Skip to main content
Spotify for Podcasters
GMFpodden

GMFpodden

By GMFpodden

Ställföreträdare - Gode Män / Förvaltare här får du stöd och hjälp inför ditt/dina uppdrag.
Här får du veta vad Ställföreträdare är och gör, vilka personer i samhället som har rätt och möjlighet till en sådan. Vilka rättigheter och skyldigheter Ställföreträdaren har mot sina Huvudmän.
Huvudman är den person som är i behov av en företrädare som hjälper denne att ordna med ekonomin, bevaka dennes rätt och sörja för. Se till att Huvudmannen har det bra i sin vardag.
Det är kommunernas skyldighet att ordna en Ställföreträdare till den person som är i behov av en sådan.
Currently playing episode

Vad är en Ställföreträdare? Vad ingår i uppdraget

GMFpoddenApr 13, 2022

00:00
09:13
Frågor/Svar Maj

Frågor/Svar Maj

Besvarade frågor inkomna i maj

Jun 11, 202211:58
Frågor/Svar Mars/April

Frågor/Svar Mars/April

Besvarade frågor inkomna under mars/april

Jun 11, 202201:52
Din första dag

Din första dag

Tips på vad du ska tänkt på när din första dag som Ställföreträdare börjar.

Jun 08, 202205:59
Kivra

Kivra

Om huvudmannen har Kivra - hur du kan avsluta tjänsten eller om du tillsammans med HM går in i tjänsten.

Jun 08, 202200:51
Arvode

Arvode

Huvudmannen betalar - kommunen betalar - om de båda delar på utbetalning av arvodet

Jun 08, 202205:13
Ställföreträdare

Ställföreträdare

Byte av Ställföreträdare, om du avslutar ditt ställföreträdarskap innan ny tillträtt eller utsetts, om uppdraget upphör, om Ställföreträdaren avlider.

Jun 08, 202202:06
Om huvudmannen avlider

Om huvudmannen avlider

Om HM avlider eller anhörig till HM avlider och HM är ensam arvinge. Bevaka rätt i dödsbo och arvskifte om HM är en av flera arvingar.

Jun 08, 202205:27
Vad ingår i uppdraget som Ställföreträdare?

Vad ingår i uppdraget som Ställföreträdare?

Vad ingår i uppdraget för God Man/Förvaltare

Jun 08, 202203:24
Hur söker man en Ställföreträdare?

Hur söker man en Ställföreträdare?

Vägledning till hur man ansöker om en Ställföreträdare?

Jun 08, 202202:14
Vem har rätt till en Ställföreträdare?

Vem har rätt till en Ställföreträdare?

Vem har rätt till en Ställföreträdare?

Jun 08, 202201:11
Försäkringar för Ställföreträdare

Försäkringar för Ställföreträdare

Teckna en försäkring som täcker när du är i ditt/dina uppdrag och känn dig alltid trygg. Din privata försäkring täcker inte. Känn dig trygg 

Apr 24, 202206:09
Vad är en Ställföreträdare? Vad ingår i uppdraget

Vad är en Ställföreträdare? Vad ingår i uppdraget

I namnet Ställföreträdare ingår God Man och eller Förvaltare.

I detta avsnitt klargör vi vad som ingår i de två uppdragen:  bevaka rätt - förvalta egendom och sörja för person.
Vem har rätt till en Ställföreträdare - hur man ansöker en sådan - vem som fastställer ett Ställföreträdarskap.
Vi strukturerar God Man / Förvaltare och vad som ingår i de två uppdragen.

Apr 13, 202209:13
Välkommen till nystartad GMFpodd

Välkommen till nystartad GMFpodd

Här kan du som Ställföreträdare få hjälp, stöd och information som hjälper dig i ditt/dina uppdrag.
Du har även möjlighet att skriva frågor till oss som vi besvarar både på podden, Instagram och gmfpodden.se

Välkommen!

Apr 08, 202201:29
Urban Stridfeldt informerar

Urban Stridfeldt informerar

Urban Stridfeldt, ordförande RGMF presenterar sig och informerar om Ställföreträdarens uppdrag.

Apr 08, 202201:55