Skip to main content
Spotify for Podcasters
GentseCopcastFlikken

GentseCopcastFlikken

By ManuelFilip

Manuel (politiewoordvoerder met verdiende rust) en Filip (korpschef Gentse Politie) gaan samen in deze podcasts op weg om politiewerk positief toe te lichten bij de luisteraars in de overtuiging dat "wie elkaar (beter) kent, elkaar meer respecteert".
Uitleggen wat de politie doet, waarom en hoe en wat de uitdagingen zijn, vormen daarbij de leidraad.
Manuel zorgt voor de lach, Filip voor het ernstige.
Heb je interesse om bij de Gentse Politie te komen werken, stuur dan alvast een mail naar honderdprocentflik@police.belgium.eu.
Currently playing episode

Aflevering 5. "Klacht indienen tegen de politie". Een belangrijk recht, een kans om te verbeteren maar ook een belasting.

GentseCopcastFlikkenJan 22, 2022

00:00
33:23
Aflevering 5. "Klacht indienen tegen de politie". Een belangrijk recht, een kans om te verbeteren maar ook een belasting.

Aflevering 5. "Klacht indienen tegen de politie". Een belangrijk recht, een kans om te verbeteren maar ook een belasting.

In deze aflevering gaan we in op de mogelijkheden om klacht in te dienen tegen de politie en leggen we de rollen uit van  DIT, Comité P, AIG en COC (en verduidelijken we deze afkortingen) . Ook schetsen we hoe het onderzoek naar een ernstige klacht verloopt en beklemtonen we de noodzaak om tijd te nemen om dit grondig te doen. Tot slot roepen we op om vooral aan elkaar vragen te stellen, naar elkaar te luisteren, uitleg te geven en te streven naar wederzijds begrip.

Jan 22, 202233:23
Aflevering 4. "Politiecontroles. De beste deal om wel te smullen van politiecontroles."

Aflevering 4. "Politiecontroles. De beste deal om wel te smullen van politiecontroles."

Wat mag je verwachten van een professionele politie die je controleert en wat mag de politie van jou verwachten? Een meer dan belangrijke vraag . Met deze podcast willen we vooral - met de bijzondere inbreng van twee Gentse jongeren - de kracht van het model "professioneel controleren" illustreren. Een model dat zich baseert op wat nodig is voor een goede relatie bevolking-politie en ontwikkeld werd door de Nederlandse Politie. De lokale politiekorpsen van Antwerpen, Mechelen, Brussel-Noord en Gent nemen het voortouw om dit ingang te laten vinden in gans de politie.
En zoals elk model werkt het pas als mensen er echt positief mee aan slag gaan vanuit de werkelijkheid van het terrein en met wederzijds begrip voor de ratio en voor het emo. Het model omvat vier stappen : 1/selectie, 2/communicatie (geven van uitleg, luisteren etc.), 3/omgang/bejegening (hoe de interacties verlopen, hoe je bij irritaties, agressie etc. de situatie kan verbeteren etc?) , 4/(zelf)reflectie.
Meerdere opleidingen en trainingen ondersteunen de goede uitvoering van deze stappen maar elke situatie op het terrein, elke interactie tussen mensen,  is uiteraard specifiek.

De insteken van Fedi en Ensar zijn een bevestiging dat enerzijds tijdens een ontmoeting enkelen (enkele jongeren, enkele politiemensen) het  kunnen vertroebelen/verpesten voor velen, maar dat anderzijds wederzijds begrip en kennis en luisteren zal leiden tot wederzijds respect (een basiswaarde voor elke mens). 

Opleidingen  en boeken te vinden onder de noemer "verbindende communicatie" en/of "geweldloze communicatie (Marshall B. Rosenberg)" vormen alvast een goede aanvulling voor iedereen die gewild of ongewild in communicatie/in interactie gaat met elkaar.Nov 05, 202128:38
Aflevering 3 : "Slachtoffers. Hoe we zorgen voor slachtoffers met emo-food. Ditmaal met speciale gasten die aanschuiven aan tafel."
Oct 20, 202136:22
Aflevering 2 - “Rekruteren. Kogelvis klaarmaken. Start2flik” Duizenden flikken nodig om de bevolking te dienen!!!
Sep 28, 202133:51
Aflevering 1 : "Jongeren. Het lievelingsgerecht van jongeren vergezeld van een vernieuwd autoritair politie-sausje"

Aflevering 1 : "Jongeren. Het lievelingsgerecht van jongeren vergezeld van een vernieuwd autoritair politie-sausje"

In deze aflevering hebben we het over een vernieuwde relatie jongeren en politie en hoe je daar concreet en positief kan aan werken.
Een google opzoeking "nieuwe autoriteit - Haim Omer" is nuttig als je meer wil weten over de relatie jongeren en volwassenen.

Heb je of kreeg je door te luisteren interesse om bij de Gentse Politie te komen werken, stuur dan een mail naar honderdprocentflik@police.belgium.eu


Sep 23, 202136:29