Skip to main content
Spotify for Podcasters
B2B-vartti Funnelin kanssa

B2B-vartti Funnelin kanssa

By Funnel 2.0 Oy

B2B-vartti Funnelin kanssa -podcastissa tutkimus- ja konsulttitalo Funnel 2.0 Oy:n asiantuntijat keskustelevat vieraidensa kanssa muun muassa B2B-asiakaskokemuksesta, asiakasarvosta, asiakasymmärryksestä, ekosysteemeistä sekä asiakaskeskeisyydestä. Podcastin vieraina on eri alojen menestyneitä asiantuntijoita ja osaajia.

Tutustu Funneliin: www.funnel.fi
Currently playing episode

4. Uutta asiakasarvoa yhdessä asiakkaan kanssa (osa 2)

B2B-vartti Funnelin kanssaAug 30, 2022

00:00
17:12
6. Veturin rooli ekosysteemin johtajana

6. Veturin rooli ekosysteemin johtajana

Ekosysteemiä johtaa veturi, jonka vastuulla on pitkälti myös sidosryhmien odotusten hallinta. Fasilitointi kuuluu veturin tärkeimpiin tehtäviin ekosysteemissä. Sillä luodaan luottamusta, sitoutumista ja pystytään oikomaan väärinkäsityksiä. 

Dec 20, 202218:47
5. Ekosysteemin lähtökohtana toimijoiden avoimuus

5. Ekosysteemin lähtökohtana toimijoiden avoimuus

Ekosysteemin rakentaminen on matka, johon on syytä lähteä mukaan avoimin mielin ja luottamukseen kasvattamiseen panostaen. Onnistumisessa isona tekijänä on toiminnan mittaaminen, jonka avulla pystytään lisäämään avoimuutta ja osapuolten välistä ymmärrystä. Vieraana keskustelmassa hankejohtaja Roope Pajasmaa Vastuu Groupista.

Dec 20, 202220:05
4. Uutta asiakasarvoa yhdessä asiakkaan kanssa (osa 2)

4. Uutta asiakasarvoa yhdessä asiakkaan kanssa (osa 2)

Lauri Kaunisvirta Firalta ja Tarja Lähdemäki Funnelista jatkavat keskustelua siitä, mistä yhteinen arvo B2B-asiakkaan kanssa syntyy ja millaista arvo on käytännössä. Tämä on kaksiosaisen keskustelun toinen osa.

Aug 30, 202217:12
3. Uutta asiakasarvoa yhdessä asiakkaan kanssa (osa 1)

3. Uutta asiakasarvoa yhdessä asiakkaan kanssa (osa 1)

Lauri Kaunisvirta Firalta ja Tarja Lähdemäki Funnelista keskustelevat siitä, miten menestyneessä liiketoiminnassa on siirryttävä asiakaskeskeisestä kehittämisestä täysin uuden arvon luontiin yhdessä asiakkaan kanssa. Mitä tällainen toiminta on, mitä se edellyttää ja millaisia esimerkkejä Firalla on? Näistä kuulet tämän kaksiosainen keskustelun ensimmäisessä osassa.

Aug 30, 202218:43
2. Asiakasymmärrystä B2B-verkkokaupasta

2. Asiakasymmärrystä B2B-verkkokaupasta

Asiakasymmärrystä B2B-verkkokaupasta -podcast-jaksossa Alkon Online and Digital Development Manager Antti Tanaka kertoo, mistä aineksista hyvä B2B-verkkokauppa syntyy, tai pikemminkin mikä rooli verkkosivustolla B2B-asiakkuudenhoidossa ja asiakasymmärryksen kasvattamisessa on.

Tässä ”B2B-vartti Funnelin kanssa” -jaksossa Tanaka keskustelee yhdessä Funnelin toimitusjohtajan Mika Rautiaisen kanssa monikanavaisesta B2B-asiakaspolusta ja sen digitalisoimisesta. Miten pitkä polku se on, miten sitä mitataan, miten siellä oleva asiakaskokemus saadaan kuuluviin ja miten siitä saadaan lisää asiakasymmärrystä?

Jun 15, 202218:36
1. Millainen on hyvä B2B-ekosysteemi ja miten sitä johdetaan?

1. Millainen on hyvä B2B-ekosysteemi ja miten sitä johdetaan?

Aidossa ekosysteemissä yritykset luovat yhdessä arvoa enemmän kuin yksin toimiessaan. Mitä enemmän toimijoita tällaisessa ekosysteemissä on, sitä enemmän arvoa tuotetaan. Haastattelussa Funnelin Advisory Boardin jäsen ja Fintrafficin ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala.

Mar 01, 202210:47