Skip to main content
Spotify for Podcasters
Ważny młody człowiek
- podcast o prawach dziecka

Ważny młody człowiek - podcast o prawach dziecka

By Fundacja Go'n'Act

W tym podcaście rozmawiamy o prawach dziecka. O tym, że każdy_a z nas ma wpływ na poszanowanie lub łamanie praw dzieci żyjących na całym świecie. Dlaczego to ważne? Bo wspólnie możemy tworzyć świat, w którym każde dziecko żyje w otoczeniu przyjaznym, bezpiecznym i sprawiedliwym. W którym wszyscy są sobie równi, bez względu na dzielące ich różnice w wyglądzie, kulturze, pochodzeniu, płci czy statusie majątkowym. Z ekspertkami i ekspertami rozmawia Iwona Frydryszak.
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny.
Available on
Apple Podcasts Logo
Overcast Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

O inicjatywach związanych z migracją (gościni: Anna Alboth)

Ważny młody człowiek - podcast o prawach dzieckaFeb 03, 2023

00:00
42:06
O inicjatywach związanych z migracją (gościni: Anna Alboth)

O inicjatywach związanych z migracją (gościni: Anna Alboth)

To już ostatnia rozmowa w ramach naszego podcastu. W finałowym odcinku rozmawiamy z Anną Alboth - dziennikarką i aktywistką, zaangażowaną od lat w inicjatywy związane z migracją, m.in. Civil March For Aleppo, (nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla w 2017 r.), czy Grupa Granica, działająca teraz na polsko-białoruskiej granicy. Dzięki pracy w organizacji Minority Rights Group, odwiedziła większość granic europejskich oraz oficjalnych i nieoficjalnych obozów dla uchodźców, zabierając ze sobą ponad 100 dziennikarzy z całej Europy. Media officer w Minority Rights Group, od 20 lat publikuje w polskich mediach, najczęściej na tematy prawoczłowiecze. 

Feb 03, 202342:06
Jak zadbać o przyszłość dzieci, działając na rzecz klimatu? (gościni: Elżbieta Lemańska-Błażowska)

Jak zadbać o przyszłość dzieci, działając na rzecz klimatu? (gościni: Elżbieta Lemańska-Błażowska)

W tym odcinku podcastu "Ważny, młody człowiek" skupiamy się na temacie sprawiedliwości klimatycznej. Negatywne skutki zmian klimatu podważają wiele praw dzieci, np. prawo do dostępu do czystego powietrza, żywności i wody, a nawet prawo do przetrwania. O właściwą politykę klimatyczną, niezbędną edukację i lepszą przyszłość dla nowych pokoleń walczy m.in. społeczny ruch "Rodzice Dla Klimatu". Dziś rozmawiamy z jego członkinią - Elżbietą Lemańską-Błażowską, mamą 3-letniej Dąbrówki. Elżbieta aktywnie działa również w Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu. Miłośniczka kontaktu z naturą, w szczególności górskich wędrówek. Z zawodu broker ubezpieczeniowy - skutki zmian klimatu ogląda na co dzień.

Dec 27, 202236:12
Kryzys klimatyczny jest kryzysem praw dziecka (gościni: Maya Ozbayoglu)

Kryzys klimatyczny jest kryzysem praw dziecka (gościni: Maya Ozbayoglu)

Kryzys klimatyczny wpływa już dziś na życie wszystkich dzieci na Ziemi. Z pewnością ma też ogromy wpływ na ich przyszłość. Najbardziej narażone na zmiany klimatyczne są właśnie dzieci, które jednocześnie w najmniejszym stopniu są odpowiedzialne za powodowanie niekorzystnych zmian klimatycznych. O tym, że kryzys klimatyczny jest jednocześnie kryzysem praw dziecka, o Młodzieżowym Strajku Klimatycznym oraz potrzebie edukacji i budowania proekologicznej świadomości rozmawiamy w tym odcinku z Mayą Ozbayoglu - 19-letnią działaczką na rzecz sprawiedliwości klimatycznej. Maya jest jedną z pięciu i najmłodszą osobą w Polsce, która przy wsparciu fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi pozwała polski rząd za bezczynność w walce z kryzysem klimatycznym. Obecnie studiuje w Amsterdamie interdyscyplinarny kierunek o zmianach klimatu.

Dec 27, 202237:46
Prawo dziecka do sądu (gościni: Katarzyna Katana)

Prawo dziecka do sądu (gościni: Katarzyna Katana)

W tym odcinku rozmawiamy z Katarzyną Kataną z Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” o:

- prawie dziecka do sądu

- sprawach, z którymi najczęściej dziecko musi stawić się przed sądem

- odpowiedzialności karna nieletnich w kontekście praw dziecka

- procedurze przesłań dzieci i młodzieży

Nasza gościni jest radczynią prawną, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczką wymiany studenckiej na Uniwersytecie Maltańskim, absolwentką Szkoły Prawa Ukraińskiego OKSPO UJ oraz krajowych i zagranicznych szkoleń. Prelegentka konferencji TedX. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odpowiada za prowadzenie działań rzeczniczych zmierzających do wprowadzenia zmian w systemie prawa polskiego, aby ten lepiej chronił dzieci.

Dec 26, 202256:32
Teatr jako narzędzie resocjalizacji (gościni: Agnieszka Bresler)

Teatr jako narzędzie resocjalizacji (gościni: Agnieszka Bresler)

Kolejny odcinek podcastu poświęcamy tematowi nieletnich osadzonych oraz sztuce, jako narzędziu resocjalizacji. Naszą ekspertką jest Agnieszka Bresler - aktorka, reżyserka, pedagożka teatralna i aktywistka społeczna. W swojej pracy postrzega i wykorzystuje teatr jako narzędzie zmiany społecznej. Absolwentka studiów aktorskich MA Acting na Manchester Metropolitan University w Anglii oraz kierunku Physical Theatre Practice w Adam Smith College w Szkocji. Inicjatorka i prezeska Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan. Wieloletnia wice-prezeska wrocławskiej Fundacji Jubilo. Inicjatorka i współtwórczyni wielu projektów kulturalno-społecznych, w tym założycielskiego projektu Kobietostan, Odkluczania Fundacji Jubilo (prowadzonego na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu) czy pierwszego w Polsce Centrum Sztuki Osadzonych. Reżyserka licznych spektakli ze społecznościami, realizowanych w zakładach karnych i poprawczych, z osobami z niepełnosprawnością czy w kryzysie życiowym, prezentowanych i nagradzanych na ogólnopolskich konkursach i przeglądach (m.in. „Maria K.” oraz „Wiera Gra” w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, „2018: Odyseja Człowieczna” oraz „k(Raj)” we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Ostoja ” czy „OFELIE” we współpracy z Centrum Praw Kobiet). Laureatka nagrody Miasta Wrocław 30 Kreatywnych Wrocławia w kategorii Sztuka/Design. Nominowana do nagrody WARTO Gazety Wyborczej za dwie z produkcji Kobietostanu. Stypendystka Prezydenta Wrocławia w dziedzinie teatr. Uhonorowana dyplomami Służby Więziennej i Sądu Okręgowego we Wrocławiu za krzewienie idei resocjalizacji poprzez sztukę.

Dec 26, 202239:26
Sieć CPD - na pomoc krzywdzonym dzieciom (gościni: Beata Wojtkowska)

Sieć CPD - na pomoc krzywdzonym dzieciom (gościni: Beata Wojtkowska)

W tym odcinku rozmawiamy z Beatą Wojtkowską z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w której pracuje od 11 lat jako koordynatorka lokalnych i międzynarodowych projektów profilaktycznych i pomocowych, w tym skierowanych do dzieci uchodźców. Od kwietnia 2017 do września 2021 koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie, zaangażowana w tworzenie Sieci Centrów  Pomocy Dzieciom w Polsce. Od maja 2021 członkini zarządu FDDS odpowiedzialna za obszar programów pomocowych. Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas.

Nasza gościni i ekspertka opowiada jak działa Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz czym są Centra Pomocy Dzieciom i jak funkcjonują. Rozmawiamy o tym, jakimi narzędziami, jako dorośli, dysponujemy, by pomagać dzieciom krzywdzonym.

Dec 20, 202253:53
Żywność a prawa dziecka (gościni: Monika Onyszkiewicz)

Żywność a prawa dziecka (gościni: Monika Onyszkiewicz)

W dzisiejszym odcinku przyglądamy się żywności jako prawie każdego człowieka. Z Moniką Onyszkiewicz rozmawiamy o dostępie do dobrej jakości żywności - sezonowej, lokalnej, odpowiadającej na nasze potrzeby. Monika zajmuje się tematem suwerenności żywnościowej, a więc prawa do decydowania o tym, co jemy i jak to jedzenie nas określa (kulturowo, społecznie historycznie). Nasza ekspertka od 2006 r. prowadzi warsztaty z zakresu szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej. Od 2014 roku działa w europejskiej sieci URGENCI nad rozwojem współpracy między konsumentami i lokalnymi producentami w ramach grup RWS (Rolnictwo Wspierane Społecznie). Zajmuje się budowaniem miejskiej społeczności, skupionej wokół ekonomii społecznej i solidarnej, w której dostęp do dobrej, lokalnej żywności jest podstawowym prawem każdej osoby. Edukatorka EkoCentrum Wrocław. Jest członkinią Rady Nadzorczej i Komisji Kontroli Fundacji “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” Fairtrade Polska. 

Dec 10, 202252:48
Transport a prawa dziecka (gość: Tomasz Stefanicki)

Transport a prawa dziecka (gość: Tomasz Stefanicki)

Czym mobilność i czym różni się od transportu? Jak obecność samochodów w mieście wpływa na przestrzeń miejską? Jakimi narzędziami kształtowania zrównoważonej mobilności dysponują osoby kształtujące polityki miejskie? W tym odcinku rozmawiamy o zrównoważonym transporcie i jego wpływie m.in. na bezpieczeństwo dzieci. Naszym ekspertem jest Tomasz Stefanicki - zastępca Dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Jednostka ta odpowiada za koordynację i monitoring polityki transportowej miasta i uczestniczy w planowaniu przestrzennym, planowaniu i projektowaniu inwestycji, zwłaszcza pod kątem potrzeb użytkowników pieszych, rowerzystów i transportu zbiorowego, planowaniu sieci transportowej, a także za promocję i edukację w zakresie mobilności. 

Dec 05, 202246:36
Piecza zastępcza w Polsce a prawa dziecka / cz.2 (gościni: Anna Krawczak)

Piecza zastępcza w Polsce a prawa dziecka / cz.2 (gościni: Anna Krawczak)

Zapraszamy na drugą rozmowę w naszym podcaście dotyczącą pieczy zastępczej w Polsce. Kontynuujemy ten wątek, skupiając się tym razem wokół tematu prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Rozmawiamy z Anną Krawczak — specjalistką Standardów Ochrony Dzieci w Fundacji Dajemy Dzieciom siłę, antropolożką związaną z Interdyscyplinarnym Zespołem Badań nad Dzieciństwem IEiAK UW, doktorem nauk humanistycznych. Od 12 lat działa jako aktywistka w Stowarzyszeniu Nasz Bocian i w Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Nov 29, 202245:16
Piecza zastępcza w Polsce a prawa dziecka / cz. 1 (gościni: Maria Kolankiewicz)

Piecza zastępcza w Polsce a prawa dziecka / cz. 1 (gościni: Maria Kolankiewicz)

W tym odcinku poruszamy temat pieczy zastępczej w Polsce, o której rozmawiamy w kontekście praw dziecka. Temat na tyle ważny, że zdecydowaliśmy się poświęcić mu 2 odcinki. W tym naszą gościnią i ekspertką jest dr hab. Maria Kolankiewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogicznym. Wieloletnia dyrektorka domu dziecka w Warszawie. Ekspertka grupy roboczej Komisji Polityki Społecznej Rady Europy w programach Rodzicielstwo w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym (2005-2006); członkini Rady Pomocy Społecznej (1999-2006); Rady naukowej przy Rzeczniku Praw Dziecka (2003-2006).

Nov 23, 202244:03
Prawa dziewczyn - praktyczne działania i możliwości (gościni: Anna Kozicka)

Prawa dziewczyn - praktyczne działania i możliwości (gościni: Anna Kozicka)

O patriarchacie, ruchu feministycznym, prawach dziewczynek i działaniach na ich rzecz, rozmawiamy w tym odcinku z Anną Kozicką. Ania, córka Eugenii, jest prezeską białostocko-wrocławskiego stowarzyszenia 9dwunastych, z wykształcenia pedagożka rewalidacyjna, edukatorka antydyskryminacyjna, równościowa, trenerka asertywności i samoobrony dla dziewczynek i kobiet WenDo, dyplomowana  akupunkturzystka, z pasji łączy edukację antydyskryminacyjną z medycyną chińską. Opiekunka 4 koteczków, partnerka Zo, pochodzi z małej wsi  Surały w woj. podlaskim.

Nov 18, 202249:41
O wykluczeniu menstruacyjnym (gościni: Adrianna Klimaszewska)

O wykluczeniu menstruacyjnym (gościni: Adrianna Klimaszewska)

Czym jest zjawisko wykluczenia menstruacyjnego? Dlaczego temat miesiączki jest wciąż tabuizowany? Jakie mity krążą wokół  menstruacji? Jak wykluczenie menstruacyjne wpływa na dostęp dziewczynek do edukacji? O tym wszystkim rozmawiamy z Adrianną Klimaszewską - aktywistką i społeczniczką, feministką. Jedną z Matek na granicę, Wrocławianką Roku 2021 r. Ada jest współzałożycielką i prezeską Fundacji Różowa skrzyneczka, która zabiega o powszechny dostęp do środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej. Jedna z 30 Kreatywnych Wrocławia 2020 roku, z wykształcenia filolożka i dziennikarka. Mama Tadzia i Niny.

Nov 08, 202226:39
Prawa dziewcząt w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw dziecka (gościni: Katarzyna Sękowska-Kozłowska)

Prawa dziewcząt w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw dziecka (gościni: Katarzyna Sękowska-Kozłowska)

Ten odcinek podcastu poświęcamy prawom dziewcząt. Obserwujemy bowiem trend w prawie narodowym, w którym dzieci przestają być traktowane jako neutralna płciowo grupa. Dzięki działaniom różnych organizacji i inicjatyw dostrzega się fakt, że dziewczęta mogą doświadczać szczególnych problemów - zarówno na polu praw dziecka jak i praw kobiet. 

Naszą ekspertką w tym temacie jest Katarzyna Sękowska-Kozłowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierowniczka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, ekspertka Komisji Europejskiej i Rady Europy, współpracowniczka organizacji pozarządowych. W swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim prawnymi aspektami dyskryminacji ze względu na płeć oraz międzynarodowymi mechanizmami ochrony praw człowieka.

Oct 31, 202246:31
Prawo do prywatności a zaufanie (gościni: Anna Hildebrandt-Mrozek)

Prawo do prywatności a zaufanie (gościni: Anna Hildebrandt-Mrozek)

Kolejny odcinek naszego podcastu poświęcamy tematowi prawa dzieci do prywatności. Nasza gościni i ekspertka w tym odcinku - Anna Hildebrandt-Mrozek - jest autorką realizowanego w szkołach programu Happiness at School, którego celem jest poprawa dobrostanu i poczucia szczęścia całego środowiska szkoły. Jej misją jest przekazywanie doświadczenia szczęścia i nauka o tym, jak o szczęściu opowiadać i się go uczyć. Jej specjalizacją jest budowanie poczucia własnej wartości, odkrywanie talentów i mocnych stron, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i profilaktyka stresu we współczesnym świecie. '

Doktorka nauk ekonomicznych o specjalności: ekonomika rynku pracy, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie (1998) na Odense University (Dania), studia językowe (1996) na Uniwersitá per Stranieri w Perugii (Włochy) oraz podyplomowe studia Psychologii Pozytywnej (2019) na Uniwersytecie Humanistyczno społecznym SWPS. Absolwentka Chief Happiness Manager Academy, zwieńczonej międzynarodową certyfikacją. Pierwszy Chief Happiness Officer w dziedzinie edukacji w Polsce. Inicjatorka Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole. Doświadczona edukatorka, coach, trenerka i doradczyni nauczycieli, dyrektorów i rodziców w obszarze psychologii pozytywnej i wzmacniania dobrostanu. Naukowczyni i praktyczka z ponad 20-letnim doświadczeniem w edukacji. 


Oct 22, 202246:44
Radykalizacja dzieci i młodzieży - co musimy wiedzieć? (gość: Jacek Purski)

Radykalizacja dzieci i młodzieży - co musimy wiedzieć? (gość: Jacek Purski)

Czym jest proces radykalizacji i jak przebiega? Jak prowadzić wczesną prewencję wokół zjawiska radykalizacji? Czy proces radykalizacji można przerwać na każdym z etapów? Na te pytania w najnowszym odcinku naszego podcastu odpowiada Jacek Purski - dziennikarz, politolog, działacz społeczny i edukator. Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Od 2017 roku członek Międzynarodowej Organizacji Innowatorów Społecznych ASHOKA („Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego”). Należy do grona ekspertów (RAN Expert Pool) Radicalisation Awareness Network (Komisja Europejska). Prowadził zajęcia dla studentów, autor wielu szkoleń specjalistycznych skierowanych do policjantów, nauczycieli oraz urzędników miejskich. Współpracował i nadal współpracuje m.in. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Komendą Główną Policji i wieloma komendami wojewódzkimi w całej Polsce, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędem m.st. Warszawy, Urzędem Miejskim Wrocławia, Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej oraz wieloma placówkami oświatowymi, klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi w Polsce i w Europie.

Oct 11, 202251:50
Jak przeciwdziałać przemocy wobec dzieci? (gościni: Anna Lechowska)

Jak przeciwdziałać przemocy wobec dzieci? (gościni: Anna Lechowska)

W Międzynarodowy Dzień bez Przemocy publikujemy rozmowę z Anną Lechowską o zaangażowaniu w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Anna jest  prezeską Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie. Inicjatorką Powstania Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie- specjalistycznej placówki pomocowej dla dzieci krzywdzonych. Autorka projektów i publikacji z zakresu ochrony dzieci przed przemocą. Specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowana superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkini Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W latach 2008-2018 Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.Oct 02, 202242:05
Czas wolny dzieci - teatr (gościni: Wiktoria Wiktorczyk)

Czas wolny dzieci - teatr (gościni: Wiktoria Wiktorczyk)

Konwencja o prawach dziecka gwarantuje każdemu młodemu człowiekowi prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym. Dlatego w tym odcinku rozmawiamy o teatrze i jego najmłodszej i najbardziej spontanicznej widowni. Nasza gościni opowiada o działalności artystycznej dla dzieci oraz o tym, jak tworzy się sztukę dla tak szczerych odbiorców. My pytamy o to, co w teatrze mogą znaleźć najmłodsi i ich rodzice i jak rozpoznać wartościową sztukę teatralną. A rozmawiamy z Wiktorią Wiktorczyk - urodzoną w teatralnej rodzinie, obecnie mamą dwóch wikingów, którzy pomagają wybierać propozycje teatralne na organizowane przez nią wydarzenia. Wiktoria jest jedną z inicjatorek oraz główną producentką i programerką Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dla Dzieci DZIECINADA (od jego początków 10 lat temu). Jako managerka Teatru Klinika Lalek koordynowała tournee grupy w Chinach, na Tajwanie, w Iranie oraz w wielu krajach europejskich. Teatralne podróże stwarzają wspaniałą możliwość do oglądania spektakli i  zapraszania “całego świata” do Wrocławia. Dyplomowana animatorka kultury, od dziecka związana z teatrem. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji medialnej. Zdobyła doświadczenie przy licznych festiwalach i wydarzeniach kulturalnych. Autorka i koordynatorka licznych projektów, głównie skupionych na pracy z dziećmi i młodzieżą (zainicjowała i koordynowała projekty w ramach programów: Równać Szanse, program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Młodzież w Działaniu, Erasmus +, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundusze Wyszehradzkie). Realizowała projekty włączające dzieci i młodzież z mniejszymi szansami w wielu krajach europejskich oraz wielu spoza kontynentu (Izrael, Maroko, Brazylia), pracując jako ich koordynatorka, edukatorka, trenerka młodzieżowa. Bardzo istotne w działaniach, które inicjuje jest integracja i włączenie społeczne poprzez kulturę i sztukę, przy jednoczesnej dbałości o jakość artystyczną. Poza działaniami związanymi z Wrocławiem organizuje też wydarzenia na Stacji Wolimierz - wiejskiej siedzibie teatru Klinika Lalek i Alternatywnym Wiejskim Domu Kultury.


Sep 22, 202241:31
Jak wspierać dzieci i młodzież LGBT+? (gościni: Alina Szeptycka)

Jak wspierać dzieci i młodzież LGBT+? (gościni: Alina Szeptycka)

Osoby LGBT+ stanowią ok. 5% naszego społeczeństwa. To oznacza, że w Polsce jest to 2 mln ludzi, ok. 30 tysięcy we Wrocławiu i statystycznie 1-2 osoby w każdej szkolnej klasie. Jednocześnie raporty i statystyki mówią o tym, że homofobia i transfobia stanowią jedną z najczęstszych przesłanek dyskryminacji w polskiej szkole. To trudna codzienność dzieci i młodzieży LGBT w polskim środowisku szkolnym. 

Ten odcinek podcastu poświęcamy rozmowie o tym, jak wspierać dzieci i młodzież LGBT. Rozmawiamy o orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej, o problemach dzieci i młodzieży LGBT oraz ważnej, wspierającej roli nuczycieli_ek, edukatorów_ek pedagogów_żek. Trudną sytuację tej grupy młodych ludzi zestawiamy z dobrymi inicjatywami w Polsce, które dają szansę na poprawę ich dobrostanu i poczucia bezpieczeństwa.

Naszą ekspertką jest Alina Szeptycka – trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka, aktywistka. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Holistycznej Szkoły Trenerów. Współtworzy Stowarzyszenie Kultura Równości, prowadząc działania edukacyjne, kulturalne, Wrocławski Marsz Równości i Równe Miejsce – Centrum LGBT+ Wrocław. Współprzewodnicząca Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Jacku Sutryku, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet. Współpracuje z Fundacją Katarynka, jako ekspertka od kultury dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.Sep 15, 202242:54
Co dobrego z Holandii? Edukacyjne inspiracje ze świata (gość: Edward Skubisz)

Co dobrego z Holandii? Edukacyjne inspiracje ze świata (gość: Edward Skubisz)

W pierwszym wrześniowym odcinku naszego podcastu szukamy inspiracji edukacyjnych ze świata. Rozmawiamy z Edwardem Skubiszem - pastorem, badaczem, teologiem. W 2005 roku założył Fundację Domu Pokoju we Wrocławiu, gdzie działał do 2016 roku. Organizował i prowadził różne projekty dot. edukacji dla pokoju i edukacji obywatelskiej - przede wszystkim program Szkoły Dialogu (w Holandii: Vreedzame School). Od 2016 prowadzi ten projekt w Polsce w ramach projektów Fundacji Anny Frank w Amsterdamie i Fundacji Krzyżowej dla porozumienia europejskiego. Doktorant na Uniwersytecie miasta Amsterdam (Universiteit van Amsterdam).

Sep 06, 202241:58
Podążanie za dziećmi przez sztukę (gościni: Jaśmina Wójcik)

Podążanie za dziećmi przez sztukę (gościni: Jaśmina Wójcik)

22 odcinek naszego podcastu to rozmowa o podążaniu za dziećmi poprzez sztukę. Ekspertką w tym odcinku jest Jaśmina Wójcik – artystka wizualna, reżyserka, autorka nastawionych na nasłuch, partycypacyjnych akcji społeczno-artystycznych. Zajmuje się włączaniem i oddawaniem podmiotowości społecznościom pozbawionym widzialności i możliwości wypowiedzi. Współredaktorka książki Sztuka ze społecznością (2018) osnutej wokół jej najszerzej znanego przedsięwzięcia – wieloletniego działania ze społecznością byłych pracowników i pracownic fabryki w Ursusie zwieńczonego nagradzanym pełnometrażowym dokumentem kreacyjnym w jej reżyserii pt. Symfonia fabryki Ursus (2018). Od kilku lat zaangażowana w edukację empatyczną poprzez opracowywanie autorskich praktyk kreacji artystycznej wypowiedzi dzieci. Oddaje sprawczość i podmiotowość dzieciom traktując je jako współtwórców i zapraszając do dialogu. Obecnie Wójcik koncentruje się głównie na oddolnych praktykach edukacji, czego efektem będzie jej nowy film na podstawie powieści Janusza Korczaka Król Maciuś Pierwszy.Jul 25, 202236:29
Prawa dziecka a globalna sprawiedliwość społeczna (gościni: Margaret Amaka Ohia-Nowak)

Prawa dziecka a globalna sprawiedliwość społeczna (gościni: Margaret Amaka Ohia-Nowak)

W #21 odcinku podcastu naszą gościnią i ekspertką jest Margaret Amaka Ohia-Nowak, certyfikowana trenerka międzykulturowa i antydyskryminacyjna, aktywistka praw człowieka, akademiczka. Prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady z zarządzania różnorodnością i inkluzywnością w organizacjach w Polsce i na świecie. Prowadzi badania nad rasizmem w Polsce. Kierowniczka Centrum Języka Inkluzywnego przy Diversity Hub. Założycielka Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości w Polsce. Współzałożycielka Alliance for Black Justice in Poland. Była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Wychowała się we Wrocławiu, a teraz mieszka w Lublinie. Z Amaką rozmawiamy o prawach dziecka w kontekście globalnej sprawiedliwości społecznej. 

Jul 05, 202258:07
Mediacje rówieśnicze w szkole (gościni: Joanna Wajda)

Mediacje rówieśnicze w szkole (gościni: Joanna Wajda)

W #20 odcinku naszego podcastu rozmawiamy o tym, jak ważna jest nauka kompetencji związanych z pokojowym rozwiązywaniem konfliktów.  Jako dobry przykład w tym temacie przywołujemy holenderskie szkoły pokoju - rozmawiamy o tym jak powstały, jak się rozwijały i jakie w konsekwencji miały przełożenie na eliminację zjawiska przemocy rówieśniczej w Holandii. Nie zabrakło też tematu wyzwań związanych z wielokulturowością w szkole.

Naszą ekspertką w tym odcinku jest Joanna Wajda - wiceprezeska Fundacji Dom Pokoju, prawniczka, mediatorka, ekspertka w zakresie przeciwdziałania  przemocy rówieśniczej, trenerka Edukacji Pokoju i Mediacji Rówieśniczych. Zwolenniczka systemowych i długofalowych metod  partycypacyjnych opartych na relacji i poszanowania podmiotowości dzieci i młodzieży. Ekspertka Wrocławskiej Rady ds. Sprawiedliwości Naprawczej wdrażającej idee i zasady restorative justice w politykę miejską. Stale poszukuje niekonwencjonalnych form edukacyjnych, łączących różnorodne dziedziny czy metody pracy. W Fundacji w szczególności zaangażowana w Pogotowie Mediacyjne dla Szkół oraz  Program Zarządzania Konfliktem i Mediacji Rówieśniczych.

Jun 23, 202233:11
Przemoc rówieśnicza w sieci - jak reagować? (gość: Jacek Pyżalski)

Przemoc rówieśnicza w sieci - jak reagować? (gość: Jacek Pyżalski)

To już 19 odcinek naszego podcastu. Kontynuujemy temat przemocy rówieśniczej, tym razem skupiając się na przemocy w sieci. Rozmawiamy o tym, jak jej zapobiegać i jak na nią reagować. Naszym ekspertem jest Jacek Pyżalski - Profesor na  Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Reprezentant Polski w czterech akcjach COST Europejskiej Fundacji Nauki związanych z funkcjonowaniem online młodych ludzi (w tym dwóch  dotyczących przemocy rówieśniczej). Autor licznych publikacji, w tym pierwszej na polskim rynku monografii naukowej dotyczącej cyberprzemocy. Autor licznych programów edukacji nauczycieli i uczniów. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, m. in. nagrodą im. prof. Tomasza Hofmokla w kategorii „Społeczeństwo  Informacyjne” (NASK), nagrodą na Nagroda na stulecie UAM Doskonałość w nauce - użyteczność w praktyce. Czterokrotnie na liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowej w Polsce decyzją Kapituły Polskiego Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozpowszechnienia Umiejętności Cyfrowych. Pomysłodawca i redaktor pierwszego w Polsce podręcznika do kryzysowej edukacji zdalnej, pt. Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. 

Jun 11, 202253:09
Jak przeciwdziałać przemocy równieśniczej? (gościni: Martyna Stec)

Jak przeciwdziałać przemocy równieśniczej? (gościni: Martyna Stec)

O zjawisku przemocy rówieśniczej oraz o narzędziach i sposobach jej przeciwdziałania rozmawiamy w #18 odcinku naszego podcastu. Naszą gościnią i ekspertką w tym temacie jest Martyna Stec - edukatorka i trenerka w obszarze doskonalenia kompetencji społeczno – emocjonalnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji dla pokoju, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Implementuje w szkołach i przedszkolach na Dolnym Śląsku Szkoły Dialogu – program demokratycznego obywatelstwa, rozwijający kompetencje miękkie, zarządzania konfliktem. Z zamiłowania do kina, prelegentka i prowadząca warsztaty w projektach edukacji filmowej.

May 31, 202233:16
O wizerunku i języku (gościni: Wiktoria Konwent)

O wizerunku i języku (gościni: Wiktoria Konwent)

W kolejnym odcinku podcastu rozmawiamy o języku oraz materiałach wizualnych, które w niezwykły sposób kształtują naszą rzeczywistość. Podejmujemy temat wykorzystania wizerunku dzieci m.in. w kampaniach pomocowych. Naszą gościnią jest Wiktoria Konwent - graficzka,  artystka wizualna, aktywistka. Współpracowała m.in z organizacjami: Our House, Aid Brigade, Mundo en movimiento, Goethe-Institut Madrid, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur przy projekcie „05786”, który poświęcony był zagadnieniom przesiedlenia i migracji w kontekście aktualnych wydarzeń europejskich. W Fundacji Go’n’Act była współkoordynatorką kampanii Podróże a prawa dziecka, obecnie pracuje w Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja.

May 21, 202239:50
Dobry przykład - fińska szkoła (gość: Łukasz Srokowski)

Dobry przykład - fińska szkoła (gość: Łukasz Srokowski)

Czy fińska szkoła może być dobrym przykładem dla szkoły polskiej? O edukacji w #16 odcinku naszego podcastu rozmawiamy z dr Łukaszem Srokowskim – socjologiem, trenerem, edukatorem. Twórcą grupy Navigo Edukacja, w skład której wchodzą Autorskie Szkoły Podstawowe Navigo we Wrocławiu, Poznaniu oraz Warszawie (www.navigo.szkola.pl) oraz Autorskie Liceum Navigo we Wrocławiu (www.navigoliceum.pl). Łukasz specjalizuje się w innowacyjnych metodach edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na temat wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji w oraz tematyce wzmacniania skuteczności edukacji. Wykładowca MBA na uczelniach w Polsce i za granicą, w latach 2010-2013 prodziekan Wydziału Menedżersko-Ekonomicznego WSH we Wrocławiu. Autor książki „Zmienić myślenie o firmie: zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce”. Był zaangażowany w realizację projektów Cyfrobezpieczni.pl oraz Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej. Przygotował i zrealizował szereg projektów badawczych, sesji doradczych oraz ponad dwa tysiące godzin szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w całym kraju.

May 06, 202243:03
Kontakt z naturą - niezbywalne prawo dzieci (gościni: Zuzanna Danilewicz)

Kontakt z naturą - niezbywalne prawo dzieci (gościni: Zuzanna Danilewicz)

Z okazji Dnia Ziemi zapraszamy do wysłuchania #15 odcinka naszego podcastu, w którym rozmawiamy o niezbywalnym prawie dzieci do kontaktu z naturą. Naszą ekspertką w tym odcinku jest Zuzanna Danilewicz, która prowadzi leśne miejskie przedszkole we Wrocławiu. Jej misją jest ponowne łączenie ludzi ze Sobą, z Innymi, z Ziemią. Uważa, że to w Przyrodzie są odpowiedzi na nasze pytania i wie, jak bardzo niestabilne i wątłe jest to połączenie w dzisiejszych czasach. Bliskie jest jej podejście głębokiej ekologii, które mówi, że jesteśmy częścią  Ziemi, a nie oddzieloną jednostką i holistycznie obejmuje problemy  dzisiejszego świata. Ukończyła Holistyczną Szkołę Trenerów. Wierzy, że im głębszy  kontakt nawiążemy ze sobą, tym większą wrażliwość będziemy mieli na inne czujące Istoty i otaczający nas świat.

Apr 22, 202236:12
Edukacja w czasach wojny i masowej migracji (gościni: Kamila Kamińska-Sztark)

Edukacja w czasach wojny i masowej migracji (gościni: Kamila Kamińska-Sztark)

Jak wygląda szkoła i edukacja, gdy wybucha wojna, a tysiące ludzi są zmuszone do ucieczki? O edukacji w czasach wojny i masowej migracji rozmawiamy w #14 odcinku naszego podcastu z dr Kamilą Kamińską-Sztark. Nasza gościni od ponad 15 lat, jako adiunkt w Uniwersytecie Wrocławskim, zajmuje się pedagogiką miasta, rewitalizacją i streetworkingiem. Bada miasto i jego dynamikę, publikuje i wykłada. Ale przede wszystkim – jest praktykiem. Pracuje z ludźmi, wśród ludzi i dla ludzi. Łączy pracę naukową z doradztwem biznesowym i polityką miejską, a swoje koncepcje wdraża w szkołach, na podwórkach, w miastach, ale i w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Od 2005 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkinią krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, pełni funkcję Pełnomocniczki Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. odpowiedzialności społecznej, a od roku 2021 jest członkinią Wrocławskiej Rady ds. równego traktowania.  
Apr 07, 202239:33
Na pomoc planecie. O edukacji klimatycznej (gość: Arkadiusz Wierzba)
Apr 01, 202241:03
Polska szkoła - prawo ws. rzeczywistość (gościni: Alina Czyżewska)

Polska szkoła - prawo ws. rzeczywistość (gościni: Alina Czyżewska)

To już 12 odcinek naszego podcastu. Tym razem rozmawiamy o prawach uczniów i uczennic w polskich szkołach. Naszą ekspertką jest Alina Czyżewska - działaczka społeczna, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Interweniuje w sytuacjach nadużyć organów władzy i przekraczania kompetencji przez osoby pełniące funkcje publiczne, wspiera obywateli i obywatelki, edukuje o demokracji i prawach człowieka. Zajmuje się kontrolowaniem szkół, instytucji kultury, samorządów, dbając o przejrzystość ich funkcjonowania i o przestrzeganie prawa.

Mar 23, 202201:11:56
O etyce w pracy fotografa (gość: Karol Grygoruk)

O etyce w pracy fotografa (gość: Karol Grygoruk)

Gościem 11. odcinka naszego podcastu jest Karol Grygoruk - fotograf dokumentalny, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz doktorant w Instytucie Twórczej Fotografii w Opavie. Współtwórca agencji RATS. W projektach dokumentalnych i pracy naukowej skupia się na tematyce społecznego wykluczenia, fotografii zaangażowanej, etyce oraz wpływie nowych mediów na kulturę wizualną. Mieszka i pracuje między Warszawą i Bliskim Wschodem.

Z Karolem rozmawiamy o migracjach, standardach i etyce pracy fotografa oraz słynnych zdjęciach, które zmieniły historię świata.

Mar 12, 202237:39
O etycznym wolontariacie zagranicznym (gościni: Alicja Kosińska)
Mar 02, 202258:58
Prawa człowieka, prawa dziecka, prawa obywatelskie (gość: Adam Bodnar)
Feb 18, 202242:24
Prawniczka dla Ziemi (gościni: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz)

Prawniczka dla Ziemi (gościni: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz)

Ósmy odcinek naszego podcastu to rozmowa o prawie do czystego środowiska, o bezpieczeństwie ekologicznym przyszłych pokoleń oraz prawach dziecka w kontekście zmian klimatycznych.

Nasza rozmówczynią i ekspertką jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - prawniczka zajmująca się prawami człowieka, prezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi; na przełomie 2020/21 obywatelska kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich; w latach 2015-2021 odpowiadała za strategiczne postępowania sądowe w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także za prace Okrągłego Stołu do walki z patotreściami w internecie przy RPO. Absolwentka Leadership Academy for Poland, Marshall Memorial Fellowship i Obama Foundation: Leaders Europe.


 
Feb 07, 202240:41
Prawo do zdrowia a "zdrowe" emocje (gościni: Olga Ślepowrońska)
Jan 28, 202247:48
Prawo do życia i zdrowia (gościni: Magdalena Jutrzenka)

Prawo do życia i zdrowia (gościni: Magdalena Jutrzenka)

W 6 odcinku naszego podcastu rozmawiamy o prawach dziecka dotyczących zdrowia i dobrostanu. Naszą gościnią jest Magdalena Jutrzenka - lekarka rezydentka w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu. Mama 2,5 -letniego Alexa chorującego na rdzeniowy zanik mięśni. Twórczyni jednego z pierwszych wegańskich blogów w Polsce - Hello Morning. Edukatorka, aktywistka, infuencerka.


Jan 20, 202256:02
Dekolonizacja badań nad prawami dziecka (gościni: dr Urszula Markowska-Manista)

Dekolonizacja badań nad prawami dziecka (gościni: dr Urszula Markowska-Manista)

W piątym odcinku naszego podcastu rozmawiamy z dr Urszulą Markowską-Manista o dekolonizacji badań nad prawami dziecka. Dr Urszula pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z zespołem Międzynarodowych studiów nad  dzieciństwem i prawami dzieci na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Poczdamie. Prowadzi badania terenowe i partycypacyjne. Jej działalność naukowa koncentruje się na problematyce studiów nad dzieciństwami w perspektywie międzykulturowej, dotyczy m.in. dziecka marginalizowanego i dyskryminowanego i jego praw w kontekście edukacji (w edukacji) i wychowania w różnorodnych kulturowo środowiskach. Prowadziła badania w Afryce Środkowej, w Rogu Afryki, na Kaukazie oraz wśród osób z doświadczeniem migracji w Europie. Badaczka w międzynarodowym projekcie PARTICIPA EU, członkini Naukowej Rady Konsultacyjnej Sieci Badawczej nad Prawami Dziecka (CRSN) w Niemczech, członkini międzynarodowego zespołu dzieci i dorosłych: Children's Rights in Action (CRIA).  

Jan 10, 202248:06
Niewolnicza praca dzieci (gościni: Magdalena Szymańska)
Dec 28, 202101:10:50
Prawa dzieci na pograniczu polsko-białoruskim (gościni: Agata Ferenc)
Dec 21, 202138:47
Z dziećmi o dzieciach i dla dzieci (gościni: Katarzyna Stoparczyk)

Z dziećmi o dzieciach i dla dzieci (gościni: Katarzyna Stoparczyk)

To już drugi odcinek podcastu o prawach dziecka "Ważny młody człowiek". Tym razem, w mikołajkowej atmosferze, rozmawiamy z Katarzyną Stoparczyk - dziennikarką, autorką książek dla dzieci, reżyserką spektakli teatralnych. Kasia jest twórczynią radiowej audycji „Dzieci wiedzą lepiej”, „Myślidziecka 3/5/7”, współtworzyła także format telewizyjny pt. „Duże Dzieci”. Obecnie prowadzi program „Zagadkowa niedziela”. Ambasadorka Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom i Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla dzieci. Uhonorowana Nagrodą Safony za odwagę pomagania dzieciom i propagowania mądrości dzieci, Odznaką Honorową Rzecznika Praw Dziecka za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, tytułem Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi. 

Dec 07, 202135:58
Godność i dobro dziecka (gość: Marek Michalak)

Godność i dobro dziecka (gość: Marek Michalak)

W pierwszym odcinku podcastu "Ważny młody człowiek" rozmawiamy z Markiem Michalakiem - Rzecznikiem Praw Dziecka w latach 2008-2018, przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka i Kawalerem Orderu Uśmiechu. 

Nov 19, 202137:47