Skip to main content
Spotify for Podcasters
FASTFUD

FASTFUD

By Fakulta umění a designu UJEP

Chutná a vyvážená porce rozhovorů s osobnostmi Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Jste hladoví po informacích ze světa umění a designu? Máme pro Vás pestré menu rozhovorů s mnoha osobnostmi z Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. FASTFUD je nová platforma pro všechny, které honí mlsná a rádi by ochutnali informace o aktuálním dění na umělecké scéně naší fakulty.
Available on
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

ATELIÉR PRODUKTOVÝ DESIGN / Jan Čapek & Jiří Bartoš

FASTFUDMay 16, 2023

00:00
51:10
ATELIÉR PRODUKTOVÝ DESIGN / Jan Čapek & Jiří Bartoš

ATELIÉR PRODUKTOVÝ DESIGN / Jan Čapek & Jiří Bartoš

Náš třináctý díl podcastu přináší rozhovor s ateliérem Produktový design. Dozvíte se kolik podob může mít design podle Jana Čapka, asistenta Jiřího Bartoše a jejich studentů. Zjistíte, jak moc je důležitá trpělivost, touha a energie pro dokončení produktu, který může vznikat i několik let. Náš podcast je tentokrát nejen o tom, že design je nástroj evoluce, ale také o tom, že dobrý design stojí na pevných základech znalosti historie a schopnosti designéra nabídnout osobitá a krásná řešení s pomocí, často i standardních a tradičních technologií. Jste zvědaví jaký pohled na design mají také současní studenti a studentky tohoto ateliéru? Tak dejte play a užijte si atmosféru kolektivu lidí, kteří myslí v souvislostech, tvarech, detailech a jejich tvůrčí cestu definuje nový produkt. Přejeme vám dobrou chuť z poslechu našich FASTFUD podcastů.

May 16, 202351:10
ATELIÉR GRAFICKÝ DESIGN l / Adam Uchytil & Marek Fanta

ATELIÉR GRAFICKÝ DESIGN l / Adam Uchytil & Marek Fanta

Náš dvanáctý díl podcastu vás tentokrát uvede do světa grafického designu. Naše pozvání do studia přijal Adam Uchytil, který již více než rok vede ateliér Grafický design l společně s odborným asistentem Markem Fantou. V jejich ateliéru panuje kreativní prostředí (hub), kde se stírají role vedoucího a studenta. A nejen proto jsme k rozhovoru s Janem Čihákem přizvali také studentku Markétu Čisteckou a studenta Ondřeje Halaburku. Seznámíme vás s ateliérem, který mimo jiné prozkoumává budoucnost grafického designu ve vztahu k umělé inteligenci. Jejich výzkum možností vstupu AI do reálného světa jste měli možnost vidět na výstavě Zimní sklizeň, která shrnula klauzurní práce na FUD v zimním semestru. Jestli jste zvědaví, jaký je jejich pohled na grafický design, tak dejte play a užijte si atmosféru kolektivu lidí, kteří spoluvytváří vizualitu řady institucí, knih, výstav, snowboardů, časopisů a rozhodně mají k tématu současného grafického designu řadu inspirativních myšlenek.

Apr 11, 202347:43
ATELIÉR OBJEKT – PROSTOR – AKCE / Jiří Kovanda & Jiří Pitrmuc

ATELIÉR OBJEKT – PROSTOR – AKCE / Jiří Kovanda & Jiří Pitrmuc

Náš jedenáctý díl podcastu vás uvede do osobitého prostředí ateliéru Objekt – Prostor – Akce. Naše pozvání do studia přijal Jiří Kovanda, který vede tento ateliér společně s odborným asistentem Jiřím Pitrmucem. Do diskuze s Janem Čihákem se zapojili také studenti Elle Peterka a Michal Lukáč. Činnost ateliéru, který vede jeden z nejúspěšnějších českých autorů na zahraniční umělecké scéně i na mezinárodním trhu s uměním, je zaměřena především na tvorbu, která úzce souvisí s konkrétním prostředím, ve kterém vzniká a ve kterém je prezentována. Zajímá-li vás, co vše si pod těmito pojmy představit nebo jak to vidí Jiří Kovanda či jeho nový asistent, tak dejte play. Jejich pohled na umění vám navíc doplní současní studenti tohoto ateliéru. Proto neváhejte a užijte si atmosféru kolektivu lidí, kteří často používají postupy, které mají blízko k akčnímu umění, performance, instalaci i objektu.

Mar 14, 202350:15
ATELIÉR INTERAKTIVNÍ MÉDIA / Pavel Kopřiva & Jan Prošek

ATELIÉR INTERAKTIVNÍ MÉDIA / Pavel Kopřiva & Jan Prošek

V našem desátém dílu vás Jan Čihák pozve do ateliéru Interaktivní média, který vede Pavel Kopřiva společně s asistentem Janem Proškem. Seznámíme vás s ateliérem, který si neklade hranice ve svých tématech. Angažované umění je pro ně výzva. Jsou aktivisty, kteří se neostýchají vystoupit z komfortní zóny klasické malby nebo sochy. Svojí angažovaností a interakcí často konfrontují človeka i obyčejnou hmotu. Analyzují Fake news i Deepfake a často se také zajímají o to, jak média ovlivňují člověka. Primárním tématem vedoucího ateliéru Pavla Kopřivy je hraniční bod dění, tedy hranice významu i oboru, který je předmětem zájmu umělce. Tento jejich specifický přístup a pohled na umění reflektují společně s Janem a studenty v akcích, mezi které patří jejich již legendární Předlická Kolejnička (běh Předlicemi) nebo ateliérová Poezie pod lampou. To vše a i více vás čeká v dílu, který je plnopolotučný jako nový druh mléka a dozajista bezbřehý jako Labe, která spojuje řeky a moře s Ústím. Věřte i nevěřte umělé inteligenci a dejte play.

Přejeme vám dobré chutnání při poslechu našich FASTFUD podcastů.

Feb 14, 202345:02
ERASMUS+ ANEB O STUDIU V ZAHRANIČÍ / ERASMUS+ ALIAS STUDY ABROAD

ERASMUS+ ANEB O STUDIU V ZAHRANIČÍ / ERASMUS+ ALIAS STUDY ABROAD

V našem devátém dílu již zdomácněl moderátor Jan Čihák, který přináší zajímavé česko-anglické vydání podcastu. Rozhodli jsme se posunout hranice našeho vysílání za Alpy a ještě mnohem dál, ačkoli jsme vařili a smažili opět v našem studiu na FUD. Usedli jsme k prostřenému stolu, který se prohýbá pokrmy nejen české, ale také portugalské, německé nebo bulharské kuchyně. Naše téma jsme zaměřili na studijní program Erasmus+ a shodli se na tom, že vyrazit na zkušenou do zahraničí má klíčový význam na studijní dráze každého studenta. Je to nezaměnitelná zkušenost, která může studentský život jedině obohatit. Na FUD byl tento program pro zahraniční stáže zaveden na konci 90. let (ještě v rámci Institutu výtvarné kultury). První smlouva byla uzavřena v roce 1999 s Polytechnickou univerzitou ve finské Kouvole. Jsme hrdí na to, že můžeme našim studentům již 23 let zprostředkovávat studium ve více jak 30 zemích na našich partnerských vysokých školách.

Přejeme vám dobré chutnání při poslechu našich FASTFUD podcastů!

----------

In our 9th episode you can meet our moderator Jan Čihák who brings interesting Czech-English podcast edition. We decided to push our limits of our broadcast beyond the Alps and even further, although we cooked and fried again in our studio at FAD. We sat down at a laid table full of Czech, Portuguese German and Bulgarian cuisine. We focused our topic on the Erasmus+ study programme and we all agreed that going on an experimental trip abroad has a crucial importance in the study path of every student. It is unmistakable experience that can only enrich a student's life. This study abroad programme was introduced at FAD in the late 1990s (at that time within Institute of Art Culture). The first agreement was concluded in 1999 with the Polytechnic University in a Finnish town Kouvula. We are proud of providing our students to study abroad in more than 30 countries at our partner universities for last 23 years.

Enjoy listening to our FASTFUD podcast!

Jan 10, 202358:46
FUD EMBASSY / Naše ambasáda v Praze

FUD EMBASSY / Naše ambasáda v Praze

Náš osmý díl FASTFUD podcastu je ve všech ohledech speciální. Zcela poprvé jsme se rozhodli pro natáčení mimo naše audiostudio a navíc se s vámi v tomto díle symbolicky loučí naše moderátorka Simona Patelisová, která byla v našem týmu od první chvíle jeho vzniku v roce 2021. Symbolickou moderátorskou taktovku ve tvaru vařečky předává nyní Simona Janu Čihákovi – studentovi magisterského navazujícího studia v ateliéru Sklo na naší Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Zimní speciál přináší po dlouhé pauze možnost nahlédnout do kuchyně projektu, který byl vlajkovou lodí naší fakulty od září do listopadu a nese název FUD Embassy. O co konkrétně jde a k čemu nám slouží takové místo, se dozvíte od týmu lidí, kteří jej vytvořili.

Od září do listopadu se na Malém náměstí na Starém Městě otevřela kulturní ambasáda FUD UJEP v Praze. Tento prostor je mostem, který vznikl s cílem spojit Ústí nad Labem a Prahu. FUD Embassy je multifunkční prostor a zval své návštěvníky na probíhající kulturní program s přednáškami Adama Štěcha, studentskými výstavami i konzultacemi našich ateliérů. FUD Embassy si kladl za cíl představit fakultu široké veřejnosti za hranicemi Ústeckého kraje, ale i zájemcům o studium.

Přejeme vám dobré chutnání při poslechu našich FASTFUD podcastů!

Dec 06, 202246:37
ATELIÉR ODĚVNÍ A TEXTILNÍ DESIGN / Jan C. Löbl & Hana Coufalová

ATELIÉR ODĚVNÍ A TEXTILNÍ DESIGN / Jan C. Löbl & Hana Coufalová

Letní speciální a pestré menu sedmého dílu FASTFUD podcastu představí hned 7 rozmanitých hostů z Ateliéru Oděvní a textilní design na Fakultě umění a designu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Naše nahrávací studio komorních rozměrů doslova praská ve švech, ale protože se bavíme s kolektivem, který rozumí módě, tak vše zvládnem během chvíle přestehovat, oentlovat, prošít všechna naše témata, vyprat, usušit i vyžehlit a to vše nejen proto, aby lidé kolem nás vypadali díky jejich imaginaci nádherně.

Můžete se těšit na rozhovor o studiu v tomto ateliéru s lidmi i o lidech, kteří v něm spolu vaří, šijí i diskutují. Představí se vám vedoucí Ateliéru Oděvní a textilní design Jan C. Löbl, odborná asistentka a ke všemu i jeho úspěšná absolventka Hana Coufalová a 5 jejich studentů, kteří nám představili své projekty a pohled na oděvní design.

Ilustrace / Adéla Rosenbergerová (ateliér Vizuální Design)Jul 24, 202251:57
KURÁTORSKÁ STUDIA / Michal Koleček & Adéla Machová

KURÁTORSKÁ STUDIA / Michal Koleček & Adéla Machová

FASTFUD podcast má pro vás v 6. díle připravené lahůdky z trochu jiné perspektivy. Nabízí kurátorské téma! V Ústí nad Labem se nachází několik galerijních prostorů a velmi významnou uměleckou institucí je zde právě Dům umění Ústí nad Labem. Jeho ředitel a kurátor Michal Koleček, přijal naše listopadové pozvání společně s odbornou asistentkou, provozní manažerkou i kurátorkou Galerie 2 Adélou Machovou. Spolu vám prozradí mnoho o nově zrekonstruované budově DUÚL, která proběhla v režii architektonického studia Mjölk. Zaměřili jsme se na výstavu ke znovuotevření – Narušená rovnováha Revisited. Na FUD UJEP jsou ke všemu mezi navazujícími magisterskými obory i Kurátorská studia, jejichž zakladatelem a garantem je právě profesor Koleček. O kulturní produkci a mnohem více si tak poslechnete v 6. díle FASTFUDu.

Jan 27, 202239:09
ATELIÉR APLIKOVANÉ FOTOGRAFIE / Jiří Thýn & Václav Kopecký

ATELIÉR APLIKOVANÉ FOTOGRAFIE / Jiří Thýn & Václav Kopecký

V pátém díle FASTFUD podcastu Vám naservírujeme chody zaměřené na téma, které jsme tu zatím ještě v našem pořadu nenabízeli. Dnešní lahůdky jsou totiž z odvětví fotografie. Na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem máme hned dva ateliéry zabývající se médiem fotografie. Dnes k nám do výdejního okénka zavítali konkrétně vedoucí ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie – Jiří Thýn a Václav Kopecký.

Ve vedení ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie na FUD UJEP působí Jiří Thýn s Václavem Kopeckým aktuálně rok. Nahlédneme pod pokličkou receptů, které se v tomto ateliéru již delší dobu utváří, ale budeme si povídat hlavně o těch, které čerstvě vznikly právě pod novým vedením. V neposlední řadě se blíže seznámíme s aktuálními a uznávanými umělci.

Oct 12, 202153:50
ATELIÉR SKLO / Marcel Mochal & Štěpán Smetana

ATELIÉR SKLO / Marcel Mochal & Štěpán Smetana

Po letní dovolené FASTFUD podcastu vám v novém prázdninovém menu naservírujeme chody zaměřené na Ateliér Sklo. Zveme vás do zákulisí příprav hned několika výstav, které jeho vedení chystá od června tohoto roku. Blíží se 23. ročník Designbloku, největší přehlídka designu ve střední Evropě. Pro naše hosty je tato výstava každým rokem důležitým milníkem v jejich profesi.

V našem FASTFUDu se tentokrát představí Marcel Mochal alias LLEV, který zároveň vede Ateliér Sklo. Druhým hostem je designér a architekt Štěpán Smetana, který již druhým rokem sekunduje jako asistent v ateliéru Sklo. Jeho práce můžete znát pod hlavičkou design studia Lexová & Smetana. Oba naši hosté budou letos na Designbloku vystavovat svoje nové produkty a zároveň stojí za historicky první samostatnou prezentací Ateliéru Sklo FUD UJEP, která nese název Desert Island a bude k vidění v klášteře Gabriel Loci v Openstudiu od 6. do 10. 10. 2021.

Sep 07, 202144:25
ATELIÉR VIZUALNÍ DESIGN / Pavel Frič & Michaela Labudová

ATELIÉR VIZUALNÍ DESIGN / Pavel Frič & Michaela Labudová

V prvním letním menu FASTFUD podcastu vám naservírujeme rozhovor s progresivním grafickým duem, tvořícím pod hlavičkou studia Monsters a zároveň působící na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako vedoucí ateliéru Vizuální design. Pozvání do výdejního okénka tentokrát přijali Michaela Labudová a Pavel Frič, kteří mají – mimo jiné své úspěchy – také čerstvě nominaci na Nejkrásnější knihu roku 2020 v kategorii Krásná literatura. Kniha Překročit hranice je tříletým projektem Činoherního studia v Ústí nad Labem. Jako delikatesa nechybí ani zmínka o výstavě, tentokrát exhibici Present Absence v Domě umění Ústí nad Labem. Ta se v pojetí umělkyně Michaely Labudové dotýká především tématu kritického designu.

Jul 06, 202150:20
ATELIÉR TIME-BASED MEDIA / Daniel Hanzlík & Pavel Mrkus

ATELIÉR TIME-BASED MEDIA / Daniel Hanzlík & Pavel Mrkus

Hosty druhého dílu podcastu FASTFUD jsou hned dvě výrazné osobnosti Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem – vedoucí ateliéru Time-Based Media – Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus, který je zároveň děkanem FUD UJEP. Mimo jiné bude řeč o jejich architektonickém řešení výstavy Josef Svoboda – scénograf pro galerii GASK v Kutné Hoře. Naši hosté nám také poodhalí koncept svého ateliéru Time-Based Media, který spolu založili v roce 2009, to, jak přistupují ke studentům i ke své vlastní tvorbě, která inspiruje a ovlivňuje mladou generaci umělců.

Jun 01, 202151:30
Nultý díl podcastu FASTFUD

Nultý díl podcastu FASTFUD

Nový podcast FASTFUD je tu pro všechny žaludky hladové po informacích ze světa umění a designu. 

V našem výdejním okénku servírujeme skutečně pestré a výživné menu rozhovorů o pozadí Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Každé první úterý v měsíci si budete moci pochutnat na novém díle a zůstat s námi v obraze, nebo prostě jen tak potěšit své chuťové pohárky aktuální nabídkou. Přejeme vám dobré chutnání při poslechu našich FASTFUD podcastů, servírovaných na platformách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast a Sound Cloud.

Apr 27, 202103:06