Skip to main content
Spotify for Podcasters
Frokostkaffen med Christian Lomsdalen

Frokostkaffen med Christian Lomsdalen

By Christian Lomsdalen

Frokostkaffen er en samtaleserie hvor Christian Lomsdalen, leder for Human-Etisk Forbund, drikker kaffe og har en samtale med en eller flere personer om et tema som er interessant som humanist og religionsforsker. Samtalen gjennomføres live på Facebook, men blir gjort om til en podkast i ettertid. Tanken er at samtalene varer i opptil 30 minutter og kommer ut en gang i mellom i løpet av året.

Les mer om Human-Etisk Forbund på human.no og besøk podkasten på frokostkaffen.no.
Available on
Apple Podcasts Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Torget i Athen

Frokostkaffen med Christian LomsdalenMar 30, 2023

00:00
25:58
Torget i Athen

Torget i Athen

Hva kan en sykehushumanist bidra med i sin yrkeshverdag? Hvordan kan denne rollen bidra inn i profesjonsfellesskapet som sykehuset er? Altså til kollegaene. I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Asbjørn Fretheim, sykehushumanist på St. Olavs hospital i Trondheim. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/131173599640839 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Mar 30, 202325:58
DiaPatos med Sturla Stålsett

DiaPatos med Sturla Stålsett

Hvordan er følelser relevant for tros- og livssynsmøter? Hvilket fokus og formål kan det ha? Kan dialogen bli for fornuftsorientert? I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Sturla Stålsett, professor på MF vitenskapelige høyskole. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/225550219890234 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Mar 23, 202320:46
 Endringer i livssynslandsskapet med Jens Kihl

Endringer i livssynslandsskapet med Jens Kihl

Hvem er minoriteter og hvem er majoriteter i det nye norske livssynslandskapet? Hva betyr det for hver enkelt av oss? Hva med mediene? Hva med for tros- og livssynssamfunnene? Hvordan kan det være dette med tap av privilegier for grupper som har vært vant til de lenge? Hvor mye trenger egentlig ikke-troende å kunne om trospraksiser? Hva må vi forstå? I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Jens Kihl, kulturredaktør i Bergens Tidende. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/580315327330536 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Mar 16, 202328:08
Anine Kierulf om ytringsfrihet, bokbrenning, og blasfemi

Anine Kierulf om ytringsfrihet, bokbrenning, og blasfemi

Hvor går grensene for ytringsfrihet? Hvordan kan vi forstå handlinger som ytringer sett opp i mot verbale ytringer? Hvordan kan vi tenke rundt bokbrenning som ytringsform slik vi ser det tidvis i dag?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/6548675948493253 Stortingsdebatten som refereres finnes her og det er Odd Einar Dørum som kommer med utsagnet som siteres i episoden: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Odelstinget/2008-2009/090528/1/ - og Dørums uttalelse er på tidspunktet 19:04:46 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Feb 23, 202324:48
Terje Eid-Hviding og hvilken innflytelse vi har på egen begravelse

Terje Eid-Hviding og hvilken innflytelse vi har på egen begravelse

Hvordan kan man på en god måte formidle til de etterlatte hvordan begravelsen skal være og hva som skal skje med kroppen etter døden? Er det vanlig å bry seg nevneverdig om dette? Hva er viktig for folk Fonus begravelsesbyrå har laget tjenesten Mitt farvel og dette er en del av tema for denne frokostkaffen. I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Terje Eid-Hviding, daglig leder ved Fonus Begravelsesbyrå. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/982611689775527 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Feb 16, 202320:40
Hjelpeapparatet, sosial kontroll, og lukkede religiøse samfunn

Hjelpeapparatet, sosial kontroll, og lukkede religiøse samfunn

Hvordan møte mennesker som forlater religiøse samfunn med ulik grad av sosial kontroll? Hva kan hjelpeapparatet om dette og hva trenger de å vite? Hjelpeapparatet etterlyser kunnskap og veiledning da det er mangel på kompetanse til å hjelpe mennesker som er i ferd med å forlate, eller har forlatt religiøse samfunn med ulik grad av sosial kontroll. Ann-Kristin Bondevik har sammen med Hjelpekilden vært med å lage en veileder for hjelpeapparatet med utgangspunkt i erfaringer utbrytere har gjort seg både når det kommer til vansker, hindringer og helsemessige konsekvenser, og når det kommer til møte med de som er ment å hjelpe. Som fastlege, Bup/Dps, politi, barnevern, krisesentre etc. I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Ann-Kristin Bondevik. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/1915549378792264/ Hjelpekilden: https://www.hjelpekilden.no/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Jan 26, 202329:34
Norsk jul - en mangfoldig virkelighet

Norsk jul - en mangfoldig virkelighet

Hvordan feires jul i Norge? Hva inneholder julen? Hva sier symbolene og tradisjonene? Hvordan kan julen feires, markeres, eller gås forbi? Er det noen som "eier" julen? Disse spørsmålene kan ha mange forskjellige svar, alt etter som hvem den stilles til. Det som er sikkert at en dyptgående samtale om julen vil berøre historie og teologi, livssyn og tradisjon, men også identitet og mangfold. I det flerreligiøse Norge feires og markeres jul på forskjellige vis, med mangfoldige fortellinger om hvorfor nettopp slik feirer eller markeres høytiden. Første søndag i advent snakket muslimen, humanisten, og den kristne sammen om det som er en av de største markeringene gjennom året i Norge. I samtalen utforsket Elisabeth Thorsen, Christian Lomsdalen og Amina Sijecic Sleimovic sammen denne tradisjonen.  Dette skjedde på Litteraturhuset i Oslo foran publikum. Samtalen er tilgjengelig som video på YouTube. Den finner du her: https://youtu.be/YL-v-1LD8sI Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Dec 08, 202201:38:39
Identitet og trygghet

Identitet og trygghet

Hva betyr det for en å kunne være trygg som den man er? Hvordan er det for en å skulle etablere trygghet etter et angrep slik vi så 25. juni? Hvordan kan trygghetsfølelsen ha endret seg etter dette angrepet.  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Emma Skjølberg. Hun er er studenthumanist i Trondheim. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/665334985191037 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Dec 01, 202223:18
Rania Al-Nahi om muslimsk samtalepraksis på sykehus

Rania Al-Nahi om muslimsk samtalepraksis på sykehus

Hva vil det si å være en muslimsk samtalepartner på sykehus? Hva er en muslimsk omsorgspraksis? Kan en kvinne være en slik samtalepartner? Må det ikke være en imam? Hvordan gikk dette til?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Rania Al-Nahi, ny muslimsk samtalepartner på AHUS og aktiv i Hikmah-huset. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/2057710737747350 Ranias masteroppgave: https://www.duo.uio.no/handle/10852/95644 Vårt Lands leder om muslimsk samtalepraksis: https://www.vl.no/meninger/leder/2022/07/06/imamer-og-sjelesorg/ Klassekampens artikkel om Ranias oppgave og temaet: https://klassekampen.no/utgave/2022-07-04/imam-avviste-kvinne-i-sorg Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Nov 10, 202223:39
Jan Frode Nilsen om Jehovas vitner, frafall og statsstøtte

Jan Frode Nilsen om Jehovas vitner, frafall og statsstøtte

Hvordan er det å forlate Jehovas vitner og hva inenbærer det å være en frafallen? Hva betyr det sosialt? Hvorfor er det slik at Jehovas vitner nå ikke får utbetalt statstilskudd som tros- og livssynssamfunn?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Jan Frode Nilsen, tidligere medlem i Jehovas Vitner, en stemme som har satt søkelys på de problematiske sidene ved trossamfunnet de siste årene. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/563066058915392/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Oct 27, 202225:51
NRK, forkynnelse, og prinsipper

NRK, forkynnelse, og prinsipper

Hvordan skal vi forstå forkynnelsen i NRK og hvilke prinsipper utfordrer den forkynnelsen vi ser i NRK? Hvordan har NRK forstått dette historisk?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med  professor emeritus Knut Lundby fra Universitetet i Oslo. Han var en av innlederne når Kringkastingsrådet i NRK diskuterte religionens plass i NRK. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook. Den finner du her: https://www.facebook.com/events/639235807820558/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Oct 06, 202222:53
Anerkjennelse av humanistiske livssyn

Anerkjennelse av humanistiske livssyn

Hvordan står det til med humanismen i ulike land i Europa? Hva er forskjellene i ulike land og hvilke utslag gir det? Hvordan ser humanismen ut i Belgia?  I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Yvan Dheur Vrijghem. Han er er International Affairs and Knowledge Management hos deMens.nu som er den flamskspråklige humanistiske organisasjonen i Belgia. Samtalen er tilgjengelig som video på Facebook Bildet er tatt av Benjamin Brolet: https://benjaminbrolet.com/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Sep 22, 202218:58
Den nye borgbiskopen om livssynsmangfoldet

Den nye borgbiskopen om livssynsmangfoldet

Hvordan er det å være en ny biskop i dag og av i dag? Hvordan ser rollene ut for Den norske kirke og biskopene i årene fremover? Hvordan livssynsmangfoldet ser ut fra den rollen. I dette frokostkaffemøtet har Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, en samtale med Kari Mangrud Alvsvåg. Hun er ny biskop i Borg bispedømme. Du kan se samtalen her: https://www.facebook.com/events/2286701248164913 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Sep 08, 202224:37
Andreas Østhus om det å lage livssynsstatistikk

Andreas Østhus om det å lage livssynsstatistikk

Hvordan jobber man med livssynsstatistikk og hvilke valg og tanker gjør man seg som en del av dette? Hvordan ser livssyns-Norge ut fra SSB sin side. I dette frokostkaffemøtet snakket Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, med Andreas Østhus. Han er er statistikkansvarlig for statistikkene «Den norske kirke» og «Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske Kyrkje». Du kan se samtalen her: https://www.facebook.com/events/2308788925941041 SSB om religion: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/faktaside/religion SSB om Den norske kirke: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/religion-og-livssyn/statistikk/den-norske-kirke SSB om oss andre: https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/religion-og-livssyn/statistikk/trus-og-livssynssamfunn-utanfor-den-norske-kyrkja Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Sep 01, 202223:11
Humanismen før, nå, og fremover

Humanismen før, nå, og fremover

Hvordan ser den norske humanismen ut? Hvor går den og hvor har den vært? Hva tenker HEF-veteran Jens Brun-Pedersen om veien fremover for Human-Etisk Forbund? I sesongavslutningen for Frokostkaffen vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Jens Brun-Pedersen. Han er nå pensjonist, men var frem til det pressesjef i Human-Etisk Forbund.  Opptaket er gjort før angrepet i Oslo 25.02.2022. Du kan se samtalen her: https://www.facebook.com/events/737787577458600 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Jun 30, 202235:31
FK09: Andrew Copson om vekst og fremgang for humanistbevegelsen i verden

FK09: Andrew Copson om vekst og fremgang for humanistbevegelsen i verden

Hvordan ser landskapet ut for humanistbevegelsen ut i Norge, England, og resten av verden? Hvilke saker er viktige og hvordan jobber ulike humgnistorganisasjoner som livssynssamfunn? Hvorfor har Humanists UK og Humanists International tatt et standpunkt knyttet til aktiv dødshjelp mens Human-Etisk Forbund ikke har gjort det? I denne Frokostkaffen vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Andrew Copson som er leder for Humanists International. Han er også generalsekretær for Humanists UK. Vi prøver å se på de positive sidene ved humanistbevegelsen når vi møttes for Humanists Internationals generalforsamling i Skottland i pinsehelgen.  Humanists International: https://humanists.international/ Humanists UK: https://humanists.uk/ Du kan se samtalen her: Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Jun 08, 202221:17
FK08: Livssynsmangfoldet og det livssynsåpne samfunn

FK08: Livssynsmangfoldet og det livssynsåpne samfunn

Hvordan ser det norske livssynsmangfoldet ut? Hva ligger egentlig i det livssynsåpne samfunnet? Forstår vi det egentlig på samme måte? I denne Frokostkaffen vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Sturla Stålsett Han er professor ved MF vitenskapelige høyskole og ledet i sin tid Stålsett-utvalget som la frem NOU 2013:1 om det livssynsåpne samfunnet. Sturla har senere gitt ut bok om samme tema med det siste (korte) tiåret som en linse for å se nettopp på begrepet og hva som ligger i det i dag. NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn Bok: Det livssynsåpne samfunn Du kan se samtalen her: https://fb.me/e/1EKhLrlbQ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Jun 01, 202232:28
FK07: Studenthumanisten om kjærlighet og vennskap

FK07: Studenthumanisten om kjærlighet og vennskap

Hva er det som opptar studentene og unge voksne i dag? Hva er det som de tar kontakt med studenthumanisten om? Hva tenker de om kjærlighet, vennskap, og relasjoner? I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Else Werring. Hun er studenthumanist i Oslo for Human-Etisk Forbund. Du kan se samtalen her: https://www.facebook.com/events/635111514454263 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
May 05, 202226:31
FK06: Tett på krigens konsekvenser

FK06: Tett på krigens konsekvenser

Krigen i Ukraina har forandret situasjonen i Europa dramatisk og har skapt en flyktningsituasjon det er lenge siden vi har sett maken til. I Norge har det nå kommet en stor mengde flyktninger, men majoriteten kommer naturlig nok til nabolandene. I denne utgaven av Frokostkaffen skal Nina Sankari, nestleder i den polske humanistorganisasjonen Kazimierz Lyszczynski Foundation, snakke med leder av Human-Etisk forbund Christian Lomsdalen om situasjonen de står i. Etter at krigen brøt ut, har de organisert husly, mat og omsorg for sine ukrainske naboer på flukt. Nettsiden til Kazimierz Lyszczynski Foundation: https://lyszczynski.com.pl/ Informasjon om Humanists Across Borders: https://lyszczynski.com.pl/index.php/en/2022/03/01/humanists-across-borders-for-ukraine/  Human-Etisk Forbund har støttet arbeidet til våre polske kolleger med 100.000 kr. Ønsker du også å bidra? Vipps valgfritt beløp til 2377, merk med Ukraina. Du kan se samtalen her: https://www.facebook.com/events/397610372201542/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Apr 08, 202248:08
FK05: Livssyns-Norge fra en skeiv synsvinkel

FK05: Livssyns-Norge fra en skeiv synsvinkel

Hvordan ser det norske livssynsmangfoldet ut og endringene i det hvis vi ser det fra Foreningens FRIs perspektiv? Det er 50 år siden det ble lovliggjort for menn å ha sex med menn i Norge, hva har det betydd? Har dette endret livssyns-Norge? I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Inge Alexander Gjestvang. Han er leder for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.  Du kan se samtalen her: https://www.facebook.com/events/508238304065606 Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Mar 30, 202228:32
FK04: Menneskerettigheter i dag

FK04: Menneskerettigheter i dag

Hvordan er forholdene for menneskerettigheter i verden i dag? Hvilke situasjoner bør vi være obs på og hvilke problemstillinger ser vi? I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Jostein Kobbeltvedt. Han er daglig leder ved Raftostiftelsen. Raftostiftelsen arbeider for å fremme menneskerettigheter gjennom Raftoprisen, styrke menneskerettighetsforsvareres arbeid og undervise i demokrati og menneskerettigheter. Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Mar 16, 202228:48
Bonusepisode 1: Hva betyr det å ha et religiøst og et ikke-religiøst livssyn i dagens samfunn?

Bonusepisode 1: Hva betyr det å ha et religiøst og et ikke-religiøst livssyn i dagens samfunn?

Hva betyr det egentlig for oss som troende og ikke-troende å ha et livssyn? I januar arrangerte Human-Etisk Forbund Hordaland og Norges Kristelige Studentforbund et arrangement for å snakke om dette på Litteraturhuset i Bergen. I panelet satt jeg og Norges kristelige studentforbunds leder, EIlif Tanberg.  Opptaket er kuttet av før det kommer spørsmål fra salen, siden de ikke var informert om opptaket. Om dere er interessert i å lese mer om Norges Kristelige Studentforbund finner dere dem her: https://forbundet.no/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Mar 09, 202239:28
FK03: Reisende i vigsel og gravferd

FK03: Reisende i vigsel og gravferd

Hvordan er det å være vigsler og gravferdstaler i Human-Etisk Forbund, og hva opplever man når man har dette vervet? Hva tenker man på når man skal møte brudeparet for første gang eller man skal bistå noen når noen har død? I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Erik Andal Hofsten. Han er regionlagsleder i Human-Etisk Forbund Telemark og er både vigsler og gravferdstaler. Vi tar en prat om denne viktige siden ved Human-Etisk Forbunds møte med medlemmer og omverdenen Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Mar 02, 202225:20
FK02: Sykehushumanisten

FK02: Sykehushumanisten

Hvordan er det å være sykehumanist? Hva gjør man egentlig i jobben? Hvordan er møtet med pasientene og familiene? Hvilke eksistensielle spørsmål lurer? I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Emil Faugli. Han er ny sykehushumanist på Universitetssykehuset i Nord-Norge, og vi snakker sammen om den jobben han er i gang med der. Du finner et intervju med Emil her: https://www.pingvinavisa.no/tett-pa-livet-sykehushumanisten-er-pa-plass/ Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Feb 23, 202224:24
FK01: Livssynsfrihet, homofili og Finland

FK01: Livssynsfrihet, homofili og Finland

Hvor går grensene for livssynsfrihet og ytringsfrihet, og hva kan man egentlig kalle ulike befolkningsgrupper? Hva kan forsvares innenfor rammen av begrepet "klasssisk kristen lære"? Den finske politikeren Päivi Räsänen står i disse dager tiltalt for sine uttalelser om homofili og har fått mye oppmerksomhet i den kristne dagspressen. Det har vært mange støtteerklæringer i de samme avisene, men står egentlig Räsänen for en klassisk kristen lære? I et leserinnlegg har Jon Romuld Håversen kritisert nettopp fremstillingen og forsvaret av Räsänen. Håversen er Masterstudent i systematisk teologi, MF Vitenskapelige høyskole, og apologet for Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag). Leserinnlegget i Vårt Land finner du her: https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2022/01/29/rasanen-star-ikke-for-klassisk-kristen-laere/ I dette frokostkaffemøtet vil Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, ha en samtale med Jon Romuld Håversen med utgangspunktet i leserinnlegget. Du kan lese mer om Human-Etisk Forbund her: https://human.no Du finner andre podkaster fra Human-Etisk Forbund her: https://www.human.no/podkast Besøk Christian på Facebook her: https://www.facebook.com/humanistchristian Besøk Human-Etisk Forbud på Facebook her: https://www.facebook.com/HumanEtiskForbund Finn flere podkaster fra Frokostkaffen her: http://frokostkaffen.no
Feb 16, 202229:13