Skip to main content
Spotify for Podcasters
Geweld Hoort Nergens Thuis

Geweld Hoort Nergens Thuis

By Geweld Hoort Nergens Thuis

Geweld Hoort Nergens Thuis.

Overal in het land zetten mensen zich in om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan, de gevolgen ervan te beperken en toe te werken naar een toekomst met minder geweld.

In deze podcast neem ik, Merel Steinweg, je mee naar die plekken. Om te horen welke projecten er zijn, welke resultaten en effecten ze bereiken en waar de betrokken mensen zich hard voor maken.

Available on
Apple Podcasts Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

Ver weg komt dichtbij: interview met Mattias Gijsbertsen

Geweld Hoort Nergens ThuisJul 13, 2020

00:00
27:39
Ieder Kind Geïnformeerd: praat op school met kinderen over huiselijk geweld en kindermishandeling

Ieder Kind Geïnformeerd: praat op school met kinderen over huiselijk geweld en kindermishandeling

Op  Sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere ziet het team het als hun taak om het taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling te verminderen en de drempel om erover te praten te verlagen.

Een van de initiatieven daarin is het project ‘op tijd erbij op school’. In dit onderwijsprogramma gaan jonge mensen die zelf met  huiselijk geweld of kindermishandeling te maken hebben gehad, het  gesprek aan met de kinderen op school. Door hun eigen ervaring maken ze  gemakkelijk contact en leren de kinderen wat ze kunnen doen als ze zelf  geweld meemaken of dat bij een vriendje zien.

Merel Steinweg praat hierover met Frank Groot, schoolleider, Ernst van de Klauw,  leerkracht groep 7/8 en Layla Kramer, beleidsadviseur van de gemeente  Almere

Jun 07, 202114:34
Onderzoek is een manier om het leren te ondersteunen

Onderzoek is een manier om het leren te ondersteunen

Onderzoek doen naar effectieve aanpakken van huiselijke geweld en kindermishandeling is bittere noodzaak, want er wordt nog te weinig collectief geleerd’ zegt Peter van Lieshout in deze negende aflevering van de podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Andréa van Nimwegen en Katrien de Vaan vertellen hoe zij in gemeente Goeree-Overflakkee actieonderzoek doen naar een nieuwe aanpak: intensieve casusregie.  

Apr 20, 202112:31
Als we doen zoals we het deden wordt het niet anders!

Als we doen zoals we het deden wordt het niet anders!

De regionale Taskforce Kindermishandeling is de aanjager van het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Hart van Brabant. Nu het laatste jaar van de taskforce is aangebroken, is het tijd voor een terugblik van Marcelle Hendrikx, wethouder in Tilburg en Maaike, ervaringsdeskundige en verbonden aan de taskforce.

Mar 21, 202112:59
Mattias Gijsbertsen: beter worden in de praktijk begint met ontwikkelingen zien.

Mattias Gijsbertsen: beter worden in de praktijk begint met ontwikkelingen zien.

Halverwege de podcastserie Geweld hoort nergens thuis (GHNT) vragen we Mattias Gijsbertsen, directeur van het programma GHNT wat hij in de afgelopen vijf podcasts heeft gehoord, wat voor gedachten hij daarbij heeft; stemt het hem positief of juist niet en wat heeft volgens hem dit jaar nog meer aandacht nodig?

Feb 23, 202115:09
Wijkteams: als het om veiligheid gaat is het de kunst er vroeg bij te zijn

Wijkteams: als het om veiligheid gaat is het de kunst er vroeg bij te zijn

De samenwerkende Kempengemeenten noemen hun lokale (wijk-)team: Centrum Jeugd en Gezin plus (CJG+). Dit centrum voert de gehele Jeugdwet uit van 0–18 jaar en heeft daarbinnen een aantal specialisaties. Sandra van Leeuwen is teamleider Jeugdhulp binnen dit centrum en samen met collega Harriët Janssens, jeugd- en gezinswerker in het specialistische Kempenteam vertellen ze in deze aflevering hoe zij vanuit het CJG+ werken aan langdurige en structurele veiligheid binnen gezinnen. 

Jan 19, 202113:60
Zorg en Veiligheid: echt luisteren is belangrijk

Zorg en Veiligheid: echt luisteren is belangrijk

Over één ding zijn Wethouder Elly Konijn-Vermaas (Alkmaar) en burgemeester Jan Nieuwenburg (Hoorn) het eens.  Als je duurzame veiligheid wilt organiseren voor gezinnen waar huiselijk geweld of kindermishandeling voorkomt,  dan is een samenwerking tussen zorg en veiligheid altijd nodig. 

In deze vijfde aflevering van de podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT) spreken de beide bestuurders met elkaar over integrale sturing: de samenwerking tussen Zorg en Veiligheid.


Dec 14, 202012:33
Blijvend Veilig: duurzaam samenwerken aan veiligheid

Blijvend Veilig: duurzaam samenwerken aan veiligheid

In de vierde aflevering van het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis staat het project 'Blijvend Veilig' centraal. 

Eén professional is betrokken zo lang als dat nodig is, je bent er en je blijft er, dat is hét basis principe binnen Blijvend Veilig in Amsterdam. Hanneke Bakker, bestuurder Blijf Groep, en Marjan Koopman, programmadirecteur Samen Doen praten hierover in de vierde GHNT podcast: Blijvend Veilig ontstaat door ‘professionele vriendschap’. Om dit te realiseren stappen deze beide bestuurders over de schaduw van hun eigen organisatie heen om het professionals mogelijk te maken om vanuit dit principe hun werk te doen binnen multi-probleemgezinnen waar het onveilig is. 

Nov 10, 202014:53
Stichting Open Mind: WIJ...doorbreken de cirkel van geweld

Stichting Open Mind: WIJ...doorbreken de cirkel van geweld

Mirjam Bekker-Stoop is directeur van de stichting Open mind en initiatiefnemer  van WIJ…doorbreken de cirkel van geweld. Een rondreizende binnen en buiten expositie die een bijdrage wil leveren aan het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en  kindermishandeling. Ze vertelt over de grote handelingsverlegenheid die ze in de samenleving ziet en wil met behulp met concrete voorbeelden mensen helpen om hierover te praten.

Luister naar Mirjams drijfveren en wat zij leerde bij het tot stand komen van WIJ…doorbreken de cirkel van geweld.

Oct 19, 202012:45
Kwetsbaarheid aan het begin en het einde van het leven

Kwetsbaarheid aan het begin en het einde van het leven

In de tweede Podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is Gerda Nuiten aan het woord. Gerda is aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling Veilig Thuis West Brabant. Ouderenmishandeling is voor deze regio één van de speerpunten in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gerda gaat altijd op zoek naar het verhaal achter meldingen en komt op deze manier tot een passend advies en een beter behandelplan. Daarnaast geeft ze voorlichting aan professionals en ze coacht hen, omdat ze er van overtuigd is dat iedere melding ouderenmishandeling dit verdient en niets doen is voor haar geen optie.

Sep 29, 202011:15
Ver weg komt dichtbij: interview met Mattias Gijsbertsen

Ver weg komt dichtbij: interview met Mattias Gijsbertsen

Interview met Mattias Gijsbertsen, directeur van het landelijke programma 'Geweld hoort nergens thuis'

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn. Waar je je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot.

Huiselijk geweld en kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem, dat in alle lagen van de bevolking voorkomt. Maar we hebben ook allemaal een rol in het werken aan een toekomst met minder geweld. Allemaal zijn we onderdeel van de oplossing.

Dit is de eerste podcastaflevering van het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis.

De opgave van dit nationale meer jaren programma is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. 

Jul 13, 202027:39