37
Hur är det att vara patient i en forskningsstudie?
Apr 06, 202332:26
Ny uppfinning - en symaskin för bukkirurgi
Jan 18, 202332:33
Antibiotikaresistens och bakterier
Jan 04, 202333:17
Ny uppfinning ska minska infektioner vid prostataundersökningar
Dec 21, 202234:50
Registerforskning om tjocktarmscancer på IVA
Nov 30, 202231:03
D-vitamin och bröstcancer

D-vitamin och bröstcancer

Linnea Huss är bröst- och melanomkirurg på Helsingborgs lasarett. Idag jobbar hon främst med bröstcancerkirurgi. Linnea forskar också om bröstcancer och har skrivit sin doktorsavhandling om D-vitamin och bröstcancer. I poddavsnittet berättar hon mer om sin avhandling och den forskning hon håller på med just nu som bland annat handlar om individualiserad behandling av bröstcancer. Vad har forskningen tidigare visat kring D-vitamin och bröstcancer? Vad kom hon fram till i sin avhandling? Hur har forskningen påverkat hur man idag behandlar bröstcancerpatienter och hur kommer det se ut i framtiden om Linnea får framtidsspana?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

Oct 26, 202236:40
HLR, förmaksflimmer och individanpassad vård
Sep 28, 202236:19
Havandeskapsförgiftning
Sep 14, 202228:37
Sfinkterskador vid förlossning
Aug 31, 202235:47
Knäsmärta och knäartros
Aug 17, 202238:32
Njursten
Aug 03, 202231:49
Ruptur i rotatorkuffen

Ruptur i rotatorkuffen

I det här avsnittet träffar vi Knut Aagard som är ortoped och har disputerat vid Lunds universitet. Han har forskat om rotatorkuffen och trauma i axeln, där patienten får en skada. Knut har i sin forskning tittat på hur vanlig denna skada är och huruvida patienterna blir bra av operation om skadan upptäcks tidigt. Vad blir då resultatet? Kommer alla att läka och hur ser riskfaktorerna ut för de som inte blir bra?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

Jul 20, 202242:10
Karpaltunnelsyndrom och diabetes

Karpaltunnelsyndrom och diabetes

I det här avsnittet träffar du Malin Zimmerman som är ortoped. Malin arbetar på handkirurgen och har gjort en avhandling om karpaltunnelsyndrom. Nu forskar hon på de komplikationer diabetes medför i handen. I en vanlig population har runt tre till fyra procent karpaltunnelsyndrom. Men 15 procent av alla som har karpaltunnelsyndrom har diabetes. Många blir bra efter operation, men på gruppnivå kan man se att de som har diabetes inte blir lika bra efteråt som de som inte har diabetes. Hur kan vi hjälpa dem bättre i framtiden? En spännande upptäckt som Malin gjort i sin forskning är karpaltunnelsyndrom och problem med armbågar i relation till socioekonomiska faktorer. Är det vanligare med karpaltunnelsyndrom hos utsatta grupper? Vad kan det bero på?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

Jul 06, 202232:15
Behandling av sepsis på IVA

Behandling av sepsis på IVA

I det här avsnittet berättar forskaren Peter Bentzer om en studie kring vätskebehandling av sepsis - blodförgiftning - på intensivvårdsavdelning. Vad är sepsis för något och vilka drabbas av det? Hur behandlas det vanligtvis? Vad undersöker man i studien och vad hoppas man komma fram till?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

Jun 21, 202234:41
Vad är forskning med Dr Mellberg

Vad är forskning med Dr Mellberg

I första avsnittet av Fatta forskning berättar Caroline Mellberg, verksamhetschef för forskning, utbildning och utveckling på Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus, om varför den här podden behövs. Varför är forskning viktigt? Hur påverkar forskningen som bedrivs patienterna? Vad betyder några vanlig begrepp och uttryck som ofta hörs i samband med forskning såsom vetenskapligt förhållningssätt, evidens, systematisk översikt, samband, orsak och kausalitet? Och hur ska man tolka alarmerande löpsedlar om dolda folksjukdomar?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

Jun 21, 202234:24
Trailer Fatta forskning

Trailer Fatta forskning

Välkommen till podden Fatta forskning! I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som bedrivs inom hälsa- och vård i region Skåne nordväst. Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsspana med oss om vart vår forskning tar oss om tio eller tjugo eller kanske hundra år. Och förhoppningsvis lära dig mer om hur forskning går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Podden görs med stöd av Stig och Ragna Gorthons stiftelse och programledare är Clara Fröberg.

Jun 21, 202200:56