Skip to main content
Spotify for Podcasters
Fremtidens kommuner

Fremtidens kommuner

By Fremtidens kommuner

Om innovasjon i kommuner. Podkasten er et samarbeid mellom Fremtidens kommuner, INNOFF og NORCE.
Les mer om Fremtidens kommuner på www.fremtidenskommuner.no
Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

#6 Om å invitere bredt og slippe kontrollen i planarbeidet

Fremtidens kommunerMay 25, 2023

00:00
40:57
#6 Om å invitere bredt og slippe kontrollen i planarbeidet
May 25, 202340:57
#5 Om barnefattigdom og nye mønstre
May 18, 202331:27
#4 Om integrering av arbeidsinnvandrere for å beholde og rekruttere

#4 Om integrering av arbeidsinnvandrere for å beholde og rekruttere

Sammen med Arnfinn H. Midtbøen (UiO) og Øyvind Såtvedt (Osloregionen IPR) snakker vi om hvorfor vi må jobbe med å tiltrekke oss arbeidskraft fra andre land, men også hvordan vi i kommunen må jobbe for å integrere nye innflyttere i våre lokalsamfunn. I kommunene må vi behandle disse arbeidsmigrantene godt, og det trengs bedre rekrutteringsprosesser og støtte for å hjelpe dem inn i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.
May 11, 202335:24
#3 Om barnehager som også skaper felleskap for foreldrene

#3 Om barnehager som også skaper felleskap for foreldrene

Sammen med Dina von Heimburg (NTNU) og Susanne Vollan (forelder og medforsker) snakker vi om design av barnhager for voksne. Kan det være et sted som bygger mangfoldighet, lek, kreativitet og fellesskap også for foreldrene? Kan barnehagen løse et større samfunnsoppdrag, gi en utvide følelsen av familie og bygge et inkluderende fellesskap som strekker seg utover barna. Kanskje har mange offentlig tjenester blitt for snevre i sin rolleforståelse og sitt samfunnsoppdrag?

May 04, 202332:40
#2 Om unge uføre som «ferdig avklart». Skal de ikke hjelpes inn i arbeidslivet?

#2 Om unge uføre som «ferdig avklart». Skal de ikke hjelpes inn i arbeidslivet?

Sammen med Idun Høydalsvik fra #Syktbrajobb i NAV Bergen og Tonje Fyhn i Norce Research snakker vi om unge voksne utenfor arbeidslivet. Hvorfor er det slik at unge uføre blir gitt opp og aldri skal inn i arbeidslivet igjen? Er de virkelig "ferdig avklart"? #Syktbrajobb har bevist at det er en logisk brist her, og at endringer i det offentlige tjenestetilbudet vil gi mange et bedre liv og kanskje bidra med arbeidskraft som trengs over hele landet.
Apr 26, 202332:07
#1 Om kommunal kollaps og behovet for innovasjon
Apr 19, 202329:49
Hvorfor skal forskern og byråkraten lage podkast?
Apr 18, 202301:24